ศุกร์, 05 มิถุนายน 2020
Home ความรู้ทั่วไป


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ฤกษ์ยามมงคลไหว้เจ้าขอพร ไฉ่ซิ้งเอี๊ย ประจำปี พ.ศ. 2557

(เขียนโดย อ.ตั้งเต็กค้วง วันที่ 6 ธันวาคม 2556)
ประเพณีการเซ่นไหว้ บวงสรวง ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในเทศกาล ในสารท ต่างๆ ซึ่งชาวจีนได้ปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันมาตั้งแต่อดีตหลายพันปีสืบเนื่องต่อกันจวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีความเชื่อว่า การกราบไหว้ฟ้าดิน เซ่นไหว้ บวงสรวงเทพเจ้า และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญในชีวิต หน้าที่การงาน ธุรกิจ การค้า มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชค มีลาภ ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แก่ตนเอง คนในครอบครัว และ บริวาร เพื่อขจัดสิ่งเลวร้าย สิ่งอัปมงคล ที่ทำให้ชีวิตติดขัด มีอุปสรรค ไม่ราบรื่น ฯลฯ


ในสมัยปัจจุบัน บางตระกูลมีความเคร่งครัด บางตระกูลก็ไหว้ตามประเพณี บางตระกูลก็ไหว้แบบตามมีตามเกิด บางตระกูลก็งดเว้นไหว้ อันนี้ก็แล้วแต่ความพร้อม ความสะดวก ความเชื่อของแต่ละครอบครัว และ บุคคลสำหรับในบทความนี้ จะเขียนอธิบายเอาเฉพาะการเซ่นไหว้ บวงสรวงขอพรเทพเจ้า (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) เท่านั้น นอกเหนือจากนั้นไม่ขออธิบาย เพราะจะยืดยาวไป


ส่วนใหญ่คนที่มานั่งอ่านบทความนี้ ก็จะเกิดมีคำถามว่า


>>> ผลของการเซ่นสรวงไหว้เจ้า กราบไหว้ขอพร มีผลจริงหรือ?


ข้าพเจ้าขอตอบว่า “มีผลจริง” แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่างเช่น รูปดวงชะตาของบุคคลผู้นั้น ทิศทาง และ ฤกษ์ยาม ที่สอดคล้องกับตัวบุคคล และ ทิศทาง อีกทั้งผู้ปฏิบัติต้องมีความเชื่อสนับสนุนด้วย เชื่อมาก..ได้ผลมาก เชื่อน้อย..ได้ผลน้อย ไม่เชื่อ..ไม่มีผล


ก็จะเกิดมีคำถามขึ้นมาอีกว่า


>>> ถ้าการเซ่นสรวงไหว้เจ้า กราบไหว้ขอพรมีผลจริง อย่างนี้ไม่ต้องทำมาหากิน นั่งรอให้เทพเจ้ามาดลบันดาลให้ ก็ได้งั้นสิ?


คำถามข้อนี้ ต้องตอบว่า คนปกติเขาคงไม่คิดอย่างนั้นกัน ข้าพเจ้าได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า เขามีความเชื่อว่า การกราบไหว้ฟ้าดิน เซ่นไหว้ บวงสรวงเทพเจ้า และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญในชีวิต หน้าที่การงาน ธุรกิจ การค้า มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชค มีลาภ ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แก่ตนเอง คนในครอบครัว และ บริวาร เพื่อขจัดสิ่งเลวร้าย สิ่งอัปมงคล ที่ทำให้ชีวิตติดขัด มีอุปสรรค ไม่ราบรื่น ฯลฯ เขาไม่ได้นั่งงอมืองอเท้า นั่งกระดิกขา รอให้เทพเจ้าทั้งหลายมาช่วย ทุกคนล้วนต้องประกอบภาระกิจหน้าที่การงานที่ตนเองมีทั้งสิ้น


ก็จะเกิดมีคำถามขึ้นมาอีกว่า


>>> ถ้าการเซ่นสรวงไหว้เจ้า กราบไหว้ขอพรมีผลจริง อย่างงี้ก็สามารถขอทุกสิ่งทุกอย่างตามใจปรารถนา เช่น ขอบ้าน ขอรถ ขอรางวัลที่ 1 ขอยศ ขอตำแหน่ง ขออะไรได้สารพัดน่ะสิ?


คำถามข้อนี้ มันไม่ใช่คำถามเชิงอยากได้คำตอบหรอก มันออกจะเป็นคำถามประเภทกวนประสาท แต่ถ้าต้องการคำตอบจริงๆ ข้าพเจ้าก็จะตอบให้ว่า “ก็เคยมีคนเขาขอพรได้นะ แต่ไม่ได้กันทุกคน หากปฏิบัติให้ครบถ้วนถูกต้องตามองค์ประกอบ และ สิ่งที่ขอนั้นไม่เกินกำลังของดวงชะตา แม้ไม่ได้ผลมาก ก็ได้ผลน้อย เรื่องที่ไม่มีผลเลยนั้น เป็นไปไม่ได้แน่ๆ


ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ก็คงจะมีคำถามอีกมากมายสารพัด สำหรับผู้สงสัย ถ้าจะเขียนคำถาม เติมคำตอบในบทความนี้ คงไม่ต้องอธิบายเรื่องอื่นๆ ที่มีประโยชน์กันพอดี ฉะนั้น หากยังมีข้อสงสัย มีคำถาม ก็มาถามกันต่อหน้าเลย ข้าพเจ้าจะตอบให้ทุกคำถาม การตอบผ่านตัวหนังสือ ไม่ค่อยถึงใจสักเท่าไหร่ เอาเป็นว่า บทความนี้ เขียนให้เฉพาะคนที่เขาพร้อมที่จะปฏิบัติ คนที่เขาจะนำไปใช้พอ นอกเหนือจากนั้นไม่ได้ใส่ใจ การไหว้เจ้า เซ่นสรวง ขอพรเทพเจ้า และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น หากต้องการให้มีผลจริง ต้องทราบองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่


1. สถานที่/ทิศทาง

ทิศทางมงคลของเทพเจ้าที่ต้องการเซ่นสรวง ขอพรนั้น อยู่ทางทิศใด เมื่อนับจากจุดเริ่มต้น คือ บ้านของตน ไปยังจุดหมายปลายทางที่ศาลของเทพเจ้าที่ต้องการเซ่นสรวง ขอพรนั้นสถิตย์อยู่


2. ตัวบุคคล

พิจารณาจากรูปดวงชะตาของบุคคลว่า รูปดวงชะตานั้นๆ มีทิศทางใดเป็นคุณ ทิศทางใดเป็นโทษ ต้องการธาตุใด ไม่ต้องการธาตุใด


3. ฤกษ์ยาม

ส่วนนี้นับว่าสำคัญที่สุด เพราะต้องนำมาวิเคราะห์ร่วมกันกับทิศทางมงคลที่เทพเจ้าสถิตย์อยู่ และ รูปดวงชะตาของตัวบุคคล ให้สอดคล้องกันทั้ง 3 ปัจจัย การประกอบกิจมงคลใดๆ ก็ตามแต่ จำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ฤกษ์ยาม บางท่านเกิดความเข้าใจว่า ก็ไหว้มาตลอด ไม่เห็นต้องใช้ฤกษ์ยาม หรือ ไหว้เทพเจ้ามงคล ไม่จำเป็นต้องหาฤกษ์ยาม ก็เพราะคิดอย่างนั้นไง การประกอบกิจไหว้เจ้า เซ่นสรวง ขอพร จึงไม่มีผล พอไม่มีผล ก็พาลหาว่า เป็นเรื่องงมงายบ้าง ไร้สาระบ้าง ไม่มีอยู่จริงบ้าง ก็เล่นทำตัวเป็นเถรส่องบาตร เห็นชาวบ้านเขาไหว้ ฉันไหว้บ้าง ผมไหว้บ้าง กูไหว้บ้าง เขาว่าไหว้แล้วดี เคยลองถามตัวเองก่อนไหมล่ะว่า ที่ไหว้นั้น ไหว้เพราะอยากได้รับผลดีอย่างเขาใช่หรือไม่? ถ้าอยากไหว้แล้วได้รับผลดีอย่างเช่นเขา ก็ต้องทำให้ถูกต้องเหมือนกับเขา อันนี้ว่ากันตามคนที่เขารู้จริงนะ ที่บอกว่าไหว้ตามกันนี่ บางทีคนที่เราตาม มันก็อาจจะมั่วเหมือนกัน เพราะเรื่องของฤกษ์ยามนี้ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ไม่ใช่ของง่ายๆ ซะด้วย ต้องอาศัยความชำนาญ ความเข้าใจ และ ต้องรู้กฏ รู้ระเบียบ มีสำนวนจีนที่กล่าวถึงความสำคัญของเวลาไว้ดังต่อไปนี้


天不得時,日月無光 (ทีปุกติ๊กซี้, ยิกง้วยบ่อกวง)
ฟ้ายังไม่ได้เวลา ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีแสง


地不得時,萬物不生 (ตี่ปุกติ๊กซี้, บ่วงม้วยปุกแซ)
พื้นดินยังไม่ได้เวลา สรรพสิ่งไม่เกิด


水不得時,風浪不靜 (จุ้ยปุกติ๊กซี้, ฮวงลั้งปุกแจ๋)
น้ำยังไม่ได้เวลา คลื่นลมไม่สงบ


人不得時,利路不通 (นั๊งปุกติ๊กซี้, หลีโหล่วปุกทง)
คนยังไม่ได้เวลา งานการไม่ราบรื่น


鬼不得時,地獄不超 (กุ้ยปุกติ๊กซี้, ตี่เง็กปุกเทียว)
ผียังไม่ได้เวลา นรกไม่ให้ไปผุดไปเกิด


神不得時,求之不靈 (ซิ้งปุกติ๊กซี้, คิ้วจือปุกเล้ง)
เทพเจ้ายังไม่ได้เวลา ขออะไรก็ไม่สัมฤทธิ์ผล


โดยสรุปแล้ว “การประกอบพิธีมงคลใดๆ ที่หวังผลให้เกิดเรื่องดีๆ นั้น หาก ทิศทาง ไม่เหมาะสมกับ ดวงชะตา แล้ว การไหว้ก็ไม่มีผล ฤกษ์ยาม ไม่มีความสอดคล้องกับ ดวงชะตา การไหว้ก็ไม่มีผล ฤกษ์ยาม กับ ทิศทาง ไม่มีความสอดคล้องกัน การไหว้ก็ไม่มีผล รวมความว่า การกระทำนั้นๆ ก็ไม่มีผล คือ ไม่มีผลดี ที่สำคัญหากฤกษ์ยาม ปี เดือน วัน เวลานั้นๆ เกิดปะทะกับรูปดวงชะตาของเจ้าชะตา แทนที่ว่า การไหว้เจ้า เซ่นสรวง ขอพร จะเป็นเรื่องมงคล กลับกลายเป็นว่า เกิดเรื่องอัปมงคลขึ้นมาได้”
ฤกษ์มงคล เซ่นสรวง ขอพร เทพเจ้าประจำวันตรุษจีน


《立春中原時卯正初刻三分六時三分》 [ลิบชุงตงง้วงซี้เบ้าเจี่ยซี้ชิวเข็กซาฮุงลักซี้ซาฮุง] เปลี่ยนสารทเข้าเทศกาลลิบชุง เวลา 06.03 น. ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันจีนตรงกับวัน 甲午年《馬》正月《丙寅》初五日《丙午》辛卯時 [กะโง่วนี้ (เบ้) เจี่ยง้วย (เปี้ยอิ๊ง) ชิวโหงวยิก (เปี้ยโง่ว) ซิงเบ้าซี้] อันนี้นับตามปฏิทินสุริยคติ


และเทศกาลตรุษจีนในปี 2557 คือ 癸巳年《蛇》正月《乙丑》初一日《壬寅》 [กุ่ยจี๋นี้ (จั๊ว) เจี่ยง้วย (อิกทิ่ว) ชิวอิกยิก (หยิ่มอิ๊ง)] ตรงกับ วันที่ 31 มกราคม 2557 ซึ่งจะนับเอาตามจันทรคติ วันตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญของคนจีน เพราะชาวจีนถือว่า วันตรุษจีน คือ วันขึ้นปีใหม่ของจีน ตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทิน “จันทรคติ” ซึ่งเป็นปฏิทินรูปแบบหนึ่ง ใช้การโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเป็นเกณฑ์ใน 1 ปี มี 12 เดือน ในเดือนคู่จะมี 30 วัน ส่วนเดือนคี่จะมี 29 วัน รวม 1 ปี จะมี 354 วัน ทำให้ต่างจากระบบปฏิทินสากล ซึ่งเป็นแบบปฏิทิน “สุริยคติ” ถึง 11 วัน


วันเวลาสำหรับการไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย ที่นิยมใช้ที่สุด เห็นจะเป็นเวลา 子時 (จื้อซี้) 23.00-00.59 น. คือ จะไหว้กันในคืนวัน 三十 (ซาจั๊บ) คาบเกี่ยวจะเข้าวัน 初一 (ชิวอิก) อันนี้ว่ากันไปตามเขาบ้าง ว่ากันไปตามประเพณีบ้าง แต่หากคำนวณลึกๆ ลงไปโดยใช้วิชาฤกษ์ยามชั้นสูงหลายๆ ระบบแล้ว ฤกษ์ยามมงคลที่เหมาะแก่การไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยในปี 2557 จะไม่สามารถไหว้ในคืนวัน 三十 (ซาจั๊บ) คาบเกี่ยวจะเข้าวัน 初一 (ชิวอิก) ได้ เนื่องจาก รูปฤกษ์ดังกล่าวติดข้อห้ามของปรมาจารย์แซ่แผ่ซึ่งวันเวลาดังกล่าวเป็นวัน 寅 (อิ๊ง) ตามข้อห้ามของปรมาจารย์แซ่แผ่ มีข้อบัญญัติไว้ดังนี้


ราศีบนของวันห้ามกระทำการ

ราศีบนของวัน
คำอ่าน
ห้ามกระทำการ
กะ
ห้ามเปิดโกดัง เปิดคลังสินค้า ยุ้งฉาง เปิดกิจการ
อิก
ห้ามทำการเกษตร ทำการเพาะปลูก หว่านเมล็ดพืชพันธุ์
เปี้ย
ห้ามทำการซ่อมแซม หรือ กระทำคอกสัตว์
เต็ง
ห้ามตัดผมโกนจุก โกนผมไฟ ตัดเปีย
โบ่ว
ห้ามซื้อที่นา ซื้อไร่สวน ซื้อขายที่ดิน
กี้
ห้ามทำสัญญา ห้ามค้ำประกัน
แก
ห้ามจับนวดเส้น
ซิง
ห้ามทำของหมักดอง
หยิ่ม
ห้ามเปิดตาน้ำ เจาะบาดาล ขุดบ่อ เปิดประตูน้ำ
กุ่ย
ห้ามมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาล


ราศีล่างของวันห้ามกระทำการ

ราศีล่างของวัน
คำอ่าน
ห้ามกระทำการ
จื้อ
ห้ามดูหมอดู
ทิ่ว
ห้ามรับตำแหน่ง ห้ามรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อิ๊ง
ห้ามไหว้เจ้าขอพร บวงสรวง
เบ้า
ห้ามขุดบ่อน้ำ ขุดบ่อบาดาล
ซิ้ง
ห้ามเวลามีงานอัปมงคล ห้ามร้องไห้
จี๋
ห้ามเดินทาง ห้ามเดินทางไกล
โง่ว
ห้ามซ่อมหลังคาบ้าน
บี่
ห้ามหาหมอ
ซิม
ห้ามตั้งเตียง
อิ้ว
ห้ามรับแขก
สุก
ห้ามกินเนื้อสุนัข
ไห
ห้ามแต่งงาน
ฉะนั้น การถือธรรมเนียมปฏิบัติตามโบราณตามประเพณีก็อย่างหนึ่ง ส่วนการจะประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้าเพื่อหวังผลก็อย่างหนึ่ง ในบางครั้งอาจต้องละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติอันเดิม แล้วยึดเอาตามกฎข้อบังคับตามระบบวิชาฤกษ์ยามของปรมาจารย์ตั้งแต่โบราณ ซึ่งหากจะมีผู้ถามว่า “ตนก็ยึดเอาตามฤกษ์ยามเหมือนกัน แต่จะขอละเว้นข้อบังคับ/ข้อห้ามของปรมาจารย์แซ่แผ่ได้หรือไม่?” ขอตอบว่า “หากจะละเว้นข้อบังคับ/ข้อห้ามของปรมาจารย์แซ่แผ่ ก็ให้ละเว้นข้อบังคับ/ข้อห้ามในวิชาฤกษ์ยามทั้งหมดเลย เพราะในการคำนวณหาฤกษ์ยามมงคล ล้วนต้องใช้กฏข้อบังคับของปรมาจารย์ผู้สืบสายวิชาหลายๆ ท่าน มาร่วมพิจารณา การจะมายกเว้นเฉพาะข้อบังคับ/ข้อห้ามของปรมาจารย์แซ่แผ่ ก็เป็นเพียงให้ถูกใจตนเองเท่านั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะมาคำนวณหาฤกษ์ยามมงคลเพื่อเหตุผลอันใด ขอเชิญเลือกเอาวันเวลาตามชอบใจไปเสียเลย ง่ายดี แต่หากจะหวังผลดีด้วย อันนี้ไม่รับรอง เนื่องจาก ไม่มีหลักวิชามารองรับเอา ส่วนการใช้ฤกษ์ยามแบบตามใจตัวเองแล้วเกิดผลร้ายอันนี้ตัวใครตัวมัน”องค์ประกอบที่ 1: ฤกษ์ยาม


ฤกษ์ยามมงคลที่ใช้ไหว้ เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย และ เทพเจ้ามงคลองค์อื่นๆ ตรงกับ ปี เดือน วัน เวลา ที่เป็นมหามงคล ซึ่งในปี 2557 จะมี 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 廿九日 (ยี่จั๊บเก้ายิก) คาบเกี่ยวเวลาแรก (子时) จื้อซี้ ของวัน 三十日 (ซาจั๊บยิก) และ เวลาเที่ยงวัน (午时) โหงวซี้ ของวัน 三十日 (ซาจั๊บยิก)
หมายเหตุ!!! จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่สะสมมา เมื่อคำนวณลึกลงไปในวิชาฤกษ์ยามชั้นสูงหลายๆ ระบบอย่างละเอียดนั้น ผู้เขียนขอแนะนำฤกษ์ยามที่เป็นมหามงคลสูงสุดในการขอพรไฉ่ซิ้งเอี๊ย คือ เวลา 11.15 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2557 ซึ่งจะมีผลในการขอผล ขอโชค ขอลาภ ขอความสำเร็จ มากกว่า เวลา 23.00-23.59 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2557 และ เวลา 00.00-00.59 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2557 จึงขอแนะนำผู้สนใจตามนี้


องค์ประกอบที่ 2: ตัวบุคคล


สำหรับฤกษ์ยามมหามงคลนี้ จะมีผลดีมาก ดีน้อย ไม่มีผล หรือ เกิดผลร้าย ให้พิจารณาจาก “ปีเกิด” ของบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ไหว้แล้ว..ได้รับผลดีมาก

คือ ท่านที่เกิดในปี พ.ศ. 2467, 2487, 2497, 2527, 2547


ไหว้แล้ว..ได้รับผลดีปานกลาง

คือ ท่านที่เกิดในปี พ.ศ. 2454, 2455, 2457, 2461, 2463, 2464, 2469, 2473, 2475, 2477, 2479, 2485, 2491, 2499, 2500, 2502, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2512, 2514, 2515, 2517, 2521, 2523, 2524, 2529, 2533, 2535, 2537, 2539, 2545


ไหว้แล้ว..ได้รับผลดีพอใช้

คือ ท่านที่เกิดในปี พ.ศ. 2460, 2466, 2470, 2471, 2472, 2476, 2478, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2488, 2490, 2492, 2493, 2494, 2501, 2504, 2513, 2520, 2526, 2530, 2531, 2532, 2536, 2538, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2548


ไหว้แล้ว..ไม่เกิดผลอะไรเลย (ไม่ได้รับผลดี ไม่ได้รับผลร้าย)

คือ ท่านที่เกิดในปี พ.ศ. 2462, 2474, 2510, 2522, 2534


ไหว้แล้ว..อาจได้รับผลร้าย

คือ ท่านที่เกิดในปี พ.ศ. 2456, 2458, 2459, 2465, 2468, 2486, 2489, 2495, 2496, 2498, 2506, 2508, 2516, 2518, 2519, 2525, 2528, 2546, 2549

หมายเหตุ: ความหมายของ “ปีเกิด” ตามปฎิทินจีนอย่างคร่าวๆ จะเริ่มนับตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ ของปีนั้น ไปจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป เช่น

 • ปี 2467 คือ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2467 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2468
 • ปี 2501 คือ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2501 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2502
 • ปี 2535 คือ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2536องค์ประกอบที่ 3: ทิศทาง


เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) เสด็จมาทางทิศเหนือ


เทพเจ้าอุปถัมภ์ฝ่ายชาย (เอี้ยงกุ่ยซิ้ง) เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ


เทพเจ้าอุปถัมภ์ฝ่ายหญิง (อิมกุ่ยซิ้ง) เสด็จมาทางทิศใต้


เทพเจ้าแห่งความยินดี (ฮี่ซิ้ง) เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้


เทพเจ้าแห่งความโชคดี (ฮกซิ้ง) เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้


ให้ตั้งโต๊ะเครื่องมงคล เซ่นสรวง ของมงคลไหว้นั้น ควรหันไปทางทิศเหนือ ที่องศา 337.5-22.5 จะได้รับผลดีมาก สำหรับผู้ต้องการผลพิเศษ ควรหันหน้าโต๊ะเครื่องมงคล เซ่นสรวง ของมงคลไหว้นั้นไปทางทิศเหนือ ที่องศา 0-5.625 อันนี้หมายรวมไปถึงผู้ไหว้ด้วย (แต่ทั้งนี้ควรต้องพิจารณารูปดวงชะตาบุคคลให้สอดคล้องด้วยจะได้รับผลเป็นมหามงคลอย่างมาก)


การตั้งโต๊ะไหว้ ควรตั้งก่อนเวลา โดยตั้งโต๊ะหน้าบ้าน ให้หันหน้า (เวลาไหว้) ไปยังทิศที่เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยเสด็จมา เพื่อเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าดังกล่าวเข้ามาสู่บ้านเรือน ในการไหว้ควรเปิดประตูหน้าบ้าน แล้วปิดประตูหลังบ้านด้วย (ไหว้บนดาดฟ้าก็ได้) ให้นำกระดาษคำอวยพรที่เขียน คำว่า “常滿 (เสี่ยมั่ว)” ติดที่ถังข้าวสาร และ กระดาษคำอวยพรที่เขียน คำว่า “財喜登門 (ไฉ่ฮี่เต็งมึ้ง)” ติดหน้าบ้าน ก่อนไหว้


ขอเชิญดาวน์โหลดคำอวยพร 常滿 สำหรับติดถังข้าวสาร >>> คลิ๊กที่นี่


ขอเชิญดาวน์โหลดคำอวยพร 財喜登門 สำหรับติดหน้าบ้าน >>> คลิ๊กที่นี่แล้วท่านก็เริ่มจุดธูปไหว้ ครั้งละ 3 ดอก ต่อเทพเจ้า 1 องค์ อธิษฐานอัญเชิญไปยังทิศดังกล่าวตามในคำอัญเชิญ สุดท้ายท่านจุดธูป 3 ดอก อีก 1 ครั้ง ไหว้หันออกหน้าบ้าน เพื่ออัญเชิญเทพเจ้ามาขอพร และ อัญเชิญเข้าบ้านเพื่อเป็นศิริมงคล แล้วให้อ่านคำอธิษฐานขอพร จึงกราบ 15 ครั้ง แล้วให้นำเครื่องกระดาษไหว้พร้อมใบคำอัญเชิญ และ คำอธิษฐานขอพรไปเผา แล้วให้นำน้ำมนต์ใส่ยอดทับทิมมาพรมทุกๆ ท่าน และ บ้านเรือน เมื่อเสร็จแล้วให้มายกเครื่องสังเวยลา แล้วให้ดับเทียน พร้อมนำดอกไม้ กิมฮวย ธูป 3 ดอก ในกระถางที่ไหว้ ไปปักบูชาที่กระถางธูปพระ หรือ ตี่จู้ (เจ้าที่ในบ้าน) แล้วนำข้าวสารในแก้วไปเทใส่ที่เก็บข้าวสาร ส่วนเงินขวัญถุงในซองให้ไปใส่ในตู้เซฟ หรือ ที่เก็บเงินของท่านตลอดปี ส่วนส้มที่ไหว้ ให้นำไปตั้งบนโต๊ะทำงาน หรือ ตั้งบนตู้เซฟ เก็บส้มไว้ จนถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 แล้วค่อยนำส้มมารับประทานในวันนั้นคำอัญเชิญ คำขอพรต่อเทพเจ้าโดยย่อ


“วาระนี้ ปีดี เดือนดี วันดี เวลาดี ข้าพเจ้า....... (ออกชื่อนาม-สกุลของตนเอง) พร้อมด้วย....... ขออัญเชิญ....... (เอ่ยชื่อเทพเจ้า และ หันหน้าไปตามทิศต่างๆ ทำให้เสร็จทีละองค์ ต้องไหว้ไฉ่ซิ้งเอี๊ยให้เสร็จก่อน จึงหันไปตามทิศต่างๆ เพื่อกล่าวคำอัญเชิญเทพเจ้าองค์อื่นๆ) ได้เสด็จมารับเครื่องเซ่นไหว้ สักการะบวงสรวง อันได้แก่ ดอกไม้ ธูปเทียนของหอม ผลไม้มงคล อาหารเจ ของหวาน น้ำชา อันข้าพเจ้าพร้อมด้วย....... ได้จัดไว้พร้อมเสร็จอย่างบรรจง ขอจงได้โปรดกรุณาอยู่ประจำในพิธีการเพื่อรับเครื่องเซ่นไหว้ สักการะบวงสรวงอันนี้ด้วยเถิด หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขาดตกบกพร่อง ขอได้โปรดกรุณาละเว้นงดโทษแก่ข้าพเจ้าพร้อมด้วย....... และ ขอได้โปรดกรุณาอำนวยพรให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วย.......จงได้มีแต่....... (ตามชื่อเทพเจ้าแต่ละองค์ เช่น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ก็กล่าวคำว่า “จงได้มีแต่โชคลาภ”) ตลอดทั้งปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”รายการของไหว้ ตามหลัก 5 ธาตุ

[1] แก้วใส่ข้าวสาร หรือ กระถางธูป มีกิมฮวยปัก 1 คู่ พร้อมติดอั่งติ๋ว หรือ กระดาษแดง

[2] แจกันดอกไม้ 1 คู่

[3] เชิงเทียน พร้อมเทียนแดง 1 คู่ใหญ่

[4] น้ำชา-น้ำเปล่า อย่างละ 5 ถ้วย

[5] ข้าวสุก ใส่ถ้วยชา 5 ถ้วย

[6] ผลไม้ 5 อย่าง 1 ชุด

 • 6.1 ส้ม 1 จาน
 • 6.2 แอปเปิ้ล 1 จาน
 • 6.3 สาลี่ 1 จาน
 • 6.4 องุ่น 1 จาน
 • 6.5 กล้วยหอมสีเขียว 1 จาน

[7] เจฉ่าย 5 อย่าง 1 ชุด

 • 7.1 เห็ดหอม 1 ถ้วย
 • 7.2 เห็ดหูหนู 1 ถ้วย
 • 7.3 ดอกไม้จีน 1 ถ้วย
 • 7.4 วุ้นเส้น 1 ถ้วย
 • 7.5 ฟองเต้าหู้ 1 ถ้วย

[8] สาคูน้ำเชื่อม หรือ อี๊ 5 ถ้วย

[9] น้ำใส่ยอดทับทิม 3 ยอด 1 ขัน หรือ 1 แก้ว

[10] ขนมจันอับ 5 อย่าง 1 จาน (ถั่วตัด งาตัด ข้าวพอง ฟักเชื่อม ลูกกวาด)

[11] ชุดเครื่องกระดาษเงิน-ทอง และ หนังสืออัญเชิญสีเขียว พร้อมคำอธิษฐานขอพรสีแดง

[12] ซองเงินขวัญถุงพิงที่จานส้มไหว้ (ซองเงินขวัญถุงให้ท่านนำเงินใส่ซองเองตามแต่ความต้องการ)


***ของไหว้แล้วแต่ศรัทธาก็ได้ *****  

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7