พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2024
Home ความรู้พื้นฐาน


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลักสูตรเคล็ดวิชาฤกษ์ยามชั้นสูง
“ระบบซำเก็งเหมี่ยวกวก (ซำกงจิงหลุง)”


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ต้องการบรรลุวิชาฤกษ์ยามชั้นสูง และ ล่วงรู้ความเป็นไปของกฏธรรมชาติวิชาฤกษ์ยาม...เป็นหลักวิชาที่มีความสำคัญในการพลิกแพลงนำไปใช้กับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย วิชาฤกษ์ยาม...เป็นหลักวิชาที่สามารถสร้างช่องว่างที่เกิดจากผลกระทบของรูปดวงชะตาได้ อีกทั้งยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อผู้ศึกษาวิชาฤกษ์ยามจนบรรลุและมีความแตกฉานแล้ว ย่อมสามารถล่วงรู้ความเป็นไปของกฏธรรมชาติ รู้ผลกระทบอันเกิดขึ้นจากการกระทำของเวลา ที่ส่งผลกระทบกับตัวบุคคลและสถานที่ อาจกล่าวได้ว่า ในระบบวิชาโหราศาสตร์จีนนั้น ระบบวิชาฤกษ์ยามคือหัวใจสำคัญที่สุดในการศึกษา เป็นเคล็ดวิชาที่มีความอัศจรรย์และวิเศษที่สุด เคล็ดวิชาระบบซำเก็งเหมี่ยวกวก เป็นเคล็ดวิชาที่ถูกบันทึกถ่ายทอดลงมา มีการเรียงลำดับความสำคัญ จากขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูงสุด ซึ่งถูกอธิบายไว้อย่างละเอียด พิสดาร ล้ำลึกเกินกว่าที่คนทั่วไปจะคาดเดา ต่อเมื่อผู้ได้เข้ามาศึกษาแล้ว จะพบว่า “ภูมิปัญญาอันปรมาจารย์บันทึกถ่ายทอดสืบต่อลงมานี้ เป็นความรู้ที่ทรงคุณค่า และสูงส่ง จนให้เป็นที่เชื่อได้ว่า เคล็ดวิชาอันนี้หาได้มีผู้ใดที่จะมีความสามารถในการคิดค้นหรือประพันธ์แต่งขึ้นมาได้ นอกเสียจากว่า เคล็ดวิชาอันสูงส่งนี้ จะถูกถ่ายทอดลงมาจากฟ้าเท่านั้น”


ในปัจจุบัน ผู้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์จีนมีความรู้เข้าใจเรื่องระบบฤกษ์ยามน้อยมาก โดยหารู้ไม่ว่า ตัวจบและจุดสูงสุดของระบบวิชาโหราศาสตร์จีน คือ “วิชาฤกษ์ยาม” หากขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบ (Side effect) ในการใช้งาน ซึ่งอาจหมายถึงความวิบัติต่อชีวิตและทรัพย์สินได้


ผู้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์จีนโดยส่วนใหญ่ศึกษาเพียงเปลือกของหลักวิชา ไม่สามารถลงลึกไปในรายละเอียดของแก่นวิชาได้ เนื่องด้วยตัวผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน และ ขาดความแตกฉานในหลักวิชา อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ตัวผู้ศึกษามีความรีบร้อน มักง่าย อยากได้ความรู้เยอะๆ แต่ต้องการใช้เวลาศึกษาสั้นที่สุด ข้อนี้เองจึงถือเป็นจุดบอดสำคัญของการศึกษา ทำให้ผู้สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์จีนไม่สามารถบรรลุถึงความอัศจรรย์ของวิชาได้ จะเป็นไปได้หรือว่า ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาที่สูงส่งอันนี้ ซึ่งสืบทอดต่อๆ กันมาหลายพันปีจะสามารถเรียนรู้ให้บรรลุภายในระยะเวลาอันสั้นได้ นอกเสียจากว่า ผู้ศึกษาจะหลอกตัวเอง หรือ โดนหลอกให้เข้าใจไปเองว่า ตนถึงที่สุดแห่งความรู้นั้นแล้ว ผู้ศึกษาเองนั่นแหละที่จะทราบด้วยตัวเองว่า ตนถึงที่สุดของความรู้ที่ศึกษาหรือยัง? ถ้ายังมองหาที่เรียนต่อไปเรื่อยๆ หรือ พยายามค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อยๆ โดยอ้างว่า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ตัวผู้ศึกษายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความรู้อันนั้นเลย “คนเห็นไม่จำเป็นหัน คนหันเพราะยังไม่เห็น” คำกล่าวนี้ถูกต้องเสมอ เพราะผู้บรรลุถึงจุดสูงสุดแล้ว..ไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีก นอกจากฝึกฝนความรู้ที่บรรลุให้แตกฉานและเชี่ยวชาญเพียงเท่านั้นเอง ถ้าความรู้นั้นแท้จริงแล้ว..ไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติม


เคล็ดวิชาฤกษ์ยามชั้นสูงระบบซำเก็งเหมี่ยวกวก มีหัวข้อที่ผู้เข้าศึกษาจะต้องเรียนรู้ดังต่อไปนี้หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา

 • INTRO ฤกษ์ยามชั้นสูงระบบซำเก็งเหมี่ยวกวก
 • ซำเก็งเหมี่ยวกวก


ซำเก็งเหมี่ยวกวก#กฏหลังฟ้า=รูปฤกษ์ที่ต้องใช้ปฏิทินฉบับภาษาจีนในการศึกษาร่วม
 • 5 ธาตุก่อเกิด ทำลาย
 • ราศีฟ้า (เทียงกัง)
 • ราศีดิน (ตี่จี)
 • เทียงกังโหงวฮะ
 • ตี่จีลักฮะ
 • เทียงคัก ตี่ชง
 • เฮ้ง ผัวะ ไห่
 • ซาฮะ
 • ซาหวย
 • คงบ๊วง
 • นับอิม
 • นับกะ
 • กฏ 5 เสือ
 • กฏ 5 หนู
 • 8 ทิศทาง
 • 12 ทิศทาง
 • 24 ทิศทาง
 • ทิศไตรอสูร ปี เดือน วัน ยาม
 • ทิศแตก ปี เดือน วัน ยาม
 • โหงวอึ้ง ปี เดือน วัน ยาม
 • ไต่ง้วย/เสียวง้วย
 • โบ่วกี้โต่วเทียง
 • ไต่ถ่อ
 • พักสือ ลักสือ เจ่าจื้อ โชยสิก
 • จับซิ้งกังจี/ลักซิ้ง
 • ซิ้งสัวะปี เดือน วัน ยาม
 • กฏของการกำหนดกิจกรรมในแต่ละวัน
 • สุนัขสวรรค์ เสือขาว กิเลน หงส์
 • การเลือกช่วงเวลาดี-ร้าย จากทั้ง 12 ช่วงเวลาดี/ร้าย ใน 60 วัน
 • การตั้งรูปฤกษ์ปีเดือนวันยาม ในระบบเจี่ยโท่ย
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์อ่อน-แข็ง ในระบบเจี่ยโท่ย
 • ข้อห้ามของรูปฤกษ์ในระบบเจี่ยโท่ย
 • รูปฤกษ์ระบบเจี่ยโท่ยในแต่ละช่วง
 • การตั้งรูปฤกษ์ปีเดือนวันยาม ในระบบนับอิม
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์อ่อน-แข็ง ในระบบนับอิม
 • ข้อห้ามของรูปฤกษ์ในระบบนับอิม
 • รูปฤกษ์ระบบนับอิมในแต่ละช่วง
 • ซำคี้/ลก/เบ๊/กุ่ยนั๊ง
 • ไท่ส่วยที่จร
 • ลกที่จร
 • กุ่ยนั๊งที่จร
 • เบ๊ที่จร
 • ไต่จิ่ง
 • เทียงเต็ก ง้วยเต็ก ส่วยเต็ก เทียงเต็กฮะ ง้วยเต็กฮะ ส่วยเต็กฮะ ซำคี้ ฯลฯ
 • ชง เฮ้ง ไห่ ซาสัวะ กัวสัวะ เอี้ยหยิ่ม จี่หยิ่ม และ ฮ่วยเถ้ากงสัวะ ของรูปฤกษ์และรูปดวง
 • จุง ตี้ เง็ก เช็ง
 • เทียนตี้ ไท่อิม ไท่เอี้ยง
 • กฏของรูปฤกษ์ที่มีการภาคีแปรเปลี่ยน
 • การใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงกัน
 • วิธีการใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงดวง
 • 24 สารท
 • 28 ดาว
 • กฏแผ่โจ้ว กฏตังกง กฏโหงวป้อ กฏเหล็ง
 • มังกรและรูปฤกษ์ ภูเขาและรูปฤกษ์
 • วิธีการอ่าน และ ใช้ปฏิทินฉบับภาษาจีนโดยละเอียด
 • กฏการหาฤกษ์ขุดดินก่อสร้าง
 • กฏการหาฤกษ์ยกเสาเอก
 • กฏการหาฤกษ์เข้าบ้านใหม่/โยกย้าย
 • กฏการหาฤกษ์ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • กฏการหาฤกษ์ซ่อมแซม
 • กฏการหาฤกษ์รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
 • กฏการหาฤกษ์ยามไหว้เจ้าขอพร
 • กฏของการหาฤกษ์จดทะเบียน/แต่งงาน
 • กฏของการหาฤกษ์ตั้งเตา
 • กฏของการหาฤกษ์ตั้งประตู
 • กฏของการหาฤกษ์ตั้งเตียง
 • กฏของการหาฤกษ์เดินทางออกรถ
 • กฏของการหาฤกษ์เปิดร้านค้าและกิจการ
 • กฏของการหาฤกษ์แขวนป้ายและเปิดป้ายกิจการ
 • กฏในการหาฤกษ์ซื้อบ้านใหม่ ซื้อรถใหม่
 • รวมกฏต่างๆ ในการหาฤกษ์ที่ใช้กับบ้านคน/สิ่งก่อสร้าง/อาคารสำนักงาน
 • รวมกฏต่างๆ ในการหาฤกษ์ที่ใช้กับสุสาน
 • กฎข้อบังคับในการใช้รูปฤกษ์ ข้อห้ามของรูปดวงบุคคล
 • กฎข้อบังคับในการใช้รูปฤกษ์ การเสริมมงคลของรูปดวง
 • กฎและรูปแบบของรูปฤกษ์ที่อนุญาตให้ใช้กับรูปดวงและทิศทาง
 • กฏข้อบังคับของการหารูปฤกษ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ
 • การอนุญาตให้ทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันตามปฏิทินจีน
 • การพิจารณาดาวมงคล และ ดาวอัปมงคล
 • ห้ายุคหกพลัง ของฤกษ์ยามในระบบเจี่ยโท่ย
 • ทิศทางมงคลในแต่ละปี ในแต่ละเดือน (เคล็ดลับสำคัญ)
 • ทิศทางที่มีพลังในแต่ละปี และในแต่ละเดือน (เคล็ดลับสำคัญ)
 • การใช้รูปฤกษ์แบบพลิกแพลง สำหรับบุคคล และ ทิศกระทำการ (เคล็ดลับสำคัญ)
 • 4 ทิศดี 4 ทิศร้าย (เคล็ดลับสำคัญ)
 • ตำแหน่งดาวโชคลาภในวิชาฤกษ์ยาม (เคล็ดลับสำคัญ)
 • การพิจารณาฤกษ์เสริมมงคลทิศทางที่ใช้กระทำการ (เคล็ดลับสำคัญ)
 • เคล็ดการหาฤกษ์ซ่อมแซมอย่างละเอียด ทุกทิศทาง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • เคล็ดการตั้งเตาไฟอย่างละเอียด ทุกทิศทาง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • การกำหนดแขะ รูปแบบของรูปฤกษ์ (เคล็ดลับสำคัญ)
 • ลักษณะของรูปฤกษ์ที่มีกำลัง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • การโก้ยรูปฤกษ์ในรูปแขะ (เคล็ดลับสำคัญ)
 • การโก้ยรูปฤกษ์กับรูปดวง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • การโก้ยรูปฤกษ์กับทิศทาง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • เคล็ดของฤกษ์ยามชั้นสูงกับ 24 สารท (เคล็ดลับสำคัญ)
 • เรียนรู้วิธีการตัดสารท ในแต่ละช่วง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • จุดขาว และ จุดดำ ความสำคัญที่ต้องพิจารณาในระบบฤกษ์ยาม
 • เรียนรู้วันในการไปหาหมอรักษาโรค และ ทิศทางในการไปหาหมอรักษาโรค ให้ทุเลา (เคล็ดลับสำคัญ)
 • ปฏิทินฤกษ์ยามเจี่ยโท่ยฉบับภาษาจีนหมื่นปี (สามารถทำปฏิทินได้ด้วยตนเอง และ กำหนดกิจกรรมการกระทำการของแต่ละวันได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาปฏิทินจากที่ใดในโลก ซึ่งสำนักทุกสำนักที่ทำปฏิทินฤกษ์ยามทั่วโลกล้วนอ้างอิงจากปฏิทินฉบับนี้ <เล่มโบราณ>) ***อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณามอบให้ศิษย์เอง
 • ฯลฯ

หมายเหตุ: เนื้อหาที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลายหัวข้อที่ไม่ได้ลงไว้


ซำเก็งเหมี่ยวกวก#กฏก่อนฟ้า=บางรูปฤกษ์ต้องใช้ร่วมปฏิทิน บางรูปฤกษ์งดเว้นการใช้ปฏิทินในบางรูปฤกษ์
 • 5 ธาตุก่อเกิด ทำลาย
 • ดาว 9 ดวง
 • สามยุค 9 ชะตา และ สามยุค 2 ช่วง
 • การแตกข่วยออกเป็น 64 ชุด
 • 8 ทิศ (ต้องใช้)
 • 12 ทิศทาง (ต้องใช้)
 • 24 ทิศทาง (ต้องใช้)
 • ทิศไตรอสูร ปี เดือน วัน ยาม (ต้องนำมาพิจารณา)
 • ทิศแตกปี เดือน วัน ยาม (ต้องนำมาพิจารณา)
 • โหงวอึ้ง ปี เดือน วัน ยาม (ต้องนำมาพิจารณา)
 • โบ่วกี้โต่วเทียง
 • 64 ข่วย 64 ทิศทาง
 • 60 กะจื้อ แปลงเป็นข่วย
 • การเลือกช่วงเวลาดี-ร้าย จากทั้ง 12 ช่วงเวลาดี/ร้าย ใน 60 วัน
 • การต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วย
 • สุ่งจื้อเก็ก 48 เก็ก
 • เง็กจื้อเก็ก 48 เก็ก
 • การแบ่งกลุ่มสุ่งจื้อเก็ก เง็กจื้อเก็ก
 • การแปลง ปี เดือน วัน ยาม เป็นข่วย
 • การกำหนดยุค (อุ่ง) ของข่วย
 • การกำหนดธาตุ (ขี่) ในวิชา 64 ข่วย
 • การพิจารณาฤกษ์ยาม 64 ข่วย
 • ความสัมพันธ์ของรูปฤกษ์ ในระบบวิชา 64 ข่วย
 • เจ๊กขี่สุ่งเช็ง พลังขี่ใสสะอาด
 • ฮะแซเซ้ง ภาคีเกิดสำเร็จ
 • ฮะจั๊บ ภาคี 10
 • ฮะโหงว ภาคี 5
 • ฮะจั๊บโหงว ภาคี 15
 • เจ็กข่วยสุ่งเช็ง พลังยุคใสสะอาด
 • อุ่งเชียงธง ภาคียุค
 • ยุคฮะจั๊บ ภาคี 10
 • ยุคฮะโหงว ภาคี 5
 • ยุคฮะจั๊บโหงว ภาคี 15
 • ยุคสุ่งจื้อ/ยุคเง็กจื้อ
 • ฤกษ์ภาคีขโมยโชค
 • การคัดเลือกฤกษ์ยามที่ดี ภาคีใดใช้ได้ ภาคีใดใช้ไม่ได้
 • ห้ายุคหกพลัง ของฤกษ์ยามในระบบข่วย
 • การพิจารณาฤกษ์ยามให้เข้ากับทิศกระทำการ
 • การพิจารณาฤกษ์ยามให้เข้ากับตัวบุคคล
 • การพิจารณาความสอดคล้องของรูปฤกษ์กับทิศทางโดยไม่พิจารณาทิศทางทั้ง 64 ทิศ (เคล็ดลับสำคัญ)
 • รูปฤกษ์ที่สอดคล้องกับพลังงานหลัก 540 ปี (เคล็ดลับสำคัญ)
 • รูปฤกษ์ที่เหมาะสมกับกับตัวบุคคลที่ส่งผลอย่างแท้จริง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • ทิศทางที่มีกำลัง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • รูปฤกษ์เช่นใดจำเป็นต้องใช้ปฏิทิน รูปฤกษ์เช่นใดไม่จำเป็นต้องใช้ปฏิทิน ข้อนี้หากไม่เข้าใจจะทำให้เกิดผลกระทบในการใช้ฤกษ์ (เคล็ดลับสำคัญ)
 • วัน ยาม ต้องห้ามในแต่ละทิศของข่วย (เคล็ดลับสำคัญ)
 • วัน ยาม ต้องห้ามในแต่ละข่วยบุคคล (เคล็ดลับสำคัญ)
 • การใช้รูปฤกษ์แบบพลิกแพลง สำหรับบุคคล และ ทิศกระทำการ (เคล็ดลับสำคัญ)
 • รูปฤกษ์ที่มีกำลัง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • กฏกิวเทียง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • กฏอึ้งกง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • กฏของรูปฤกษ์ที่ส่งผลใน 1 ชั่วยาม
 • กฏข้อบังคับการภาคีทุกประเภท เคล็ดลับที่ทำให้รูปฤกษ์ส่งผลอย่างแท้จริง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • รูปฤกษ์กระตุ้นโชคลาภ กระตุ้นตำแหน่งหน้าที่การงาน กระตุ้นการมีบุตร (เคล็ดลับสำคัญ)
 • การทำนายผลดีร้ายที่จะเกิดขึ้นโดยอธิบาย ผลหลังการใช้รูปฤกษ์ ว่าจะเกิดผลภายในกีวัน กี่ชั่วโมง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • การยืมพลัง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • การใช้รูปฤกษ์แบบพลิกแพลง สำหรับบุคคล และ ทิศกระทำการข่วย (เคล็ดลับสำคัญ)
 • ฯลฯ

หมายเหตุ: เนื้อหาที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลายหัวข้อที่ไม่ได้ลงไว้


ซำเก็งเหมี่ยวกวก#กฏความเปลี่ยนแปลงของฟ้า=รูปฤกษ์อันเป็นเคล็ดวิชาสำคัญชั้นสูง (ซึ่งถูกปิดบัง)

เคล็ดวิชาการหารูปฤกษ์ชั้นสูง ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในแต่ละช่วง และ ของทิศทางไปในรูปแบบต่างๆ โดยข่วยทั้ง 8 จะมีการสลับตำแหน่งจากเดิม (ไม่ใช่ 8 ข่วยปกติของทั้งระบบก่อนฟ้า และ หลังฟ้า) การพิจารณารูปฤกษ์จะต้องสอดคล้องกับ 8 ทิศทางใหญ่


รูปแบบวิธีการคำนวณหาฤกษ์ทั้งปี เดือน วัน เวลา มีความสลับซับซ้อนกว่าการหารูปฤกษ์ในแบบปกติ จะต้องอาศัยการคำนวณช่วงเวลาย้อนกลับไป ณ เวลาเริ่มต้น แล้วนำผลกลับไปเพื่อเทียบตาราง จึงจะสามารถตั้งรูปฤกษ์ในแต่ละหลักขึ้นมาได้ กฏการใช้รูปฤกษ์ กฏการวิเคราะห์รูปฤกษ์ 345 กฏบน และ 345 กฏล่าง ข้อห้ามของรูปฤกษ์ การเสริมมงคลของรูปฤกษ์ แตกต่างจากการหารูปฤกษ์ในระบบใดๆ


วิธีการคำนวณหารูปฤกษ์
หลักปีอาศัยนับเป็นช่วง 10 ช่วง จึงแปรเปลี่ยน
หลักเดือนอาศัยนับเป็นช่วง 10 ช่วง จึงแปรเปลี่ยน
หลักวันอาศัยนับเป็นช่วง 10 ช่วง จึงแปรเปลี่ยน
หลักเวลาอาศัยนับเป็นช่วง 10 ช่วง จึงแปรเปลี่ยน

 • ไม่มีการนำเอาข่วยก่อนฟ้า และ ข่วยหลังฟ้า มาอธิบาย
 • ไม่มีการใช้ระบบ 24 ทิศทาง และ ระบบ 64 ทิศทาง มาพิจารณา
 • ไม่มีใช้ปฏิทิน หรือ การพิจารณากฏและข้อบังคับใดๆ
 • ไม่มีการพิจารณาทิศร้าย เช่น ซาสัวะ ส่วยผัวะ โหงวอึ้ง
 • ไม่ใช่การใช้ฤกษ์ 4 อสูร
 • รูปฤกษ์สามารถกระทำการได้ทุกทิศทางโดยไม่ส่งผลร้ายใด แต่กลับส่งผลมงคลในเรื่องต่างๆ เช่น โชคลาภ หน้าที่การงาน (เคล็ดลับสำคัญของปรมาจารย์)
 • ทำนายผล และ ระยะเวลาที่เกิดผล หลังการใช้ฤกษ์ (เคล็ดลับสำคัญของปรมาจารย์)
 • เรียนรู้ Case Study ฤกษ์ยามที่ถูกใช้งานจริง กระทำการในทิศซาสัวะ ทิศผัวะ และ ทิศโหงวอึ้ง มากกว่า 30 Case
 • ฯลฯ

หมายเหตุ: เนื้อหาที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลายหัวข้อที่ไม่ได้ลงไว้


ระบบวิชาฤกษ์ยามที่เกี่ยวข้องในระบบที่ต้องศึกษาในหลักสูตร
 • ฤกษ์ยามระบบสัมพันธ์จักระลิขิต (เต๋าซิ่ว)
 • การแปลงธาตุของราศีบน
 • การแปลงธาตุของทิศทาง
 • ปฏิกิริยาทั้ง 5 ระหว่างรูปฤกษ์และทิศทาง
 • ความดีร้ายของปฏิกิริยาทั้ง 5
 • ราศีบนและทิศทางจับคู่กันแปลงธาตุ
 • จับยี่เฉี่ยงแซ
 • ธาตุแท้ในแต่ละยุค
 • กฏข้อห้ามของรูปฤกษ์
 • ทิศทางต้องห้ามในแต่ละรูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์ปฏิกิริยาทั้ง 5 ร่วมกับจับยี่เฉี่ยงแซ (เคล็ดลับสำคัญ)
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์เป็นชั้นๆ (เคล็ดลับสำคัญ)
 • การวิเคราะห์รูปแบบของฤกษ์ที่มีพลัง และ รูปแบบของฤกษ์ที่ไม่มีพลัง (เคล็ดลับสำคัญ)
 • ฤกษ์ที่ราศีบนเหมือนกัน ไม่ได้ส่งผลดีเสมอไป (เคล็ดลับสำคัญ)
 • การใช้รูปฤกษ์แบบพลิกแพลง สำหรับบุคคล และ ทิศกระทำการ (เคล็ดลับสำคัญ)
 • ผลกระทบแต่ละรูปแบบที่จะเกิดขึ้นหลังการใช้ฤกษ์ (เคล็ดลับสำคัญ)
 • ฯลฯ

หมายเหตุ: เนื้อหาที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลายหัวข้อที่ไม่ได้ลงไว้ระยะเวลาในการศึกษา (ในตาราง): 24 ครั้ง เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00-18.00 น.

ระยะเวลาในการศึกษา (นอกตาราง): 24 ครั้ง อาจารย์ผู้สอนจะนัดในห้องเรียน (นักศึกษาจะต้องชำระค่าเบรค)


อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง

 

สิ่งที่จะต้องนำมาในการเรียนครั้งแรก:

- ส้มสีทอง จำนวน 5 ใบ

- ใบชาอย่างดี 1 ห่อ

 

หมายเหตุ

 • การเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ผู้เข้าศึกษาต้องเตรียมสมุดบันทึกเพื่อจดบันทึกด้วยตนเอง เนื่องจาก อาจจะไม่มีการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • อนุญาตให้บันทึกเสียงได้ แต่ให้อยู่ในขอบเขตของประกาศในระบบของ SA
 • หากนักศึกษายังมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ SA อาจต้องเพิ่มเวลาเรียนนอกจากหลักสูตรแก่นักศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งนักศึกษาอาจต้องชำระเงินค่าสถานที่ในการเรียนเพิ่มในแต่ละครั้ง
 • ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าสาบานต่อปรมาจารย์ทั้งหมด ห้ามไม่ให้เผยแพร่ สั่งสอนแก่บุคคลอื่น


ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※หลักสูตรชั้นสูงสำหรับผู้ต้องการศึกษาเคล็ดลับของวิชา
“เคล็ดวิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง”


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ต้องการทำนายได้อย่างแม่นยำ และ ผู้ต้องการนำไปประกอบอาชีพหมอดู หรือ เป็นไกด์ในการดำเนินชีวิตเมื่อเอ่ยถึงหลักวิชา “ดวงจีน” หลายๆ คนที่มีความสนใจในหลักวิชาโหราศาสตร์จีน ต้องเคยได้ยิน ไม่มากก็น้อย และ ต้องเคยศึกษาวิชาดวงจีนมาเช่นกัน ทุกคนมักเข้าใจว่า หลักวิชาดวงจีน คือ วิชาโป๊ยยี่สี่เถียว คำว่า “โป๊ยยี่สี่เถียว” ไม่ใช่คำใช้เรียกวิชาดวงจีน แต่เป็นการเรียกลักษณะองค์ประกอบของวิชาดวงจีน โป๊ยยี่ทั้งหมด 8 อักษร 4 เสา อันได้แก่ เสาหลักปี เสาหลักเดือน เสาหลักวัน เสาหลักยาม มีราศีบน และ ราศีล่าง รวมกันขึ้นมาเป็นวิชาดวงจีน หากจะถามว่า วิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง กับ วิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียวเหมือนกันหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า เหมือนกันเฉพาะในรูปแบบและลักษณะขององค์ประกอบของ 8 อักษร 4 เสา อันได้แก่ เสาหลักปี เสาหลักเดือน เสาหลักวัน เสาหลักยาม แต่วิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้งจะเพิ่มเสาขึ้นมาอีก 3 เสา คือ


 • เหมี่ยเก็ง คือ ลัคนา
 • ถ่อง้วน คือ ปฏิสนธิ
 • ถ่อเซ้ก คือ สัมพันธ์ใจ


และหลักการของวิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้งนั้น มีความแตกต่างในการวิเคราะห์ และ การทำนายจากวิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียวโดยสิ้นเชิง เนื่องจาก อาศัยอารมณ์ของธาตุ และ ธรรมชาติของธาตุ เข้ามาวิเคราะห์เหตุการณ์ดีและร้าย ที่เข้ามากระทบรูปดวงชะตา รวมไปถึงการวิเคราะห์ลักษณะหน้าตา นิสัย ใจคอ รูปร่าง โดยสื่อความหมายแบบชี้เฉพาะเจาะจง ไม่ได้ทายเป็นภาพรวมแบบวิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ผู้ศึกษาไม่สามารถสรุป และ ชี้เหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งในขั้นสูงนั้น วิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง ยังมีการพิจารณารูปดวงประกอบกับ 12 วัง ทำให้สามารถทำนายรูปดวงชะตาได้อย่างเจาะลึก


หลายๆ คนที่เคยศึกษาวิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียวนั้น โดยส่วนใหญ่จะใช้หลักการตามคัมภีร์ “จื้อเพ้ง” ซึ่งหลักการมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก จะสังเกตได้จากผู้ศึกษาวิชาดวงจีนระบบจื้อเพ้งโดยส่วนใหญ่ จะทำนายเป็นภาพรวม ทำนายวกไปวนมา แต่ก็ไม่สามารถชี้ชัดๆ ลงไปในเหตุการณ์นั้นๆ ได้ อีกทั้งมีการนำเอาปฏิกริยา เฮ้ง ผัวะ ไห่ และ ซิ้งสัวะจำนวนมากเข้ามาผสม ทำให้ผู้ศึกษาไม่สามารถจดจำได้ทั้งหมด


หากจะแบ่งผู้ศึกษาวิชาดวงจีนออกเป็น 2 แบบ ย่อมสามารถจำแนกได้ดังนี้ คือ


[1] ศึกษาดวงจีนมาหลายที่ หลายสำนัก ทั้งยังศึกษาด้วยตนเอง แต่เมื่อนำมาทำนายแล้ว ถูกบ้าง ผิดบ้าง จึงมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ตนรู้ยังไม่ใช่ ยังต้องการศึกษาเพิ่มเติม และเปิดใจยอมรับ


[2] ศึกษาดวงจีนมาหลายที่ หลายสำนัก ทั้งยังศึกษาด้วยตนเอง แต่เมื่อนำมาทำนายแล้ว ถูกบ้าง ผิดบ้าง แต่หลอกตนเองว่า สิ่งที่ตนรู้นั้น..ใช่แล้ว แต่ก็ยังพยายามที่จะหาหลักการอื่นๆ เข้ามาเปรียบเทียบหลักการของตน หากใช่ ก็เชื่อถือ หากขัดแย้ง ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ ทั้งๆ ที่ตนเองไม่สามารถทำนายเหตุการณ์ได้ถูกต้องเลย


การศึกษาวิชาดวงชะตานั้น คือ การ “ทำนายเหตุ ไปหาผล” เหตุ คือ นำรูปดวงชะตาของบุคคล ประกอบกับผลกระทบ คือ วัยจร และ ปีจร เดือนจร วันจร เวลาจร มาอ่าน และ ตีความว่า จะเกิดปฏิกริยาดี-ร้าย ตามหลักการของวิชาทำนายดวงชะตาประเภทนั้นๆ จึงเรียกว่า ผล


แต่อาจารย์สอนดวงจีนเกือบทุกๆ สำนัก มัก “ทำนายผล ไปหาเหตุ” คือ นำเอาดวงชะตาของบุคคลที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คนดัง ดารา นักการเมือง เศรษฐี มาทำนาย โดยพยายามเอาหลักการของวิชาทำนายดวงชะตาที่ตนศึกษา และ วิธีการสารพัด เข้าไปทำนายเรื่องราวที่เกิดขึ้นย้อนหลัง ให้เหมือนกับว่า หลักวิชาที่กำลังใช้นั้นมีความแม่นยำอย่างอัศจรรย์ ทำให้ผู้ศึกษาวิชาดวงจีนไม่สามารถทำนายดวงชะตาของบุคคลได้จริง เพราะรูปดวงตัวอย่างที่นำมาทำนายนั้น เหมือนถูกจัด บีบ บังคับ ให้เข้ากับหลักการที่ศึกษา เหตุการณ์ใด ประวัติ สิ่งใดๆ ก็ตาม ของเจ้าของรูปดวงตัวอย่าง ที่ไม่เข้ากับหลักการ ก็ละเว้นไป หรือไม่ก็พยายามหาเหตุผลนอกเหนือเข้ามาทำนาย ทำให้ผู้ศึกษาไม่สามารถนำเอาหลักการไปใช้ทำนายดวงชะตาได้จริง ผู้สอนบางคนก็อาศัยสอนหลักการไปเรื่อยๆ อธิบายหลักการ และ วิธีการใช้งานไปเรื่อยๆ แต่ไม่ยกตัวอย่างการทำนายรูปดวงจริง


การศึกษาวิชาทำนายดวงชะตาให้ได้ผลจริงนั้น อาจารย์ผู้สอนต้องนำเอารูปดวงชะตาของบุคคลที่อยู่ในที่นั้นๆ ยกขึ้นมาอ่าน ทำนายสด แล้วให้ผู้เป็นเจ้าของดวงชะตาเป็นผู้ตอบโต้กับอาจารย์ผู้สอนไปด้วย จะทำให้ผู้ร่วมศึกษาในห้องเรียนวิชาทำนายดวงชะตานั้นๆ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ได้ประสบการณ์ และ ทำความเข้าใจไปด้วยว่า เพราะเหตุใด จึงเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นกับเจ้าชะตา เพราะสิ่งใดเป็นเครื่องชี้ เพราะสิ่งใดเป็นเหตุ


สิ่งที่ควรทราบอีกอย่างนึงก็คือ วิชาการทำนายชะตาระบบดวงจีน เป็นสิ่งศึกษาได้ยาก เป็นสิ่งเข้าใจได้ยาก มีความสลับซับซ้อน พลิก สลับ กลับไปกลับมาตลอดเวลา ผู้ศึกษาต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอย และ ต้องจดจำหลักการ และ พื้นฐานซึ่งเป็นกฏข้อบังคับในหลักวิชาที่ศึกษาให้เกิดความแม่นยำ ประกอบกับ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นผู้เข้าใจในหลักวิชา และ รู้จริงในหลักวิชา ต้องอาศัยการยกตัวอย่าง รูปดวงชะตาเป็นสิบ เป็นร้อย เป็นพันรูปดวง และ ดวงชะตานั้น ต้องเป็นดวงชะตาจริง ซึ่งเจ้าของดวงชะตาจริงต้องอยู่ในการทำนายนั้นๆ ด้วย ไม่ใช้ดวงสมมุติ หรือ บุคคลตัวอย่างมาศึกษา จึงจะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจ และ บรรลุ สามารถทำนายดวงชะตาได้อย่างแม่นยำ


หลักสูตรวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้งจึงเหมาะสำหรับที่ผู้สนใจจะศึกษาวิชาดวงจีนอย่างจริงจัง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ทำนายได้จริง ต่อตนเอง และ ผู้อื่น SAGES ACADEMY เปิดหลักสูตร “เคล็ดวิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง” (สำหรับผู้ต้องการทำนายได้อย่างแม่นยำ และ ผู้ต้องการนำไปประกอบอาชีพหมอดู หรือ เป็นไกด์ในการดำเนินชีวิต)หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา

 • INTRO ดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง
 • 5 ธาตุก่อเกิด ทำลาย
 • ราศีฟ้า (เทียงกัง)
 • ราศีดิน (ตี่จี)
 • ราศีบนแฝงราศีล่าง (อั้มช้าง)
 • ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับราศีฟ้า และ ราศีดิน เช่น ราศีฟ้าพิฆาต (เทียงคัก), ราศีดินปะทะ (ตี่ชง), ราศีฟ้าภาคี (เทียงกังโหงวฮะ), ราศีดินภาคี (ตี่จีลักฮะ), ราศีล่างไตรภาคี, ราศีล่างไตรทิศ (ซาหวย)
 • สี่เจี่ย สี่เบ๊ สี่โขว่
 • ทฤษฎีจับยี่เฉี่ยงแซ
 • การตั้งดวงจีน ปี เดือน วัน ยาม ลัคนา ปฏิสนธิ สัมพันธ์ใจ
 • การเดินวัยจรใหญ่, กลาง, เล็ก
 • การพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง แบบที่ 1 (สำหรับรูปดวงปกติ)
 • การพิจารณาหาธาตุสำคัญ (เอ่งซิ้ง) สำหรับรูปดวงปกติ
 • การพิจารณาหาธาตุให้คุณ (ฮี่ซิ้ง) สำหรับรูปดวงปกติ
 • การพิจารณาหาธาตุให้โทษ (กี๋ซิ้ง) สำหรับรูปดวงปกติ
 • การพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง แบบที่ 2 (สำหรับรูปดวงพิเศษ)
 • การพิจารณาหาธาตุสำคัญ (เอ่งซิ้ง) สำหรับรูปดวงพิเศษ
 • การพิจารณาหาธาตุให้คุณ (ฮี่ซิ้ง) สำหรับรูปดวงพิเศษ
 • การพิจารณาหาธาตุให้โทษ (กี๋ซิ้ง) สำหรับรูปดวงพิเศษ
 • ลักชิง ปฏิกิริยาครอบครัว
 • ภูมิ และ ผลกระทบในรูปดวง ในแต่ละหลัก
 • ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ สภาพแวดล้อมทุกตำแหน่ง
 • การทำนาย และ พิจารณา เรื่องราวดี-ร้ายที่จะเกิดขึ้น
 • การกำหนดเรื่องราวดี-ร้าย ดีมาก ดีน้อย ร้ายมาก ร้ายน้อย
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมายจากหลักปี หลักเดือน หลักวัน หลักยาม
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมายจากหลักลัคนา
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมายจากหลักปฏิสนธิ
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมายจากหลักสัมพันธ์ใจ
 • การทำนาย ช่วงจังหวะชีวิตโดยการอ่านรูปดวงที่เกิดจากผลกระทบและส่งเสริมจากวัยจรใหญ่, กลาง, เล็ก
 • การทำนาย ในแต่ละช่วงของชีวิต และ ปีที่จะสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง ล้มเหลว ตกต่ำ
 • การทำนาย หน้าตา รูปร่าง และ ลักษณะนิสัยเจ้าชะตาโดยกำหนดจากรูปดวง
 • การทำนาย รูปดวงฝาแฝดชาย รูปดวงฝาแฝดหญิง
 • การทำนาย รูปดวงที่เกี่ยวข้องกับโรคภัย สุขภาพ ที่อยู่ในรูปดวงชะตา และ ที่จรเข้ามาในรูปดวง
 • การทำนาย อาการเจ็บป่วย สัดส่วน และ ตำแหน่งของความเจ็บป่วย
 • การทำนาย อาการเจ็บป่วยจะดีขึ้น หรือแย่ลง ในช่วงนั้นๆ
 • การทำนาย รูปดวงที่จะผ่าตัดศัลยกรรม การระบุตำแหน่งที่จะผ่าตัดศัลยกรรม
 • การทำนาย รูปดวงอายุยืน อายุสั้น
 • การทำนาย รูปดวงที่จะเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และ โรคที่รักษาไม่หาย
 • การทำนาย รูปดวงคนเป็นโรคประสาท บ้า วิกลจริต
 • การทำนาย รูปดวงคนขี้หลงขี้ลืม อัลไซเมอร์
 • การทำนาย ช่วง/ปี เสียชีวิตของบุคคล
 • การทำนาย รูปดวงคนที่จะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
 • การทำนาย วิธีการตายของคนที่จะคิดสั้นฆ่าตัวตาย ว่าจะตายด้วยสิ่งใด เช่น ผูกคอตาย ยิงตัวตาย กระโดดตึกตาย กระโดดน้ำตาย กินยาตาย ฯลฯ
 • การทำนาย รูปดวงคนถูกฆาตกรรม
 • การทำนาย รูปดวงคนที่จะเกิดอุบัติเหตุตาย
 • การทำนาย ช่วงที่จะลงทุน ทุ่มสุดตัว หรือ ระงับการลงทุน
 • การทำนาย รูปดวงการเงิน ล้มละลาย เกี่ยวกับทรัพย์สิน เงินทอง และ สมบัติ
 • การทำนาย รูปดวงคนมีเงินเก็บ มีทรัพย์สมบัติ มีที่ดิน
 • การทำนาย รูปดวงคนที่ได้รับมรดก ทรัพย์สิน ที่ดิน บ้านเรือน
 • การทำนาย รูปดวงคนหาเงินเก่ง หากินเก่ง ทำงานเก่ง
 • การทำนาย รูปดวงคนใช้เงินเก่ง เก็บทรัพย์สินไม่อยู่ ดวงคนรวย ดวงคนเป็นเศรษฐี
 • การทำนาย รูปดวงจะโดนหลอก/โดนโกง
 • การทำนาย รูปดวงต้องมีหนี้สิน/มีภาระตลอดชีวิต
 • การทำนาย รูปดวงที่ต้องมีภาระเงินกู้/ธนาคาร
 • การทำนาย ว่าจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยง/หวย/การจับสลาก/การค้า/เล่นเกมส์
 • การทำนาย อาชีพที่เหมาะสมกับดวงชะตา/รูปแบบของอาชีพ
 • การทำนาย รูปดวงสำหรับคนทำการค้าขาย
 • การทำนาย รูปดวงสำหรับบุคคลที่เกิดมาเป็นเจ้าของกิจการ
 • การทำนาย รูปดวงที่เหมาะเป็นลูกจ้าง
 • การทำนาย รูปดวงจับกัง ทำงานลำบาก หาเช้ากินค่ำ
 • การทำนาย รูปดวงที่เหมาะเป็นหุ้นส่วน
 • การทำนาย รูปดวงที่เหมาะสำหรับการลงทุนซื้อตราสารหนี้ เล่นหุ้น ฯลฯ
 • การทำนาย รูปดวงคนโกหก ไม่พูดความจริง มีเรื่องปิดบัง
 • การทำนาย รูปดวงอาฆาตพยาบาท ชอบกลั่นแกล้งใส่ความใส่ร้ายลับหลัง
 • การทำนาย ความรู้สึกนึกคิดภายใน ความลับ สิ่งที่ปกปิด สิ่งที่เจ้าชะตาไม่อยากให้ใครรู้
 • การทำนาย รูปดวงคนใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • การทำนาย รูปดวงคนเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ มักเอาเปรียบผู้อื่น
 • การทำนาย รูปดวงคนทรยศ หักหลัง คนใส่ความ เอาตัวรอด
 • การทำนาย ลักษณะรูปร่าง หน้าตา เพศ ของศัตรู ผู้คิดร้าย
 • การทำนาย รูปดวงคนหัวอ่อน หัวแข็ง ดีแต่พูด คนขี้โม้
 • การทำนาย รูปดวงดื้อด้าน ไม่เชื่อฟัง ยอมหักไม่ยอมงอ มักเอาแต่ใจตนเอง
 • การทำนาย รูปดวงหน้าที่การงาน อุปสรรค และ ความสำเร็จ การเจ๊ง ล้มละลาย
 • การทำนาย รูปดวงขี้โกง ฉ้อฉล ยักยอก ทุจริต
 • การทำนาย รูปดวงคนทำงานเก่ง คนขี้เกียจ คนทำงานเอาหน้า
 • การทำนาย รูปดวงชอบจับปลาหลายมือ โลภมาก
 • การทำนาย รูปดวงคนที่ทำอาชีพไม่ตรงกับที่เรียนมา รูปดวงคนที่ทำอาชีพที่ไม่มีคนรู้
 • การทำนาย รูปดวงที่เหมาะรับช่วงกิจการ หรือ ควรเริ่่มต้นทำกิจการใหม่
 • การทำนาย รูปดวงบุคลากรที่จะรับเข้าทำงานให้เหมาะสมในแต่ละตำแหน่ง
 • การทำนาย รูปดวงเมื่อถึงคราวเดือดร้อน มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตลอด ลักษณะรูปดวงแมวเก้าชีวิต
 • การทำนาย รูปดวงของคนที่จะคบหากัน/สมพงษ์กัน
 • การทำนาย รูปดวงที่คู่ครองเจ้าชะตาไม่ถูกกับพ่อแม่เจ้าชะตา
 • การทำนาย ผลกระทบในแต่ละด้านของรูปดวงคู่สามีภรรยา ร่ำรวย สำเร็จ ปากเสียง ไม่ลงรอยกัน แยกกันอยู่ สามีตายก่อนหรือภรรยาตายก่อน
 • การทำนาย รูปดวงที่จะได้คู่ครองดี มีฐานะ
 • การทำนาย รูปดวงแต่งงาน ความรัก หย่าร้าง มีบุตร ไม่มีบุตร
 • การทำนาย รูปดวงเจ้าชู้ มีกิ๊ก
 • การทำนาย รูปดวงบ้ากาม
 • การทำนาย รูปดวงไม่สมหวังในความรัก ดวงมีคู่ซ้อน ดวงไม่มีคู่
 • การทำนาย การแท้งของครรภ์/หมัน/ไม่สามารถมีบุตรได้
 • การทำนาย น้ำเชื้อ/มดลูก ที่ไม่แข็งแรง
 • การทำนาย ปีที่บุตรจะมาเกิด
 • การทำนาย เพศของบุตรที่จะมาเกิด
 • การทำนาย นิสัยของบุตรที่จะมาเกิด
 • การทำนาย สุขภาพอ่อนแอ แข็งแรง พิการ ของบุตรที่จะมาเกิด
 • การทำนาย รูปดวงชะตาของเด็กในลักษณะ รูปดวงที่เกิดมาเรียนหนังสือเก่ง รูปดวงที่เกิดมาจะออกจากโรงเรียนกลางครัน/เรียนหนังสือไม่จบ รูปดวงที่เกิดมาประสบความสำเร็จในชีวิต รูปดวงที่เกิดมาเป็นลูกน้อง รูปดวงที่เกิดมาเป็นเจ้าของกิจการ รูปดวงที่เกิดมามีโรคประจำตัว รูปดวงที่เกิดมาล้มละลาย/ชีวิตล้มเหลว รูปดวงที่เกิดมาเกเร/ติดเพื่อนไม่ดี รูปดวงที่เกิดมาเป็นที่พึ่งของครอบครัว รูปดวงที่เกิดมาทำให้ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ล้มละลายฉิบหาย ลูกผลาญสมบัติ ฯลฯ
 • การทำนาย รูปดวงเกี่ยวกับศัตรู คู่แข่ง คดีความ
 • การทำนาย การโยกย้ายที่อยู่อาศัย/ตำแหน่งหน้าที่การงาน
 • การทำนาย รูปดวงเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค โชคลาภ
 • การทำนาย รูปดวงเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
 • การทำนาย การศึกษา/การได้รับทุน/ระดับของการศึกษา เช่น มัธยม ปริญญาตรี โท เอก หรือ การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • การทำนาย รูปดวงเรียนหนังสือเก่ง คนบ้าวิชาการ คนบ้าเรียนหนังสือ
 • การทำนาย รูปดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดี-ร้ายในครอบครัว และ ความเกี่ยวข้อง
 • การทำนาย โดยระบุผู้รับผลกระทบของเรื่องราวดี-ร้ายในครอบครัว
 • การทำนาย รูปดวงชะตานักบวช
 • เคล็ดการทำนาย โดยการอ่านความหมายจากราศีแฝงในรูปดวง
 • เคล็ดการผูกเรื่องราวในรูปดวง เพื่อการทำนาย
 • เคล็ดการทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีหมอโขว่
 • เคล็ดการทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีไฉ่โขว่
 • เคล็ดการทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีลก
 • เคล็ดการทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีเบ๊
 • เคล็ดการทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีกุ้ยนั๊ง
 • เคล็ดการพิจารณาแขะ รูปแบบของดวงชะตา ดวงพิเศษ
 • เคล็ดการทำนายแบบเจาะลึกรูปดวง โดยใช้ 12 วัง
 • วิเคราะห์วังรูปลักษณ์
 • วิเคราะห์วังพี่น้อง
 • วิเคราะห์วังเจ้าชะตา
 • วิเคราะห์วังวาสนา
 • วิเคราะห์วังโรคภัยไข้เจ็บ
 • วิเคราะห์วังชายหญิงที่เข้ามาพัวพัน
 • วิเคราะห์วังโยกย้าย
 • วิเคราะห์วังบริวาร ลูกน้อง
 • วิเคราะห์วังทรัพย์สิน อสังหาฯ
 • วิเคราะห์วังตำแหน่ง ยศศักดิ์
 • วิเคราะห์วังคู่ครอง สามี ภรรยา
 • วิเคราะห์วังโชคลาภ
 • เคล็ดวิชาการทำนายรูปดวง โดยใช้หลักการขั้นสูงซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผย
 • เคล็ดการพลิกแพลงในการทำนายรูปดวงชะตาบุคคล
 • เคล็ดกุ่ยก๊กจือซิ้งข่วย การทำนายเหตุการณ์เฉพาะหน้า
 • เคล็ดขงเม้งซิ้งข่วย
 • เคล็ดเกียงเซียงไท่กงต่อแช
 • เคล็ดคงที (เคล็ดแห่งความว่างเปล่า)
 • เคล็ดการทำนายรูปดวง โดยใช้ดาวเข้ามาเกี่ยวพัน
 • เคล็ดการทำนายรูปดวง โดยใช้ทิศทางเข้ามาเกี่ยวพัน
 • เคล็ดการทำนายรูปดวง โดยใช้ฤกษ์ยามเข้ามาเกี่ยวพัน
 • ฯลฯ

หมายเหตุ: เนื้อหาที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลายหัวข้อที่ไม่ได้ลงไว้ระยะเวลาในการศึกษา (ในตาราง): 24 ครั้ง เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

ระยะเวลาในการศึกษา (นอกตาราง): 48 ครั้ง อาจารย์ผู้สอนจะนัดในห้องเรียน (นักศึกษาจะต้องชำระค่าเบรค)


อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง

 

สิ่งที่จะต้องนำมาในการเรียนครั้งแรก:

- ส้มสีทอง จำนวน 5 ใบ

- ใบชาอย่างดี 1 ห่อ

 

หมายเหตุ

 • การเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ผู้เข้าศึกษาต้องเตรียมสมุดบันทึกเพื่อจดบันทึกด้วยตนเอง เนื่องจาก อาจจะไม่มีการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • อนุญาตให้บันทึกเสียงได้ แต่ให้อยู่ในขอบเขตของประกาศในระบบของ SA
 • หากนักศึกษายังมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ SA อาจต้องเพิ่มเวลาเรียนนอกจากหลักสูตรแก่นักศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งนักศึกษาอาจต้องชำระเงินค่าสถานที่ในการเรียนเพิ่มในแต่ละครั้ง
 • การยกกรณีศึกษา (Case Study) ประกอบการทำนายรูปดวงบุคคลในขณะการศึกษา โดยใช้รูปดวงของนักศึกษา หรือ อาสาสมัครที่ต้องการได้รับการทำนายรูปดวง จะไม่มีการยกเอารูปดวงของบุคคลดังในสังคมมาทำนาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการทดสอบ และ พิสูจน์การนำเอาไปใช้งานของหลักวิชาที่แท้จริง
 • ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าสาบานต่อปรมาจารย์ทั้งหมด ห้ามไม่ให้เผยแพร่ สั่งสอนแก่บุคคลอื่น


ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7