อาทิตย์, 20 มกราคม 2019
Home ตารางการเรียนการสอน ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ของ Sages


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


หลักสูตร D.I.Y. Workshop จัดฮวงจุ้ยด้วยตัวคุณเอง


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาวิชาฮวงจุ้ย
ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆ หรือ แม้แต่ภาษาจีน
สามารถนำเอาความรู้ไปใช้จัดฮวงจุ้ยด้วยตนเอง


***รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน***


***ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***
เนื่องในวาระครบรอบ 9 ปี ของการก่อตั้ง Sages Academy จึงเปิดสอนหลักสูตรที่ผู้สนใจไม่ควรพลาด อันได้แก่


1. หลักสูตรฮวงจุ้ย “เฮี่ยงคงปวยแช” (ฮวงจุ้ยดาวเหิร)

- วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-18.00 น.


ในปัจจุบัน มีการจัดฮวงจุ้ย บ้าน อาคาร สำนักงาน และ การรับดูฮวงจุ้ยของซินแส ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้วิชา “เฮี่ยงคงปวยแช” หรือ “ดาวเหิร” เนื่องจากเป็นวิชาฮวงจุ้ยที่มีรูปแบบการคำนวณที่ง่าย และ พอจะมีผลในการจัดอยู่บ้าง (หากครบองค์ประกอบ) เหตุผลที่ซินแสซื้อโฆษณาตามสื่อต่างๆ เพื่อรับจัดฮวงจุ้ยใช้แต่วิชาเฮี่ยงคงปวยแช ก็เพราะไม่ได้ศึกษาวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงมาอย่างแท้จริง จึงขาดความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการของวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง ทั้งการพิจารณาชัยภูมิ และ การคำนวณหากระแสพลังงาน


※ เพื่อให้ผู้สนใจ...มีความรู้ความเข้าใจในระบบวิชาฮวงจุ้ย
※ เพื่อให้ผู้สนใจ...สามารถนำเอาความรู้ที่ศึกษาไปใช้จัดฮวงจุ้ยด้วยตนเอง
※ เพื่อให้ผู้สนใจ...ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้หลอกลวง และ แอบอ้าง
※ เพื่อให้ผู้สนใจ...ไม่ต้องเสียเงินค่าศึกษาวิชาฮวงจุ้ย “เฮี่ยงคงปวยแช” (ฮวงจุ้ยดาวเหิร) ซึ่งไม่ใช่วิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงอย่างแท้จริง
※ เพื่อให้ผู้สนใจ...ไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างซินแสที่ใช้วิชาเฮี่ยงคงปวยแช (ดาวเหิร) ในการจัดฮวงจุ้ย ซึ่งไม่ได้ผลดีทุกครั้ง ตามที่มีการโฆษณารายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro เฮี่ยงคงปวยแช
 • วงจร 5 ธาตุ และ ปฏิกริยา ก่อเกิด ทำลาย
 • โซยทีโป๊ยข่วย ก่อนฟ้าสร้าง
 • เอ่าทีโป๊ยข่วย หลังฟ้าสร้าง
 • ผังหลกจือ ผังดั่งเดิม
 • ความหมายของข่วยทั้ง 8
 • ทฤษฏีหนับกะ
 • 24 ทิศ 24 ขุนเขา
 • ผลกระทบต่อบุคคล และ อวัยวะ
 • ดาวทั้ง 9 ดวง
 • ความหมายของดาวทั้ง 9 ดวง
 • กาลเวลา และ ดาวประจำยุค
 • เจี่ยซิ้ง และ หลั่งซิ้ง
 • ประสิทธิภาพของเจี่ยซิ้ง และ หลั่งซิ้ง
 • การอ่านหล่อแก (เข็มทิศจีน)
 • วิธีการวัดองศาที่ถูกต้อง
 • การเดินดาวฐาน
 • การพิจารณาดาวจากขุนเขาทั้ง 24
 • ผลกระทบต่อบุคคล และ ทิศทางทั้ง 24 ทิศ
 • การเดินดาวน้ำ ดาวโชคลาภ ความรัก เงินทอง
 • การเดินดาวภูเขา ดาวบารมี สุขภาพ ยศศักดิ์ ตำแหน่ง
 • การใช้องศาตรงเอียง ตกร่อง
 • ผังดาวบ้าน ยุค 7 และ ยุค 8 (ทั้งดาวตรง และ ดาวเอียง)
 • ความหมายของดาวน้ำ และ ดาวภูเขาทั้ง 81 ชุด
 • ดาวจรปี จรเดือน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผังบ้าน
 • กฏของดาวน้ำ และ ดาวภูเขา เมื่อสนธิดาว
 • การอ่านผังดาวบ้าน
 • ไต่แขะเก็ก
 • ซังแชเกาซัว
 • ซังแชเกาเหี่ยง
 • อ๋วงซัวอ๋วงเหี่ยง
 • เสี่ยงซัวแอ๊จุ้ย
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สอดคล้องกับผังดาว
 • กฏหกงิ้ม หวงงิ้ม
 • กฏรุ่งเรือง
 • กฏเสื่อมถอย
 • กฏมังกรน้ำขึ้นเขา
 • กฏมังกรเขาลงน้ำ
 • กฏฮะตงเก็ง
 • กฏฮะจั๊บข่วย
 • กฏฮะแซเซ้ง
 • กฏจูป้อ
 • กฏแป่บ้อซาปอข่วย
 • กฏเสี้ยมึ้งก๊วก
 • กฏโหงวกุ่ยอุ่งไช้ 5 ผีนำโชค
 • กฏปักเต้าฉิกแชพะเกียบ 7 ดาวเหนือชิงพลัง
 • กฏการเปิดประตูบ้านเพื่อรับกระแสพลังงาน
 • กฏการพิจารณาเตา และ ห้องครัว
 • กฏการพิจารณาเตียง และ ห้องนอน
 • กฏการพิจารณาห้องรับแขก
 • กฏการพิจารณาห้องทำงาน และ โต๊ะทำงาน
 • กฏการพิจารณาตำแหน่งของโต๊ะเรียน เพื่อให้เด็กเรียนหนังสือเก่ง/สอบได้คะแนนดีๆ
 • กฏการพิจารณาตำแหน่งของบันได
 • กฏการพิจารณาตำแหน่งของโต๊ะเก็บเงิน และ ตู้เซฟ
 • กฏการเดินทางน้ำเข้า-ออก ตัวอาคาร เพื่อกระตุ้นโชคลาภ
 • กฎการพิจารณาทิศวิบากรอบๆ ตัวบ้าน
 • การพิจารณาตำแหน่งของตี่จู้เอี๊ยะ และ ตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน
 • กฏของชัยภูมิที่สอดคล้องตามหลักวิชาเฮี่ยงคงปวยแช
 • การจัดวางชัยภูมิทุกตำแหน่งภายในบ้าน
 • กฏการวางตำแหน่งทางน้ำมิเตอร์ และ แทงค์น้ำ
 • กฎ 30 ข้อ
 • การแก้ไขตำแหน่งร้าย ด้วยกฏของฮวงจุ้ยแท้จริง ไม่มีการนำเอา ดินสอ ปากกา แผ่นซีดี อ่างน้ำ เหรียญ ฮู้ น้ำเต้า รูปปั้น หิน หรือ สิ่งของที่แปลกประหลาดไปวางแก้ไข
 • การพิจารณารูปดวงบุคคลตามหลักวิชาเฮี่ยงคงปวยแช เพื่อหาทิศทางที่สอดคล้องกับรูปดวง (ใช้ทั้งปี เดือน วัน ยาม ไม่ใช้หลักใดหลักหนึ่ง หรือ รหัสบุคคล)
 • การอ่านความหมายของผังดาวบ้าน ที่สัมพันธ์กับบุคคล และ ทิศทาง
 • ไท่ส่วยซึ่งส่งผลต่อผังพลังงานบ้าน และ รูปดวงบุคคล
 • การพิจารณาทิศทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (เกี๊ยะอุ่งเฮี่ยงคงปวยแช) สำหรับทิศทางของบ้าน กับ รูปดวงบุคคล
 • กฏของไท่ส่วย
 • กฏของพักสือ ลักสือ เจ่าจื้อ โชยสิก
 • กฏโบ่วกี้โต่วเทียงสัวะ
 • กฏของโหงวอึ้ง
 • กฏของทิศอสูร
 • กฏของทิศส่วยผัวะ ทิศแตก
 • ถามตอบข้อสงสัยในวิชาฮวงจุ้ย
 • ฯลฯ2. หลักสูตรชัยภูมิ “ฮวงจุ้ยคำอื้อ+หลี่ขี่ฮัก”

- วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-18.00 น.


การศึกษาวิชาฮวงจุ้ยนั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่ “ชัยภูมิ” ซึ่งชัยภูมิจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


ชัยภูมิภายนอก หมายถึง สภาวะแวดล้อมโดยรอบอาคาร เช่น ตึกสูง แหล่งน้ำ ถนน สะพาน ทางแยก แม่น้ำ ต้นไม้ ฯลฯ


ชัยภูมิภายใน หมายถึง การกำหนดตำแหน่งต่างๆ เช่น ประตู เตียงนอน โต๊ะทำงาน การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง ภายในห้อง หรือ ภายในอาคาร ฯลฯ


กฎข้อบังคับของวิชาชัยภูมิ ในเบื้องต้นผู้สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากหนังสือหรือเว็บไซต์โดยทั่วไป ซึ่งมีทั้งที่ถูกต้อง และ ผิดเพี้ยนไปตามความเข้าใจของผู้นำเสนอ แต่สำหรับการศึกษาวิชาชัยภูมิในขั้นสูงนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาทฤษฎี เพื่อทราบถึงกฎข้อบังคับและหลักการต่างๆ จากนั้นต้องเห็นภาพ เห็นสภาวะแวดล้อมจริงของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งก็คือ การออกภาคสนาม จึงจะสามารถเข้าใจ และ บรรลุวิชาชัยภูมิได้


หลักการ ขั้นตอน และ กฎข้อบังคับของการเลือกเฟ้น ทำเลที่เป็นมงคล และ หลีกเลี่ยงทำเลที่เป็นอัปมงคล รวมไปถึงการวิเคราะห์ชัยภูมิดี-ร้าย และ วิธีแก้ไข ปรับเปลี่ยน (ในส่วนที่สามารถแก้ไขได้) มีความสลับซับซ้อน อีกทั้งต้องอาศัย “ผู้เข้าใจ และ บรรลุวิชาชัยภูมิ” ในการถ่ายทอด


หลักสูตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะ: ผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช (หลักสูตรที่ 1) เนื่องจาก “ฮวงจุ้ย” กับ “ชัยภูมิ” มีความเกี่ยวเนื่องกันและต้องอาศัยซึ่งกันและกันรายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro “ฮวงจุ้ยคำอื้อ+หลี่ขี่ฮัก”
 • อิม-เอี้ยง
 • โซยทีโป๊ยข่วย ก่อนฟ้าสร้าง
 • อ่าวทีโป๊ยข่วย หลังฟ้าสร้าง
 • ชัยภูมิ และ กระแส
 • ลักษณะของ 4 สัตว์เทพ - มังกรเขียว เสือขาว เต่าดำ และ กระจิบแดง
 • วิเคราะห์อิทธิพลของ 4 สัตว์เทพ
 • ลักษณะของถนน และ แม่น้ำ
 • อิทธิพลของถนน และ แม่น้ำ
 • เล้ง พลังมังกร
 • ทางแยก และ สะพาน
 • ลักษณะของอาคาร สิ่งปลูกสร้างโดยรอบ
 • วิเคราะห์ลักษณะของอาคาร สิ่งปลูกสร้างโดยรอบ
 • ลักษณะของที่ดิน และ พื้นที่
 • วิเคราะห์ลักษณะของที่ดิน และ พื้นที่
 • การเลือกสถานที่สำหรับการสร้างบ้าน อาคาร โรงงาน กิจการ
 • การกำหนดตำแหน่ง ความเจริญ และ เสื่อมโทรมของพื้นที่
 • วิบากของชัยภูมิโดยรอบ
 • การรับกระแสขี่ของพื้นที่
 • การเลือกบ้านในโครงการบ้านจัดสรร
 • การเลือกคอนโด
 • ตำแหน่งเจี่ยซิ้ง หลั่งซิ้ง
 • จับยี่เฉี่ยงแซจุ้ย
 • จี่แปะปวยแช
 • โป๊ยแทะ
 • ตำแหน่งประตูรั้ว ประตูหน้า และ ประตูห้องต่างๆ
 • การกำหนดตำแหน่งของห้องต่างๆ และ ส่วนต่างๆ ภายในบ้าน
 • ตำแหน่งศาลของเจ้าที่
 • ตำแหน่งของเตา
 • ตำแหน่งของเตียง
 • ฯลฯ


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


***กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น ติดธุระสำคัญ เจ็บป่วย ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นกับอาจารย์ผู้สอน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ Sages จะประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์***


***ข้อควรปฏิบัติ***

 • เริ่มเรียน เวลา 09.00 น. ควรมาตั้งแต่เวลา 08.30 น.
 • เลิกเรียน 18.00 น. เนื่องจากเนื้อหาวิชาการมีมาก
 • นำอาหารมื้อกลางวันห่อมาด้วย เวลาพักเที่ยง คือ 12.30-13.00 น.
 • น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน จัดไว้ให้บริการตนเอง ฟรี!!
 • ใครไม่ชอบอากาศเย็น กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย
 • สมุดจดบันทึก ดินสอ ปากกา อุปกรณ์เครื่องเขียน เตรียมมาให้ครบ
 • ให้นำบัตรประชาชนติดตัว เพื่อการตรวจสอบ
 • เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อม
 • ถ้าใครมีธุระจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ หรือ เจ็บไข้ได้ป่วย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย อย่าหายหน้าหายตาไปเลย มิฉะนั้น จะโดนตัดสิทธิ์การเรียนทุกวิชาที่ Sages เปิดสอนอัตราค่าศึกษา: ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง


ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-22.00 น.) กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน ในวันเรียนให้นำบัตรประจำประชาชนมาด้วย เพื่อการตรวจสอบ หากข้อมูลไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ Sages ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเข้าศึกษา


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7