พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2024
Home ความรู้พื้นฐาน


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายSages Campaign

เมื่อปรมาจารย์ลงมาพิจารณา
แก้ไขปัญหาให้บุคคลทั่วไปด้วยตนเอง


เสจ แคมเปญ บริการให้คำปรึกษา ตรวจ/ปรับแต่ง/แก้ไขฮวงจุ้ย
โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ระดับปรมาจารย์
เพื่อเปิดรับโชคลาภ เงินทอง ส่งเสริมสุขภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงาน
(ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการที่เหมาะสมในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ)


ท่านอาจารย์ใหญ่ของ Sages Academy(ท่านอาจารย์ตั้งเต็กค้วง) ได้เรียกศิษย์มาปรึกษาเกี่ยวกับ


1. เรื่อง การเรียกรับค่าจ้างที่มีราคาสูง สำหรับการให้คำแนะนำของผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นซินแสในปัจจุบัน


2. เรื่อง ผู้อ้างตัวว่าเป็นซินแส ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาแท้จริง เพียงใช้วิชาฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค(ดาวเหิร) ในการให้คำแนะนำ ซึ่งหลักวิชาดังกล่าวให้ผลไม่เสถียร ไม่สามารถคาดหวังผลที่แน่นอนได้ (ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง)


3. เรื่อง การโฆษณาชวนเชื่อ เกินความเป็นจริง เพื่อชักจูงในผู้สนใจเลือกที่จะจ้างตนของผู้อ้างตัวว่าเป็นซินแส โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม


4. เรื่อง ความเข้าใจผิดในหลักวิชาฮวงจุ้ยของคนทั่วไป ซึ่งเกิดจากการได้รับข้อมูลที่บิดเบือนจากผู้อ้างตัวว่าเป็นซินแส(เสนอขายของแก้) จากสื่อต่างๆ ว่า บ้านเลขที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย การตั้งน้ำพุตู้ปลา การแขวนกระดิ่ง ตั้งโคมไฟ แขวนโมบาย กระดิ่ง ลูกแก้ว นำหินสีหินสวยงาม เปลี่ยนพรมปูพื้น เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ทาสีบ้าน ติดกระจกสะท้อน สามารถแก้ไขฮวงจุ้ย และทำให้รวยได้


เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ท่านอาจารย์จึงกำหนดให้ Sages Academy จัดแคมเปญสำหรับการให้บริการในการให้คำแนะนำในการวาง การตรวจปรับแต่งแก้ไข ฮวงจุ้ย โดยมีค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการที่เหมาะสมในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ (ท่านอาจารย์ใหญ่ของ Sages Academy เป็นผู้บรรลุหลักวิชาโหราศาสตร์จีนชั้นสูงอันเป็นเคล็ดลับแท้จริงตามบันทึกทงปี่ ซึ่งเป็นบันทึกของปรมาจารย์ ห่อ เล่ง ทง และท่านอาจารย์ยังได้ถ่ายทอดเคล็ดวิชาอันวิเศษนี้แก่ศิษย์ที่ได้เรียนเคล็ดวิชาทงปี่) เพื่อมิให้ผู้สนใจที่ต้องการปรึกษาซินแส สำหรับการวางฮวงจุ้ย/ตรวจฮวงจุ้ย ปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ย ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็น ซึ่งมีรายละเอียดของแคมเปญดังนี้


1. ตรวจฮวงจุ้ยโดยใช้หลักวิชาชั้นสูง(ตามบันทึกทงปี่)พร้อมคำแนะนำในการแก้ไขปรับแต่งสำหรับบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่/บริเวณโดยรอบไม่เกิน 100 ตารางวา(เพียง 6,400+800 และส้ม 4 ลูก)
***เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล (ต่างจังหวัดกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)


2. บริการคัดเลือกบ้านใหม่ โดยใช้หลักวิชาชั้นสูง(ตามบันทึกทงปี่)สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านใหม่ในโครงการ/บ้านจัดสรรสำหรับบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่/บริเวณโดยรอบไม่เกิน 100 ตารางวา(เพียง 6,400+800 และส้ม 4 ลูก)
***เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล (ต่างจังหวัดกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)


3. บริการคัดเลือกห้อง และชั้นในคอนโด โดยใช้หลักวิชาชั้นสูง(ตามบันทึกทงปี่)สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อคอนโดใหม่(เพียง 6,400+800 และส้ม 4 ลูก)
***เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล (ต่างจังหวัดกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
หมายเหตุ! การปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ย ห้องพักคอนโดไม่มีในระบบวิชาตามบันทึกปรมาจารย์ จะมีเพียงการเลือกตำแหน่งที่มีพลังงานสูงสุดในอาคารเท่านั้น


4. ตรวจฮวงจุ้ยโดยใช้หลักวิชาชั้นสูง(ตามบันทึกทงปี่)พร้อมคำแนะนำในการแก้ไขปรับแต่งสำหรับบริษัทที่มีพื้นที่/บริเวณโดยรอบไม่เกิน 200 ตารางวา(เพียง 12,800+800 และส้ม 4 ลูก)
***เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล (ต่างจังหวัดกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)


5. ตรวจฮวงจุ้ยโดยใช้หลักวิชาชั้นสูง(ตามบันทึกทงปี่)พร้อมคำแนะนำในการแก้ไขปรับแต่งสำหรับโรงงานที่มีพื้นที่/บริเวณโดยรอบไม่เกิน 10 ไร่(เพียง 24,000+800 และส้ม 4 ลูก)
***เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล (ต่างจังหวัดกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)


6. บริการคัดเลือก กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของบ้าน ในพื้นที่ กำหนดทิศทาง องศา และรายละเอียดของตำแหน่งๆ ภายในบ้าน และพื้นที่โดยรอบบ้าน (การสร้างบ้านใหม่) โดยใช้หลักวิชาชั้นสูง(ตามบันทึกทงปี่)สำหรับบ้านที่จะสร้างในพื้นที่ ไม่เกิน 1 ไร่(เพียง 24,000+800 และส้ม 4 ลูก)
***เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล (ต่างจังหวัดกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)


7. บริการคัดเลือกกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของสำนักงาน/โรงงาน/Plant/คลังสินค้า ในพื้นที่ กำหนดทิศทาง องศา และรายละเอียดของตำแหน่งๆ ภายในอาคารสำนักงาน และพื้นที่โดยรอบ (การสร้างโรงงาน/สำนักงานใหม่) โดยใช้หลักวิชาชั้นสูง(ตามบันทึกทงปี่)สำหรับบริษัท/โรงงานที่จะสร้างในพื้นที่ ไม่เกิน 10 ไร่(กรุณาติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายและส้ม 4 ลูก)


8. บริการตรวจ คัดเลือก พื้นที่สำหรับทำสุสาน ฝังศพ/แซกี เพื่อส่งเสริมดวงชะตา เสริมสุขภาพ เสริมวาสนา คัดเลือกภูเขา ตำแหน่งต่างๆ โดยรอบของชัยภูมิมหามงคล พร้อมระบุทิศทางที่สอดคล้องกับชะตา โดยใช้หลักวิชาชั้นสูง(ตามบันทึกทงปี่)(กรุณาติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายและส้ม 4 ลูก)
***เขตจังหวัดที่มีสุสาน หรือสุสานส่วนตัวของตระกูล


ติดต่อสอบถามรายละเอียด สำหรับขอรับการบริการที่เบอร์ 081-639-8518รายละเอีดการให้บริการของ Sages Academy


การพิจารณาชะตาของสถานที่เป็นเคล็ดลับของหลักวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง ซึ่งสืบทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นไม่เป็นที่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปโดยสาธารณะยกเว้นศิษย์ที่อาจารย์พิจารณาว่ามีเหมาะสมเท่านั้น Sages Academy ใช้เคล็ดลับในบันทึกทงปี่ในการกำหนด วิเคราะห์ ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาชัยภูมิร่วมกับกระแสที่มากระทบกับสถานที่นั้นๆ ในแต่ละยุค ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งหากเข้ากฏตามบันทึกทงปี่ จะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของสถานที่ และเพื่อความมั่นคง ก้าวหน้า สำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน การประกอบธุรกิจ มีโชคมีลาภเงินทอง มียศ เสริมส่งบารมี ขจัดปัดเป่าอุปสรรค ทุกข์โศกโรคภัย ให้บรรเทาเบาบาง จนมลายสูญสิ้น ส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้อยู่อาศัยในสถานที่นั้นๆ


1. รับเป็นที่ปรึกษาการคัดเลือกพื้นที่ ทำเล และการสำรวจชัยภูมิ รวมถึงการจัดการพื้นที่ให้ถูกต้องเหมาะสมให้อยู่ในชะตา เพื่อใช้สำหรับปลูกสร้างบ้านพักอาศัย กิจการ โรงงาน โครงการหมู่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม รีสอร์ท โรงแรม


2. รับเป็นที่ปรึกษาสำหรับการพิจารณา การกำหนดตำแหน่งอาคารประธานให้สอดคล้องกับชัยภูมิและกระแสในชะตา รวมถึงอาคารบริวารให้สอดคล้องกับชัยภูมิโดยรอบ กำหนดตำแหน่งเปิดประตูรับกระแส การจัดวางแปลนแผนผังของชัยภูมิภายนอก-ใน (ทำงานร่วมกับสถาปนิกและวิศวกร) สำหรับก่อสร้างบ้านพักอาศัย กิจการ โรงงาน โครงการหมู่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม รีสอร์ท โรงแรม กำหนดตำแหน่งรับพลังมังกร


3. รับเป็นที่ปรึกษาสำหรับการปรับแต่ง-แก้ไขฮวงจุ้ยบ้านพักอาศัยอาคาร สำนักงาน กิจการ โรงงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท โครงการหมู่บ้าน โดยพิจารณาว่า สถานที่แห่งนั้นขาดชะตาแล้วหรือไม่? หากยังไม่ขาดชะตาก็สามารถปรับแต่ง-แก้ไขฮวงจุ้ยได้ผล แต่ถ้าหากขาดชะตาไปแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะปรับแต่ง-แก้ไขฮวงจุ้ยได้ผล ไม่ว่าจะใช้หลักวิชาอะไรก็ตาม จึงมีการแนะนำให้ย้ายออกไปเพื่อหาสถานที่ใหม่ แต่ถ้าหากไม่ทำการย้ายออก ก็ต้องยอมรับสภาพตามเหตุ และไม่ต้องไปแสวงหาผู้ใดมาจัดการปรับแต่ง-แก้ไขฮวงจุ้ยให้อีก


4. รับเป็นที่ปรึกษาการคัดเลือกบ้านพักอาศัยใหม่ สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องย้ายบ้านพักอาศัยใหม่ เหตุเพราะบ้านพักอาศัยหลังเดิมอยู่ในชัยภูมิและกระแสที่ขาดชะตาไปแล้ว ทำให้กิจการหน้าที่การงานไม่เจริญรุ่งเรือง ชีวิตมีแต่ปัญหา เรื่องวุ่นวาย เดือดร้อน เจ็บไข้ได้ป่วยตลอด ฯลฯขอบเขตการให้บริการของ Sages


1. สำหรับผู้ต้องการสร้างบ้านใหม่ อาคารสำนักงาน/โรงงานใหม่

1.1 Sages เข้าตรวจสอบพื้นที่(ที่ดินเปล่า) คัดเลือกพื้นที่(กรณีมีพื้นที่หลายแห่ง) และการคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างตำแหน่งสำหรับการก่อสร้างในพื้นที่นั้นๆ(เก็บบันทึกข้อมูล)=(เคล็ดทงปี่)

1.2 Sages ร่วมออกแบบกำหนดตำแหน่งต่างๆ Function การใช้งานต่างๆ ของบ้าน อาคารสำนักงาน/โรงงาน ที่จะก่อสร้างร่วมกับวิศวกรและสถาปนิก=(เคล็ดทงปี่)

1.3 Sages กำหนดฤกษ์ยามสำหรับการก่อสร้าง/การตั้งเสาเอก/การตั้งประตู/การวางคาน/การมุงหลังคา=(เคล็ดทงปี่)

1.4 Sages เข้าตรวจสอบ ความคืบหน้า และความถูกต้องของตำแหน่งต่างๆ เป็นระยะตลอดเวลาการก่อสร้าง

1.5 Sages กำหนดฤกษ์ยามในการย้ายเข้า/การเปิดกิจการ/การทำบุญขึ้นบ้านใหม่/การทำบุญอาคารสำนักงาน หลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น=(เคล็ดทงปี่)

***หน้าที่ของ Sages จะจบลง เมื่อลูกค้าได้รับบริการครบทั้ง 5 ข้อแล้ว


2. สำหรับผู้ต้องการเลือกซื้อบ้านใหม่/อาคารสำนักงาน (บ้านในโครงการ/บ้านจัดสรร)

2.1 ผู้ต้องการซื้อบ้านใหม่/อาคารสำนักงานควรเลือกไว้หลายๆ โครงการ หลายๆ พื้นที่ ก่อนตัดสินใจซื้อ

2.2 Sages เข้าตรวจสอบ คัดเลือกบ้านใหม่/อาคารสำนักงานที่ดีที่สุด จากหลายๆ โครงการ หลายๆ พื้นที่(เก็บบันทึกข้อมูล)=(เคล็ดทงปี่)

2.3 หากบ้านใหม่/อาคารสำนักงาน ที่ทำการเลือกแล้ว มีข้อบกพร่องบางประการ Sages จะแจ้งให้ทำการแก้ไข(พร้อมให้ฤกษ์ในการปรับปรุงแก้ไข)=(เคล็ดทงปี่)

2.4 บ้านใหม่/อาคารสำนักงาน ที่ทำการเลือกให้แล้ว หากไม่มีข้อบกพร่องใดๆ Sages จะกำหนดฤกษ์ยามในการย้ายเข้า/ฤกษ์ยามสำหรับการเปิดกิจการ/การทำบุญขึ้นบ้านใหม่/ทำบุญอาคารสำนักงาน=(เคล็ดทงปี่)

    กรณีบ้าน/อาคารสำนักงาน ที่ทำการเลือกแล้ว มีข้อบกพร่องบางประการ ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขตามฤกษ์ที่ Sages ให้แล้ว Sages จะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องหลังทำการแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อเห็นว่าข้อบกพร่องได้ทำการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้ว Sages จะกำหนดฤกษ์ยามในการย้ายเข้า/การเปิดกิจการ/การทำบุญขึ้นบ้านใหม่/การทำบุญอาคารสำนักงาน=(เคล็ดทงปี่)

***หน้าที่ของ Sages จะจบลง เมื่อลูกค้าได้รับบริการครบทั้ง 4 ข้อแล้ว


3. สำหรับผู้ต้องการปรับแต่ง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม ฮวงจุ้ย บ้าน/อาคารสำนักงาน/กิจการ/บริษัท/โรงงาน/โรงแรม/รีสอร์ท ที่มีอยู่แล้ว

Sages เข้าไปตรวจสอบ ชัยภูมิภายนอกข้อดี/ข้อเสียของอาคารสร้างนั้น(เก็บบันทึกข้อมูล) ตรวจชะตาของชัยภูมิโดยรอบของอาคารนั้นว่าได้ชะตาหรือไม่ ตรวจชะตาของของอาคารนั้นว่าได้ชะตาหรือไม่=(เคล็ดทงปี่)

3.1 หากชะตาของชัยภูมิโดยรอบยังมีอยู่ แต่ชะตาของอาคารหมดแล้ว(ให้ทำการย้ายออก)=(เคล็ดทงปี่) ***กรณีนี้ Sages จะไม่คิดค่าบริการ

3.2 หากชะตาของชัยภูมิโดยรอบยังมีอยู่และชะตาของอาคารยังมีอยู่ แต่ไม่สามารถรับพลังของชะตาชัยภูมิได้(พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข)=(เคล็ดทงปี่)

3.3 หากชัยภูมิโดยรอบ กระทบชะตาเจ้าของอาคาร(พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข)=(เคล็ดทงปี่)

3.4 วัดองศา หาทิศนั่งของอาคาร เพื่อพิจารณาชะตาของอาคารกับชะตาคน=(เคล็ดทงปี่)

3.5 พิจารณาตำแหน่งต่างๆ ว่าส่งผลดีร้ายชะตาคน(พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข)=(เคล็ดทงปี่)

3.6 Sages กำหนดฤกษ์ในการปรับแต่งแก้ไขโยกย้ายตำแหน่งต่างๆ=(เคล็ดทงปี่)

3.7 Sages เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องหลังทำการแก้ไขโยกย้ายตำแหน่งต่างๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อเห็นว่าข้อบกพร่องได้ทำการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้ว Sages จะกำหนดฤกษ์ยามในการปัดรังควาน=(เคล็ดทงปี่)

***หน้าที่ของ Sages จะจบลง เมื่อลูกค้าได้รับบริการครบทั้ง 7 ข้อแล้วความจริงที่ผู้สนใจควรต้องทราบ


[วิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงตาม***บันทึกทงปี่ ไม่ใช่วิชาดาว 9 ยุค(ฮวงจุ้ยดาวเหิร) ซึ่งนิยมใช้กันมาก โดยในปัจจุบันมีผู้อุปโลกน์ตนเองขึ้นมาเป็นซินแสจำนวนมาก และทุกคนก็ล้วนใช้วิชานี้ในการรับดูฮวงจุ้ย และแก้ไขฮวงจุ้ย


การที่วิชาดาว 9 ยุค(ฮวงจุ้ยดาวเหิร) เป็นที่นิยมนำมาใช้งานนั้น ไม่ใช่เพราะว่า วิชานี้มีผลดีหรือเป็นวิชาวิเศษ(ผลของวิชาดังกล่าวมีอยู่จริงแต่ ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง) แต่เนื่องจากวิชาดังกล่าวศึกษาได้ง่าย ไม่มีความสลับซับซ้อน สามารถอ่านได้ตามเว็บไซต์ หรือร้านหนังสือตามห้าง หรือเพียงไปนั่งอบรม/เรียนโดยใช้ระยเวลาไม่กี่วัน ก็ออกมาแอบอ้างว่าตนบรรลุวิชาแล้วแสวงหาผลประโยชน์(หากิน) ทันที


(ผู้ที่คิดเพียงแต่จะศึกษาวิชาโหราศาสตร์ของปรมาจารย์เพื่อนำเอาความรู้ไปขาย ไปรับจ้าง หรือนำไปเผยแพร่แก่คนทั่วไปโดยไม่ผ่านการคัดเลือก จะไม่มีวาสนาได้ศึกษาวิชาชั้นสูงที่เป็นความลับของปรมาจารย์อย่างแท้จริง)]


หมายเหตุ! การวางฮวงจุ้ย ปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยตามแบบของปรมาจารย์ในบันทึกทงปี่ จะไม่มีการวาง/ตั้ง/ห้อย แขวนของต่างๆ เช่น โมบาย กระดิ่ง กังสดาล น้ำพุ ตู้ปลา วัตถุแวววาว พรม ผ้าปูที่นอนหลากสี ผ้าม่าน การทาสี ลูกแก้ว สติ๊กเกอร์ แจกันดอกไม้ อ่างน้ำเกลือ หินต่างๆ รูปปั้นหรือรูปหล่อสิงสาราสัตว์ ฯลฯ (ทั้งหมดนี้เป็นเคล็ดปลอม) ซึ่งผู้แอบอ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาฮวงจุ้ยมักแนะนำให้คนตั้ง วาง แขวน ห้อยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ขอให้ผู้สนใจพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า “หากสิ่งของเหล่านี้ ซึ่งท่านสามารถหาซื้อมาตั้ง แขวน ห้อย ด้วยราคาแค่ไม่กี่ร้อย กี่พันบาท สามารถทำให้ชีวิตท่านรวยได้ รุ่งเรืองได้ ชีวิตเปลี่ยนได้ คนทั้งบ้านทั้งเมือง คงรวยกันหมด” แล้วทำไม? ผู้แอบอ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาฮวงจุ้ยที่ชอบแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขฮวงจุ้ยบ้าน ไม่นำเอาสิ่งเหล่านี้ มาแก้ฮวงจุ้ยบ้านของตนและญาติของตน ให้ร่ำรวย รุ่งเรือง ดังคำแอบอ้าง จะได้เลิกล่อลวงผู้สนใจและผู้ไม่รู้เสียที แต่ทำไมกลับพยายามแสวงหาผลประโยชน์จากผู้สนใจและผู้ไม่รู้ โดยการอวดอ้างโฆษณาเพื่อล่อลวงผู้สนใจและผู้ไม่รู้ให้ตกเป็นเหยื่อของตน ตามเพจ เฟซบุ๊ก ยูทูป และตามสื่อต่างๆ โดยไม่กลัวบาปกรรม


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7