พุธ, 17 เมษายน 2024
Home ฤกษ์ยามมงคลไหว้เจ้าขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี๊ย ประจำปี พ.ศ. 2561


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


เรียนก่อนตาย ก่อนที่จะเสียดายที่ไม่ได้เรียนในช่วง 1-2 เดือนนี้ ข้าพเจ้าอยู่ในระหว่างการสอนวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง และ ขณะที่บทความนี้ถูกนำลงเผยแพร่ในเว็บของ Sages ข้าพเจ้าคงอยู่ที่ต่างประเทศ เนื่องจาก เดินทางไปทำภาระกิจส่วนตัว ทำไมข้าพเจ้าจึงเขียนหัวข้อว่า "เรียนก่อนตาย ก่อนที่จะเสียดายที่ไม่ได้เรียน" เหตุเพราะว่า จากการบอกเล่าของผู้เข้าศึกษา ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น ผู้สนใจศึกษาวิชาดวงจีน ซึ่งเข้าศึกษาจากชมรม/สถาบันที่เปิดสอนวิชาดวงจีนทุกชมรม ทุกสถาบัน ไม่เคยปรากฏว่า ในการสอนดวงจีนนั้นๆ มีการยกเอาดวงบุคคลของผู้เข้าศึกษาขึ้นมาทำนายสด โดยทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น มักนิยมนำเอารูปดวงของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศ และ ต่างประเทศ ขึ้นมาทำนายเหตุเพราะว่า ผู้สอนสามารถศึกษาประวัติ และ ความเป็นไป ของบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นได้จากหนังสือที่มีวางขายในท้องตลาด แท้จริงแล้ว แม้ในประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นๆ จะเขียนไว้ละเอียดละออเพียงใดก็ตามแต่ ก็มิได้หมายความว่า เรื่องราวที่บุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านั้น ปิดซ่อน หรือ ทราบแต่เพียงผู้เดียวจะถูกเขียนออกมาพร้อมกับประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นๆ ฉะนั้น จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า วิชาดวงจีนที่ผู้สอนกำลังสอนนั้น ใช้งานได้จริงหรือไม่ หรือว่าจะใช้ได้กับเฉพาะรูปดวงตัวอย่างที่ผู้สอนกำลังยกมาอ้าง และ อธิบายแบบน้ำไหลไฟดับ


สิ่งหนึ่งที่ผู้สนใจศึกษาวิชาดวงจีนควรทราบ คือ ผู้สอนวิชาดวงจีนควรนำเอารูปดวงของผู้เข้าศึกษายกขึ้นมาทำนายสดแบบเรียงตัวมากกว่าที่จะนำเอารูปดวงของบุคคลอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลในชั้นเรียนนั้นๆ และ ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยซ้ำว่า การเรียนทำนายดวงในครั้งนั้น จะใช้การได้จริงหรือไม่ ฉะนั้น หากวิชาดวงจีนที่กำลังศึกษาสามารถใช้งานได้จริง สามารถทำนายบุคคลที่มีชื่อเสียงได้อย่างแม่นยำดั่งกับที่ผู้สอนกำลังอธิบายอย่างเลิศหรู ย่อมต้องหมายถึงว่า สามารถทำนายรูปดวงบุคคลที่กำลังนั่งศึกษาได้อย่างแม่นยำ เลิศหรู แบบเจ้าของดวง และ บุคคลที่อยู่ในบรรยากาศนั้นๆ อึ้ง ทึ่ง เสียว ได้เช่นกัน แต่ไม่เคยปรากฏว่า มีชมรม/สถาบันใดๆ ในประเทศไทยที่ต่างอวดอ้างตนว่า แตกฉานในวิชาดวงจีนกล้าทำ หรือ หากทำ ก็ทำนายผิดบ้าง ถูกบ้าง บางเรื่องเจ้าตัวก็มิได้เป็นอย่างนั้นจริง อาจารย์ผู้สอนก็อ้างว่า เหตุการณ์ที่ทำนายยังมาไม่ถึงบ้าง เจ้าตัวจำไม่ได้บ้าง หรือไม่ก็ข้ามผ่านไปเลยก็มี จึงเป็นเหตุให้อาจารย์ผู้สอนวิชาดวงจีนทั้งหลาย หลีกเลี่ยงการยกเอารูปดวงบุคคลที่เข้าศึกษาวิชาดวงจีนในห้องนั้นขึ้นมาทำนายสดเป็นคนๆ หากกระทำอย่างนั้นอาจเป็นการขุดหลุมฝังตนเองก็เป็นได้ เพราะว่า การยกเอารูปดวงของผู้เข้าศึกษาขึ้นมาทำนายสดแล้ว อาจทำให้ผู้สอนอับอายขายหน้า เมื่อตนเองทำนายผิดพลาด และ ทำให้ตนขาดความน่าเชื่อถือในการที่จะอ้างว่า ตนแตกฉานในวิชาดวงจีนที่ตนกำลังสอน


ในขณะเดียวกันกับตัวข้าพเจ้าเอง เมื่ออยู่ในห้องเรียนที่กำลังสอนวิชาฮวงจุ้ยอยู่นั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวเสมอว่า "ข้าพเจ้าไม่เก่งวิชาดวงจีน ข้าพเจ้าทำนายดวงไม่เป็น" ทำไม!! ข้าพเจ้าต้องกล่าวเช่นนั้น เพราะข้าพเจ้าไม่นิยมทำนายดวงบุคคล รู้สึกรำคาญใจทุกครั้ง เมื่อทำนายดวงของบุคคลจบแล้ว มักจะถูกรบเร้าให้ทำนายดวงของ คู่ครอง บุตร หลาน พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง รวมไปถึงเพื่อนฝูงของเขา จริงๆ แล้ว คนที่ข้าพเจ้าชอบทำนายให้ก็คือ คนที่ไม่เคยถามอะไรเลย กับ คนที่กำลังดวงตก ส่วนคนที่ชอบเซ้าซี้มากๆ ข้าพเจ้าจะเลี่ยงบอกปัดไป หรือ ดองเค็มไว้


ฉะนั้น เมื่อข้าพเจ้าไม่เคยทำนายดวงบุคคลเลย และ มักบอกกับผู้อื่นว่า ไม่เป็นวิชาดวงจีน ข้าพเจ้าจึงถูกผู้รู้ไม่จริงบางคนกล่าวหาว่า "ข้าพเจ้าไม่เป็นวิชาดวงจีน" แต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกเฉยกับคำพูดนั้น ยังนิ่งเหมือนรูปปั้น ยืนอยู่อย่างไม่ได้เก็บเอามาใส่ใจ แต่รู้สึกสมเพชเวทนาสิ่งที่เขากล่าวหายิ่งนัก เหตุเพราะผู้พูดเองไม่ได้รู้เรื่องวิชาดวงจีนด้วยซ้ำ อย่าว่าแต่ตัวผู้พูดเลย แม้ตัวอาจารย์ของผู้พูดจะกี่คนก็ตามแต่ หาได้รู้หลักวิชาดวงจีนเลยแม้แต่น้อย ร้อยละ 99 ของผู้ศึกษาวิชาดวงจีนในประเทศไทย ล้วนแล้วแต่พึ่งปฏิกริยาดวงจีนจับซิ้งทั้งนั้น


ธาตุเหมือนกับเรา (คู่ธาตุ)
- พลังอิมเอี้ยงเดียวกัน เรียกว่า ปีเกย (กำลัง)
- พลังอิมเอี้ยงต่างกัน เรียกว่า เกียบไช้ (แย่งลาภ)
เช่น เรา คือ ไม้กะ หากพบ ไม้กะ พลังเดียวกัน เรียกว่า "ปีเกย"
เช่น เรา คือ ไม้กะ หากพบ ไม้อิก พลังต่างกัน เรียกว่า "เกียบไช้"


ธาตุมาก่อเกิดเรา
- พลังอิมเอี้ยงเดียวกัน เรียกว่า เพียงอิ่ง (สูงส่ง)
- พลังอิมเอี้ยงต่างกัน เรียกว่า เจี่ยอิ่ง (อำนาจ)
เช่น เรา คือ ไม้กะ หากพบ น้ำหยิ่ม พลังเดียวกัน เรียกว่า "เพียงอิ่ง"
เช่น เรา คือ ไม้กะ หากพบ น้ำกุ่ย พลังต่างกัน เรียกว่า "เจี่ยอิ่ง"


ธาตุเราไปก่อเกิด
- พลังอิมเอี้ยงเดียวกัน เรียกว่า เจี๊ยซิ้ง (บั่นทอน)
- พลังอิมเอี้ยงต่างกัน เรียกว่า เซียกัว (ทายาท)
เช่น เรา คือ ไม้กะ หากพบ ไฟเปี้ย พลังเดียวกัน เรียกว่า "เจี๊ยซิ้ง"
เช่น เรา คือ ไม้กะ หากพบ ไฟเต็ง พลังต่างกัน เรียกว่า "เซียกัว"


ธาตุมาพิฆาตเรา
- พลังอิมเอี้ยงเดียวกัน เรียกว่า ฉิกสัวะ (อสูร)
- พลังอิมเอี้ยงต่างกัน เรียกว่า เจียกัว (คุ้มครอง)
เช่น เรา คือ ไม้กะ หากพบ ทองแก พลังเดียวกัน เรียกว่า "ฉิกสัวะ"
เช่น เรา คือ ไม้กะ หากพบ ทองซิง พลังต่างกัน เรียกว่า "เจียกัว"


ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นปฏิกริยาจับซิ้งอันน่าเวียนหัว นี่ยังไม่นับหลักการภาคี ภาคีแปรธาตุ รวมไปถึงหลักการ เฮ้ง ชง ผั่ว ไห่ ซาหวย และ ปฏิกริยาซิ้งสัวะ อีกนับไม่ถ้วน รวมไปถึงการพิจารณาหาอ่อนแข็ง และ สมดุลในรูปดวง ก็ไปคนละทิศละทาง ไม่มีหลักการที่แน่นอนตายตัว ชมรมนี้บอกว่า ดวงนี้อ่อน สถาบันนี้บอกว่า ดวงนี้แข็ง ทั้งๆ ที่ดวงก็ดวงคนเดียวกัน และ ระบบทำนายก็ใช้ระบบจับซิ้งเหมือนกัน แต่วิเคราะห์กันไปคนละทิศละทาง สิ่งนี้เอง ผู้เข้าศึกษาวิชาดวงจีนกับข้าพเจ้า ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แม้ตัวอาจารย์ผู้สอนในสถาบัน/ชมรมที่เขาเรียนดวงจีนมาแล้วนั้น ยังทำนายดวงไม่ถูกเลย หากจะกล่าวไปแล้ว มีออฟชั่นเสริมเยอะขนาดนี้ ผลของการทำนายน่าจะได้ผลดี แม่นยำในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่ปรากฏว่า ยิ่งผู้เรียน เรียนไปมากเท่าใด การทำนายรูปดวงบุคคลด้วยระบบวิชาดวงจีนจับซิ้ง ยิ่งเหมือน หลงวนเวียนพายเรือในอ่างน้ำ ยิ่งเรียนมากเท่าใด ยิ่งทำนาย รูปดวงไม่ถูก อาจกล่าวได้ว่า เดาเอาก็ยังจะแม่นกว่าทำนายซะอีก


ต่างจากข้าพเจ้า ในส่วนตัวข้าพเจ้าเอง มิเคยได้เรียนปฏิกริยาจับซิ้ง ปฏิกริยา เฮ้ง ผัว ไห่ ซิ้งสัวะ อย่างที่นำมาเขียนข้างบน หรืออะไรต่อมิอะไรอย่างที่เขาศึกษากัน จนปวดเศียรเวียนเกล้า ตัวข้าพเจ้าเอง เมื่อศึกษาดวงจีน (เจี่ยโหงวเฮ้ง) ได้เรียนเพียง


1. ปฏิกริยา 5 ธาตุ
2. อิม-เอี้ยง
3. ราศีบน ราศีล่าง และ ราศีบนแฝงราศีล่าง


ต่อมา ได้ศึกษาธรรมชาติ และ ความเป็นไปของธาตุทั้งหลาย ซึ่งซ่อนแฝงในรูปดวงบุคคลก็คือ ข้าพเจ้าได้เรียนเพียงเท่านี้ ซึ่งฟังดูเหมือนว่า มันน้อยนิด แต่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ระบบวิชาดวงจีนที่ข้าพเจ้าได้ศึกษานั้น กลับดูแยบยล ล้ำลึกมากมายเหลือพรรณา โดยผู้ศึกษาเองจะต้องเข้าใจหลักการของธรรมชาติทั้งหมด เช่น


ดิถี เกิดในเดือน ถือว่า เกิดถูกฤดูกาล มีกำลังแข็งแรง ราศีบนอีก 3 ตัว (ยาม เดือน ปี) ก็ควรจะมีน้ำปรากฏ แต่น้ำมากก็ไม่ดี ไม้จะล้ม หากน้ำมากที่ราศีล่างไม้จะลอยน้ำ รากจะยึดเกาะอาศัยดินลำบาก ฉะนั้น เมื่อมีน้ำมากควรมีไม้พลังเดียวกันด้วยเช่นกัน ห้ามมี เพราะมีพลังเป็นคู่แข่ง รูปดวงดังกล่าวนี้ ควรได้ เป็นดวงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นและแสงสว่าง เพื่อการสังเคราะห์แสงและอาหาร เพราะในเดือน เป็นน้ำที่หนาวเย็น ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ต้นไม้ใหญ่ ในราศีล่าง ควรมีดิน เพื่อให้รากของต้นไม้ยึดเกาะฝังลงไป มี , ได้บ้างตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อพรวนดินให้ร่วน แต่ไม่ควรมีมากจนเกินไป จะทำให้ดินเสื่อมโทรม หากรูปดวงเป็นเช่นนี้ ชื่อว่า "สมดุล และ แข็งแรง" อย่างนี้เป็นต้น


เมื่อใดก็ตามที่ผู้ศึกษาวิชาดวงจีน ลืมความเป็นจริงตามสภาวะของธรรมชาติ ซึ่งล้วนอาศัยธาตุของ อิม-เอี้ยง เข้าควบคุม ผู้นั้นก็ยากที่จะแตกฉานในวิชาดวงจีน แท้จริงแล้ว หลักการของวิชาดวงจีน ย่อมหมายถึง ความสมดุลตามหลักธรรมชาติ คงอยู่ตามสภาวะ อิม-เอี้ยง อันมีอิมในเอี้ยง และ เอี้ยงในอิม เป็นผู้ควบคุมความสมดุลนั้นๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เป็นเจ้าของดวงนั้นๆ ผ่านพ้นสภาวะแวดล้อมของรูปดวง และ วัยจร ปีจร ได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็คือ ถนนชีวิต ได้เป็นอย่างดี เหมือนกับว่า "ผู้เข้าใจวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง ย่อมเข้าใจว่า ธรรมดาของมนุษย์ทั้งหลายชายและหญิง ล้วนต้องไม่พ้นออกจากวัยจร (ถนนชีวิต) ซึ่งเป็นความดี-ร้าย ที่เข้ากระทบกระเทือนตัวบุคคล โดยอาศัยพื้นดวง อันประกอบด้วย ปี เดือน วัน ยาม ลัคนา ปฏิสนธิ ใจ เป็นเครื่องสื่อ ไม่มีบุคคลใดในโลกมนุษย์นี้ ที่จะรอดพ้นวัยจรไปได้แม้แต่บุคคลเดียว"


การที่บุคคลจะเข้าใจรูปดวงผู้อื่นได้ดีนั้น ล้วนต้องอาศัยเข้าใจ และ แตกฉานรูปดวงของตนเองเสียก่อน เมื่อแตกฉานรูปดวงของตนแล้ว จึงผ่านข้ามไปพิจารณารูปดวงของบุคคลอื่น แต่การจะเข้าใจรูปดวงนั้น จะกล่าวว่า เป็นสิ่งง่าย ก็ไม่ใช่ หรือ จะเป็นสิ่งยากเกินวิสัย ก็คงไม่ใช่เช่นกัน ล้วนแล้วต้องอาศัยการฝึกฝน ผู้จะศึกษาวิชาดวงจีนให้มีความแตกฉานนั้น ล้วนต้องฝึกฝน และ อาจใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ถึง 10 ปี เพราะรูปดวงมีมากมายหลายลักษณะ ประกอบเป็นรูปดวงได้มากกว่าล้านๆ แบบ มิใช่ห้าแสนกว่าแบบดังที่มีผู้เข้าใจ ฉะนั้น เมื่อจะศึกษาให้เข้าถึงอย่างจริงจัง ล้วนต้องทำการฝึกฝนด้วยการตั้งรูปดวงแล้วฝึกฝนทำนาย เช่น


เวลา            วัน             เดือน            ปี

甲子           甲子          甲子           甲子
乙丑           甲子          甲子           甲子
丙寅           甲子          甲子           甲子
丁卯           甲子          甲子           甲子
戊辰           甲子          甲子           甲子
己巳           甲子          甲子           甲子


ไปเรื่อยๆ ผสมผสานกับ หลักใจ ปฏิสนธิ และ ลัคนา รูปดวงจะมีทั้งหมด 12,960,000 รูปดวง จะเห็นความแตกต่างของรูปดวง และ ความสมดุลของรูปดวงอย่างแจ่มแจ้ง หลักการดังกล่าวนี้ เกิดจากการนำเอาปฏิกริยาของ 60 甲子 มาผันแปรเข้าในหลักของ ปี เดือน วัน ยาม หากจะมีผู้ถามว่า ลักษณะแบบนี้มีอยู่จริงหรือไม่? หรือ มีผู้ฝึกฝนในลักษณะการพิจารณาตามที่กล่าวมาหรือไม่? ต้องตอบว่า "มี" และ ผู้ที่สามารถทำได้ขนาดนี้ก็คงจะมีเพียงไม่กี่คน ในส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนั้น ไปยังไม่ทันถึงครึ่ง ก็เขี้ยวเหี้ยนแล้ว แต่ก็ปรากฏว่า เข้าใจ ปฏิกริยา และ ความสมดุลของรูปดวง และ ธาตุ อิม-เอี้ยง ได้เป็นอย่างดี ทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจในสิ่งที่กำลังสอน เมื่อสอนวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้งในครั้งแรก ข้าพเจ้าประกาศว่า การสอนดวงจีนแบบนี้ ไม่เคยปรากฏว่า มีผู้ใดเคยได้กระทำมาก่อนในประเทศไทย ทั้งรูปแบบวิชา และ เนื้อหาในการเรียนการสอน รวมไปถึงการที่จะต้องยกเอารูปดวงของผู้เข้าศึกษามาทำนายสด โดยเรียกเจ้าของดวงชะตาลุกขึ้น และ ตอบว่า "จริงหรือไม่?" ตามที่ผู้สอนทำนาย เพราะการทำแบบนี้อาจเป็นการฆ่าตัวตายได้ หรือหากจะมีต่อไปในอนาคต ก็คงเกิดจากการลอกเลียนเนื้อหาการสอนของครั้งนี้ออกไป ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ก็คงต้องเชิญไปพบกันที่ศาลตามระเบียบ และ เมื่อการศึกษาวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้งเริ่มขึ้น ในครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ข้าพเจ้าเองก็มิได้ทำนายดวงของนักศึกษาแต่อย่างใด เพียงแต่ให้นักศึกษาจด จด จด แล้วก็ จดอย่างเดียว ตลอดเวลา 10 กว่าชั่วโมงในแต่ละครั้ง ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า ผู้เข้าศึกษาทนทุกข์ทรมานจากการจด จดจนมือหงิก เพราะปวดมือ ทั้งมีความรู้สึกสงสาร แต่ก็ต้องให้จด จนเมื่อถึงครั้งที่ 3 ของการศึกษา ข้าพเจ้าจึงได้เริ่มสอนวิธีการทำนาย และ เริ่มทำนายรูปดวงของผู้เข้าศึกษา อธิบายหลักการ รวมถึงที่ไปที่มาของคำทำนายดังกล่าวว่า เป็นมาอย่างไร เกี่ยวข้องกับหลักใดในรูปดวง อาจมีผู้สงสัยว่า วิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง สามารถทำนายสิ่งใดได้บ้าง ก็คงอาจต้องร่ายยาว แต่อาจกล่าวได้ย่อๆ ดังต่อไปนี้


 • บอกนิสัย ความคิดในใจ สันดาน และ รูปร่างของเจ้าของดวงชะตาได้
 • บอกความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของรูปดวง และ บิดา มารดา ของเจ้าของดวงชะตาได้
 • บอกสุขภาพ ความเจ็บไข้ ระบุโรคภัยของเจ้าของรูปดวง คู่ครองของเจ้าของรูปดวง
 • บอกสุขภาพ ความเจ็บไข้ ระบุโรคภัย ของบิดา มารดา ของเจ้าของรูปดวง
 • บอกถึงความสัมพันธ์ ดี-ร้าย ของพี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ของเจ้าของรูปดวง
 • บอกถึงสุขภาพ ความเจ็บไข้ ระบุโรคภัย ของพี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ของเจ้าของรูปดวง
 • บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุตรชาย บุตรสาว ของเจ้าของดวงชะตาได้
 • บอกถึงสุขภาพ ความเจ็บไข้ ระบุโรคภัย ของบุตรชาย บุตรสาว ของเจ้าของดวงชะตาได้
 • บอกถึงสภาวะความเป็นอยู่ ของเจ้าของดวงชะตาได้
 • บอกถึงอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย คดีความ การถูกกลั่นแกล้ง กลโกง ที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของดวงชะตาได้
 • บอกถึงความราบรื่น อุปสรรค ช่วงชีวิต ขึ้นลง ความสำเร็จ ความล้มเหลว ที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของดวงชะตาได้
 • บอกเกี่ยวกับความรักตรง รักซ้อน เมียหลวง เมียน้อย ผัวหลวง ผัวน้อย เจ้าของดวงชะตาได้
 • บอกถึงฐานะทางการเงิน การงาน ของเจ้าของดวงชะตาได้
 • บอกถึงการทำกิจการ ธุรกิจการค้า การลงทุน ว่าจะเจริญ หรือ เสื่อมโทรม
 • บอกถึงสิ่งหลายๆ สิ่งที่เจ้าของตัวชะตาไม่เคยบอกแก่ผู้ใด
 • ฯลฯ


ทั้งหมดข้างต้นนี้ วิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำ จึงเป็นเรื่องน่าเสียดาย สำหรับคนที่อยากเรียนแต่ไม่ได้เรียน โดยเฉพาะคนที่ใฝ่ฝันหาตามล่าศึกษาวิชาดวงจีนที่ทำนายได้อย่างแม่นยำ ที่นำมากล่าวในตรงนี้ มิใช่จะนำมาอวดอ้าง แต่เป็นความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าตัวผู้สอนเอง และ คาดว่า ผู้เข้าศึกษาเองที่มีความเข้าใจ ก็คงประทับใจไม่ใช่น้อย กับทุกๆ เรื่องราวจากการทำนายที่ข้าพเจ้าผู้สอน ยกเอารูปดวงของบุคคลที่กำลังศึกษาในห้องเรียน ขึ้นมาทำนายได้แม่นยำอย่าง อึ้ง ทึ่ง เสียว ในการเรียนการสอนวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง ครั้งที่ 4 โดยการที่เจ้าของรูปดวงจะต้องลุกขึ้นเพื่อค้าน/ยืนยัน ด้วยความแม่นยำของวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้งนี่เอง ที่ผู้เข้าศึกษาทุกคนจะต้องส่ง วัน เดือน ปี เกิด เวลาตกฟาก ของตนเองให้ข้าพเจ้า เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้นำเอาขึ้นมาทำนาย แต่ก็มีนักศึกษาบางคนเห็นพิษสงของวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง ถึงกับโทรศัพท์มาขอร้องข้าพเจ้าว่า อย่าเอาดวงเขาขึ้นทำนายเลย เพราะกลัวว่า ข้าพเจ้าจะเปิดเผยความลับของเขาต่อคนที่กำลังศึกษาอยู่ด้วยกัน ตามมารยาทของผู้อ่านดวงชะตาแล้ว ข้าพเจ้าก็มิควรทำนาย แต่การจะทำนายลักษณะ หรือ เรื่องราวที่บุคคลอื่นทั่วไปเห็นได้ ทราบได้จากภายนอก เห็นจะเป็นสิ่งธรรมดา ฉะนั้น การทำนายสิ่งที่ผู้เข้าศึกษารู้อยู่้เพียงผู้เดียวเห็นจะเป็นเรื่องดี ซึ่งมิใช่เรื่องแปลก เพราะข้าพเจ้าชอบทำนายสิ่งที่ตัวของเจ้าของดวงชะตารู้อยู่คนเดียว เมื่อพักเบรค มีนักศึกษาหลายคนเดินเข้ามาคุยกับข้าพเจ้าว่า "ไม่น่าเรียนเลย พอเรียนแล้ว มันแม่น รู้เรื่องราวร้ายๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว กลับกลัว และ เป็นทุกข์" ข้าพเจ้าจึงสวนขึ้นมาว่า "ไม่น่าสอนมันเลย สอนวิชาแม่นๆ ให้มันแล้วแล้ว พอมันรู้เรื่องร้ายๆ ที่จะเกิดกับมัน ก็เป็นทุกข์ เรื่องดีๆ ก็อยากกระเสือกกระสนเข้าหา นี่ถ้าเรียนแล้วไม่แม่น ทำนายไม่ได้ มันก็ด่า ก็ว่า แต่พอแม่นแล้วก็เป็นทุกข์ มันจะเอายังไงนี่คน"


แท้จริงแล้ว หากบุคคลมีความเข้าใจและรู้หลักวิชา สามารถรู้เรื่องราวดี-ร้ายในอนาคตเบื้องหน้า ก็จะสามารถเตรียมการรับมือได้ทัน


ตลอดเวลาที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามิเคยคิดว่า การทำนายที่มีความแม่นยำอันเกิดจากวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้งนี่ จะทำให้นักศึกษาหลายคนโทรศัพท์มาบ่นว่ารู้สึกเป็นทุกข์ เพราะความแม่นยำของวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง ทั้งๆ ที่ข้าพเจ้าไม่ได้เก่งดวงจีน อย่างที่ข้าพเจ้ามักกล่าวเสมอมา แต่เท่าที่สังเกต พบว่า ก็ยังมีนักศึกษาบางส่วนยังเกิดอาการงวยงงบ้าง เพราะโดยส่วนใหญ่เรียนดวงจีนจับซิ้งมา ทำให้ปรับตัวไม่ทัน ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องจัดการติวเข้ม เพื่อทำให้ผู้เข้าศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้งมากยิ่งขึ้น จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า แม้จะเรียนวิชาดวงจีนจนแตกฉาน จนทำนายเรื่องราวได้อย่างแม่นยำ ทั้งย้อนหลัง และ ล่วงหน้าก็ตาม แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการศึกษาวิชาดวงจีน ก็คือ "การแก้ดวง" หาใช่การทำนายดวงอันแสนจะแม่นยำไม่ มิใช่การระบุ ปี เดือน วัน เวลาที่จะเกิดเหตุ แต่แท้ที่จริงแล้ว หัวใจของการศึกษาวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง คือ เราจะทราบได้อย่างไรว่า เมื่อถึงคราวที่ดวงชะตาเราตกต่ำ การเงิน การงาน ครอบครัวมีปัญหา สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม หรือ เกิดเรื่องร้ายต่างๆ นานา กับตนเอง พ่อแม่ คนรัก บุตร บริวาร เราจะมีวิธีการในแก้ดวงอย่างไร? หรือ ปฏิบัติตัวอย่างไร? เพื่อให้สิ่งที่หนักกลายเป็นเบา ส่วนเมื่อถึงเวลาที่ดวงชะตาเรารุ่งเรืองในอาชีพ หน้าที่การงาน ครอบครัวมีความเป็นสุข จะต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะยั่งยืนคงทน ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจาก "หลักการแก้ดวง" ทั้งสิ้นอ่านบทความคุยกับซินแสทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7