เสาร์, 23 มีนาคม 2019
Home คุยกับซินแส


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ศึกษาฤกษ์ 64 ข่วย ให้รู้ถึงที่ไปที่มา ตอนที่ 2.1จากบทความที่แล้ว ข้าพเจ้าได้เขียนข้อมูลพื้นฐาน หลักการของวิชาฤกษ์ยาม 64 ข่วย ที่มีการเปิดสอนกันทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ให้ผู้สนใจได้ศึกษา หากจะมีผู้ถามว่า ฤกษ์ยามดังกล่าวนั้น สามารถใช้งานได้หรือไม่ ข้าพเจ้าขอตอบตามสิทธิ์ อันข้าพเจ้าได้ศึกษามาจากปรมาจารย์ที่สำเร็จวิชาซำง้วน 64 ข่วย โดยมีใจความว่า "ฤกษ์ยาม 64 ข่วย ที่มีการเปิดสอนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยนั้น ผิดพลาด ขาดรายละเอียดสำคัญมากมาย ไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง อาจรับผลกระทบจากความไม่ครบถ้วนของวิชาได้" เมื่อตอบเช่นนี้ ก็จะมีคำถามว่า แล้วทำไม..ข้าพเจ้ายังเขียนบทความนี้มาให้ท่านศึกษาล่ะ ในเมื่อมันใช้ไม่ได้ ตอบเลยว่า "ก็เพราะไม่ต้องการให้ท่านเสียเงินค่าเรียนวิชาที่ไม่สามารถใช้ได้จริง อีกทั้งจะไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานวิชาที่ผิดพลาดขาดกระบวนการ และ รายละเอียดที่ไม่ครบถ้วน" จึงต้องเขียนขึ้นมา เพื่อให้ผู้สนใจร่วมกันศึกษา และ ในบทความสุดท้ายข้าพเจ้าจะเขียนข้อสังเกต และ หัวข้อต่างๆ ที่ข้าพเจ้ายืนยันว่า วิชาฤกษ์ยาม 64 ข่วยที่สอนกันผิดพลาด ขาดรายละเอียดเบื้องลึก จึงต้องเขียนเป็นบทความให้ศึกษา จะได้รู้ว่า วิชาที่ขาดรายละเอียด และ ความครบถ้วนนั้น เขาสอนกันยังไง

หมายเหตุ บทความนี้อ้างอิงจาก
  • หนังสือฤกษ์ยาม 64 ข่วย ของสำนักจูเสวียนกวาน (ฉบับภาษาจีน)
  • เอกสารประกอบการเรียนวิชาฤกษ์ยาม 64 ข่วย ของลูกศิษย์
  • E-mail ประกอบการเรียนวิชาฤกษ์ยาม 64 ข่วย ของ Mr. Eric McGwire (ฉบับภาษาอังกฤษ) ซึ่งลงเรียนวิชาฤกษ์ยาม 64 ข่วย มาจากสถาบันทั่วโลก มากกว่า 6 สถาบัน ซึ่งยันยันว่า ทุกสถาบันสอนเหมือนกัน ไม่ผิดเพี้ยน คาดว่า น่าจะเกิดจากการลอกข้อมูลกันไปเปิดสอน

หากจะมีผู้ถามว่า ข้าพเจ้าเป็นใคร ถึงได้มาร้องแรกแหกกะเชอว่า วิชาฤกษ์ยาม 64 ข่วย ที่มีการเปิดสอนกันทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยนั้น..ผิดพลาด ส่วนตัวเอง บอกว่า หลักวิชาของตัวเองถูก คนๆ เดียว อ้างว่า ตัวเองถูก แต่บอกว่าสถาบันและชมรมที่เปิดสอนฮวงจุ้ย ฤกษ์ยาม 64 ข่วย นั้นผิดหมด ซึ่งเขามีมากกว่า 200 แห่งทั่วโลก ขอสวนตอบเลยทันทีว่า 200 แล้วยังไง มันก็มาจากที่เดียวกันนั้นแหละ คือ ลอกๆ กันมา ถามว่า "ที่มา มาจากไหน" ตอบว่า มันก็มาจากหนังสือตำราที่มีวางขายในร้ายหนังสือในฮ่องกงและไต้หวัน ซึ่งมีคนหัวใสนำมาแปลแล้วนำไปเปิดสอน ฉะนั้น ที่จะมาบอกว่า ข้าพเจ้าคนเดียวมาอ้างว่า เขาผิดหมด ให้ทราบว่า นี่คือ 1 ต่อ 1 ไม่ใช่ 1 ต่อ 200 และ 1 ต่อ 1 นั้น ต่างกัน จาก 1 ต่อ 1 ของสถาบันและชมรมสอนฮวงจุ้ยพวกนี้ เพราะ 1 ของข้าพเจ้านั้น ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากปรมาจารย์ที่สืบต่อวิชาโบราณแท้จริง และ มีการใช้งานได้จริงตามระบบวิชา ส่วน 200 ที่รวมกันเหลือแค่หนึ่งนั้น ขาดกระบวนการสานต่อทางวิชา ไม่มีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงสั่งสอน จึงอาศัยแปลเอาจากหนังสือที่วางขายในท้องตลาดมาแปลสอน และ มันก็ไม่สามารถใช้ได้จริง จากนั้นก็มีการคัดลอกก็อปปี้เปิดสอนต่อๆ กันมา โดยไม่ได้สนใจว่า มันจะได้ผล หรือ เกิดผลกระทบร้ายแรง กับผู้นำไปใช้งานหรือไม่ ความรับผิดชอบพื้นฐานในจิตใจไม่มี มีอย่างเดียว คือ การโฆษณาอวดอ้างว่า ฤกษ์ยาม 64 ข่วย ของตน เป็นสุดยอดวิชา นี่คือเขาอ้าง อ้างตามหลักการ เมื่ออ้างตามหลักการ ก็ต้องมาดูว่า ผลที่ได้เป็นจริง สมดังคำอวดอ้างหรือไม่?

จากบทความตอนที่แล้ว ข้าพเจ้าได้อธิบายความเป็นมาของข่วยทั้ง 64 ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ต่อไปจะได้อธิบายหลักการที่ผู้สนใจใคร่รู้ ควรจะต้องทราบ และ จดจำต่อเพื่อสร้างความเข้าใจว่า วิชาฤกษ์ 64 ข่วย ที่เขาสอนกัน โดยแปลมาจากหนังสือนั้น มีองค์ประกอบใด
 

การหาสมาชิกของข่วยครอบครัวเดียวกัน

จากบทความที่แล้วในช่วงท้าย ข้าพเจ้าได้อธิบายความหมายของ ข่วยพ่อ-แม่ ข่วยฟ้า ข่วยดิน และ ข่วยคน โดยพิจารณาจากตัวเลขของอุ่ง (ยุค) ของข่วย ซึ่งก็คือ ตัวเลขกำกับข่วย 3 เส้นล่าง จะแสดงให้จดจำง่ายๆ ดังตารางต่อไปนี้
 
ตัวเลขกำกับข่วย สามเส้นล่าง เลขอุ่ง/ยุคของข่วย
ข่วยพ่อ-แม่
ข่วยฟ้า
ข่วยคน
    ข่วยดิน
1
2
3
4
9
8
7
6
ผลจากการบวก
10
10
10
10


เมื่อทราบดังนี้แล้ว ควรต้องทราบที่ไปที่มาของข่วยที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน การหาข่วยที่เป็นสมาชิกของครอบครัวเดียวกันนั้น จะอาศัยข่วยของชุดข่วยพ่อ-แม่ ซึ่งหมายถึง ข่วยที่มียุค 1 และ ยุค 9 มาใช้ในการยืนแล้วทำการต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) เพื่อให้ทราบถึงสมาชิกที่เกิดขึ้น และอยู่รวมในข่วยพ่อ-แม่ จึงเรียกว่า "ข่วยครอบครัวสายเลือดเดียวกัน" เมื่อผู้สนใจอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว อาจเกิดคำถามว่า "แล้วที่ข้าพเจ้าเรียนมา เป็นเช่นนี้ไหม?" ตอบว่า "ไม่เคยเรียนแบบนี้มาเลย ในระบบวิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย ไม่มีหลักการแบบนี้" แต่ยังไงก็ตาม ผู้สนใจก็ควรต้องทราบว่า ที่เขาสอนกันนั้น มันมีความเป็นไปยังไง เพื่อจะได้รู้ไว้ว่า ที่เขาใช้กันมันมีที่ไปที่มายังไง เกิดไปเจอใครที่เขาอ้างว่า สอนวิชาฤกษ์ยาม 64 ข่วย แล้วหลงเข้าไปเรียน เพราะช่วงนั้นเคลิบเคลิ้มกับคำโฆษณา เมื่อเห็นหลักการว่า เขาสอนตามที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมานี้ จะได้เรียกสติกลับคืนมาได้ สำหรับการจะหาสมาชิกของข่วยครอบครัวเดียวกันนั้น ดังที่กล่าวไว้แล้วในข้างต้น จะต้องทำการต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) โดยใช้ข่วยชุดที่เป็นพ่อ-แม่เป็นตัวยืน ข่วยที่เป็นพ่อ-แม่ จะได้แก่ ข่วยที่มีอุ่ง (ยุค) เป็นเลข 1 และ เลข 9 ซึ่งก็หมายถึง ตัวเลขที่กำกับข่วย สามเส้นล่างนั้นเอง ดังต่อไปนี้


ข่วยที่มีตัวเลขกำกับเป็นเลขยุค 1 คือ ข่วยพ่อ-แม่ (สุ่งจื้อเก็ก)
 
9
4
3
8
2
7
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
甲午
[กะโง่ว]
丙辰
[เปี้ยซิ้ง]
庚寅
[แกอิ๊ง]
壬子
[หยิ่มจื้อ]
壬午
[หยิ่มโง่ว]
庚申
[แกซิม]
丙戌
[เปี้ยสุก]
甲子
[กะจื้อ]
 

ข่วยที่มีตัวเลขกำกับเป็นเลขยุค 9 คือ ข่วยพ่อ-แม่ (เง็กจื้อเก็ก)
 
9
4
3
8
2
7
6
1
9
9
9
9
9
9
9
9
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
庚戌
[แกสุก]
丁酉
[เต็งอิ้ว]
甲申
[กะซิม]
庚午
[แกโง่ว]
庚子
[แกจื้อ]
甲寅
[กะอิ๊ง]
丁卯
[เต็งเบ้า]
庚辰
[แกซิ้ง]

นี่คือ ข่วยพ่อ-แม่ ทั้งหมด จากหลักการที่เขียนไปในบทความตอนที่ 1 ที่นี้เราจะมาแสดงวิธีการหาสมาชิกในครอบครัว โดยใช้ข่วยพ่อ-แม่ เป็นตัวยืน แล้วทำการต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) โดยใช้กฏดังต่อไปนี้

[1] เลือกข่วยพ่อ-แม่ ที่มีเลขกำกับยุค (อุ่ง) ของข่วยสามเส้นล่าง เป็นตัวเลขเดียวกันก่อน

[2] ข่วยพ่อ-แม่ที่มีเลขกำกับยุค (อุ่ง) เดียวกัน ที่เลือกมานั้น ตัวเลขแสดงพลัง (ขี่) หรือ ตัวเลขกำกับของข่วยสามเส้นบนจะต้องบวกกันได้เท่ากับ 10 เสมอ

[3] จากข่วยพ่อแม่ที่ได้มาจากกฏข้อ 1 และ 2 นั้น ให้ทำการต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) ไปจนครบ
 
การต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วย หมายถึง การเปลี่ยนเส้นหนึ่งของข่วย จากเส้นขาด (อิม) เป็นเส้นเต็ม (เอี้ยง) หรือ จากเส้นเต็ม (เอี้ยง) เป็นเส้นขาด (อิม) เส้นหนึ่งเส้น เรียกว่า “ง้าว” การต่งง้าวจะไล่ลำดับการต่งจากเส้นล่างสุด ไปจนถึงเส้นสูงสุด กรุณาดูจากตารางด้านล่างประกอบ หรือ หากไม่เข้าใจสามารถใช้ข้อมูลจากตารางสำเร็จรูปด้านล่างนี้ได้เลย


วิธีการหาสมาชิกในครอบครัวเดียวกันของข่วย

สมาชิกครอบใหญ่สายเลือดเดียวกันของข่วยยุค 1 (สุ่งจื้อเก็ก)

จะมีทั้งสิ้น 4 ครอบครัว อันเกิดจากข่วยพ่อ-แม่ ของยุค 1 จำนวน 8 ข่วย จับคู่บวกกันได้ 10 ได้ทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้

ครอบครัวที่ 1


ข่วยแม่
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
1
1
1
1
8
7
6
เลขพลัง
  ข่วยบน
ข่วยล่าง
1
8
7
6
8
7
6
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
甲子
[กะจื้อ]
甲子
[กะจื้อ]
壬申
[หยิ่มซิม]
戊戌
[โบ่วสุก]
丁亥
[เต็งไห]
辛亥
[ซิงไห]
癸亥
[กุ่ยไห]
60 กะจื้อ


ข่วยพ่อ
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
9
9
9
9
2
3
4
เลขพลัง
  ข่วยบน
ข่วยล่าง
1
8
7
6
8
7
6
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
甲午
[กะโง่ว]
甲午
[กะโง่ว]
壬寅
[หยิ่มอิ๊ง]
戊辰
[โบ่วซิ้ง]
丁巳
[เต็งจี๋]
辛巳
[ซิงจี๋]
癸巳
[กุ่ยจี๋]
60 กะจื้อ


หมายเหตุ โปรดสังเกตตัวเลขแสดงพลัง (ขี่) หรือ ตัวเลขกำกับเส้นข่วยสามเส้นบนของข่วย 6 เส้น ชุดบนและชุดล่างจะบวกกันได้เท่ากับ 10 ส่วนตัวเลขกำกับยุค (อุ่ง) หรือ ตัวเลขกำกับของข่วยสามเส้นล่าง จะเป็นตัวเลขเดียวในซึ่งมาจากข่วยพ่อ-แม่


ครอบครัวที่ 2


ข่วยแม่
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
4
4
4
4
7
8
9
เลขพลัง
  ข่วยบน
ข่วยล่าง
1
8
7
6
8
7
6
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
丙辰
[เปี้ยซิ้ง]
癸未
[กุ่ยบี่]
丁丑
[เต็งทิ่ว]
癸巳
[กุ่ยจี๋]
己卯
[กี้เบ้า]
癸卯
[กุ่ยเบ้า]
戊辰
[โบ่วซิ้ง]
60 กะจื้อ


ข่วยพ่อ
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
6
6
6
6
3
2
1
 เลขพลัง
ข่วยบน
ข่วยล่าง
1
8
7
6
8
7
6
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
丙戌
[เปี้ยสุก]
癸丑
[กุ่ยทิ่ว]
丁未
[เต็งบี่]
癸亥
[กุ่ยไห]
己酉
[กี้อิ้ว]
癸酉
[กุ่ยอิ้ว]
戊戌
[โบ่วสุก]
60 กะจื้อ


หมายเหตุ โปรดสังเกตตัวเลขแสดงพลัง (ขี่) หรือ ตัวเลขกำกับเส้นข่วยสามเส้นบนของข่วย 6 เส้น ชุดบนและชุดล่างจะบวกกันได้เท่ากับ 10 ส่วนตัวเลขกำกับยุค (อุ่ง) หรือ ตัวเลขกำกับของข่วยสามเส้นล่าง จะเป็นตัวเลขเดียวในซึ่งมาจากข่วยพ่อ-แม่
 

ครอบครัวที่ 3


ข่วยพ่อ
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
2
2
2
2
9
6
7
เลขพลัง
  ข่วยบน
ข่วยล่าง
1
8
7
6
8
7
6
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
壬午
[หยิ่มโง่ว]
丁巳
[เต็งจี๋]
癸酉
[กุ่ยอิ้ว]
戊申
[โบ่วซิม]
甲午
[กะโง่ว]
丁未
[เต็งบี่]
乙未
[อิกบี่]
60 กะจื้อ


ข่วยแม่
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
8
8
8
8
1
4
3
เลขพลัง
  ข่วยบน
ข่วยล่าง
1
8
7
6
8
7
6
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
壬子
[หยิ่มจื้อ]
丁亥
[เต็งไห]
癸卯
[กุ่ยเบ้า]
戊寅
[โบ่วอิ๊ง]
甲子
[กะจื้อ]
丁丑
[เต็งทิ่ว]
乙丑
[อิกทิ่ว]
60 กะจื้อ


หมายเหตุ โปรดสังเกตตัวเลขแสดงพลัง (ขี่) หรือ ตัวเลขกำกับเส้นข่วยสามเส้นบนของข่วย 6 เส้น ชุดบนและชุดล่างจะบวกกันได้เท่ากับ 10 ส่วนตัวเลขกำกับยุค (อุ่ง) หรือ ตัวเลขกำกับของข่วยสามเส้นล่าง จะเป็นตัวเลขเดียวในซึ่งมาจากข่วยพ่อ-แม่
 

ครอบครัวที่ 4


ข่วยพ่อ
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
3
3
3
3
6
9
8
เลขพลัง
  ข่วยบน
ข่วยล่าง
1
8
7
6
8
7
6
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
庚寅
[แกอิ๊ง]
己酉
[กี้อิ้ว]
辛巳
[ซิงจี๋]
乙丑
[อิกทิ่ว]
癸丑
[กุ่ยทิ่ว]
壬寅
[หยิ่มอิ๊ง]
戊寅
[โบ่วอิ๊ง]
60 กะจื้อ


ข่วยแม่
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
7
7
7
7
4
1
2
เลขพลัง
  ข่วยบน
ข่วยล่าง
1
8
7
6
8
7
6
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
庚申
[แกซิม]
己卯
[กี้เบ้า]
辛亥
[ซิงไห]
乙未
[อิกบี่]
癸未
[กุ่ยบี่]
壬申
[หยิ่มซิม]
戊申
[โบ่วซิม]
60 กะจื้อ


หมายเหตุ โปรดสังเกตตัวเลขแสดงพลัง (ขี่) หรือ ตัวเลขกำกับเส้นข่วยสามเส้นบนของข่วย 6 เส้น ชุดบนและชุดล่างจะบวกกันได้เท่ากับ 10 ส่วนตัวเลขกำกับยุค (อุ่ง) หรือ ตัวเลขกำกับของข่วยสามเส้นล่าง จะเป็นตัวเลขเดียวในซึ่งมาจากข่วยพ่อ-แม่


สมาชิกครอบใหญ่สายเลือดเดียวกันของข่วยยุค 9 (เง็กจื้อเก็ก)

จะมีทั้งสิ้น 4 ครอบครัว อันเกิดจากข่วยพ่อ-แม่ ของยุค 9 จำนวน 8 ข่วย จับคู่บวกกันได้ 10 ได้ทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้

ครอบครัวที่ 1


ข่วยแม่
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
1
1
1
1
8
7
6
เลขพลัง
  ข่วยบน
ข่วยล่าง
9
2
3
4
2
3
4
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
庚辰
[แกซิ้ง]
己未
[กี้บี่]
辛丑
[ซิงทิ่ว]
乙卯
[อิกเบ้า]
己巳
[กี้จี๋]
乙巳
[อิกจี๋]
壬辰
[หยิ่มซิ้ง]
60 กะจื้อ


ข่วยพ่อ
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
9
9
9
9
2
3
4
 เลขพลัง
ข่วยบน
ข่วยล่าง
9
2
3
4
2
3
4
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
庚戌
[แกสุก]
己丑
[กี้ทิ่ว]
辛未
[ซิงบี่]
乙酉
[อิกอิ้ว]
己亥
[กี้ไห]
乙亥
[อิกไห]
壬戌
[หยิ่มสุก]
60 กะจื้อ


หมายเหตุ โปรดสังเกตตัวเลขแสดงพลัง (ขี่) หรือ ตัวเลขกำกับเส้นข่วยสามเส้นบนของข่วย 6 เส้น ชุดบนและชุดล่างจะบวกกันได้เท่ากับ 10 ส่วนตัวเลขกำกับยุค (อุ่ง) หรือ ตัวเลขกำกับของข่วยสามเส้นล่าง จะเป็นตัวเลขเดียวในซึ่งมาจากข่วยพ่อ-แม่


ครอบครัวที่ 2


ข่วยแม่
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
4
4
4
4
7
8
9
เลขพลัง
  ข่วยบน
ข่วยล่าง
9
2
3
4
2
3
4
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
丁酉
[เต็งอิ้ว]
庚寅
[แกอิ๊ง]
丙午
[เปี้ยโง่ว]
壬戌
[หยิ่มสุก]
甲戌
[กะสุก]
辛酉
[ซิงอิ้ว]
乙酉
[อิกอิ้ว]
60 กะจื้อ


ข่วยพ่อ
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
6
6
6
6
3
2
1
 เลขพลัง
ข่วยบน
ข่วยล่าง
9
2
3
4
2
3
4
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
丁卯
[เต็งเบ้า]
庚申
[แกซิม]
丙子
[เปี้ยจื้อ]
壬辰
[หยิ่มซิ้ง]
甲辰
[กะซิ้ง]
辛卯
[ซิงเบ้า]
乙卯
[อิกเบ้า]
60 กะจื้อ


หมายเหตุ โปรดสังเกตตัวเลขแสดงพลัง (ขี่) หรือ ตัวเลขกำกับเส้นข่วยสามเส้นบนของข่วย 6 เส้น ชุดบนและชุดล่างจะบวกกันได้เท่ากับ 10 ส่วนตัวเลขกำกับยุค (อุ่ง) หรือ ตัวเลขกำกับของข่วยสามเส้นล่าง จะเป็นตัวเลขเดียวในซึ่งมาจากข่วยพ่อแม่


ครอบครัวที่ 3


ข่วยพ่อ
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
2
2
2
2
9
6
7
 เลขพลัง
ข่วยบน
ข่วยล่าง
9
2
3
4
2
3
4
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
庚子
[แกจื้อ]
己亥
[กี้ไห]
辛卯
[ซิงเบ้า]
丙寅
[เปี้ยอิ๊ง]
己丑
[กี้ทิ่ว]
丙子
[เปี้ยจื้อ]
戊子
[โบ่วจื้อ]
60 กะจื้อ


ข่วยแม่
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
8
8
8
8
1
4
3
เลขพลัง
ข่วยบน
ข่วยล่าง
9
2
3
4
2
3
4
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
庚午
[แกโง่ว]
己巳
[กี้จี๋]
辛酉
[ซิงอิ้ว]
丙申
[เปี้ยซิม]
己未
[กี้บี่]
丙午
[เปี้ยโง่ว]
戊午
[โบ่วโง่ว]
60 กะจื้อ


หมายเหตุ โปรดสังเกตตัวเลขแสดงพลัง (ขี่) หรือ ตัวเลขกำกับเส้นข่วยสามเส้นบนของข่วย 6 เส้น ชุดบนและชุดล่างจะบวกกันได้เท่ากับ 10 ส่วนตัวเลขกำกับยุค (อุ่ง) หรือ ตัวเลขกำกับของข่วยสามเส้นล่าง จะเป็นตัวเลขเดียวในซึ่งมาจากข่วยพ่อ-แม่


ครอบครัวที่ 4


ข่วยพ่อ
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
3
3
3
3
6
9
8
เลขพลัง
  ข่วยบน
ข่วยล่าง
9
2
3
4
2
3
4
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
甲申
[กะซิม]
甲辰
[กะซิ้ง]
乙亥
[อิกไห]
戊午
[โบ่วโง่ว]
庚申
[แกซิม]
辛未
[ซิงบี่]
丙申
[เปี้ยซิม]
60 กะจื้อ


ข่วยแม่
ข่วยยืน
ง้าวที่ 1
ง้าวที่ 2
ง้าวที่ 3
ง้าวที่ 4
ง้าวที่ 5
ง้าวที่ 6
ลำดับง้าว
7
7
7
7
4
1
2
 เลขพลัง
ข่วยบน
ข่วยล่าง
9
2
3
4
2
3
4
เลขยุค
แทนลักจั๊บกะจื้อ (60 กะจื้อ) เพื่อนำไปเทียบ ปี เดือน วัน ยาม ในระบบฤกษ์ยาม หรือ เทียบองศาในระบบฮวงจุ้ย
甲寅
[กะอิ๊ง]
甲戌
[กะสุก]
乙巳
[อิกจี๋]
戊子
[โบ่วจื้อ]
庚寅
[แกอิ๊ง]
辛丑
[ซิงทิ่ว]
丙寅
[เปี้ยอิ๊ง]
60 กะจื้อ


หมายเหตุ โปรดสังเกตตัวเลขแสดงพลัง (ขี่) หรือ ตัวเลขกำกับเส้นข่วยสามเส้นบนของข่วย 6 เส้น ชุดบน และ ชุดล่าง จะบวกกันได้เท่ากับ 10 ส่วนตัวเลขกำกับยุค (อุ่ง) หรือ ตัวเลขกำกับของข่วยสามเส้นล่าง จะเป็นตัวเลขเดียวในซึ่งมาจากข่วยพ่อ-แม่


การอธิบายวิธีการหาสมาชิกครอบครัวสายเลือดเดียวกันของข่วย จากครอบครัวใหญ่ทั้งข่วยยุค 9 และ ข่วยยุค 1 ข้าพเจ้าได้แสดงให้ท่านผู้สนใจได้ทราบมาแล้ว สิ่งที่ควรทราบคือ ในครอบครัวใหญ่สายเลือดเดียวกันนั้น จะประกอบด้วยครอบครัวย่อย อีก 4 ครอบครัว แต่ละครอบครัวย่อย จะประกอบด้วย สมาชิก 14 ข่วย โดยแบ่งเป็น ฝ่ายของข่วยแม่ 7 ข่วย และ ฝ่ายของข่วยพ่อ 7 ข่วย รวมทั้งสิ้น 14 ข่วย หากจะถามว่า เราหาสมาชิกครอบครัวของข่วยเหล่านี้มาเพื่ออะไร ตอบว่า ในวิชาฤกษ์ยาม 64 ข่วย ที่เขาสอนกันทั่วโลก และ ในประเทศไทยนั้น เขาอ้างว่า "ใช้สำหรับการพิจารณาฤกษ์ยาม 64 ข่วย ที่มีประสิทธิภาพ" นี่เขาว่างั้นนะ สำหรับตัวข้าพเจ้าเองนั้น เมื่อเขียนมาถึงจุดนี้ ขอตั้งข้อสังเกตว่า นี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักการพื้นฐานที่ผู้แต่งหนังสือ เจตนาที่จะไม่เขียนความรู้แท้จริงลงไป กระบวนการนี้ผิดเพี้ยนจากการวิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย แท้จริง เพราะหลักการของวิชาฤกษ์ยาม 64 ข่วย ที่เขาสอนกันนี้เขาแปลมา มันขัดแย้งกับสิ่งที่ข้าพเจ้าศึกษามาอย่างสุดโต่ง แต่ยังไง ผู้ศึกษาอย่าคิดว่า ในเมื่อมันใช้ไม่ได้ ก็ไม่ควรรู้ ไม่ควรศึกษา ต้องตอบว่า การคิดเช่นนั้น เป็นสิ่งคับแคบเหลือเกิน ยิ่งเรารู้ว่า มันไม่ถูก เรายิ่งควรต้องศึกษา อย่างน้อยที่สุด จะได้รู้ว่า เหล่าบรรดาซินแสกำมะลอที่ตั้งตัวขึ้นมาด้วยการของของวิชานี้ จะพิจารณาใช้ฤกษ์ยามใด เราจะได้หลีกเลี่ยงฤกษ์ยามดังกล่าวนั้น เพราะองค์ประกอบของฤกษ์ที่เกิดจากวิชาอันไม่ครบถ้วน และ ผิดเพี้ยนนี้ อาจส่งผลทำให้ท่านได้รับภัยพิบัติ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ เสียเงิน เสียชีวิต ล้มละลาย ไฟไหม้ ขาดทุน ฉิบหาย ฯลฯ ได้ ฉะนั้น ที่เขียนมาตั้งแต่ตอนที่ 1 จนมาถึงตรงนี้ เนื้อหาอันใด และ หลักการอันใดของวิชาฤกษ์ 64 ข่วย ที่เขาเปิดสอน ที่ท่านยังจำไม่ได้ ยังไม่แม่น หรือ ไม่เข้าใจ ยังคลุมเคลือ ต้องกลับไปอ่านใหม่ หลายๆ รอบ อย่าใจร้อน


หมายเหตุ Sages เผยแพร่บทความนี้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 21.00 น. สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติปี 2537 ห้ามมิให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความดังกล่าว ไปดัดแปลง แก้ไข หรือ ทำซ้ำ เพื่อนำไปใช้สอน หรือ เผยแพร่ ในทางพาณิชย์ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy และ มีตราประทับเท่านั้นอ่านบทความคุยกับซินแสทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7