จันทร์, 19 มีนาคม 2018
Home

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฮวงจุ้ย เฮี่ยงคงปวยแช: ความหมายของดาวเดี่ยว (โดยละเอียด)ความหมายของดาวนั้น สามารถแปลความหมายได้ค่อนข้างกว้าง นอกจากอาศัยความหมายจากตัวของดาวแล้ว ยังพิจารณาจากข่วยที่เกี่ยวข้องกับดาว ซึ่งข่วยสามารถแปลความหมายได้อีกมากมาย ดาวในช่วงยุครุ่งเรืองจะมีความหมายตรงกันข้ามกับยุคเสื่อม ความหมายด้านล่างนี้จึงเป็นเพียงบางส่วนในการพิจารณา


…………………………………………………………………


ดาว 1

ด้านดี                      
สติปัญญา การศึกษา สอบแข่งขันดี มีเงินทอง (ที่หามาได้ด้วยสติปัญญา) ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุไม่มาก มีชื่อเสียง


ด้านร้าย                     
ดาว 1 ถ้าเป็นชัยภูมิที่ไม่ดี เช่น มุมแหลม เสาไฟฟ้า หม้อแปลง วัด จั่ว จะกระตุ้นในทางร้าย จะมีปัญหาทะเลาะ หย่าร้าง ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด เสียชีวิตในวัยเยาว์ เสเพล ตาบอด


…………………………………………………………………


ดาว 2

ด้านดี         
ได้ประโยชน์จากที่ดิน หญิงมีอำนาจ
ดาว 2 แทนการเจริญเติบโต ความร่ำรวย ความหลากหลาย ในช่วงของยุคดาว 2 จะเกิดความเจริญด้านการแพทย์ จะเกิดนายแพทย์มีชื่อเสียง และ ผู้มีมนุษยธรรม
ดาว 2 ช่วยเกี่ยวกับการย่อยสลาย ซึ่งมีความจำเป็นต่อด้านการเกษตร และ อุตสาหกรรมการเกษตร เนื่องจาก ข่วยคุงแทนแม่ และ การเกิดผลผลิต


ด้านร้าย        
ดาว 2 ในช่วงผลเสีย จะเกี่ยวกับการเป็นหม้าย ลำบากในชีวิตวัยเด็ก การเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้คนเห็นแก่ตัว
ดาว 2 ธาตุดิน เป็นดินป่วย พลังความเสื่อม จะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายทำให้เรารู้สึกอยากอยู่โดดเดี่ยวหรือหม้าย แต่งงานแล้วมีโอกาสหย่าได้ง่าย มีโอกาสหย่าได้ภายใน 5-10 ปี


…………………………………………………………………


ดาว 3
ด้านดี       
ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ธุรกิจ ชายโตจะร่ำรวย
ดาว 3 แทนความก้าวหน้า การพัฒนา ในยุครุ่งเรืองดาว 3 จะเกิดผู้นำที่มีความสามารถ นักการเมืองที่มีอำนาจ เป็นผู้นำของโลกที่มีความสามารถ


ด้านร้าย         
บาดเจ็บ การนินทาว่าร้าย ปัญหาด้านกฏหมาย
ดาว 3 ในยุคเสื่อมส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นขโมย ผู้คนมีความก้าวร้าว ปัญหาเลือดคลั่ง และ โรคขา
ดาว 3 ธาตุไม้เกี่ยวกับการแก่งแย่งแข่งขัน ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ง่าย ส่งผลร้ายมากกว่าผลดี


…………………………………………………………………


ดาว 4

ด้านดี           
ดาว 4 แทนความสามัคคีปรองดอง ระเบียบวินัย ความบริสุทธิ์ ทักษะศิลปะวัฒนธรรม ในช่วงของดาว 4 จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในศิลปะวัฒนธรรม นักประพันธ์ จิตรกร ราชินี ความฉลาด และ ความสวยงาม บุคคลทั่วไปจะประสบความสำเร็จในเรื่องชื่อเสียง และ ความโชคดี
ดาว 4 ธาตุไม้เกี่ยวกับไม้การศึกษา ถ้าเด็กนอนจะขยันขันแข็ง ไขว่คว้าหาความรู้ ในอดีตคนสอบจอมหงวนจะนอนมุมนี้
ดาว 4 หมายถึง เสน่ห์ ถ้าชัยภูมิดีและกระตุ้นให้ถูกต้อง จะส่งผลให้คนในบ้านมีเสน่ห์ คนรัก คนชื่นชม เหมาะกับงานการติดต่อ ต้อนรับลูกค้า


ด้านร้าย       
เสื่อมศีลธรรม ความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ การทำร้ายตนเอง
ดาว 4 ในยุคเสื่อมอาจเกิดปัญหาเรื่องเพศ การนอกใจ การทำร้ายตนเอง ขาดระเบียบวินัย การกระทำที่ขาดความละอายใดๆ
ดาว 4 ถ้าชัยภูมิร้ายก็จะร้าย ปัญญาทึบ ด้านการศึกษาไม่ดี


…………………………………………………………………


ดาว 5
ด้านดี       
ดาว 5 เป็นตัวแทนพลังงานสูงสุด หรือเรียกว่า จักรพรรดิ ในช่วงของยุคดาว 5 จะส่งผลให้มั่งคั่ง และ โชคดีอย่างมหาศาล มีอำนาจบารมี จะเกิดบุคคลมีชื่อเสียง บุคคลสำคัญในสังคม


ด้านร้าย   
ดาว 5 ในยุคเสื่อม จะส่งผลให้คนขาดความคิดริเริ่ม ไม่ปราดเปรื่อง เกียจคร้าน สามารถทำลายโชคชะตา เกิดโรคร้ายต่างๆ และ เกิดโรคลึกลับที่ไม่คาดคิด
ดาว 5 ธาตุดินเป็นดินใจกลางโลก ที่ร้อนระอุ และ พร้อมจะระเบิดเหมือนภูเขาไฟพ่นลาวา จะเกิดเหตุร้าย เมื่อมีชัยภูมิส่งเสริมดาวให้มีกำลัง และ มีพลังร้ายตัวอื่นเข้ามาทับซ้อน โดยเฉพาะดาวไม่ดีด้วยกันมาทับ เช่น 3 2 จะกระตุ้นให้ดาวระเบิดทำงาน เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยอย่างกระทันหัน
ดาว 5 บารมีภูเขา จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ลูกน้องบริวาร เสียชีวิตง่าย ตายแบบกระทันหัน อุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่วนใหญ่จะเกิดกับบุคคลที่นอนในดาว 5
ดาว 5 โชคลาภ จะวิบัติการเงิน ถ้าชัยภูมิส่งเสริมเช่น มีน้ำ มีลานโล่ง จะมีเรื่องเสียหายเรื่องเงินทองตลอด ถ้ามีหน้าต่างอยู่ทิศนี้ และ เปิดอยู่จะมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ ห้ามเปิดหน้าต่าง ห้ามเปิดประตูที่ดาว 5 โชคลาภอย่างเด็ดขาด ถ้าดาว 5 อยู่ที่ประตู และ ย้ายไม่ได้ ให้แก้ไขโดยทำให้ทึบขึ้นโดยใช้ฉากกั้น หรือ ทำกำแพง ให้คนเดินเลี่ยงอ้อมไปทางอื่น อย่าให้ลมเข้ามาปะทะทิศนี้เด็ดขาด หากเป็นเคาน์เตอร์ช่วยได้บางส่วน เพราะเตี้ย ลมยังเข้าได้ ส่วนฉากกั้นยังมีสภาพเคลื่อนไหวก็พอใช้ได้แต่ไม่ดีนัก ฉากทึบจะดีกว่าฉากฉลุ เพราะลมเข้าได้น้อยกว่า


…………………………………………………………………


ดาว 6

ด้านดี          
ดาว 6 แทนความทะเยอทะยาน จิตใจเมตตา ความมีประสบการณ์ความรู้ ในยุครุ่งเรือง ดาว 6 จะมีความรู้เรื่องในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดนักปราชญ์นักคิด ความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ
ดาว 6 ธาตุทอง (ทองขุนนาง) เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงาน ใครนอนนานๆ จะส่งเสริมให้ได้รับความช่วยเหลือ ความเกื้อหนุนในหน้าที่การงาน ก้าวหน้าทั้งในเรื่องราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
พลังดาว 6 ธาตุทอง ตำแหน่ง อำนาจ ยศศักดิ์ ธรรมชาติเป็นดาวดี ถึงหมดยุคก็ยังมีผลดี ถ้าพบชัยภูมิดีจะมีอำนาจ ตำแหน่งยศศักดิ์ หากบุคคลใดทำงานกินเงินเดือนอาศัยตำแหน่งเป็นสำคัญ เช่น ข้าราชการ ต้องดูแลดาว 6 ให้ดี 


ด้านร้าย                       
ดาว 6 ในช่วงเสื่อม เกิดความโดดเดี่ยว หม้าย คดีความ ความล่าช้า ความยากลำบากในการตั้งครรภ์


…………………………………………………………………


ดาว 7
ด้านดี          
ความร่ำรวย คนหนุ่มสาวจะร่ำรวย
ดาว 7 แทนการปฏิรูป การวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง การตรวจสอบอย่างละเอียด ในยุครุ่งเรืองจะก่อเกิดนักพูดที่มีพรสวรรค์ เกิดความสามารถเกี่ยวกับภาษา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา นักโหราศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ ถ้าชัยภูมิส่งเสริมจะเกิดโชคก้อนใหญ่


ด้านร้าย      
ดาว 7 ในยุคเสื่อมเกิดโจร เกิดขโมย ปัญหาด้านการฟ้องร้อง โรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ
ดาว 7 ธาตุทอง คือ ขโมย หรือ บาดเจ็บจากโลหะ เพราะเป็นทองร้าย เป็นโจร ถ้านอนในมุมนี้นานอาจเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์หรือโลหะต่างๆ
พลังดาว 7 ธาตุทอง เป็นเรื่องของการปล้น สงคราม โจรขโมย การต่อสู้ แข่งขันฟาดฟันกัน เกิดสงครามระหว่างประเทศ สงครามทางธุรกิจ ปัญหาโจรขโมย


…………………………………………………………………


ดาว 8
ด้านดี      
ดาว 8 แทนการเปลี่ยนแปลง ช่วงแห่งการปรับสมดุลย์ กฏของกรรมในยุครุ่งเรือง จะเกิดผู้นำทางศาสนา และ การให้ความสำคัญด้านจิตวิญญาณจะกลับมา เกิดความมั่งคั่ง คนอายุน้อยจะประสบความสำเร็จ การให้ความสำคัญกับครอบครัวมากขึ้น
ดาว 8 เป็นดินดี เป็นอสังหาริมทรัพย์ เกี่ยวกับการเงิน ความก้าวหน้า
พลังดาว 8 ธาตุดิน เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โชคลาภ ธาตุดินส่งผลดี จะมีชื่อเสียง มีเงิน มีทรัพย์ เป็นดาวกตัญญู เป็นดาวประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง ลูกคนเล็ก ทำให้ลูกหลานดี ถ้าไม่มีลูกให้มานอนที่ดาว 8 หรือ กระตุ้นให้ดาว 8 มีพลังขึ้นมา


ด้านร้าย         
ดาว 8 ในยุคเสื่อม เกิดผลร้ายกับคนอายุน้อย ความเบื่อหน่ายในชีวิต ความรู้สึกโดดเดี่ยว
ถ้าดาว 8 เป็นชัยภูมิไม่ดี จะมีอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกับเด็กๆ มีการเจ็บป่วยที่นิ้ว (อะไรที่ยื่นออกมา) อวัยวะเพศ รวมถึงกระดูกสันหลัง


…………………………………………………………………


ดาว 9
ด้านดี     
ประสบความสำเร็จทางการศึกษา เลื่อนตำแหน่ง หญิงกลางจะร่ำรวย
ดาว 9 แทนจุดสูงสุด ความสว่าง แสดงออกถึงความไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลในด้านการปรับปรุงและพัฒนา ในยุครุ่งเรืองเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านพระเจ้า นักเคมี ทหาร
ดาว 9 ไฟ ชื่อเสียงโด่งดัง พลังงานขยายตัว คนรู้จักมาก


ด้านร้าย              
ดาว 9 ในยุคเสื่อมเกิดเรื่องร้ายๆ เช่น บุคคลที่ชอบรังแกคนอื่น การเกิดไฟไหม้ อุบัติเหตุเกี่ยวกับเลือด และ ตาบอด คนบ้า เจ็บป่วยที่ดวงตา หัวใจ ลำไส้เล็ก อารมณ์หงุดหงิด มีปัญหาฟ้องร้อง


…………………………………………………………………


สำหรับความหมายของดาวทั้ง 9 ดวง ข้างต้นนั้น ทางเว็บ SA ได้นำเอาเฉพาะจุดเด่นๆ มาให้ได้ศึกษาเพื่อใช้ในการวิเคระห์ และ หาทางเสริมหรือป้องกันให้สอดคล้องกับพลังงานของดาวแต่ละดวง ซึ่งการวิเคราะห์จำเป็นต้องวิเคราะห์ร่วมกับ ชัยภูมิ และ ยุคของดาว ว่าดาวในยุคต่างๆ ส่งผลอย่างไร ซึ่งในเรื่องของพลังงานดาว มีหลักเกณฑ์ดังนี้


[1] ดาวจะส่งผลในด้านดีเมื่อเข้าสู่ยุคนั้นๆ เช่น ปีนี้ 2551 ซึ่งเป็นยุค 8 ดังนั้นดาว 8 จะถือเป็นดาวดี
[2] ยุคที่เดินหน้าออกไป อีก 2 ยุค ถือเป็นดาวดี เช่น ยุคนี้ยุค 8 ยุคถัดไป 2 ยุคคือ ยุค 9 และ ยุค 1  ดังนั้น ดาว 9 และ ดาว 1 ถือเป็นดาวดี
[3] กำลังของพลังงาน
    - ตรงยุค มีกำลัง 100% เช่น ยุคนี้ยุค 8 ดาว 8 มีกำลัง 100%
    - ยุคเดินหน้า 2 ยุคมีกำลัง 50% และ 25% ตามลำดับ เช่น ยุค 8  ดาว 9 มีกำลัง 50% ดาว 1 มีกำลัง 25%
[4] ดาว 1 6 8 ถือเป็นดาวดี แต่ต้องพิจารณาประกอบกับชัยภูมิ
[5] ผ่านยุคไปแล้ว ยุคที่ผ่านถือเป็นดาวเสื่อม เช่น ยุคต่อไปเป็นยุค 9  ดาว 8 จะเป็นดาวเสื่อมอ่านพื้นฐานวิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช (ดาวเหิร) ทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7