อังคาร, 29 กันยายน 2020
Home ฤกษ์ย้ายเข้า-ขึ้นบ้านใหม่


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


หลักสูตร
“ฮวงจุ้ยชั้นสูงวิทยาทาน”※ ผู้เข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของ Sages Academy
※ ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 12 ครั้ง เรียนทุกวันอังคาร พุธ เวลา 19.30-23.00 น.
※ ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระค่าเบรค และค่าเอกสาร รวมเป็นเงิน 3,600 บาท
※ หากผู้เข้าศึกษาไม่เข้าใจเนื้อหาที่อธิบายและต้องเพิ่มเวลาเรียน ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระค่าเบรคเพิ่มตามจำนวนครั้ง
※ การเข้าศึกษานี้ คือ การศึกษาภาคทฤษฏีในชั้นเรียน หากผู้เข้าศึกษาร้องขอให้ออกภาคสนาม เพื่อฝึกฝนภาคปฏิบัติ จะต้องชำระเพิ่ม


สิ่งที่ต้องศึกษา:

0. Intro วิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง

  • กฏการแยกแยะเคล็ดปลอมและเคล็ดจริง(ทงปี่)
  • สีสรรและรูปทรงมีจริงหรือไม่?
  • อะไรคือความหมายของฮวงจุ้ย?
  • ฮวงจุ้ย ดวง ฤกษ์ สิ่งใดส่งผลที่สุด?
  • การแก้ฮวงจุ้ยมีผลจริงหรือไม่?
  • ก่อนฟ้าสร้าง หลังฟ้าสร้าง กลางฟ้าสร้าง?
  • เข้านอกออกใน ออกนอกเข้าใน?
  • ฟ้าดินปฏิสนธิ?


1. ชั้นของเข็มทิศ 19 วง และการนำมาใช้งานในระบบวิชาทั้ง 19 วง

2. ตำแหน่งวิบาก

3. ตำแหน่งด่านเคราะห์


4. สี่สิบสี่ทิศทาง(เจี่ยจำ)

4.1 วิเคราะห์ 24 ทิศทางกฏที่ 1(ทงปี่)

4.2 วิเคราะห์ 24 ทิศทางกฏที่ 2(ทงปี่)


5. องศาย่อย 60 ทิศทาง

6. องศาย่อย 72 ทิศทาง

7. องศาย่อย 120 ทิศทางวงใน

8. ยี่สิบสี่ทิศทาง(ตงจำ)

9. ยี่สิบสี่ทิศทาง(พ้งจำ)

10. องศาย่อย 120 ทิศทางวงนอก


11. หกสิบสี่ข่วย

11.1 หกสิบสี่ข่วยวงดิน

11.2 หกสิบสี่ข่วยวงฟ้า


12. นั่ง หัน พลัง น้ำ

12.1 อ๋วงขี่ ซวยขี่

12.2 ดาว 8 ดวง

12.3 การกำหนดยุค 3 แบบ ก่อนฟ้า หลังฟ้า กลางฟ้า(ทงปี่)

12.4 อ๋วงอุ่ง ซวยอุ่ง

12.5 ฮะโหงว ฮะแซเซ้ง ฮะจั๊บ ฮะจั๊บโหงว เซียงธง ปฏิกิริยาต่างๆ

12.6 หลั่งเจี่ยกิกเฮวียงแกะ

12.7 ลักษณะของกลุ่มหลักกลุ่มย่อย

12.8 การผสานพลังของกลุ่มหลักกลุ่มย่อย

12.9 การแตกสลายของพลัง

12.10 รูปแบบพลังงาน

12.11 พลังงานและยุค

12.12 เจ็ดดาวชิงพลัง

12.13 สามภพไม่พ่าย

12.14 เคี้ยงซัวเคี้ยงเหี่ยงจุ้ยเชี่ยวเคี้ยง

12.15 เบ้าซัวเบ้าเหี่ยงเบ้าง้วงจุ้ย

12.16 โง่วซัวโง่วเหี่ยงโง่วไหล่ตึ้ง

12.17 คุงซัวคุงเหี่ยงคุงจุ้ยริ้ว

12.18 สุ่งซัวสุ่งเหี่ยงสุ่งเก็งจุ้ย

12.19 กึ่งซัวกึ่งเหี่ยงกึ่งจุ้ยริ้ว

12.20 จื้อซัวจื้อเหี้ยงจื้อจุ่ยก่าว

12.21 อิ้วซัวอิ้วเหี่ยงอิ้วจุ้ยเชี่ยว

12.22 การเลือกใช้งานกลุ่มพลังงาน

12.23 สุ่งจื้อเก็ก เง็กจื้อเก็ก

12.24 การคืนรูป การย้อนทวนพลัง(ทงปี่)


13. องศาย่อยของหกสิบสี่ข่วย

13.1 การหาองศาย่อย

13.2 การเลือกองศาย่อย

13.3 ปฏิกิริยาครอบครัว

13.4 การทำนายผล(ทงปี่)

13.5 สามชาติสี่ภพ(ทงปี่)

13.6 การคำนวนหาทิศทางที่สอดคล้องกับชะตา 2 เคล็ดวิชา(ทงปี่)


14. บุคคลและทิศหัน(ทงปี่)
(การวิเคราะห์รูปดวงบุคคลและทิศหัน)


15. ทางน้ำมา ทางน้ำไป ตำแหน่งน้ำ(ทงปี่)

15.1 กฏที่ 1

15.2 กฏที่ 2

15.3 กฏที่ 3

15.4 กฏที่ 4

15.5 รูปแบบของทางน้ำ

15.6 ทางน้ำ 5 ธาตุ

15.7 การผสานกฏทั้ง 4

15.8 วิเคราะห์ ทำนายผลดีร้าย


16. ตำแหน่งห้ามน้ำไหลมาไหลไปดีร้าย(ทงปี่)

16.1 ตำแหน่งด่านเคราะห์ฟ้า

16.2 ตำแหน่งด่านเคราะห์ดิน


17. อิมเอี้ยง ฉือเฮี้ยง

17.1 ชัยภูมิอิมเอี้ยง

17.2 ชัยภูมิฉือเฮี้ยง


18. ตำแหน่งดีร้ายโดยรอบ

18.1 ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง

18.2 ธาตุของสิ่งปลูกสร้าง

18.3 การแก้ไข

18.4 วิธีคำนวณและคัดเลือก ชัยภูมิที่ส่งเสริมดวงชะตา(ทงปี่)

18.5 วิธีคำนวณและคัดเลือก ชัยภูมิที่ส่งเสริมการเงิน(ทงปี่)

18.6 วิธีคำนวณและคัดเลือก ชัยภูมิที่ส่งเสริมสุขภาพ(ทงปี่)

18.7 ลักษณะของชัยภูมิที่ล้มละลาย/เจ็บป่วย/มีปัญหา(ทงปี่)

18.8 วิธีพิจารณาชัยภูมิและทิศนั่ง เพื่อกำหนดตำแหน่งอาคารที่เจริญรุ่งเรือง ให้มีผลส่งเสริมสุขภาพ ธุรกิจการค้า และโชคลาภ(ทงปี่)

18.9 วิธีพิจารณาชัยภูมิและทิศนั่ง เพื่อทำนายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล(ทงปี่)


19. การผสาน 8 ทิศ เข้าหา 24 ทิศ ผสาน 64 ทิศ(ทงปี่)

20. กำหนดประตูบ้าน(ทงปี่)

21. กำหนดตำแหน่งเตา(ทงปี่)

22. กำหนดตำแหน่งเจ้า(ทงปี่)

23. กำหนดตำแหน่งเตียง(ทงปี่)

24. การคำนวณหาตำแหน่งซ่อนพลัง(ทงปี่)

25. การเลือกบ้านที่สร้างแล้ว

26. การสร้างบ้านใหม่

27. การปรับปรุงบ้านที่อยู่

28. ลักษณะของชัยภูมิดี-ร้าย

29. วิเคราะห์นอก วิเคราะห์ใน ดีร้าย

30. กฏกิวเทียงเฮี่ยงนึ่ง(ทงปี่)

31. การตั้งรูปฤกษ์ 64 ข่วย

32. กฏของการพิจารณารูปฤกษ์

33. การใช้รูปฤกษ์ร่วมกับทิศทาง

34. การใช้รูปฤกษ์กับดวงชะตา

35. รูปฤกษ์ต้องห้ามสำหรับทิศทาง

36. รูปฤกษ์ต้องห้ามสำหรับดวงชะตา


37. เรียนรู้กฏ และข้อบังคับของฤกษ์ยาม 64 ข่วย

37.1 โซยทีโป๊ยข่วย

37.2 เอ่าทีโป๊ยข่วย

37.3 ผังฮ้อโต้ว

37.4 ผังหลกจือ

37.5 ปฏิกิริยา 5 ธาตุ

37.6 การแตกข่วยออกเป็น 64 ชุด

37.7 64 ข่วย 64 ทิศทาง

37.8 60 กะจื้อ แปลงเป็นข่วย

37.9 การต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วย

37.10 สุ่งจื้อเก็ก 48 เก็ก

37.11 เง็กจื้อเก็ก 48 เก็ก

37.12 การกำหนดยุคของข่วย

37.13 การกำหนดธาตุในวิชา 64 ข่วย

37.14 การพิจารณาฤกษ์ยาม 64 ข่วย

37.15 ความสัมพันธ์ของรูปฤกษ์ ในระบบวิชา 64 ข่วย

37.16 เจ๊กขี่สุ่งเช็ง พลังขี่ใสสะอาด

37.17 ฮะแซเซ้ง ภาคีเกิดสำเร็จ

37.18 ฮะจั๊บ ภาคี 10

37.19 ฮะโหงว ภาคี 5

37.20 ฮะจั๊บโหงว ภาคี 15

37.21 เจ็กข่วยสุ่งเช็ง พลังยุคใสสะอาด

37.22 อุ่งเชียงธง ภาคียุค

37.23 ยุคฮะจั๊บ ภาคี 10

37.24 ยุคฮะโหงว ภาคี 5

37.25 ยุคฮะจั๊บโหงว ภาคี 15

37.26 ฤกษ์ภาคีขโมยโชค

37.27 การคัดเลือกฤกษ์ยามที่ดี

37.28 การพิจารณาฤกษ์ยามให้เข้ากับทิศกระทำการ และ ตัวบุคคล (สามประสาน)

ฯลฯผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 ติดต่อคุณจุมพล


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องคัดอักษรจีนพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้งานมาส่งในวันเรียน เนื่องจาก ในเอกสารการจะไม่มีคำอ่านภาษาไทยให้ หากไม่คัดมาส่ง Sages ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเข้าศึกษา [ดาวน์โหลดแบบฝึกเขียนอักษรจีน >>> คลิ๊กที่นี่]


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7