พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2024
Home ความรู้พื้นฐาน


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทงปี่และการให้บริการ


การพิจารณาชะตาของสถานที่เป็นเคล็ดลับชั้นสูงของหลักวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง(ที่ถูกต้องตามหลักปรมาจารย์ ตาม***บันทึกทงปี่) ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาชัยภูมิร่วมกับกระแสที่มากระทบกับสถานที่นั้นๆ ในแต่ละยุค ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งหากเข้ากฏตามบันทึกจะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของสถานที่ และเพื่อความมั่นคง ก้าวหน้า สำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน การประกอบธุรกิจ มีโชคมีลาภ มียศ เสริมส่งบารมี ขจัดปัดเป่าทุกข์โศกให้สูญสิ้น ส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้อยู่อาศัยในสถานที่นั้นๆ [วิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงตาม***บันทึกทงปี่ ซึ่งไม่ใช่วิชาดาว 9 ยุค(ฮวงจุ้ยดาวเหิร)]


1. รับเป็นที่ปรึกษาการคัดเลือกพื้นที่ ทำเล และการสำรวจชัยภูมิ รวมถึงการจัดการพื้นที่ให้ถูกต้องเหมาะสมให้อยู่ในชะตา เพื่อใช้สำหรับปลูกสร้างบ้านพักอาศัย กิจการ โรงงาน โครงการหมู่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม รีสอร์ท โรงแรม


2. รับเป็นที่ปรึกษาสำหรับการพิจารณา การกำหนดตำแหน่งอาคารประธานให้สอดคล้องกับชัยภูมิและกระแสในชะตา รวมถึงอาคารบริวารให้สอดคล้องกับชัยภูมิโดยรอบ กำหนดตำแหน่งเปิดประตูรับกระแส การจัดวางแปลนแผนผังของชัยภูมิภายนอก-ใน (ทำงานร่วมกับสถาปนิกและวิศวกร) สำหรับก่อสร้างบ้านพักอาศัย กิจการ โรงงาน โครงการหมู่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม รีสอร์ท โรงแรม กำหนดตำแหน่งรับพลังมังกร


3. รับเป็นที่ปรึกษาสำหรับการปรับแต่ง-แก้ไขฮวงจุ้ยบ้านพักอาศัยอาคาร สำนักงาน กิจการ โรงงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท โครงการหมู่บ้าน โดยพิจารณาว่า สถานที่แห่งนั้นขาดชะตาแล้วหรือไม่? หากยังไม่ขาดชะตาก็สามารถปรับแต่ง-แก้ไขฮวงจุ้ยได้ผล แต่ถ้าหากขาดชะตาไปแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะปรับแต่ง-แก้ไขฮวงจุ้ยได้ผล ไม่ว่าจะใช้หลักวิชาอะไรก็ตาม จึงมีการแนะนำให้ย้ายออกไปเพื่อหาสถานที่ใหม่ แต่ถ้าหากไม่ทำการย้ายออก ก็ต้องยอมรับสภาพตามเหตุ และไม่ต้องไปแสวงหาผู้ใดมาจัดการปรับแต่ง-แก้ไขฮวงจุ้ยให้อีก


4. รับเป็นที่ปรึกษาการคัดเลือกบ้านพักอาศัยใหม่ สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องย้ายบ้านพักอาศัยใหม่ เหตุเพราะบ้านพักอาศัยหลังเดิมอยู่ในชัยภูมิและกระแสที่ขาดชะตาไปแล้ว ทำให้กิจการหน้าที่การงานไม่เจริญรุ่งเรือง ชีวิตมีแต่ปัญหา เรื่องวุ่นวาย เดือดร้อน เจ็บไข้ได้ป่วยตลอด ฯลฯ


ขอบเขตการให้บริการของ Sages


1. สำหรับผู้ต้องการสร้างบ้านใหม่ อาคารสำนักงาน/โรงงานใหม่

1.1 Sages เข้าตรวจสอบพื้นที่(ที่ดินเปล่า) คัดเลือกพื้นที่(กรณีมีพื้นที่หลายแห่ง) และการคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างตำแหน่งสำหรับการก่อสร้างในพื้นที่นั้นๆ(เก็บบันทึกข้อมูล)=(เคล็ดทงปี่)

1.2 Sages ร่วมออกแบบกำหนดตำแหน่งต่างๆ Function การใช้งานต่างๆ ของบ้าน อาคารสำนักงาน/โรงงาน ที่จะก่อสร้างร่วมกับวิศวกรและสถาปนิก=(เคล็ดทงปี่)

1.3 Sages กำหนดฤกษ์ยามสำหรับการก่อสร้าง/การตั้งเสาเอก/การตั้งประตู/การวางคาน/การมุงหลังคา=(เคล็ดทงปี่)

1.4 Sages เข้าตรวจสอบ ความคืบหน้า และความถูกต้องของตำแหน่งต่างๆ เป็นระยะตลอดเวลาการก่อสร้าง

1.5 Sages กำหนดฤกษ์ยามในการย้ายเข้า/การเปิดกิจการ/การทำบุญขึ้นบ้านใหม่/การทำบุญอาคารสำนักงาน หลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น=(เคล็ดทงปี่)

***หน้าที่ของ Sages จะจบลง เมื่อลูกค้าได้รับบริการครบทั้ง 5 ข้อแล้ว


2. สำหรับผู้ต้องการเลือกซื้อบ้านใหม่/อาคารสำนักงาน (บ้านในโครงการ/บ้านจัดสรร)

2.1 ผู้ต้องการซื้อบ้านใหม่/อาคารสำนักงานควรเลือกไว้หลายๆ โครงการ หลายๆ พื้นที่ ก่อนตัดสินใจซื้อ

2.2 Sages เข้าตรวจสอบ คัดเลือกบ้านใหม่/อาคารสำนักงานที่ดีที่สุด จากหลายๆ โครงการ หลายๆ พื้นที่(เก็บบันทึกข้อมูล)=(เคล็ดทงปี่)

2.3 หากบ้านใหม่/อาคารสำนักงาน ที่ทำการเลือกแล้ว มีข้อบกพร่องบางประการ Sages จะแจ้งให้ทำการแก้ไข(พร้อมให้ฤกษ์ในการปรับปรุงแก้ไข)=(เคล็ดทงปี่)

2.4 บ้านใหม่/อาคารสำนักงาน ที่ทำการเลือกให้แล้ว หากไม่มีข้อบกพร่องใดๆ Sages จะกำหนดฤกษ์ยามในการย้ายเข้า/ฤกษ์ยามสำหรับการเปิดกิจการ/การทำบุญขึ้นบ้านใหม่/ทำบุญอาคารสำนักงาน=(เคล็ดทงปี่)

    กรณีบ้าน/อาคารสำนักงาน ที่ทำการเลือกแล้ว มีข้อบกพร่องบางประการ ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขตามฤกษ์ที่ Sages ให้แล้ว Sages จะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องหลังทำการแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อเห็นว่าข้อบกพร่องได้ทำการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้ว Sages จะกำหนดฤกษ์ยามในการย้ายเข้า/การเปิดกิจการ/การทำบุญขึ้นบ้านใหม่/การทำบุญอาคารสำนักงาน=(เคล็ดทงปี่)

***หน้าที่ของ Sages จะจบลง เมื่อลูกค้าได้รับบริการครบทั้ง 4 ข้อแล้ว


3. สำหรับผู้ต้องการปรับแต่ง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม ฮวงจุ้ย บ้าน/อาคารสำนักงาน/กิจการ/บริษัท/โรงงาน/โรงแรม/รีสอร์ท ที่มีอยู่แล้ว

Sages เข้าไปตรวจสอบ ชัยภูมิภายนอกข้อดี/ข้อเสียของอาคารสร้างนั้น(เก็บบันทึกข้อมูล) ตรวจชะตาของชัยภูมิโดยรอบของอาคารนั้นว่าได้ชะตาหรือไม่ ตรวจชะตาของของอาคารนั้นว่าได้ชะตาหรือไม่=(เคล็ดทงปี่)

3.1 หากชะตาของชัยภูมิโดยรอบยังมีอยู่ แต่ชะตาของอาคารหมดแล้ว(ให้ทำการย้ายออก)=(เคล็ดทงปี่) ***กรณีนี้ Sages จะไม่คิดค่าบริการ

3.2 หากชะตาของชัยภูมิโดยรอบยังมีอยู่และชะตาของอาคารยังมีอยู่ แต่ไม่สามารถรับพลังของชะตาชัยภูมิได้(พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข)=(เคล็ดทงปี่)

3.3 หากชัยภูมิโดยรอบ กระทบชะตาเจ้าของอาคาร(พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข)=(เคล็ดทงปี่)

3.4 วัดองศา หาทิศนั่งของอาคาร เพื่อพิจารณาชะตาของอาคารกับชะตาคน=(เคล็ดทงปี่)

3.5 พิจารณาตำแหน่งต่างๆ ว่าส่งผลดีร้ายชะตาคน(พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข)=(เคล็ดทงปี่)

3.6 Sages กำหนดฤกษ์ในการปรับแต่งแก้ไขโยกย้ายตำแหน่งต่างๆ=(เคล็ดทงปี่)

3.7 Sages เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องหลังทำการแก้ไขโยกย้ายตำแหน่งต่างๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อเห็นว่าข้อบกพร่องได้ทำการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้ว Sages จะกำหนดฤกษ์ยามในการปัดรังควาน=(เคล็ดทงปี่)

***หน้าที่ของ Sages จะจบลง เมื่อลูกค้าได้รับบริการครบทั้ง 7 ข้อแล้ว


หมายเหตุ! การวางฮวงจุ้ย ปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยตามแบบของปรมาจารย์ในบันทึกทงปี่ จะไม่มีการวาง/ตั้ง/ห้อย แขวนของต่างๆ เช่น โมบาย กระดิ่ง กังสดาล น้ำพุ ตู้ปลา วัตถุแวววาว พรม ผ้าปูที่นอนหลากสี การทาสี ลูกแก้ว สติ๊กเกอร์ แจกันดอกไม้ อ่างน้ำเกลือ รูปปั้นหรือรูปหล่อสิงสาราสัตว์ ฯลฯ (ทั้งหมดนี้เป็นเคล็ดปลอม) ซึ่งผู้แอบอ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาฮวงจุ้ยมักแนะนำให้คนตั้ง วาง แขวน ห้อยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ขอให้ผู้สนใจพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า “หากสิ่งของเหล่านี้ ซึ่งท่านสามารถหาซื้อมาตั้ง แขวน ห้อย ด้วยราคาแค่ไม่กี่ร้อย กี่พันบาท สามารถทำให้ชีวิตท่านรวยได้ รุ่งเรืองได้ ชีวิตเปลี่ยนได้ คนทั้งบ้านทั้งเมือง คงรวยกันหมด” แล้วทำไม? ผู้แอบอ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาฮวงจุ้ยที่ชอบแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขฮวงจุ้ยบ้าน ไม่นำเอาสิ่งเหล่านี้ มาแก้ฮวงจุ้ยบ้านของตนและญาติของตน ให้ร่ำรวย รุ่งเรือง ดังคำแอบอ้าง จะได้เลิกล่อลวงผู้สนใจและผู้ไม่รู้เสียที แต่ทำไมกลับพยายามแสวงหาผลประโยชน์จากผู้สนใจและผู้ไม่รู้ โดยการอวดอ้างโฆษณาเพื่อล่อลวงผู้สนใจและผู้ไม่รู้ให้ตกเป็นเหยื่อของตน ตามเพจ เฟซบุ๊ก และตามสื่อต่างๆ


***บันทึกทงปี่: คือ บันทึกของปรมาจารย์ห่อเหล่งทง ซึ่งท่านได้เขียนอธิบายเคล็ดลับต่างๆ ของระบบวิชาโหราศาสตร์จีนทุกแขนงโดยแยกออกจากคัมภีร์ที่เป็นส่วนหลักและวิธีการของวิชาโดยในบันทึกทงปี่ได้อธิบายเคล็ดต่างๆ ดังนี้


1. ระบบวิชาฮวงจุ้ย

1.1 การพิจารณาลักษณะของชัยภูมิที่จะเจริญรุ่งเรือง

1.1.1 สำหรับบ้านคน

1.1.2 สำหรับสุสาน(มี 2 ลักษณะ)

1.2 การพิจารณากระแสที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สถานที่

1.2.1 สำหรับบ้านคน

1.2.2 สำหรับสุสาน(มี 2 ลักษณะ)

2. ระบบวิชาการทำนายดวงชะตา

2.1 ดวงจีนระบบจี๋มุ้ยเต้าเสี่ยว

2.2 ดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง

2.3 ดวงจีนระบบฉิกเจ้งสี่อื้อ

3. ระบบวิชาฤกษ์ยามชั้นสูง

3.1 ฤกษ์ยามระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง

3.2 ฤกษ์ยามระบบ 64 ข่วย

3.3 ฤกษ์ยามไท่อิกซิ้งเสี่ยว
(ฤกษ์แบบกำหนดจาก 12 เจ้า 12 วัง วงฟ้า วงดิน แบ่งออกเป็นอิม 72 เก็ก เอี้ยง 72 เก็ก 10 กลุ่ม )

3.4 ฤกษ์ยามระบบคี้มึ้ง 3 ระบบ (กิวเทียง ไท่กง ขงเม้ง)
(ฤกษ์แบบกำหนดจาก 8 ประตู 9 ดาวเทพ 9 ดาวฟ้า แบ่งออกเป็น อิม 9 เก็ก และเอี้ยง 9 เก็ก)

3.5 ฤกษ์ยามระบบลักหยิ่ม
(ฤกษ์แบบกำหนดจาก 12 เจ้า 12 วัง วงฟ้า วงดิน มี 720 เก็ก)

3.6 ฤกษ์ยามระบบเต๋าซิ่ว
(ฤกษ์สัมพันธ์จักระลิขิต มีทั้งระบบ 3 ชั้น และ 7 ชั้น)

3.7 ฤกษ์ยามระบบเอี๊ยงคิ้ม
(ฤกษ์อาศัยระบบ 28 ดาว แบ่งออกเป็นยุค 7 ยุค มีทั้งสิ้น 4 กลุ่ม เดินพลังใน 12 วัง)

3.8 ฤกษ์ยามระบบเทียงแช
(ฤกษ์อาศัยการโคจรของดาว เช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์ และกลุ่มดาว 5 ธาตุ ฯลฯ)

3.9 ฤกษ์ยามระบบ 6 บน 6 ล่าง
(ฤกษ์ชั้นสูงระบบแรกที่ถูกใช้งาน ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ไคเภ็ก มีวิธีการคำนวณที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงโดยตลอดของตัวแทน ปี เดือน วัน เวลา มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงจากปฏิกิริยา 518,400x576=298,598,400 รูปแบบ)

3.10 ระบบฤกษ์ยามความลับสวรรค์
(การคำนวณฤกษ์โดยอาศัยระบบเทียงบุ่ง ดาวแต่ละดวงจะแสดงทิศทางกระทำการซึ่งส่งผลมงคลในการกระทำการภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว)

4. การอ่านความหมายและปรากฏการณ์ต่างๆ จากดวงดาวบนท้องฟ้า(เทียงบุ่ง)

4.1 การโคจรของดาวต่างๆ ตำแหน่งของดวงดาวในแต่ละฤดูกาล

4.2 แสงของดาวในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งสามารถกำหนดองศาโดยไม่จำเป็นต้องวัดองศา

4.3 ผลกระทบของดาวเมื่อปรากฏในแต่ละตำแหน่ง

4.4 ช่วงเวลา และการตัดแบ่งช่วงเวลา

4.5 วิธีการคำนวณช่วงเวลาการโคจรของดาวต่างๆ ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

4.6 การคำนวณช่วงการเปลี่ยนฤดู(ตัดสารท)

ฯลฯ


ในบันทึกทงปี่มีทั้งหมด 49 เล่ม แบ่งออกเป็น

  • ระบบวิชาทำนายดวงชะตา 10 เล่ม
  • ระบบวิชาฤกษ์ยาม 12 เล่ม
  • ระบบเทียงบุ่ง การอ่านปรากฏการณ์ต่างๆ จากดวงดาวบนท้องฟ้า 6 เล่ม
  • ระบบวิชาฮวงจุ้ย

   - อธิบายเรื่องกระแส 7 เล่ม [แยกเป็นบ้านคน 3 เล่ม และสุสาน(2 ลักษณะ) 4 เล่ม]

   - อธิบายเรื่องชัยภูมิ 11 เล่ม [แยกเป็นบ้านคน 4 เล่ม และสุสาน(2 ลักษณะ) 7 เล่ม]

   - อธิบายเรื่ององศา ทิศทาง และตำแหน่งดาวบนท้องฟ้า(เทียงบุ่ง) 3 เล่ม


ซึ่งทั้งหมดได้บอกข้อบกพร่องของระบบวิชาต่างๆ เช่น

- การยกเลิกระบบวิชาบางระบบ

- การงดเว้นกฏข้อบังคับของระบบวิชา

- แจงกฏที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง

- อธิบายหลักการที่แท้จริงว่าเป็นเช่นใด พร้อมยกตัวอย่าง

- แจงรายละเอียดความขัดแย้งของระบบวิชาฮวงจุ้ย ซึ่งขัดแย้งกันเอง เช่น

  ในระบบ 8 ทิศทาง (อธิบายแยกเคล็ดจริงออกจากเคล็ดปลอม)

  ในระบบ 24 ทิศทาง (อธิบายแยกเคล็ดจริงออกจากเคล็ดปลอม)

  ในระบบ 64 ทิศทาง (อธิบายแยกเคล็ดจริงออกจากเคล็ดปลอม)

(ปรมาจารย์ในสมัยโบราณได้ผูกเคล็ดวิชาปลอมเข้าไปในเคล็ดวิชาจริง เพื่อมิให้วิชาความรู้ตกไปสู่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรง)


บันทึกทงปี่ยังได้อธิบาย ความย้อนแย้ง ขัดแย้งกันเองของวิธีการพิจารณาชัยภูมิและกระแส หากผู้ใดศึกษาระบบวิชาชัยภูมิและกระแสมาอย่างถูกต้องจนแตกฉานจะทราบว่า ระบบการพิจารณาชัยภูมิและกระแสของแต่ละวิชานั้นขัดแย้งกันเองโดยสิ้นเชิง เช่น


ในองศาเดียวกัน ระบบวิชาฮวงจุ้ย 8 ทิศทาง บอกว่า สำหรับบ้านนั่งทิศเหนือ ตำแหน่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเป็นตำแหน่งมงคล แต่ในระบบวิชาฮวงจุ้ย 24 ทิศทาง บอกว่า สำหรับบ้านนั่งทิศเหนือ ตำแหน่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเป็นตำแหน่งอัปมงคล ส่วนระบบวิชาฮวงจุ้ย 64 ทิศทาง กลับบอกว่า ตำแหน่งที่เป็นมงคลของบ้านนั่งทิศเหนือ คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ


ในองศาเดียวกัน ระบบวิชาทางน้ำของฮวงจุ้ย 8 ทิศทาง กล่าวว่า บ้านนั่งทิศเหนือ หากมีทางน้ำไหลจากทางขวามาทางซ้าย คนในบ้านจะเจริญรุ่งเรือง สุขภาพจะแข็งแรง แต่ในระบบวิชาทางน้ำของฮวงจุ้ย 24 ทิศทาง กล่าวว่า หากมีน้ำไหลจากขวามาซ้ายจะเกิดวิบัติ คนในบ้านจะเจ็บป่วยเป็นโรคร้าย น้ำไหลมาจากทางซ้ายไปทางขวา คนในบ้านล้วนสุขภาพร่างกายแข็งแรง จะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้น เป็นเศรษฐี สำหรับระบบวิชาทางน้ำฮวงจุ้ย 64 ทิศทาง กลับกล่าวว่า น้ำไหลมาหรือไหลไปทิศทางใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่า รับน้ำมงคล และปล่อยน้ำอัปมงคล


หาก 3 ระบบวิชานี้ล้วนขัดแย้งกัน ผู้ศึกษาจะเชื่อระบบวิชาใด เมื่อระบบวิชาขัดแย้งกัน ย่อมหมายความว่า ต้องมีวิชาที่ผิดและมีวิชาที่ถูก หรืออาจจะผิดทั้งหมดก็เป็นได้ การนำเอาระบบวิชามาใช้ร่วมกันนั้นคือความเข้าใจที่ผิดพลาด อาจเพราะผู้นำมาใช้ไม่มีความเข้าใจระบบวิชาใดวิชาหนึ่งอย่างแจ่มแจ้งนั่นเอง ****ข้อขัดแย้งนี้ทงปี่ได้อธิบายและแก้เคล็ดปลอมที่ถูกซ่อนกลวิชาเอาไว้


นอกจากนั้น บันทึกทงปี่ ยังอธิบายข้อบกพร่อง และหลักการที่ไม่มีผลจริงในหลายๆ ลักษณะของหลักวิชาฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค(ฮวงจุ้ยดาวเหิร) ซึ่งเป็นวิชาฮวงจุ้ยที่ซินแสทั่วไปใช้ในการรับดูฮวงจุ้ยให้แก่ผู้สนใจ [ซึ่งหลักการพิจารณาฮวงจุ้ยชั้นสูง และการพิจารณาชะตาบ้าน ไม่ใช่การใช้วิชาดาว 9 ยุค(ฮวงจุ้ยดาวเหิร) หาดาว 8 โชคลาภ และดาว 8 บารมี] ซึ่งมี Case ของกิจการแห่งหนึ่ง โดยผังดาวของกิจการแห่งนี้ เป็นดาว 8 น้ำ และดาว 8 ภูเขารุ่งเรือง โดยก่อนหน้านั้นมีซินแสที่ใช้วิชาฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค(ฮวงจุ้ยดาวเหิร) เข้าไปจัดแล้วไม่ต่ำกว่า 8 คน ในที่สุดกิจการแห่งนี้ก็ถูกธนาคารยึดและขายทอดตลาด โดยผู้ซื้อรายใหม่ได้เชิญอาจารย์จาก Sages ไปทำการตรวจสอบและทำการปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ย โดยใช้หลักวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงตามบันทึกทงปี่ ปัจจุบันกิจการแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและกำลังขยายกิจการเพิ่มเติม ซึ่ง Case นี้ เป็นหนึ่งในหลายๆ Case ที่ได้ถูกยกเป็นกรณีศึกษาให้กับนักศึกษาของ Sages Academy เข้าใจ และความไม่มีเหตุไม่มีผลของตำแหน่ง ดาว 8 น้ำ และดาว 8 ภูเขา ในวิชาฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค(ฮวงจุ้ยดาวเหิร) ซึ่งมีข้อบกพร่องหลายอย่าง จึงของวิเศษอย่างที่หลายๆ คนหลงใหลและงมงาย แต่ทำไมหลายๆ คนจึงยกว่า วิชานี้เป็นของดี ของวิเศษ เหตุเพราะว่า พวกเขาไม่มีวาสนาได้เรียนวิชาที่สูงส่งกว่า


ด้วยเหตุนี้เอง Sages Academy จึงทำการเปิดสอนวิชาฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค(ฮวงจุ้ยดาวเหิร) ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในทุกวันอาทิตย์ของทุกเดือนแก่ผู้สนใจ เพื่อมิให้ผู้สนใจต้องเสียเงินจ้างซินแสที่ใช้วิชาฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค(ฮวงจุ้ยดาวเหิร) และเพื่อไม่ต้องเสียเงินเพื่อศึกษาฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค(ฮวงจุ้ยดาวเหิร)


โดยสรุป: บันทึกทงปี่ คือ กุญแจไขความลับของวิชาโหราศาสตร์จีนทุกแขนง เพื่อให้สามารถนำเอาวิชาโหราศาสตร์จีนมาใช้งานได้ผลจริงทุกครั้ง ผู้ที่จะเข้าใจระบบทงปี่ได้นั้น ต้องเป็นผู้ได้เรียนรู้ระบบวิชาโหราศาสตร์ทุกๆ แขนง มาอย่างแตกฉานก่อน เพราะเมื่อจะศึกษาข้อเปรียบเทียบ ข้อผิดพลาด ข้อยกเว้น ของระบบวิชาใดวิชาหนึ่งจะต้องเข้าใจระบบวิชานั้นๆ เมื่อเข้าใจหลักการใดละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จึงค่อยเอาบันทึกทงปี่มาวิเคราะห์เทียบเคียงจะทราบว่า หลักการใด? ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง หลักการใดต้องละทิ้งไป หลักการใดต้องคงไว้ และหลักการใดสามารถนำมาใช้ได้จริง เพราะทุกวิชาล้วนมีหลักการ วิธีการ กฏในการพิจารณาแตกต่างกัน ปัญหาก็คือ หลักการใด คือ หลักการ วิธีการ กฏ ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงติดต่อสอบถาม: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-22.00 น.)


ส่งข้อมูลมาที่ Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7