อังคาร, 29 กันยายน 2020
Home ทงปี่และการให้บริการ


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


หลักสูตร D.I.Y. Workshop จัดฮวงจุ้ยด้วยตัวคุณเอง


ฮวงจุ้ย “เฮี่ยงคงปวยแช”
(ฮวงจุ้ยดาวเหิร)


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาวิชาฮวงจุ้ย
ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆ หรือ แม้แต่ภาษาจีน
สามารถนำเอาความรู้ไปใช้จัดฮวงจุ้ยด้วยตนเอง


***รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน***


***ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***
ในปัจจุบัน มีการจัดฮวงจุ้ย บ้าน อาคาร สำนักงาน และ การรับดูฮวงจุ้ยของซินแส ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้วิชา “เฮี่ยงคงปวยแช” หรือ “ดาวเหิร” เนื่องจากเป็นวิชาฮวงจุ้ยที่มีรูปแบบการคำนวณที่ง่าย และ พอจะมีผลในการจัดอยู่บ้าง (หากครบองค์ประกอบ) เหตุผลที่ซินแสซื้อโฆษณาตามสื่อต่างๆ เพื่อรับจัดฮวงจุ้ยใช้แต่วิชาเฮี่ยงคงปวยแช ก็เพราะไม่ได้ศึกษาวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงมาอย่างแท้จริง จึงขาดความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการของวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง ทั้งการพิจารณาชัยภูมิ และ การคำนวณหากระแสพลังงาน


※ เพื่อให้ผู้สนใจ...มีความรู้ความเข้าใจในระบบวิชาฮวงจุ้ย
※ เพื่อให้ผู้สนใจ...สามารถนำเอาความรู้ที่ศึกษาไปใช้จัดฮวงจุ้ยด้วยตนเอง
※ เพื่อให้ผู้สนใจ...ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้หลอกลวง และ แอบอ้าง
※ เพื่อให้ผู้สนใจ...ไม่ต้องเสียเงินค่าศึกษาวิชาฮวงจุ้ย “เฮี่ยงคงปวยแช” (ฮวงจุ้ยดาวเหิร) ซึ่งไม่ใช่วิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงอย่างแท้จริง
※ เพื่อให้ผู้สนใจ...ไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างซินแสที่ใช้วิชาเฮี่ยงคงปวยแช (ดาวเหิร) ในการจัดฮวงจุ้ย ซึ่งไม่ได้ผลดีทุกครั้ง ตามที่มีการโฆษณารายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro เฮี่ยงคงปวยแช
 • วงจร 5 ธาตุ และ ปฏิกริยา ก่อเกิด ทำลาย
 • โซยทีโป๊ยข่วย ก่อนฟ้าสร้าง
 • เอ่าทีโป๊ยข่วย หลังฟ้าสร้าง
 • ผังหลกจือ ผังดั่งเดิม
 • ความหมายของข่วยทั้ง 8
 • ทฤษฏีหนับกะ
 • 24 ทิศ 24 ขุนเขา
 • ผลกระทบต่อบุคคล และ อวัยวะ
 • ดาวทั้ง 9 ดวง
 • ความหมายของดาวทั้ง 9 ดวง
 • กาลเวลา และ ดาวประจำยุค
 • เจี่ยซิ้ง และ หลั่งซิ้ง
 • ประสิทธิภาพของเจี่ยซิ้ง และ หลั่งซิ้ง
 • การอ่านหล่อแก (เข็มทิศจีน)
 • วิธีการวัดองศาที่ถูกต้อง
 • การเดินดาวฐาน
 • การพิจารณาดาวจากขุนเขาทั้ง 24
 • ผลกระทบต่อบุคคล และ ทิศทางทั้ง 24 ทิศ
 • การเดินดาวน้ำ ดาวโชคลาภ ความรัก เงินทอง
 • การเดินดาวภูเขา ดาวบารมี สุขภาพ ยศศักดิ์ ตำแหน่ง
 • การใช้องศาตรงเอียง ตกร่อง
 • ผังดาวบ้าน ยุค 7 และ ยุค 8 (ทั้งดาวตรง และ ดาวเอียง)
 • ความหมายของดาวน้ำ และ ดาวภูเขาทั้ง 81 ชุด
 • ดาวจรปี จรเดือน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผังบ้าน
 • กฏของดาวน้ำ และ ดาวภูเขา เมื่อสนธิดาว
 • การอ่านผังดาวบ้าน
 • ไต่แขะเก็ก
 • ซังแชเกาซัว
 • ซังแชเกาเหี่ยง
 • อ๋วงซัวอ๋วงเหี่ยง
 • เสี่ยงซัวแอ๊จุ้ย
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สอดคล้องกับผังดาว
 • กฏหกงิ้ม หวงงิ้ม
 • กฏรุ่งเรือง
 • กฏเสื่อมถอย
 • กฏมังกรน้ำขึ้นเขา
 • กฏมังกรเขาลงน้ำ
 • กฏฮะตงเก็ง
 • กฏฮะจั๊บข่วย
 • กฏฮะแซเซ้ง
 • กฏจูป้อ
 • กฏแป่บ้อซาปอข่วย
 • กฏเสี้ยมึ้งก๊วก
 • กฏไต่กิมเล้ง
 • กฏโหงวกุ่ยอุ่งไช้ 5 ผีนำโชค
 • กฏปักเต้าฉิกแชพะเกียบ 7 ดาวเหนือชิงพลัง
 • กฏการเปิดประตูบ้านเพื่อรับกระแสพลังงาน
 • กฏการพิจารณาเตา และ ห้องครัว
 • กฏการพิจารณาเตียง และ ห้องนอน
 • กฏการพิจารณาห้องรับแขก
 • กฏการพิจารณาห้องทำงาน และ โต๊ะทำงาน
 • กฏการพิจารณาตำแหน่งของโต๊ะเรียน เพื่อให้เด็กเรียนหนังสือเก่ง/สอบได้คะแนนดีๆ
 • กฏการพิจารณาตำแหน่งของบันได
 • กฏการพิจารณาตำแหน่งของโต๊ะเก็บเงิน และ ตู้เซฟ
 • กฏการเดินทางน้ำเข้า-ออก ตัวอาคาร เพื่อกระตุ้นโชคลาภ
 • กฎการพิจารณาทิศวิบากรอบๆ ตัวบ้าน
 • การพิจารณาตำแหน่งของตี่จู้เอี๊ยะ และ ตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน
 • กฏของชัยภูมิที่สอดคล้องตามหลักวิชาเฮี่ยงคงปวยแช
 • การจัดวางชัยภูมิทุกตำแหน่งภายในบ้าน
 • กฏการวางตำแหน่งทางน้ำมิเตอร์ และ แทงค์น้ำ
 • กฎ 30 ข้อ
 • การแก้ไขตำแหน่งร้าย ด้วยกฏของฮวงจุ้ยแท้จริง ไม่มีการนำเอา ดินสอ ปากกา แผ่นซีดี อ่างน้ำ เหรียญ ฮู้ น้ำเต้า รูปปั้น หิน หรือ สิ่งของที่แปลกประหลาดไปวางแก้ไข
 • การพิจารณารูปดวงบุคคลตามหลักวิชาเฮี่ยงคงปวยแช เพื่อหาทิศทางที่สอดคล้องกับรูปดวง (ใช้ทั้งปี เดือน วัน ยาม ไม่ใช้หลักใดหลักหนึ่ง หรือ รหัสบุคคล)
 • การอ่านความหมายของผังดาวบ้าน ที่สัมพันธ์กับบุคคล และ ทิศทาง
 • ไท่ส่วยซึ่งส่งผลต่อผังพลังงานบ้าน และ รูปดวงบุคคล
 • การพิจารณาทิศทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (เกี๊ยะอุ่งเฮี่ยงคงปวยแช) สำหรับทิศทางของบ้าน กับ รูปดวงบุคคล
 • กฏของไท่ส่วย
 • กฏของพักสือ ลักสือ เจ่าจื้อ โชยสิก
 • กฏโบ่วกี้โต่วเทียงสัวะ
 • กฏของโหงวอึ้ง
 • กฏของทิศอสูร
 • กฏของทิศส่วยผัวะ ทิศแตก
 • ถามตอบข้อสงสัยในวิชาฮวงจุ้ย
 • ฯลฯ


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


***กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น ติดธุระสำคัญ เจ็บป่วย ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นกับอาจารย์ผู้สอน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ Sages จะประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์***


***ข้อควรปฏิบัติ***

 • เริ่มเรียน เวลา 09.00 น. ควรมาตั้งแต่เวลา 08.30 น.
 • เลิกเรียน 18.00 น. เนื่องจากเนื้อหาวิชาการมีมาก
 • นำอาหารมื้อกลางวันห่อมาด้วย เวลาพักเที่ยง คือ 12.30-13.00 น.
 • น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน จัดไว้ให้บริการตนเอง ฟรี!!
 • ใครไม่ชอบอากาศเย็น กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย
 • สมุดจดบันทึก ดินสอ ปากกา อุปกรณ์เครื่องเขียน เตรียมมาให้ครบ
 • ให้นำบัตรประชาชนติดตัว เพื่อการตรวจสอบ
 • เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อม
 • ถ้าใครมีธุระจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ หรือ เจ็บไข้ได้ป่วย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย อย่าหายหน้าหายตาไปเลย มิฉะนั้น จะโดนตัดสิทธิ์การเรียนทุกวิชาที่ Sages เปิดสอนระยะเวลาในการศึกษา: 1 วัน ศึกษาตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.


อัตราค่าศึกษา: ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง


ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-22.00 น.) กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน ในวันเรียนให้นำบัตรประจำประชาชนมาด้วย เพื่อการตรวจสอบ หากข้อมูลไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ Sages ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเข้าศึกษา


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7