พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2024
Home ฤกษ์ไหว้เจ้า-ขอพร


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ตารางการเรียนการสอน ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยามหลักสูตรสำหรับนักศึกษาในระบบของ Sages (ในรอบปี 2561-64)


เคล็ดวิชาทงปี่

 • เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-18.30 น.
 • เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00-22.00 น.
 • เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00-11.30 น.
 • เสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 17.00-19.00 น.
 • เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30-23.30 น.
 • เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • ศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • เสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • ศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.


เคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง
(กฏของปรมาจารย์ในคัมภีร์ทงปี่ 80 กฏ กระแส 60 กฏ ชัยภูมิ 20 กฏ)

 • เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09.00-14.00 น. (ออกภาคสนาม)
 • เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น. (ออกภาคสนาม)
 • เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)
 • เสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. (สามกงวิพากษ์)


เคล็ดวิชาชัยภูมิชั้นสูง

 • เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. (ออกภาคสนาม)
 • เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.


เคล็ดวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง

 • อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-13.30 น.
 • อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-13.30 น.
 • อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-13.30 น.
 • อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
 • เสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น.
 • เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00-20.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.


เคล็ดวิชาดวงจีนจี๋มุ้ยเต้าเสี่ยว

 • อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.


เคล็ดวิชาคี้มึ้งตุ่งกะ (เกียงไท่กงคี้มึ้ง - ขงเม้งคี้มึ้ง)

 • เสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-18.00 น.
 • เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-18.00 น.
 • เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-18.00 น.
 • เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-18.00 น.
 • เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • เสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-17.00 น.


เคล็ดวิชาลักหยิ่มซิ้งเสี่ยว (ไต่ลักหยิ่ม)

 • เสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-17.30 น.
 • เสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-17.30 น.
 • เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-17.30 น.
 • เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 15.00-19.00 น.
 • เสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-13.00 น.


เคล็ดวิชาฤกษ์ยามชั้นสูง (ฉิกเจ้งสี่อื้อ)

 • เสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-18.00 น.
 • เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-17.30 น.
 • อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-17.30 น.
 • อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-17.30 น.
 • เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • เสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.


เคล็ดวิชาฤกษ์ยามชั้นสูง (เอี๊ยงคิ้ม)

 • อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.


เคล็ดวิชาฤกษ์ยามชั้นสูง (ซำกงจิงหลุง)

 • อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-17.30 น.
 • อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-17.30 น.
 • อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.30 น.
 • อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 14.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 14.00-18.00 น.
 • เสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-18.00 น.
 • เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
 • เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. (ฤกษ์เต๋าซิ่ว)
 • อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. (ฤกษ์เต๋าซิ่ว)
 • อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. (ฤกษ์เต๋าซิ่ว)
 • อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. (ฤกษ์เต๋าซิ่ว)
 • อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. (ฤกษ์เต๋าซิ่ว)
 • อาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. (ฤกษ์เต๋าซิ่ว)
 • อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. (ฤกษ์เต๋าซิ่ว)
 • อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.


เคล็ดวิชาการใช้ปฏิทินฤกษ์ยามสำเร็จรูปในระบบวิชาฤกษ์ยามชั้นสูง
(เคล็ดของปรมาจารย์)

 • ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30-22.30 น.
 • ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
 • ศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
 • ศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.


###################################หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (ในรอบปี 2558-63)


ฮวงจุ้ยที่น่าศึกษาที่สุดในรอบ 10 ปี

 • เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-19.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-19.00 น.


ฮวงจุ้ยชั้นสูงวิทยาทาน

 • พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 19.30-23.00 น.
 • อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 19.30-23.00 น.
 • พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 19.30-23.00 น.
 • อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 19.30-23.00 น.
 • พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 19.30-23.00 น.
 • อังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 19.30-23.00 น.
 • พุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 19.30-23.00 น.
 • อังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 19.30-23.00 น.
 • พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30-23.00 น.
 • อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30-23.00 น.
 • พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30-23.00 น.
 • อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30-23.00 น.
 • อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • พุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • พุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30-15.30 น. (ออกภาคสนาม)
 • อังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • พุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • อังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • พุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • อังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • พุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • อังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • พุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 19.00-23.00 น.
 • อังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 19.00-23.00 น.


เคี้ยงคุงก๊กป้อและทางน้ำ 3 สูตร

 • อาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น.
 • พุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00-23.00 น.


เคล็ดการเลือกตำแหน่งเตาไฟ ประตู ตำแหน่งสิ่งก่อสร้างในพื้นที่

 • เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-18.00 น.
 • ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.


ฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ 24 ทิศทาง

 • อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น.


ดวงจีนระบบ 5 ธาตุ

 • อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น.


ฤกษ์ยามและการใช้ปฏิทินจีนระบบ 5 ธาตุ

 • อาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น.


ฮวงจุ้ยเฮี่ยงคง 64 ข่วย

 • อาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 13.00-17.00 น. (ออกภาคสนาม)
 • อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 เวลา 13.00-17.00 น. (ออกภาคสนาม)
 • อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น.
 • เสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น.


ดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว (ทฤษฎีใหม่)

 • อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-13.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-13.00 น.


ฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช ฟรี!!!

 • อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-18.00 น.
 • เสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 09.00-18.00 น.


ฮวงจุ้ยชัยภูมิ ฟรี!!!

 • อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.30 น.


ฤกษ์ยามมงคล ฟรี!!!

 • อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-18.00 น.
 • อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-18.00 น.


ทำนายเบอร์โทรศัพท์ ฟรี!!!

 • อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-14.30 น.


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7