พุธ, 27 กันยายน 2023
Home ฤกษ์ไหว้เจ้า-ขอพร


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ฤกษ์ไหว้เจ้า-ขอพร ประจำเดือนพฤษภาคม 2558ฤกษ์มงคลที่แสดงในบทความนี้ ได้ผ่านการเลือกเฟ้น กลั่นกรอง และ ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับในการคำนวณหา “ฤกษ์ยามสำหรับการไหว้เจ้า-ขอพร” อย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับหลักวิชาโหราศาสตร์จีนชั้นสูงหลายระบบวิชา

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้นำเอาฤกษ์ดังกล่าวไปใช้ ผู้สนใจโปรดทราบว่า การนำเอาฤกษ์ยามสำหรับการไหว้เจ้่า-ขอพร ไปใช้งานอย่างถูกต้อง และ ให้ได้ผลนั้น ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่าง เพื่อให้เกิดผลมงคล เกิดเรื่องราวดีๆ มีโชคลาภ ประสบความสำเร็จ ความสมหวัง ฯลฯ อันได้แก่

[1] รูปดวงชะตาบุคคล (ต้องนำมาพิจารณาร่วมกับรูปฤกษ์ให้เหมาะสม)


[2] ทิศทาง คือ ทิศหันหน้าไปสู่


[3] ปี เดือน วัน เวลา มงคล ที่จะทำการไหว้เจ้า-ขอพร


ซึ่งในทีนี้ จะแสดงเพียงข้อ 2 และ ข้อ 3 สำหรับข้อ 1 นั้นไม่สามารถแจกแจงได้ เนื่องจาก รูปดวงของแต่ละบุคคลที่จะทำการไหว้เจ้า-ขอพร ย่อมแตกต่างกันไป ตามปีเกิด ตามเดือนเกิด ตามวันเกิด และ ตามเวลาที่เกิด ทั้งนี้ผู้สนใจโปรดนำไปใช้ด้วยความระมัดระวัง

***ให้จัดของไหว้ชุดเล็ก คือ ส้มสีเหลืองทอง 5 ลูกใส่จาน น้ำชา 5 จอก หันหน้าไปยังทิศดังกล่าวแล้วจุดธูป 5 ดอก อธิษฐานขอพร (รับพลัง)เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558
เวลา 23.00-00.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้


เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558
เวลา 07.00-08.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้


อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558
เวลา 01.00-02.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันตก
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตก


อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558
เวลา 05.00-06.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันตก
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตก


อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
เวลา 05.00-06.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้


อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
เวลา 09.00-10.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้


พุธที่ 13 พฤษภาคม 2558
เวลา 23.00-00.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ


พุธที่ 13 พฤษภาคม 2558
เวลา 11.00-12.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ


ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
เวลา 03.00-04.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้


ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
เวลา 11.00-12.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้


จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
เวลา 01.00-02.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ


จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
เวลา 05.00-06.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ


จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
เวลา 09.00-10.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ


พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558
เวลา 23.00-00.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันตก
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศใต้


พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558
เวลา 07.00-08.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันตก
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศใต้


พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558
เวลา 11.00-12.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันตก
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศใต้


ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
เวลา 05.00-06.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้


ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
เวลา 09.00-10.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้


อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558
เวลา 01.00-02.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันออก
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ


อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558
เวลา 05.00-06.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันออก
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ


อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558
เวลา 09.00-10.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันออก
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ


จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558
เวลา 03.00-04.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันออก
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้


พุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
เวลา 03.00-04.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศใต้
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันออก


พุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
เวลา 07.00-08.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศใต้
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันออก


เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558
เวลา 01.00-02.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ


เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558
เวลา 05.00-06.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ


อังคารที่ 2 มิถุนายน 2558
เวลา 23.00-00.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้


อังคารที่ 2 มิถุนายน 2558
เวลา 03.00-04.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้


อังคารที่ 2 มิถุนายน 2558
เวลา 11.00-12.59 น.
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้


พุธที่ 3 มิถุนายน 2558
เวลา 01.00-02.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันออก
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ


พุธที่ 3 มิถุนายน 2558
เวลา 05.00-06.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันออก
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ


พุธที่ 3 มิถุนายน 2558
เวลา 09.00-10.59 น.
※ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศตะวันออก
※ เทพเจ้าอุปถัมภ์ เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
※ เทพเจ้าแห่งความยินดี เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหมายเหตุ: ความหมายของ “เวลา 23.00-00.59 น.” จะเริ่มนับตั้งแต่ เวลา 23.00 น. ของวันก่อนหน้า ไปจนถึง เวลา 00.59 น. ของวันที่เป็นฤกษ์มงคล เช่น วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 23.00-00.59 น. หมายความว่า วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 23.00 น. - วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 00.59 น.


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7