อังคาร, 22 สิงหาคม 2017
Home

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


หลักสูตร
“โหราศาสตร์จีน DIY (Do it yourself)”


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มแต่ละหลักสูตร


หลักสูตรที่ 1: เริ่มเรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2560
หลักสูตรที่ 2: เริ่มเรียนวันที่ 03 กันยายน 2560
หลักสูตรที่ 3: เริ่มเรียนวันที่ 24 กันยายน 2560เนื่องในวาระครบรอบ 8 ปี ของการก่อตั้ง Sages Academy จึงเปิดสอนหลักสูตร “โหราศาสตร์จีน DIY (Do it yourself)” ด้วย 3 หลักสูตรที่ผู้สนใจไม่ควรพลาด อันได้แก่
1. หลักสูตรฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ 24 ทิศทาง (ระยะเวลาการเรียน 3 วัน)

- วันที่ 1: อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น.

- วันที่ 2: อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น.

- วันที่ 3: อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น.


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้


วันที่ 1

 • Intro วิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ไขข้อข้องใจ การนำดวงจีนและรหัสบุคคลมาใช้กับฮวงจุ้ย ใช้ได้จริงหรือ?
 • เจี่ยจำ 24 ขุนเขา (สูตรการจำ 24 ขุนเขา)
 • ขุนเขา และ ธาตุ ในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ทฤษฎีนับกะ
 • การแบ่งอิม-เอี้ยง ในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ ก่อเกิด พิฆาต บั่นทอน
 • นับอิม
 • กระแส และ ทิศทาง ในแต่ละช่วง
 • เรียนรู้เข็มทิศ ทุกวงในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ตำแหน่ง และ องศาต้องห้าม (คงบ๊วง ฉุกข่วย ฉุกซัว) และ ผลกระทบในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ คำทำนาย ที่บอกปี เดือน ที่จะเกิดเหตุร้าย
 • เจี่ยจำ 24 ทิศทาง
 • 12 นักษัตร
 • เกี๊ยบสัวะ
 • โป๊ยเอี่ยวสัวะ (อสูรแปดทิศทางลดทอนพลังงาน)
 • อธิบาย 120 ฮุงกิม
 • อธิบาย 60 มังกร
 • อธิบาย 72 มังกร
 • การพิจารณานับอิม
 • ทฤษฎีการตั้งดวงบุคคล และครอบครัวนั้นๆ เพื่อพิจารณาทิศทางที่เหมาะสม
 • ทฤษฎีการคำนวณหาทิศทางที่เหมาะสมกับบุคคล และครอบครัวนั้นๆ
 • 24 ทิศทางที่ส่งผลกับรูปดวง 60 รูปแบบ เท่ากับ 1,440 ปฏิกิริยา
 • การคำนวณหาทิศนั่งทำงาน ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • การคำนวณหาทิศหัวนอน ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • ระบบทำนายผลกระทบบุคคลดี-ร้าย ในแต่ละทิศของเจี่ยจำ
 • ระบบ 28 ดาวฤกษ์
 • ธาตุของ 28 ดาวฤกษ์
 • ตำแหน่งจูป้อ และ เบญจธาตุ
 • ทิศไตรอสูร
 • ทิศแตก
 • ความสัมพันธ์ของปีทั้ง 60 ที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางทั้ง 24 ทิศ
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง


วันที่ 2

 • อิม-เอี้ยง ของพ้งจำ
 • ทางน้ำที่ถูกกำหนด
 • ทางน้ำอสูร
 • ซังซัว
 • 12 เฉี่ยงแซ
 • การเดิน 12 เฉี่ยงแซ
 • สุ่งเก็ก
 • เง็กเก็ก
 • ฮ้วยไช้เก็ก
 • เชี้ยวจุ้ยเก็ก
 • สุ่งจุ้ยเก็ก
 • ทางเดินน้ำดี และ น้ำทิ้ง
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่เจี่ย
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่เบ๊
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่โข่วราศีบน
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่โขว่ราศีล่าง
 • ตำแหน่งทางเดินน้ำเข้าบ้าน และ ตำแหน่งน้ำเสียออกบ้าน
 • ตำแหน่งการจัดวางที่เก็บน้ำ เพื่อสะสมโชคลาภ และ เงินทอง
 • การใช้ 120 ฮุงกิม พ้งจำ เสริมโชคลาภ
 • ระบบทำนายผลกระทบ น้ำดีเข้าตัวบ้าน
 • ระบบทำนายผลกระทบ น้ำเสียออกตัวบ้าน
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง


วันที่ 3

 • ธาตุแท้ของตงจำ
 • เสริมตำแหน่งบารมี โชคลาภ
 • ธาตุของสภาพแวดล้อม
 • ทิศโชคลาภ
 • ทิศส่งเสริม
 • ทิศบารมี
 • ทิศอุปสรรค
 • ทิศสูญเสีย
 • ปฏิกิริยาของตงจำ และ ผลกระทบดี-ร้าย ในแต่ละตำแหน่งของชัยภูมิภายนอก ที่ส่งผลต่อบ้านพักอาศัยนั้นๆ
 • การเปิดประตูในแต่ทิศทาง
 • การจัดชัยภูมิภายใน จัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องครัว
 • การพิจารณาตำแหน่งการจัดวางเตาไฟ
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องน้ำ
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องนอน
 • การพิจารณาตำแหน่งของเตียง
 • การพิจารณาตำแหน่งของโต๊ะทำงาน
 • ระบบทำนายผลกระทบบุคคลดี-ร้าย
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 1,050 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท รับจำนวน 50 คน (ผู้เข้าศึกษาไม่ต้องนำอาหารเที่ยงมา เพราะ sages academy ได้จัดเตรียมอาหารเที่ยงไว้ให้แล้ว)
2. หลักสูตรดวงจีนระบบ 5 ธาตุ (ระยะเวลาการเรียน 3 วัน)

- วันที่ 1: อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น.

- วันที่ 2: อาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น.

- วันที่ 3: อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น.


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro ประวัติวิชาดวงจีน ดวงจีนระบบ 5 ธาตุ
 • เราสามารถแก้ไขดวงชะตาได้จริงหรือไม่?
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ ก่อเกิด พิฆาต (ทำลาย) และ บั่นทอน
 • ธาตุแทนโรคภัยไข้เจ็บ
 • อิม-เอี้ยง
 • 10 ราศีฟ้า
 • ลักษณะของ 10 ราศีฟ้า โดยละเอียด
 • 12 ราศีดิน
 • ลักษณะของ 12 ราศีดิน โดยละเอียด
 • ราศีแฝง
 • ราศีแฝงมาจากที่ใด
 • ราศีฟ้า แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
 • ราศีดิน แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
 • ความแข็งแรงของธาตุในแต่ละเดือน (ฤดูกาล)
 • ซิ้งสัวะ (ดาวเทพ และ อสูร) ในรูปดวง
 • จับยี่เฉี่ยงแซ ปฏิกิริยาของ 12 วงจร ในรูปดวง
 • โหงวฮะ ราศีฟ้าภาคี
 • กฏราศีฟ้าภาคีแปรธาตุ ได้หรือไม่ได้
 • ลักฮะ ราศีดินภาคี
 • กฏราศีดินภาคีแปรธาตุ ได้หรือไม่ได้
 • เทียงขัก 10 ปฏิกิริยาพิฆาตของราศีฟ้า
 • ตี่ชง ปฏิกิริยาทำปะทะของราศีดิน
 • ไตรภาคี ปฏิกิริยาสามประสาน
 • ปั๊วซาฮะ ปฏิกิริยาครึ่งภาคี
 • ซาหวย ปฏิกิริยาไตรทิศ
 • เฮ้ง และ ซำเฮ้ง ปฏิกิริยาก่อกวน ความวุ่นวาย
 • พั่ว ปฏิกิริยาแตกหัก
 • ไห่ ปฏิกิริยาให้ร้าย
 • จับไต่คงบ๊วง ในรูปดวงพิจารณาอย่างไร
 • ลักชิง ปฏิกิริยาครอบครัว
 • จับซิ้ง 10 ปฏิกิริยา และ ความหมาย (ตามหลักการโป๊ยยี่สี่เถียว)
 • ความหมายของหลักต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับรูปดวงบุคคล
 • ลักษณะบุคคลโดยกำหนดจากดิถีในเดือนต่างๆ
 • การทำนายบุคคลกับ 60 กะจื้อ
 • การตั้งดวงจีน
 • การเดินวัยจร
 • การพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง
 • การพิจารณาธาตุสำคัญอันดับหนึ่ง (เอ่งซิ้ง)
 • การพิจารณาธาตุสำคัญอันดับสอง (ฮี่ซิ้ง)
 • การพิจารณาธาตุให้โทษ (กี๋ซิ้ง)
 • กฏของการพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง
 • การอ่านดวงจากวัยจรใหญ่
 • การอ่านดวงจากวัยจรกลาง
 • การอ่านดวงจากวัยจรเล็ก
 • การอ่านดวงจากปีจร
 • ผลกระทบของวัยจร ใหญ่ กลาง เล็ก และ ปีจร ที่เข้ากระทบรูปดวง
 • การทำนายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
 • การทำนายเรื่องการเงิน
 • การทำนายเรื่องอุบัติเหตุ
 • การทำนายเรื่องหน้าที่การงาน
 • การทำนายเรื่องความรัก
 • การทำนายเรื่องครอบครัว
 • รูปดวงเช่นใด ฟ้าส่งมาเกิด ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ
 • รูปดวงเช่นใด เมื่อมีภัย และ เรื่องเดือดร้อน จะมีคนมาช่วย และ มาช่วยเมื่อใด
 • รูปดวงเช่นใด เหมาะเป็นนายคน ลูกน้อง
 • การพิจารณาหาหุ้นส่วน เพื่อร่วมทำธุรกิจ
 • อาชีพใดเหมาะสมกับดวงชะตา
 • ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 1,050 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท รับจำนวน 50 คน (ผู้เข้าศึกษาไม่ต้องนำอาหารเที่ยงมา เพราะ sages academy ได้จัดเตรียมอาหารเที่ยงไว้ให้แล้ว)
3. หลักสูตรฤกษ์ยามและการใช้ปฏิทินจีนระบบ 5 ธาตุ (ระยะเวลาการเรียน 3 วัน)

- วันที่ 1: อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น.

- วันที่ 2: อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น.

- วันที่ 3: อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น.


หลักสูตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะ: ผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ 24 ทิศทาง (หลักสูตรที่ 1) เนื่องจาก “ฮวงจุ้ย” กับ “ฤกษ์ยาม” มีความเกี่ยวเนื่องกันและต้องอาศัยซึ่งกันและกันรายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro วิชาฤกษ์ยามระบบ 5 ธาตุ
 • การใช้ปฏิทินจีน การอ่านปฏิทินจีน และความหมายของปฏิทินจีน (ใช้ปฏิทินฉบับภาษาจีน)
 • 10 ราศีบน 12 ราศีล่าง
 • เทียงกังโหงวฮะ ตี่จีลักฮะ
 • เทียงคัก ตี่ชง
 • เฮ้ง ผัวะ ไห่
 • คงบ๊วง
 • การวิเคราะห์รูปดวงบุคคลคนเดียว เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปดวงหลายบุคคล เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • 8 ทิศ 12 นักษัตร 24 ทิศทาง และ ธาตุของ 24 ทิศทาง
 • การคำนวณหาทิศซาสัวะ (ทิศไตรอสูร)
 • การคำนวณหาทิศส่วยผัวะ (ทิศแตก)
 • การคำนวณหาทิศโหงวอึ้ง (ทิศ 5 เหลือง)
 • การคำนวณหาทิศลักสือ พักสือ เจ่าจื้อ โชยสิก
 • การคำนวณหาทิศโบ่วกี้โต่วเทียง
 • การเลือกช่วงเวลาดี-ร้าย จากทั้ง 12 ช่วงเวลา ใน 60 วัน
 • การตั้งรูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์อ่อน-แข็ง
 • กฏของรูปฤกษ์ที่มีการภาคีแปรเปลี่ยน
 • การใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงกัน
 • วิธีการใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงดวง
 • รู้จัก ชง เฮ้ง ซาสัวะ จี่หยิ่ม และ ฮ่วยเถ้ากงสัวะ ของรูปฤกษ์และรูปดวง
 • 24 สารท
 • การเสริมมงคลของรูปฤกษ์
 • ลก เบ๊ กุ้ยนั๊ง
 • การใช้รูปฤกษ์ตามระบบสุริยคติ และ จันทรคติ
 • การใช้งานระบบ 28 ดาวฤกษ์ (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบ 5 มงคล (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบตังกง (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบ 12 เกี๋ยง (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • กฏของแผ่โจ้ว
 • กฎข้อบังคับในการใช้รูปฤกษ์ ข้อห้ามของรูปดวงบุคคล
 • กฎข้อบังคับในการใช้รูปฤกษ์ การเสริมมงคลของรูปดวง
 • กฎและรูปแบบของรูปฤกษ์ที่อนุญาตให้ใช้กับรูปดวงและทิศทาง
 • การคัดรูปฤกษ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น ไหว้เจ้า ขอพร การหมั้น แต่งงาน เดินทาง ออกรถ ขุดดินก่อสร้าง ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการร้านค้า ตั้งประตู ตั้งเตา ตั้งเตียง ฯลฯ
 • กฏข้อบังคับของการหารูปฤกษ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ
 • การอนุญาตให้ทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันตามปฏิทินจีน
 • การพิจารณาดาวมงคล และดาวอัปมงคล
 • รูปฤกษ์มงคล สำหรับซ่อม/สร้าง ทั้ง 24 ทิศทาง ประจำปี
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์ และ ผลกระทบที่จะเกิดหลังใช้รูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์ สำหรับการไหว้เจ้าและขอพร ซึ่งสัมพันธ์กับทิศทาง
 • ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 1,050 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท รับจำนวน 50 คน (ผู้เข้าศึกษาไม่ต้องนำอาหารเที่ยงมา เพราะ sages academy ได้จัดเตรียมอาหารเที่ยงไว้ให้แล้ว)※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


จองลงทะเบียน: โอนเงินค่าเรียนมาที่ บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 349-264-2458 หลังโอนเงินแล้ว กรุณาส่งข้อความ sms แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน พร้อมกับหลักสูตรที่สมัคร มาที่ 081-639-8518 ตัวอย่างเช่น นายกอปร รักดี 0891234567 (หลักสูตร 1-2-3) โอนวันที่ 4 ส.ค. 60 เวลา 12.59 น. สำหรับหลักฐานการโอนเงิน ได้แก่ สลิปโอนเงิน หรือ ใบนำฝาก เก็บไว้ให้ดี ให้ถือมาวันเรียน เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งนึง


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)


ความรู้พื้นฐาน ที่ผู้เข้าศึกษาจำเป็นต้องทราบ

- 10 ราศีฟ้า คลิ๊กที่นี่
- 12 ราศีดิน คลิ๊กที่นี่
- ปฏิกิริยา 5 ธาตุ คลิ๊กที่นี่
- อักษรจีนพื้นฐานที่ใช้งาน [ดาวน์โหลดแบบฝึกเขียนอักษรจีน >>> คลิ๊กที่นี่]สถานศึกษา: อาคาร Sages Academy โครงการศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ ซอย 17


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7