อาทิตย์, 24 ตุลาคม 2021
Home


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


โซยทีโป๊ยข่วย (ผังก่อนฟ้า)

โชยทีโป๊ยข่วย ข่วยทั้ง 8 นี้ เชื่อกันว่า สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 5000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์ฟูซี ซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่มากในดินแดนของเมืองจีนในสมัยโบราณ

เอ่าทีโป๊ยข่วย (ผังหลังฟ้า)

หลังจากสมัยฮกฮีมา ผังแปดภาพลักษณ์ ยังไม่มีใครมาคิดค้น และ พัฒนาต่อ จนกระทั่งราว 2000 ปีก่อนคริสต์ศักราช คือ ยุคสมัย อึ้งตี่ เยี้ยว สุ่ง

การกำหนดยุคในระบบวิชาซำง้วน

การกำหนดยุคในระบบวิชาซำง้วน จะแบ่งออกเป็น 3 ยุคใหญ่ ได้แก่ กลุ่มยุคต้น กลุ่มยุคกลาง และ กลุ่มยุคปลาย

การต่งง้าวข่วยขั้นพื้นฐาน

การต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) มีการนำมาใช้ในหลักวิชาซำง้วนเป็นอย่างมาก เพื่อเลือกตำแหน่งง้าวที่ดี สำหรับการต่งง้าวนั้น ประกอบไปด้วยหลักการการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วยจำนวน 3 ขั้นด้วยกัน

ชื่อของ 64 ข่วย (ชื่อของ 64 ข่วย 2 ชั้นแรก 6 เส้น)

ผู้สนใจศึกษาหลักวิชาซำง้วน 64 ข่วย จำเป็นต้องศึกษาความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับข่วย ทั้งชื่อข่วย สัญลักษณ์ ตัวเลข และ คำอ่านข่วยภาษาจีน ซึ่งจะแฝงความหมายของข่วยเอาไว้ สำหรับการใช้งานชั้นสูงนั้น ข่วยทั้ง 64 ชุด ยังสามารถแตกออกเป็น 9 เส้น 12 เส้น ตามลำดับ

การต่งง้าวข่วยขั้นกลาง (การต่งง้าว 6 ง้าว) ตระกูล 1

การต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) ขั้นกลาง เป็นการต่งง้าวข่วยจำนวน 6 ง้าว เพื่อเป็นการฝึกหัดก่อนที่จะนำมาใช้งานจริงในหลักวิชาซำง้วน สำหรับผู้สนใจศึกษาหลักวิชาซำง้วน พึงศึกษาหลักการดังกล่าวให้เกิดความชำนิชำนาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปประกอบความรู้ความเข้าใจ

การต่งง้าวข่วยขั้นกลาง (การต่งง้าว 6 ง้าว) ตระกูล 2

การต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) ขั้นกลาง เป็นการต่งง้าวข่วยจำนวน 6 ง้าว เพื่อเป็นการฝึกหัดก่อนที่จะนำมาใช้งานจริงในหลักวิชาซำง้วน สำหรับผู้สนใจศึกษาหลักวิชาซำง้วน พึงศึกษาหลักการดังกล่าวให้เกิดความชำนิชำนาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปประกอบความรู้ความเข้าใจ

การต่งง้าวข่วยขั้นกลาง (การต่งง้าว 6 ง้าว) ตระกูล 3

การต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) ขั้นกลาง เป็นการต่งง้าวข่วยจำนวน 6 ง้าว เพื่อเป็นการฝึกหัดก่อนที่จะนำมาใช้งานจริงในหลักวิชาซำง้วน สำหรับผู้สนใจศึกษาหลักวิชาซำง้วน พึงศึกษาหลักการดังกล่าวให้เกิดความชำนิชำนาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปประกอบความรู้ความเข้าใจ

การต่งง้าวข่วยขั้นกลาง (การต่งง้าว 6 ง้าว) ตระกูล 4

การต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) ขั้นกลาง เป็นการต่งง้าวข่วยจำนวน 6 ง้าว เพื่อเป็นการฝึกหัดก่อนที่จะนำมาใช้งานจริงในหลักวิชาซำง้วน สำหรับผู้สนใจศึกษาหลักวิชาซำง้วน พึงศึกษาหลักการดังกล่าวให้เกิดความชำนิชำนาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปประกอบความรู้ความเข้าใจ

การต่งง้าวข่วยขั้นกลาง (การต่งง้าว 6 ง้าว) ตระกูล 6

การต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) ขั้นกลาง เป็นการต่งง้าวข่วยจำนวน 6 ง้าว เพื่อเป็นการฝึกหัดก่อนที่จะนำมาใช้งานจริงในหลักวิชาซำง้วน สำหรับผู้สนใจศึกษาหลักวิชาซำง้วน พึงศึกษาหลักการดังกล่าวให้เกิดความชำนิชำนาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปประกอบความรู้ความเข้าใจ

การต่งง้าวข่วยขั้นกลาง (การต่งง้าว 6 ง้าว) ตระกูล 7

การต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) ขั้นกลาง เป็นการต่งง้าวข่วยจำนวน 6 ง้าว เพื่อเป็นการฝึกหัดก่อนที่จะนำมาใช้งานจริงในหลักวิชาซำง้วน สำหรับผู้สนใจศึกษาหลักวิชาซำง้วน พึงศึกษาหลักการดังกล่าวให้เกิดความชำนิชำนาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปประกอบความรู้ความเข้าใจ

การต่งง้าวข่วยขั้นกลาง (การต่งง้าว 6 ง้าว) ตระกูล 8

การต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) ขั้นกลาง เป็นการต่งง้าวข่วยจำนวน 6 ง้าว เพื่อเป็นการฝึกหัดก่อนที่จะนำมาใช้งานจริงในหลักวิชาซำง้วน สำหรับผู้สนใจศึกษาหลักวิชาซำง้วน พึงศึกษาหลักการดังกล่าวให้เกิดความชำนิชำนาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปประกอบความรู้ความเข้าใจ

การต่งง้าวข่วยขั้นกลาง (การต่งง้าว 6 ง้าว) ตระกูล 9

การต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) ขั้นกลาง เป็นการต่งง้าวข่วยจำนวน 6 ง้าว เพื่อเป็นการฝึกหัดก่อนที่จะนำมาใช้งานจริงในหลักวิชาซำง้วน สำหรับผู้สนใจศึกษาหลักวิชาซำง้วน พึงศึกษาหลักการดังกล่าวให้เกิดความชำนิชำนาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปประกอบความรู้ความเข้าใจ

ตารางเทียบ ปี เดือน วัน ให้เป็นข่วย

ผู้ศึกษาฤกษ์ข่วย และ ดวงข่วย ควรทราบว่า ปีใด เดือนใด วันใด แทนด้วยข่วยใด โดยใช้โปรแกรมดวงจีนทำการตั้งดวงเป็นดวงจีนก่อน แล้วจึงนำเอา ปี เดือน วัน ของรูปดวงจีนมาเทียบ

ตารางเทียบเวลาให้เป็นข่วย

จากบทความที่แล้ว ได้อธิบายวิธีการเทียบ ปี เดือน วัน จากโปรแกรมดวงจีนให้เป็นข่วย บทความนี้ จะทำการตั้งดวงข่วย หรือ ฤกษ์ข่วยในหลักยาม/เวลา ซึ่งมีวิธีการสลับซับซ้อนพอสมควร สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจ ก็คือว่า จากรูปดวงจีนในโปรแกรม

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7