อาทิตย์, 22 กรกฏาคม 2018
Home


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ [Privacy Policy]

 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.sages9.com และ www.sages99.com ซึ่งถูกประดิษฐ์โดย Sages Academy of Chinese Metaphysics ผู้ใช้บริการทุกท่านรับทราบว่า ทันทีที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเราไม่ว่าโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการคิดค้นขึ้นในอนาคต ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานของเราดังต่อไปนี้ทุกประการ


1. ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ บางครั้งเราอาจใช้ชื่อ “SA” “เรา” “ของเรา” ซึ่งเราต้องการให้ หมายความถึง Sages Academy เท่านั้น


2. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเปิดเผยกับเรา ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ e-mail และ อื่นๆ จะไม่ถูกนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะนำมาใช้ในการให้บริการ และ พัฒนาบริการของเว็บไซต์นี้เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ หรือปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้บริการเท่านั้น


3. เรามีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน เราจะไม่ตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ว่า มีความจำเป็นที่จะต้องทำตามคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ


4. เราถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องปกป้องดูแล เราได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สูญหาย หรือ เสียหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด


5. บรรดาข้อความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ภาพถ่าย เสียง กราฟิก ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงเครื่องหมายการค้า ชื่อ ชื่อทางการค้า ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์ของเรานี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อื่นใด จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเรา เราจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


6. เราขอปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันใดๆ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนอันเกิดจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด


7. เราขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อเรา โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7