ศุกร์, 27 เมษายน 2018
Home

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ความเป็นมาของสำนักเฮี่ยงคง มีจุดกำเนิดเริ่มต้นโดยโซยซือ (ปรมาจารย์) ของสำนักเฮี่ยงคง ซึ่งได้ศึกษาวิชาซำง้วนมาบ้าง แต่เนื่องจาก ในสมัยนั้น วิชาซำง้วน เป็นที่ต้องห้ามศึกษาในชั้นบุคคลธรรมดา ทำให้โซยซือของสำนักเฮี่ยงคงได้คิดค้นวิชาของสำนักเฮี่ยงคงขึ้นมาใหม่ โดยมีเจตนาต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับวิชาของสำนักซำง้วน แต่ผลของวิชาเฮี่ยงคงยังไม่ถึงที่สุด เนื่องจาก ขาดรายละเอียดของเคล็ดวิชา ทำให้การใช้งานของวิชาในสำนักเฮี่ยงคงมีประสิทธิภาพลุ่มๆ ดอนๆ ถึงกระนั้น ก็ยังมีผู้พยายามนำเอาวิชาของสำนักเฮี่ยงคงมาเผยแพร่ และ แอบอ้างว่า เป็นของสำนักซำง้วน ทั้งในประเทศไทย และ ทั่วโลก ทำให้ผู้สนใจเกิดหลงเข้าใจว่า วิชาของสำนักซำง้วน และ สำนักเฮี่ยงคง เป็นสำนักเดียวกัน เนื่องจาก ผู้ศึกษาวิชาของสำนักซำง้วนต่างสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น มิได้เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้ศึกษา ทำให้บุคคลภายนอกหลงเข้าใจว่า วิชาดาวเหิร และ เฮี่ยงคงไต่ข่วย เป็นวิชาของสำนักซำง้วน แท้จริงแล้ว วิชาของสำนักเฮี่ยงคงเกิดจากการลอกเลียนแบบ เพื่อจงใจให้คล้ายคลึงกับวิชาของสำนักซำง้วนนั่นเอง


หลังจากที่โซยซือของสำนักเฮี่ยงคงคิดค้นวิชาขึ้นมาแล้ว ได้บันทึกเคล็ดวิชาสำคัญลงไปในคัมภีร์เฮี่ยงคงแหละซื่อ เพื่อให้คณะศิษย์ และ ลูกหลาน (มิใช่คนนอก) ได้ใช้ศึกษาต่อไป เมื่อถึงสมัยเจี่ยต้าหง เจี่ยต้าหงเป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์เหม็งตอนปลาย จนเมื่อสิ้นราชวงศ์เหม็งแล้วราชวงศ์เชง (แมนจู) ได้เข้าสืบแผ่นดินต่อ เจี่ยต้าหงมิได้ยอมสวามิภักดิ์จึงแอบลี้ภัยยังบ้านขุนนางท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกหลานของสายวิชาเฮี่ยงคง ได้พบคัมภีร์ดังกล่าวจึงได้จดจำเอาเนื้อหาคัมภีร์จนพอเข้าใจ และ ออกจากบ้านของขุนนางผู้นั้นไป ต่อมาก็ตั้งตนเป็นซินแสเพื่อรับปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยให้แก่บุคคลทั่วไป (โดยมิได้เรียกร้องเงินทอง) และ มีศิษย์อยู่จำนวนหนึ่งจนถึงแก่ชีวิต หลังจากนั้น ตระกูลแซ่เสิ่น อ้างว่า ตนได้พบคัมภีร์ของศิษย์เอกเจี่ยต้าหง และ มีเคล็ดวิชาเดินดาวที่ถูกต้อง ในขณะที่ตระกูลแซ่เสิ่นแอบอ้างนั้น ตระกูลแซ่โค้ว ก็อ้างว่า ตนได้วิธีเดินดาวจากบรรพบุรุษที่สืบทอดมา ซึ่งเป็นศิษย์ของเจี่ยต้าหงเช่นกัน แต่เป็นเรื่องน่าแปลกว่า ทั้งสองตระกูลกลับมีวิธีเดินดาว (เดินดาวเอียง) ที่ไม่เหมือนกัน ทั้งๆ ที่ทั้งสองต่างอ้างว่า ตนเป็นผู้ได้เคล็ดวิชามาจากศิษย์ของเจี่ยต้าหงเช่นกัน

  • การเดินดาว (เอียง) แบบตระกูลแซ่เสิ่น ใช้กันโดยทั่วไป เพราะมีการเขียนหนังสือขาย
  • การเดินดาว (เอียง) แบบตระกูลแซ่โค้ว ใช้กันในสายตระกูลแซ่โค้ว
  • การเดินดาว (เอียง) แบบเฮี่ยงคงแหละซื่อ ท่านอาจารย์เต็กค้วง นำมาเผยแพร่ครั้งแรกในโลก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2551


เมื่อลองสืบค้นไปทั่วโลกเพื่อหาที่ไปที่มาของวิชา เป็นปรากฏว่า การเปิดสอนวิชาเฮี่ยงคงที่ครบทั้ง ระบบ ฟ้า ดิน คน ไม่มีที่ใดเคยสอนมาก่อน จะเนื่องด้วยความไม่รู้จริงของผู้สอน หรือ การลอกเลียนต่อๆ กันมา ก็เป็นได้ ท่านอาจารย์เต็กค้วงจึงสรุปเนื้อหาใจความให้ถูกต้องตาม ระบบ ฟ้า ดิน คน ของสำนักเฮี่ยงคง แล้วนำออกเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้บุคคลผู้ศึกษาวิชาฮวงจุ้ยตาสว่าง รู้ทันพวกแอบอ้าง และ เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปสามารถศึกษาได้ โดยไม่ต้องเสียเงินค่าอบรม 3,500-10,000 บาท เพราะถือว่า วิชาเฮี่ยงคงเป็นวิชาพื้นฐานที่อยู่ในระดับง่ายๆ สามารถนำมาใช้ปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยได้ด้วยตนเอง ไม่เหมาะสมที่จะนำเอาไปใช้ในการตั้งตัวเป็นซินแส และ ถ้าหากออกไปรับปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยจริงๆ แล้วก็ไม่ควรเรียกร้องเงินทองแก่ผู้เดือดร้อน
 
 

ประวัติวิชาชัยภูมิ

ประวัติวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง

ความเป็นมาของ Sages Academy

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7