พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2024
Home ฤกษ์กระทบดิน-ขุดดินก่อสร้าง


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


สุดยอดหลักสูตรดวงจีนที่น่าศึกษาที่สุด(สำหรับบุคคลทั่วไป)
“เรียนจำ ทำได้ ใช้เป็น รู้เห็น ชัดแจ้ง ในความเป็นไปของลิขิตฟ้า”


หลักสูตรดวงจีนระบบ 5 ธาตุแท้จริง ผสานการทำนายดวงชะตาระบบจี๋มุ้ยเต้าเสี่ยว
***ไม่มีความรู้ภาษาจีนก็เรียนได้ เริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน***หลักสูตรการทำนายดวงชะตาสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความละเอียดครบถ้วนที่สุด เพื่อให้เกิดความเข้าใจของหลักวิชาที่ถูกต้องว่า แท้จริงแล้ว อภิปรัชญาของปรมาจารย์ในฝ่ายของการทำนายสอนอะไร? กล่าวถึงอะไร? คำว่าทำนายดวงแม่นคืออย่างไร?


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


ความจริงที่ควรต้องเปิดใจรับฟัง...

สำหรับคนที่ยังไม่เคยศึกษา.....เลิกสับสน เลิกสงสัยในเนื้อหาวิชาการ ที่ได้อ่าน ที่ได้ฟังมาจากที่ต่างๆ ตามหนังสือและโซเชียล อยากรู้ว่าที่เขาพูด หรือเขาสอนนั้น ใช้ได้จริงหรือไม่ มีความแม่นยำในระดับใด? ยื่นดวงให้เขาทำนาย พร้อมบอกขอแบบชี้ชัดๆ ไม่อ้อมค้อม ขอคำทำนายแบบลึกสุดหัวใจ แล้วจะกระจ่างแจ้งทุกสิ่งอย่างว่าที่ผู้พูด ผู้โพทนาว่า ตนบรรลุดวงจีนนั้น “จริง” หรือ “เท็จ”

สำหรับคนที่เคยศึกษามาจากที่ต่างๆ.....เลิกหลอกตัวเองว่ารู้ ว่าเข้าใจ ว่าเป็น ว่าบรรลุวิชาทำนายดวง ทั้งที่ยังค้นหาและขวนขวาย เพราะผู้บรรลุแท้จริงนิ่งไม่ไหวติง จึงไม่จำเป็นต้องแสวงหาวิชาการความรู้จากที่ใด ไม่จำเป็นต้องเงี่ยหูฟังจากใคร “คนเห็นไม่หัน คนหันไม่เห็น” คำพูดนี้ชี้ชัดว่า จะต้องตามหาสิ่งใดอีก? ในเมื่อมีความรู้แท้จริงอันเป็นสิ่งล้ำค่า ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง แต่ที่ตามหานั้นก็เพราะยังไม่ถึงที่สุด เพราะยังทายดวงได้แบบผิดๆ การพูดให้ดูดีว่า ต้องการศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้รู้กว้างขวางขึ้น ทั้งๆ ที่เที่ยวประกาศบอกผู้อื่นว่าตนบรรลุแล้วเป็นเรื่องเหลวไหล จริงหรือไม่? ถามใจตนเองดู


หลักสูตรดวงจีนรู้ไว้อย่าให้ใครหลอก
สุดยอดหลักสูตรดวงจีนที่ Sages Academy ภูมิใจนำเสนอ
- หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ศึกษาสิ้นสงสัยในวิชาดวงจีน
- ทำอย่างไร? จึงจะเลิกยืนงงในดงดวง (เวลาเขายื่นดวงให้ทำนาย ออกอาการมึนๆ งงๆ ไม่รู้จะตอบอะไร)
- เรียนดวงจีนอย่างไรให้ทายได้?
- ทายดวงจีนอย่างไร? ไม่ให้เงิบ


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


เรียนรู้ดวงชะตาเส้นทางที่ฟ้าลิขิต เพื่อให้ทราบช่วงจังหวะดีร้ายของช่วงชีวิต จุดอ่อน จุดแข็งของตัวตนที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ของตนเอง ความเหมาะสม ความได้เปรียบ เสียเปรียบ บุคคลที่เกี่ยวพันในครอบครัว ที่ทำงาน เพื่อน ผู้บังคับบัญชา การเลือกใช้คน การเลือกคบคน การเลือกหุ้นส่วน ใครดี? ใครร้าย? นิสัย สันดาน ค้นหาต้นตอของปัญหาต่างๆ ผู้ช่วยเหลือ ทางออก และวิธีผ่อนหนักเป็นเบา สร้างความได้เปรียบในการดำเนินชีวิต หน้าที่ การงาน การลงทุน ครอบครัว ฯลฯ อ่านคนได้ ใช้คนเป็น


หลักสูตรการทำนายดวงชะตาด้วยการอ่านดวงจีนผสานกลุ่มดาวจักรพรรดิและดาวประกอบ เป็นระบบการทำนายดวงชะตาที่มีเนื้อหาและหลักการในการคำนวณทั้งการทำนายความลึกซึ้งพิสดารและมีความแม่นยำมากกว่าวิชาดวงจีนที่มีการศึกษากันหลายเท่ามาก การทำนายดวงจีนผสานกลุ่มดาวจักรพรรดิและดาวประกอบถูกใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอด เพื่อใช้วิเคราะห์ต่อยอดวิชาดวงจีนธรรมดาให้ลงลึกถึงรายละเอียดต่างๆ ของดวงชะตาที่วิชาดวงจีนไม่สามารถอธิบายหรือทำนายได้ ซึ่งหลักการของวิชานี้อาศัยกลุ่มดาวจักรพรรดิและกลุ่มดาวเหนือ-ใต้รวมทั้งสิ้น 14 ดวง และ ดาวโคจรประกอบ 28 ดวง การแปรเปลี่ยนของดาว 4 ดวง จะโคจรรอบภูมิทั้ง 12 ภูมิ นอกจากนี้แล้ว ยังประกอบด้วยกลุ่ม 12 เจ้า 12 เทวฑูต และ 12 เจตภูต ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลกับดวงชะตาส่งผลดีร้ายต่างกันออกไปในแต่ละเรื่อง อีกทั้งช่วงอายุจรใหญ่และเล็กของการทำนายดวงชะตาระบบนี้ ยังแตกต่างจากการเดินช่วงอายุจรของระบบวิชาดวงจีน เมื่อนำหลักการนี้เข้าไปผสานกับการวิเคราะห์ดวงจีน จะทำให้การทำนายดวงชะตากำหนดช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดี-ร้ายในเรื่องต่างๆ ได้ กระชับ ชัดเจน แม่นยำอย่างอัศจรรย์รายละเอียดหลักสูตร:


 • Intro ประวัติวิชาดวงจีน
 • Intro ดวงจีนและฮวงจุ้ย สัมพันธ์กันอย่างที่เข้าใจแน่หรือ?
 • Intro ดวงจีนและฮวงจุ้ยที่แท้จริง ในความหมายของปรมาจารย์
 • Intro การนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ ในการทำนาย เช่น เขียนลงกระดาษ เขียนลงหมากรุก ใช้โปรแกรม ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ความแม่นยำในหลักวิชาการทำนาย
 • Intro อยู่กับความจริงให้ได้เมื่อทราบถึงผลดีร้ายของดวงชะตา
 • Intro ระดับความแม่นยำของวิชาการทำนายดวงชะตา สามารถทำนายได้ถึงระดับใด
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ ก่อเกิด พิฆาต (ทำลาย) และ บั่นทอน
 • ธาตุแทนโรคภัยไข้เจ็บ
 • อิม-เอี้ยง
 • 10 ราศีฟ้า
 • ลักษณะของ 10 ราศีฟ้า โดยละเอียด
 • 12 ราศีดิน
 • ลักษณะของ 12 ราศีดิน โดยละเอียด
 • ราศีแฝง
 • ราศีแฝงมาจากที่ใด
 • ราศีฟ้า แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
 • ราศีดิน แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
 • อาชีพที่ถูกโฉลกกับบุคคล
 • ความแข็งแรงของธาตุในแต่ละเดือน (ฤดูกาล)
 • ซิ้งสัวะ (ดาวเทพ และ อสูร) ในรูปดวง
 • ปฏิกิริยาคงบ๊วง
 • จับยี่เฉี่ยงแซ ปฏิกิริยาของ 12 วงจร ในรูปดวง
 • โหงวฮะ ราศีฟ้าภาคี
 • กฏราศีฟ้าภาคีแปรธาตุ ได้หรือไม่ได้
 • ลักฮะ ราศีดินภาคี
 • กฏราศีดินภาคีแปรธาตุ ได้หรือไม่ได้
 • กฏไตรภาคี แปรธาตุ เปลี่ยนได้หรือ
 • เทียงขัก 10 ปฏิกิริยาพิฆาตของราศีฟ้า
 • ลักชง ปฏิกิริยาทำปะทะของราศีดิน
 • ไตรภาคี ปฏิกิริยาสามประสาน
 • ปั๊วซาฮะ ปฏิกิริยาครึ่งภาคี
 • ซาหวย ปฏิกิริยาไตรทิศ
 • เฮ้ง และ ซำเฮ้ง ปฏิกิริยาก่อกวน ความวุ่นวาย
 • พั่ว ปฏิกิริยาแตกหัก
 • ไห่ ปฏิกิริยาให้ร้าย
 • จับไต่คงบ๊วง ในรูปดวงพิจารณาอย่างไร
 • ลักชิง ปฏิกิริยาครอบครัว
 • แผนภูมิความสัมพันธ์และความหมายของรูปดวงชะตาแต่ละหลัก
 • ลก เบ๊ กุ้ยนั๊ง
 • โข่ว ไฉ่โข่ว หมอโข่ว
 • ปฏิกิริยาธาตุ และ ความหมาย (ตามหลักการดวงจีน)
 • ความหมายของหลักต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับรูปดวงบุคคล
 • 24 สารท
 • การอ่านและใช้ปฏิทินหมื่นปี
 • การตั้งดวงจีน
 • การเดินวัยจร
 • การพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง
 • การพิจารณาธาตุสำคัญอันดับหนึ่ง (เอ่งซิ้ง)
 • การพิจารณาธาตุสำคัญอันดับสอง (ฮี่ซิ้ง)
 • การพิจารณาธาตุให้โทษ (กี๋ซิ้ง)
 • กฏของการพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง
 • การอ่านดวงจากวัยจรใหญ่
 • การอ่านดวงจากวัยจรกลาง
 • การอ่านดวงจากวัยจรเล็ก
 • การอ่านดวงจากปีจร
 • ลักษณะบุคคลโดยกำหนดจากดิถีในเดือนต่างๆ
 • การทำนายบุคคลกับ 60 กะจื้อ
 • ผลกระทบของวัยจร ใหญ่ กลาง เล็ก และ ปีจร ที่เข้ากระทบรูปดวง
 • การตั้งวิญญาณของดวงชะตา
 • การตั้งรูปร่างของดวงชะตา
 • การตั้ง และ เดินภูมิทั้ง 12 ภูมิ
 • ความหมายของภูมิทั้ง 12 ภูมิ
 • การเดิน 12 เจ้า
 • การตั้งเก็กของรูปดวง
 • ดาวและความหมายต่างๆ เช่น อวัยวะ ฯลฯ
 • กลุ่มดาวจักรพรรดิ และ พลังธาตุของดาวจักรพรรดิ
 • ความหมายของดาวจักรพรรดิทั้ง 4 ดวง
 • การเดินพลังของดาวจักรพรรดิทั้ง 4 ดวง
 • กลุ่มดาวเหนือ และ พลังธาตุของดาวเหนือ
 • ความหมายของดาวเหนือทั้ง 5 ดวง
 • การเดินพลังของดาวเหนือทั้ง 5 ดวง
 • กลุ่มดาวใต้ และ พลังธาตุของดาวใต้
 • ความหมายของดาวใต้ทั้ง 5 ดวง
 • การเดินพลังของดาวใต้ทั้ง 5 ดวง
 • ดาวโคจรประกอบ 28 ดวง
 • ความหมายของดาวโคจรประกอบ 28 ดวง
 • การเดินพลังของดาวโคจรประกอบ 28 ดวง
 • ดาวเสริม 18 ดวง
 • ความหมายของดาวโคจรเสริม 18 ดวง
 • การเดินพลังของดาวโคจรเสริม 18 ดวง
 • 12 เทวฑูต
 • 12 เจตภูต
 • ปฏิกิริยาคงบ๊วงในระบบดาว
 • จับยี่เฉี่ยงแซ ปฏิกิริยาของ 12 วงจร ในระบบดาว
 • การแปรเปลี่ยนของดาวทั้ง 4 ดวง
 • อิทธิพลและผลของการแปรเปลี่ยนของดาวทั้ง 4 ดวง
 • การเดินพลังของการแปรเปลี่ยนของดาวทั้ง 4 ดวง
 • การตั้งช่วงอายุจรใหญ่ในระบบดาว
 • การตั้งช่วงอายุจรปีในระบบดาว
 • การตั้งกลุ่มดาวพิเศษ
 • การอ่านธาตุสภาพ และ ปฏิกิริยาของธาตุสภาพในระบบดาว
 • การวิเคราะห์ดวงชะตา และ การทำนายในระบบดาว ในเรื่องต่างๆ เช่น ความสำเร็จ ตกต่ำ โชคดี โชคลาภ นิสัย ช่วงของชีวิต ปีที่จะสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง ล้มเหลว ตกต่ำ ความมั่นคง ร่ำรวย วาสนา การศึกษา
 • ลักษณะนิสัยเจ้าชะตา พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน คู่แข่ง รูปร่าง หน้าตา เพศ ของศัตรู/ผู้คิดร้าย
 • อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย โรคภัย สุขภาพ ที่อยู่ในรูปดวงชะตา อาการเจ็บป่วย สัดส่วน ตำแหน่งของความเจ็บป่วย อายุยืน อายุสั้น เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง โรคที่รักษาไม่หาย คนเป็นโรคประสาท บ้า วิกลจริต รูปดวงคนขี้หลงขี้ลืม อัลไซเมอร์
 • การเงิน ล้มละลาย เกี่ยวกับทรัพย์สิน เงินทอง มีเงินเก็บ มีทรัพย์สมบัติ มีที่ดิน รายได้ การจัดการทรัพย์ช่วงที่จะลงทุน ทุ่มสุดตัว หรือ ระงับการลงทุน
 • รูปดวงคนหาเงินเก่ง หากินเก่ง ทำงานเก่ง ใช้เงินเก่ง มีหนี้สิน/มีภาระตลอดชีวิต เก็บทรัพย์สินไม่อยู่ ดวงคนรวย ดวงคนเป็นเศรษฐี
 • อาชีพที่เหมาะสมกับดวงชะตา/รูปแบบของอาชีพหน้าที่การงาน อุปสรรค ความสำเร็จ การเจ๊ง ล้มละลาย รูปดวงที่เกิดมาเป็นเจ้าของกิจการ คนทำการค้าขาย เป็นลูกจ้างทำงานลำบาก หาเช้ากินค่ำ ดวงที่เหมาะเป็นหุ้นส่วนสำหรับการลงทุนซื้อตราสารหนี้ เล่นหุ้น ฯลฯ
 • รูปดวงคนที่ทำอาชีพไม่ตรงกับที่เรียนมา รูปดวงคนที่ทำอาชีพที่ไม่มีคนรู้ รูปดวงที่เหมาะรับช่วงกิจการ หรือ ควรเริ่่มต้นทำกิจการใหม่ รูปดวงบุคลากรที่จะรับเข้าทำงานให้เหมาะสมในแต่ละตำแหน่ง รูปดวงเมื่อถึงคราวเดือดร้อน มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตลอด ลักษณะรูปดวงแมวเก้าชีวิต
 • รูปดวงคนโกหก ไม่พูดความจริง มีเรื่องปิดบัง อาฆาตพยาบาท ชอบกลั่นแกล้งใส่ความใส่ร้ายลับหลัง ความรู้สึกนึกคิดภายใน ความลับ สิ่งที่ปกปิด สิ่งที่เจ้าชะตาไม่อยากให้ใครรู้ คนใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น คนเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ มักเอาเปรียบผู้อื่น คนทรยศ หักหลัง เอาตัวรอด คนหัวอ่อน หัวแข็ง ดีแต่พูด คนขี้โม้ รูปดวงดื้อด้าน ไม่เชื่อฟัง ยอมหักไม่ยอมงอ มักเอาแต่ใจตนเอง รูปดวงขี้โกง ฉ้อฉล ยักยอก ทุจริต รูปดวงคนทำงานเก่ง คนขี้เกียจ คนทำงานเอาหน้า รูปดวงชอบจับปลาหลายมือ โลภมาก
 • คู่สามีภรรยา/แฟน/คนรัก การงานหุ้นส่วน ร่ำรวย สำเร็จ ปากเสียง ไม่ลงรอยกัน แยกกันอยู่ คู่ครองดี มีฐานะ ดวงแต่งงาน ความรัก หย่าร้าง มีบุตร ไม่มีบุตร ดวงเจ้าชู้ มีกิ๊ก บ้ากาม รูปดวงไม่สมหวังในความรัก ดวงมีคู่ซ้อน ดวงไม่มีคู่
 • การแท้งของครรภ์/หมัน/ไม่สามารถมีบุตรได้ น้ำเชื้อ/มดลูกที่ไม่แข็งแรง ปีที่บุตรจะมาเกิด
 • คนเกิดมาเรียนหนังสือเก่งในโรงเรียน รูปดวงที่เกิดมาประสบความสำเร็จในชีวิต รูปดวงที่เกิดมามีโรคประจำตัว รูปดวงที่เกิดมาล้มละลาย/ชีวิตล้มเหลว รูปดวงที่เกิดมาเกเร/ติดเพื่อนไม่ดี รูปดวงที่เกิดมาเป็นที่พึ่งของครอบครัว รูปดวงที่เกิดมาทำให้ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ล้มละลายฉิบหาย ลูกผลาญสมบัติ ฯลฯ
 • รูปดวงเกี่ยวกับศัตรู คู่แข่ง คดีความ โดนหลอก/โดนโกง
 • การโยกย้ายที่อยู่อาศัย/ตำแหน่งหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานบริวาร ลูกน้อง ลูกหลาน
 • เรื่องราวดี-ร้ายในครอบครัว และ ผู้รับผลกระทบของเรื่องราวดี-ร้ายในครอบครัว ความเป็นอยู่ในครอบครัว มรดก ทรัพย์อันเคลื่อนที่ไม่ได้
 • เคล็ดการวิเคราะห์ดวงชะตาโดยผสานหลักวิชาดวงจีน และ ระบบดาวจักรพรรดิ จากรูปดวงจริงของนักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษา
 • ฯลฯสิ่งที่ผู้เข้าศึกษาจะได้รับ:

- เอกสารประกอบการเรียน

- แผ่นแผนผังการเดินพลังและการโคจรของดาว
*****เพื่อให้การเรียนการสอนมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นักศึกษาจะต้องใช้โปรแกรมตั้งดวงตามข้อกำหนดของ Sages เท่านั้น


สิ่งที่ผู้เข้าศึกษาจะต้องส่ง: ผู้เข้าศึกษาทุกคนจะต้องส่งปีเดือนวันเกิดเวลาตกฟาก(เวลาเกิด) ของตนเอง เพื่อให้ท่านอาจารย์นำไปตั้งดวงเพื่อใช้ในการสอนทำนายดวง(จากรูปดวงแท้จริง)อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง/อาจารย์จุมพล(ผู้ช่วยสอน)


อัตราค่าศึกษา: 2,400+150 (ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน)


วันที่ศึกษา:
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 (เวลา 09.00-18.00 น.)
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 (เวลา 09.00-18.00 น.)
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 (เวลา 09.00-18.00 น.)
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 (เวลา 09.00-18.00 น.)
***** ระยะเวลาในการศึกษา 4 วันเต็ม
***** ระยะเวลาในการศึกษา อาจมีการนัดศึกษาเพิ่มเติมนอกตารางในกรณีที่นักศึกษาขาดความเข้าในเนื้อหา ซึ่งนักศึกษาจะต้องชำระค่าเบรคหรือค่าอาหารว่างเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณจุมพล 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-23.00 น.)


หมายเหตุ ตัวอย่างการอ่านดวงทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา จะใช้รูปดวงของนักศึกษาที่เข้าศึกษา โดยให้ลุกขึ้นตอบว่า "จริง" หรือ "ไม่" เมื่ออาจารย์ผู้สอนทำนายดวงชะตาสด เพื่อให้นักศึกษาได้พิสูจน์หลักวิชาว่า ใช้งานได้จริง? มีความแม่นยำจริงหรือไม่? จะไม่มีการนำเอารูปดวงบุคคลที่รู้จักกันทั่วไปมาทำนาย เนื่องจาก สามารถหาหนังสือประวัติของบุคคลดังกล่าวมาอ่านได้อยู่แล้ว ซึ่งหากกระทำเยี่ยงนั้น จะแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนท่านนั้นไม่ได้เป็นวิชาดวงจีนเลย เป็นเพียงการเล่นละครตามบทเท่านั้น ฉะนั้น ทุกครั้งที่ท่านตัดสินใจลงเรียนวิชาดวงจีนกับสถาบันและชมรมใด ควรให้ผู้สอนทำนายดวงของนักศึกษาที่อยู่ในห้องเรียน เพื่อพิสูจน์หลักวิชาว่า ใช้ได้จริงหรือไม่?


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7