พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2024
Home ฤกษ์ไหว้เจ้า-ขอพร


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


หลักสูตร “คี้มึ้งตุ่งกะ ไท่กง-ขงเม้ง (ภพฟ้า ภพดิน)”


วิชา “คี้มึ้งตุ่งกะ” เป็นหลักวิชาฤกษ์ยามที่ปรมาจารย์ผู้แตกฉานในระบบวิชาโหราศาสตร์จีนได้ใช้งาน และสั่งสอนสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรมาจารย์ขงเม้ง เป็นผู้นำวิชาไปประยุกต์ใช้ในการสงครามจนเป็นที่รู้จักคุ้นเคยสำหรับผู้ศึกษาพงศาวดารจีน “สามก๊ก” จากหลักฐานดังกล่าว ปรากฏว่า ปรมาจารย์ขงเม้ง ได้ศึกษา และบรรลุวิชาฤกษ์ยามชั้นสูง 3 ระบบ อันได้แก่


- วิชาไท่อิก(ไท่อิกซิ้งเสี่ยว)
***Sages กำลังจะเปิดสอนปลายปี 2562


- วิชาไต่ลักหยิ่ม(ลักหยิ่มซิ้งเสี่ยว)
***Sages เปิดสอนตั้งแต่ปี 2556


- วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ(ไท่กงคี้มึ้ง-ขงเม้งคี้มึ้ง)
***Sages เปิดสอนตั้งแต่ปี 2556


วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ แบ่งออกเป็น 2 ภพ คือ ภพฟ้า และภพดิน


ภพฟ้า (สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น) สามารถทำนายปฏิกิริยาของเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว อากาศร้อนจัด หรือ เย็นจัด ลมพายุ เมฆหมอก และปฏิกิริยาของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ


ภพดิน (สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) สามารถทำนายเหตุการณ์ดี-ร้าย ผิดหวัง สมหวัง มีปากเสียง บาดหมาง หลอกลวง มีเคราะห์ มีโชคลาภ เกิดอุบัติเหตุ พ่ายแพ้-ชนะ อุปสรรค และความสำเร็จ


เหตุการณ์ดังที่กล่าวในข้างต้นจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลมุ่งหน้าไปยังทิศนั้นๆ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ จึงทำให้วิชาคี้มึ้งตุ่งกะเป็นระบบวิชาฤกษ์ยามที่ทรงประสิทธิภาพสูงส่ง


นอกจากนั้นแล้ว วิชาคี้มึ้งตุ่งกะแบบ 8 ทิศทาง ยังแบ่งแยกออกเป็น 2 ระบบวิชา ดังนี้


1. คี้มึ้งระบบขงเม้ง ประกอบด้วย
- ขงเม้งคี้มึ้งภพดิน
- ขงเม้งคี้มึ้งภพฟ้า
ใช้สำหรับวิเคราะห์ และทำนายเหตุการณ์ต่างๆ (ขงเม้งแจงเหตุ)


2. คี้มึ้งระบบเกียงไท่กง ประกอบด้วย
- ไท่กงคี้มึ้งภพดิน
- ไท่กงคี้มึ้งภพฟ้า
ใช้สำหรับกระทำการ และกำหนดทิศทาง (ไท่กงแจงผล)


หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา

 • Intro คี้มึ้งตุ่งกะ 2 ระบบ 2 ภพ
 • ความรู้พื้นฐานก่อนศึกษาระบบคี้มึ้ง
 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • อ่าวทีโป๊ยข่วย
 • ธาตุของทิศทั้ง 8
 • หลกจือ
 • ดาว 9 ดวง
 • อิมเก็ก เอี้ยงเก็ก
 • ลักกะคงบ๊วง ฮู้ซิ่ว ซำคี้ ลักงี้ ติ๊กสิ้ว
 • 9 อิม 9 เอี้ยง
 • ดาวซำคี้ ดาวลักหงี้
 • ปฏิกิริยาดี-ร้ายของดาวซำคี้ เมื่อไปสู่ยังทิศทางต่างๆ
 • การเดินดาวซำคี้วงดิน
 • ซำคี้วงฟ้าเอี้ยง 9 เก็ก
 • ซำคี้วงฟ้าอิม 9 เก็ก

 • การเดินภพดินของคี้มึ้งระบบขงเม้ง
  (ใช้สำหรับวิเคราะห์ และทำนายเหตุการณ์ต่างๆ)

 • 24 สารท และ การเดินของเก็กของภพดิน
 • 1 สารท 3 ช่วงย่อย เท่ากับ 72 สารทของภพดิน
 • วิธีการเดินซำคี้วงฟ้า
 • ปฏิกิริยาของดาวซำคี้วงดิน และซำคี้วงฟ้า
 • โป๊ยมึ้ง 8 ประตู
 •    - ไคมึ้ง(ประตู)

     - แซมึ้ง

     - ฮิวมึ้ง

     - เก้งมึ้ง

     - โต๋วมึ้ง

     - ซี่มึ้ง

     - เซียมึ้ง

     - เกียมึ้ง

 • 8 ประตูเอี้ยงตุ้ง
 • 8 ประตูอิมตุ้ง
 • วิธีการเดินดาวซำคี้ ลักงี้ วงดิน และวงฟ้า
 • วิธีการเดินประตูไปสู่ยังทิศต่างๆ
 • การยืมพลังของเก็ก
 • ธาตุของ 8 ประตู/การแปลงธาตุของ 8 ประตู
 • ความแข็งแรง และอ่อนแอ ของทั้ง 8 ประตู
 • ความดี-ร้ายของทั้ง 8 ประตู ความหมาย และการใช้งานของแต่ละประตู
 • 8 ประตูดี-ร้าย
 • กิวแช ดาว 9 ดวง
 •    - เทียนพ้ง

     - เทียนหย่วย

     - เทียนหยิม

     - เทียนชง

     - เทียนเอ็ง

     - เทียนเถียว

     - เทียนซิม

     - เทียนคิ้ม

     - เทียนหู

 • กิวแช 9 เอี้ยง
 • กิวแช 9 อิม
 • ธาตุของดาว 9 ดวง
 • วิธีการเดินดาว 9 ดวง ไปสู่ยังทิศต่างๆ
 • ความแข็งแรง และอ่อนแอ ของดาวทั้ง 9 ดวง
 • ความดี-ร้ายของดาวทั้ง 9 ดวง ความหมาย และการใช้งานของแต่ละดาว
 • โป๊ยซิ้ง 8 เทพ
 •    - เทพฮู้

     - เทพจั๊ว

     - เทพอิม

     - เทพฮะ

     - เทพตั้ง

     - เทพเฉียก

     - เทพตี่

     - เทพเทียง

 • โป๊ยซิ้ง 9 เอี้ยง
 • โป๊ยซิ้ง 9 อิม
 • ธาตุของ 8 ดาวเทพ
 • วิธีการเดิน 8 ดาวเทพ ไปสู่ยังทิศต่างๆ
 • ความแข็งแรง และอ่อนแอ ของเทพทั้ง 8
 • ความดี-ร้ายของเทพทั้ง 8 ความหมาย และการใช้งานของแต่ละเทพ
 • วิธีการเดินผังคี้มึ้งตุ่งกะภพดินเก็กปี
 • วิธีการเดินผังคี้มึ้งตุ่งกะภพดินเก็กเดือน
 • วิธีการเดินผังคี้มึ้งตุ่งกะภพดินเก็กวัน
 • วิธีการเดินผังคี้มึ้งตุ่งกะภพดินเก็กเวลา
 • การวิเคราะห์เก็กดี-ร้าย/องค์ประกอบของเก็กดี-ร้าย
 • วิธีการทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า(เคล็ดทงปี่)
 • รูปดวงของบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับวิชาคี้มึ้งตุ่งกะ(เคล็ดทงปี่)
 • กฏข้อห้ามของแต่ละเก็ก(เคล็ดทงปี่)
 • กฏการพิจารณาผังภพดิน ว่าเก็กในลักษณะใดจะส่งผลจริงเมื่อทำนาย เก็กในลักษณะใดจะไม่ส่งผลแท้จริงเมื่อทำนาย(เคล็ดทงปี่)
 • เก็กฟ้าเชื่อมเก็กดิน(เคล็ดทงปี่)
 • การทำนายแบบจับคู่การเดินพลังหน้า หลัง ซ้าย ขวา หน้าซ้าย หน้าขวา หลังซ้าย หลังขวา หน้าหลัง(เคล็ดทงปี่)
 • การอ่านผลของเก็กปี เก็กเดือน เก็กวัน เก็กยาม เก็กดวง(เคล็ดทงปี่)
 • การเดินพลังของ 12 นักษัตรใน 9 วัง เพื่อพิจารณาตำแหน่งดีร้าย(เคล็ดทงปี่)
 • การเดินพลังของ 8 ดาวเทพ ตามพลัง 12 นักษัตร เพื่อพิจารณาตำแหน่งดีร้าย(เคล็ดทงปี่)
 • ผังสำเร็จรูปของเก็กต่างๆ ของขงเม้งคี้มึ้งภพดิน เพื่อนำไปใช้งาน
 • การเดินภพฟ้าของคี้มึ้งระบบขงเม้ง

 • 24 สารท และ การเดินของเก็กของภพฟ้า
 • 1 สารท 3 ช่วงย่อย เท่ากับ 72 สารทของภพฟ้า
 • วิธีการเดินเก็กปีของภพฟ้า(เคล็ดทงปี่)
 • วิธีการเดินเก็กเดือนของภพฟ้า(เคล็ดทงปี่)
 • วิธีการเดินเก็กวันของภพฟ้า(เคล็ดทงปี่)
 • วิธีการเดินเก็กเวลาของภพฟ้า(เคล็ดทงปี่)
 • ซำคี้ ลักงี้ ของภพฟ้าที่แปรเปลี่ยนจากภพดิน
 • 8 ประตูของภพฟ้าที่แปรเปลี่ยนจากภพดิน
 • 8 ดาวเทพของภพฟ้าที่แปรเปลี่ยนจากภพดิน
 • ดาว 9 ดวงของภพฟ้าที่แปรเปลี่ยนจากภพดิน
 • การทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ จากเก็กภพฟ้า เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ลม พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ดินถล่ม ลมพัด พฤติกรรมของธรรมชาติ ฯลฯ

 • การเดินภพดินของคี้มึ้งระบบไท่กง(เคล็ดทงปี่)
  ใช้สำหรับกระทำการ และกำหนดทิศทาง(เกี่ยวกับมนุษย์และพลังงานของดิน)

 • 24 สารท และ การเดินของเก็กของไท่กงคี้มึ้ง ซึ่งแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง
 • 1 สารท 3 ช่วงย่อย เท่ากับ 72 สารทของไท่กงคี้มึ้ง ซึ่งไปประจำยังทิศทาง
 • ซำคี้ตี่ปั๊วของภพดินในไท่กงคี้มึ้ง ซึ่งแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง
 • ซำคี้เทียงปั๊วของภพดินในไท่กงคี้มึ้ง ซึ่งแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง
 • การเดิน 9 ประตูของภพดินในไท่กงคี้มึ้ง จะแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง ซึ่งมีเพียง 8 ประตู
 • การเดิน 9 ดาวเทพของภพดินในไท่กงคี้มึ้ง จะแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง ซึ่งมีเพียง 8 ดาวเทพ
 • การกำหนดทิศทางของภพดินไท่กงคี้มึ้ง เพื่อนำไปใช้ประกอบฤกษ์ยาม
 • ผังสำเร็จรูปของเก็กต่างๆ ของไท่กงคี้มึ้งภพดิน เพื่อนำไปใช้งาน
 • การเดินภพฟ้าของคี้มึ้งระบบไท่กง(เคล็ดทงปี่)
  ใช้สำหรับกระทำการ และกำหนดทิศทาง(เกี่ยวกับเทพเจ้าและพลังงานของฟ้า)

 • ซำคี้ตี่ปั๊วของภพฟ้าในไท่กงคี้มึ้ง ซึ่งแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง
 • ซำคี้เทียงปั๊วของภพฟ้าในไท่กงคี้มึ้ง ซึ่งแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง
 • การเดิน 9 ประตูของภพฟ้าในไท่กงคี้มึ้ง จะแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง ซึ่งมีเพียง 8 ประตู
 • การเดิน 9 ดาวเทพของภพฟ้าในไท่กงคี้มึ้ง จะแตกต่างจากขงเม้งคี้มึ้ง ซึ่งมีเพียง 8 ดาวเทพ
 • การกำหนดทิศทางของภพฟ้าไท่กงคี้มึ้ง เพื่อนำไปใช้ประกอบฤกษ์ยาม
 • ผังสำเร็จรูปของเก็กต่างๆ ของไท่กงคี้มึ้งภพฟ้า เพื่อนำไปใช้งาน

 • เรียนรู้วิธีสรุปการใช้งานในวิชาคี้มึ้งสำหรับการทำนาย
 • การเลือกช่วงเวลามงคลโดยใช้วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ(ขงเม้งคี้มึ้ง)
 • กฏการกำหนดทิศทางในการใช้วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ(ไท่กงคี้มึ้ง)
 • การใช้คี้มึ้งประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน(ไท่กงคี้มึ้ง ผสานขงเม้งคี้มึ้ง)
 • การใช้คี้มึ้งในการกระตุ้นดวงชะตาให้ดีขึ้น(ไท่กงคี้มึ้ง ผสานขงเม้งคี้มึ้ง)
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการเปิดกิจการ
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการขอความช่วยเหลือ
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการติดต่อเจรจาธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จ
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการขอพรเทพเจ้า
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการตั้งประตู
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการซ่อมแซม
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการเสี่ยงโชค
 • ฯลฯอัตราค่าศึกษา: กรุณาติดต่อสอบถาม


ระยะเวลาในการศึกษา: 12 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น. (ระยะเวลาในการศึกษาอาจเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของนักศึกษา)


อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง


สิ่งที่จะต้องนำมาในการเรียนครั้งแรก:

- ส้มสีทอง จำนวน 8 ใบ

- ใบชาอย่างดี 1 ห่อ

- ค่าลงทะเบียนเรียนใส่ซองสีแดง


หมายเหตุ

 • ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าสาบานต่อรูปสลักของปรมาจารย์ ห้ามไม่ให้เผยแพร่ หรือ สั่งสอนแก่บุคคลอื่น

 • ผู้เข้าศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการเดินดาว เพราะต้องศึกษาวิธีการเดินเก็ก การเดินดาว และศึกษาอักษรจีนที่เกี่ยวข้องกับหลักวิชา (มีเอกสารให้ดาวน์โหลด)
  [ดาวน์โหลดแบบฝึกเขียนอักษรจีน >>> คลิ๊กที่นี่]


ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7