อังคาร, 02 มิถุนายน 2020
Home ความรู้ทั่วไป


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


หลักสูตร
“โหราศาสตร์จีน DIY (Do it yourself)”เนื่องในวาระครบรอบ 9 ปี ของการก่อตั้ง Sages Academy จึงเปิดสอนหลักสูตร “โหราศาสตร์จีน DIY (Do it yourself)” ด้วย 10 หลักสูตรที่ผู้สนใจไม่ควรพลาด อันได้แก่
1. หลักสูตรฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ 24 ทิศทาง


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้


วันที่ 1-2

 • Intro วิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ไขข้อข้องใจ การนำดวงจีนและรหัสบุคคลมาใช้กับฮวงจุ้ย ใช้ได้จริงหรือ?
 • เจี่ยจำ 24 ขุนเขา (สูตรการจำ 24 ขุนเขา)
 • ขุนเขา และ ธาตุ ในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ทฤษฎีนับกะ
 • การแบ่งอิม-เอี้ยง ในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ ก่อเกิด พิฆาต บั่นทอน
 • นับอิม
 • กระแส และ ทิศทาง ในแต่ละช่วง
 • เรียนรู้เข็มทิศ ทุกวงในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ตำแหน่ง และ องศาต้องห้าม (คงบ๊วง ฉุกข่วย ฉุกซัว) และ ผลกระทบในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ คำทำนาย ที่บอกปี เดือน ที่จะเกิดเหตุร้าย
 • เจี่ยจำ 24 ทิศทาง
 • 12 นักษัตร
 • เกี๊ยบสัวะ
 • โป๊ยเอี่ยวสัวะ (อสูรแปดทิศทางลดทอนพลังงาน)
 • อธิบาย 120 ฮุงกิม
 • อธิบาย 60 มังกร
 • อธิบาย 72 มังกร
 • การพิจารณานับอิม
 • ทฤษฎีการตั้งดวงบุคคล และครอบครัวนั้นๆ เพื่อพิจารณาทิศทางที่เหมาะสม
 • ทฤษฎีการคำนวณหาทิศทางที่เหมาะสมกับบุคคล และครอบครัวนั้นๆ
 • 24 ทิศทางที่ส่งผลกับรูปดวง 60 รูปแบบ เท่ากับ 1,440 ปฏิกิริยา
 • การคำนวณหาทิศนั่งทำงาน ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • การคำนวณหาทิศหัวนอน ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • ระบบทำนายผลกระทบบุคคลดี-ร้าย ในแต่ละทิศของเจี่ยจำ
 • ระบบ 28 ดาวฤกษ์
 • ธาตุของ 28 ดาวฤกษ์
 • ตำแหน่งจูป้อ และ เบญจธาตุ
 • ทิศไตรอสูร
 • ทิศแตก
 • ความสัมพันธ์ของปีทั้ง 60 ที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางทั้ง 24 ทิศ
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง


วันที่ 3-4

 • อิม-เอี้ยง ของพ้งจำ
 • ทางน้ำที่ถูกกำหนด
 • ทางน้ำอสูร
 • ซังซัว
 • 12 เฉี่ยงแซ
 • การเดิน 12 เฉี่ยงแซ
 • สุ่งเก็ก
 • เง็กเก็ก
 • ฮ้วยไช้เก็ก
 • เชี้ยวจุ้ยเก็ก
 • สุ่งจุ้ยเก็ก
 • ทางเดินน้ำดี และ น้ำทิ้ง
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่เจี่ย
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่เบ๊
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่โข่วราศีบน
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่โขว่ราศีล่าง
 • ตำแหน่งทางเดินน้ำเข้าบ้าน และ ตำแหน่งน้ำเสียออกบ้าน
 • ตำแหน่งการจัดวางที่เก็บน้ำ เพื่อสะสมโชคลาภ และ เงินทอง
 • การใช้ 120 ฮุงกิม พ้งจำ เสริมโชคลาภ
 • ระบบทำนายผลกระทบ น้ำดีเข้าตัวบ้าน
 • ระบบทำนายผลกระทบ น้ำเสียออกตัวบ้าน
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง


วันที่ 5-6

 • ธาตุแท้ของตงจำ
 • เสริมตำแหน่งบารมี โชคลาภ
 • ธาตุของสภาพแวดล้อม
 • ทิศโชคลาภ
 • ทิศส่งเสริม
 • ทิศบารมี
 • ทิศอุปสรรค
 • ทิศสูญเสีย
 • ปฏิกิริยาของตงจำ และ ผลกระทบดี-ร้าย ในแต่ละตำแหน่งของชัยภูมิภายนอก ที่ส่งผลต่อบ้านพักอาศัยนั้นๆ
 • การเปิดประตูในแต่ทิศทาง
 • การจัดชัยภูมิภายใน จัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องครัว
 • การพิจารณาตำแหน่งการจัดวางเตาไฟ
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องน้ำ
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องนอน
 • การพิจารณาตำแหน่งของเตียง
 • การพิจารณาตำแหน่งของโต๊ะทำงาน
 • ระบบทำนายผลกระทบบุคคลดี-ร้าย
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง
2. หลักสูตรดวงจีนระบบ 5 ธาตุ


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro ประวัติวิชาดวงจีน ดวงจีนระบบ 5 ธาตุ
 • เราสามารถแก้ไขดวงชะตาได้จริงหรือไม่?
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ ก่อเกิด พิฆาต (ทำลาย) และ บั่นทอน
 • ธาตุแทนโรคภัยไข้เจ็บ
 • อิม-เอี้ยง
 • 10 ราศีฟ้า
 • ลักษณะของ 10 ราศีฟ้า โดยละเอียด
 • 12 ราศีดิน
 • ลักษณะของ 12 ราศีดิน โดยละเอียด
 • ราศีแฝง
 • ราศีแฝงมาจากที่ใด
 • ราศีฟ้า แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
 • ราศีดิน แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
 • ความแข็งแรงของธาตุในแต่ละเดือน (ฤดูกาล)
 • ซิ้งสัวะ (ดาวเทพ และ อสูร) ในรูปดวง
 • จับยี่เฉี่ยงแซ ปฏิกิริยาของ 12 วงจร ในรูปดวง
 • โหงวฮะ ราศีฟ้าภาคี
 • กฏราศีฟ้าภาคีแปรธาตุ ได้หรือไม่ได้
 • ลักฮะ ราศีดินภาคี
 • กฏราศีดินภาคีแปรธาตุ ได้หรือไม่ได้
 • เทียงขัก 10 ปฏิกิริยาพิฆาตของราศีฟ้า
 • ตี่ชง ปฏิกิริยาทำปะทะของราศีดิน
 • ไตรภาคี ปฏิกิริยาสามประสาน
 • ปั๊วซาฮะ ปฏิกิริยาครึ่งภาคี
 • ซาหวย ปฏิกิริยาไตรทิศ
 • เฮ้ง และ ซำเฮ้ง ปฏิกิริยาก่อกวน ความวุ่นวาย
 • พั่ว ปฏิกิริยาแตกหัก
 • ไห่ ปฏิกิริยาให้ร้าย
 • จับไต่คงบ๊วง ในรูปดวงพิจารณาอย่างไร
 • ลักชิง ปฏิกิริยาครอบครัว
 • จับซิ้ง 10 ปฏิกิริยา และ ความหมาย (ตามหลักการโป๊ยยี่สี่เถียว)
 • ความหมายของหลักต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับรูปดวงบุคคล
 • ลักษณะบุคคลโดยกำหนดจากดิถีในเดือนต่างๆ
 • การทำนายบุคคลกับ 60 กะจื้อ
 • การตั้งดวงจีน
 • การเดินวัยจร
 • การพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง
 • การพิจารณาธาตุสำคัญอันดับหนึ่ง (เอ่งซิ้ง)
 • การพิจารณาธาตุสำคัญอันดับสอง (ฮี่ซิ้ง)
 • การพิจารณาธาตุให้โทษ (กี๋ซิ้ง)
 • กฏของการพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง
 • การอ่านดวงจากวัยจรใหญ่
 • การอ่านดวงจากวัยจรกลาง
 • การอ่านดวงจากวัยจรเล็ก
 • การอ่านดวงจากปีจร
 • ผลกระทบของวัยจร ใหญ่ กลาง เล็ก และ ปีจร ที่เข้ากระทบรูปดวง
 • การทำนายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
 • การทำนายเรื่องการเงิน
 • การทำนายเรื่องอุบัติเหตุ
 • การทำนายเรื่องหน้าที่การงาน
 • การทำนายเรื่องความรัก
 • การทำนายเรื่องครอบครัว
 • รูปดวงเช่นใด ฟ้าส่งมาเกิด ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ
 • รูปดวงเช่นใด เมื่อมีภัย และ เรื่องเดือดร้อน จะมีคนมาช่วย และ มาช่วยเมื่อใด
 • รูปดวงเช่นใด เหมาะเป็นนายคน ลูกน้อง
 • การพิจารณาหาหุ้นส่วน เพื่อร่วมทำธุรกิจ
 • อาชีพใดเหมาะสมกับดวงชะตา
 • ในขณะศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะนำเอารูปดวงชะตาของผู้เข้าศึกษาทุกคน ยกขึ้นมาทำนายสด เพื่อพิสูจน์ให้ผู้เข้าศึกษาเห็นว่า หลักวิชาใช้งานได้จริง? มีความแม่นยำจริงหรือไม่? จะไม่มีการนำเอารูปดวงบุคคลที่รู้จักกันทั่วไปมาทำนาย เนื่องจาก สามารถหาหนังสือประวัติของบุคคลดังกล่าวมาอ่านได้อยู่แล้ว ซึ่งหากกระทำเยี่ยงนั้น จะแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนไม่ได้เป็นวิชาดวงจีนเลย เป็นเพียงการเล่นละครตามบทเท่านั้น
 • ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 2,250 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท 
3. หลักสูตรฤกษ์ยามและการใช้ปฏิทินจีนระบบ 5 ธาตุ


หลักสูตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะ: ผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ 24 ทิศทาง (หลักสูตรที่ 1) เนื่องจาก “ฮวงจุ้ย” กับ “ฤกษ์ยาม” มีความเกี่ยวเนื่องกันและต้องอาศัยซึ่งกันและกัน


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro วิชาฤกษ์ยามระบบ 5 ธาตุ
 • การใช้ปฏิทินจีน การอ่านปฏิทินจีน และความหมายของปฏิทินจีน (ใช้ปฏิทินฉบับภาษาจีน)
 • 10 ราศีบน 12 ราศีล่าง
 • เทียงกังโหงวฮะ ตี่จีลักฮะ
 • เทียงคัก ตี่ชง
 • เฮ้ง ผัวะ ไห่
 • คงบ๊วง
 • การวิเคราะห์รูปดวงบุคคลคนเดียว เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปดวงหลายบุคคล เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • 8 ทิศ 12 นักษัตร 24 ทิศทาง และ ธาตุของ 24 ทิศทาง
 • การคำนวณหาทิศซาสัวะ (ทิศไตรอสูร)
 • การคำนวณหาทิศส่วยผัวะ (ทิศแตก)
 • การคำนวณหาทิศโหงวอึ้ง (ทิศ 5 เหลือง)
 • การคำนวณหาทิศลักสือ พักสือ เจ่าจื้อ โชยสิก
 • การคำนวณหาทิศโบ่วกี้โต่วเทียง
 • การเลือกช่วงเวลาดี-ร้าย จากทั้ง 12 ช่วงเวลา ใน 60 วัน
 • การตั้งรูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์อ่อน-แข็ง
 • กฏของรูปฤกษ์ที่มีการภาคีแปรเปลี่ยน
 • การใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงกัน
 • วิธีการใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงดวง
 • รู้จัก ชง เฮ้ง ซาสัวะ จี่หยิ่ม และ ฮ่วยเถ้ากงสัวะ ของรูปฤกษ์และรูปดวง
 • 24 สารท
 • การเสริมมงคลของรูปฤกษ์
 • ลก เบ๊ กุ้ยนั๊ง
 • การใช้รูปฤกษ์ตามระบบสุริยคติ และ จันทรคติ
 • การใช้งานระบบ 28 ดาวฤกษ์ (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบ 5 มงคล (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบตังกง (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบ 12 เกี๋ยง (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • กฏของแผ่โจ้ว
 • กฎข้อบังคับในการใช้รูปฤกษ์ ข้อห้ามของรูปดวงบุคคล
 • กฎข้อบังคับในการใช้รูปฤกษ์ การเสริมมงคลของรูปดวง
 • กฎและรูปแบบของรูปฤกษ์ที่อนุญาตให้ใช้กับรูปดวงและทิศทาง
 • การคัดรูปฤกษ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น ไหว้เจ้า ขอพร การหมั้น แต่งงาน เดินทาง ออกรถ ขุดดินก่อสร้าง ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการร้านค้า ตั้งประตู ตั้งเตา ตั้งเตียง ฯลฯ
 • กฏข้อบังคับของการหารูปฤกษ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ
 • การอนุญาตให้ทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันตามปฏิทินจีน
 • การพิจารณาดาวมงคล และดาวอัปมงคล
 • รูปฤกษ์มงคล สำหรับซ่อม/สร้าง ทั้ง 24 ทิศทาง ประจำปี
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์ และ ผลกระทบที่จะเกิดหลังใช้รูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์ สำหรับการไหว้เจ้าและขอพร ซึ่งสัมพันธ์กับทิศทาง
 • ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 2,250 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท 
4. หลักสูตร “ฮวงจุ้ยเฮี่ยงคง 6 กฏ” (ไม่เปิดรับสมัคร)


เคล็ดวิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคง 6 กฏ เป็นเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยที่มีความจำเป็นต้องใช้ร่วมกับวิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคง 64 ข่วย และ วิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช (ดาว 9 ยุค) โดยจะกำหนดความเจริญรุ่งเรืองของพื้นที่โดยรอบที่เหมาะสม อธิบายลักษณะของกระแสที่เป็นมงคลและกระแสที่เป็นอัปมงคลในแต่ละช่วง


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • เอ่าที่โป๊ยข่วย
 • ข่วยแทนบุคคล และ อวัยวะ
 • ดาว 9 ดวง
 • ทิศทั้ง 24 ทิศ
 • 3 ยุค 9 ชะตา
 • 3 ยุค 2 พลัง
 • เจี่ยซิ้ง หลั่งซิ้ง
 • ซาปอข่วย
 • การใช้งานเจี่ยซิ้ง-หลั่งซิ้ง
 • กฏความลี้ลับและช่องว่างของช่วงเวลา คือ การกำหนดช่วงระยะเวลา
 • กฏการกำหนดการเดินพลัง หญิง ชาย
 • กฏมังกรทอง การกำหนดทิศทางที่เจริญรุ่งเรืองและเสื่อมโทรม
 • กฏลำดับดาว การเหิรดาว เดินหน้า และ ถอยหลัง
 • กฏประตูเมือง การเปิดประตูรับพลัง โดยพิจารณาช่องว่างของพลัง
 • กฎเทพประจำปี อันหมายถึงดาวจรปี
 • การเดินพลังของภูเขา
 • การเดินพลังของน้ำ
 • ง้าวบน
 • ง้าวกลาง
 • ง้าวล่าง
 • ข่วยพ่อแม่ และการแตกข่วยลูกทั้ง 24 ทิศ
 • การกำหนดตำแหน่งมงคล
 • อธิบายการนำมาใช้งานในขั้นสูง
 • ฯลฯ
5. หลักสูตรฮวงจุ้ย “ชัยภูมิเคี้ยงคุงก๊กป้อ”


เคล็ดวิชาการพิจารณาชัยภูมิ และ กระแส ทางน้ำ ระบบเคี้ยงคุงก๊กป้อ เป็นเคล็ดวิชาที่อธิบายลักษณะของถนนหนทาง แม่น้ำ ตำแหน่งน้ำ ที่เข้ามากระทบสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งดีร้าย ปัญหาสุขภาพ การงาน การเงิน แก่ผู้อยู่อาศัย รวมทั้งเจริญรุ่งเรือง และเสื่อมโทรมของกิจการ


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • เอ่าทีโป๊ยข่วย
 • 24 ขุนเขา
 • ชัยภูมิที่ใช้ร่วมกับเคี้ยงคุงก๊กป้อ
 • การเดินทางน้ำก่อนฟ้า
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำก่อนฟ้า
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำก่อนฟ้า
 • การเดินทางน้ำหลังฟ้า
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำหลังฟ้า
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำหลังฟ้า
 • การเดินทางน้ำตงที
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำตงที
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำตงที
 • การเดินทางน้ำอังเกียบ
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำอังเกียบ
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำอังเกียบ
 • การเดินทางน้ำตี่เฮ้ง
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำตี่เฮ้ง
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำตี่เฮ้ง
 • การเดินทางน้ำหูข่วย
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำหูข่วย
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำหูข่วย
 • การเดินทางน้ำเทียนเกียบ
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำเทียนเกียบ
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำเทียนเกียบ
 • การเดินทางน้ำกักอุ่ย
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำกักอุ่ย
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลายทางน้ำกักอุ่ย
 • การเดินทางน้ำเปียงอุย
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำเปียงอุย
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำเปียงอุย
 • การเดินทางน้ำโข่วตี่
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำโข่วตี่
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำโข่วตี่
 • การเดินซาสัวะ ตี่ เจี่ย ที
 • ผลกระทบของซาสัวะ
 • ชัยภูมิถนน
 • ชัยภูมิแม่น้ำ
 • ชัยภูมิของสิ่งก่อสร้าง
 • ต้นไม้ อาคาร หิน
 • ลานรับพลัง
 • การแก้ไขตำแหน่งร้าย
 • การส่งเสริมตำแหน่งดี
 • การเลือกตำแหน่งที่ดีในหลักวิชา สำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้าง
 • ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 2,250 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท 
6. หลักสูตร “ฮวงจุ้ย เฮี่ยงคง 64 ข่วย”


หลักสูตรฮวงจุ้ย 64 ข่วย หลักวิชาฮวงจุ้ยที่มีผู้สนใจเรียนมากที่สุด หลักการพิจารณาเส้นข่วยทั้ง 6 เส้น เพื่อคัดเลือกทิศทางที่เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามหลักวิชาฮวงจุ้ย 64 ข่วย ที่มีการเปิดสอนกันทั่วโลก


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro ฮวงจุ้ย 64 ข่วย
 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • เอ่าทีโป๊ยข่วย
 • ความหมายของข่วย ที่สัมพันธ์กับบุคคล และ อวัยวะ
 • ตำแหน่งคงบ๊วง ในวิชาข่วย
 • ผังฮ้อโต้ว
 • ผังหลกจือ
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ
 • การแตกข่วยออกเป็น 64 ชุด
 • 64 ข่วย 64 ทิศทาง
 • 60 กะจื้อ แปลงเป็นข่วย
 • การต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วย
 • พลังอิม-เอี้ยง ในวิชา 64 ข่วย
 • สุ่งจื้อเก็ก 48 เก็ก
 • เง็กจื้อเก็ก 48 เก็ก
 • การกำหนดยุคของข่วย
 • การกำหนดธาตุในวิชา 64 ข่วย
 • ชื่อ และ ความหมาย คำทำนาย ในระบบวิชาฮวงจุ้ย 64 ข่วย
 • วงชั้นต่างๆ ของเข็มทิศ ในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 64 ทิศทาง
 • การวัดทิศทางของบ้านในระบบ 64 ข่วย
 • ทิศหัน และ ทิศนั่งที่ดี ในยุคต้น และ ยุคปลาย
 • ทิศที่ดีกับดวงของแต่ละบุคคลในบ้าน
 • วิธีการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นแบบ 7 รุ่น
 • วิธีการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นแบบ 6 เส้น
 • การพิจารณาง้าว 384 ง้าว
 • การพิจารณาง้าว เพื่อหาง้าวที่ดีที่สุด
 • การพิจารณาง้าวที่ดีในง้าวของยุค 6 (จุดไข่ปลาคาบเส้นง้าว)
 • คนไหนที่อยู่ในข่วย และ นอกข่วย (ได้รับผลจากองศาทิศทางของบ้าน)
 • ระบบการหาในข่วย และ นอกข่วย ของทิศดี-ทิศร้าย
 • การเปลี่ยนพลังร้ายให้กลายเป็นดี เพื่อเสริมบ้านที่อยู่อาศัย และ ธุรกิจ
 • ยุครุ่งเรืองและเสื่อมโทรมในระบบ 64 ข่วย
 • ยุครุ่งเรืองและยุคเสื่อมโทรมของที่อยู่อาศัย และ ธุรกิจ
 • การพิจารณา “เจี้ยซิ้ง” และ “หลั่งซิ้ง”
 • การดูห้องนอน และ สุขภาพ ในระบบ 64 ข่วย
 • การพิจารณาข่วยดี และ ข่วยร้าย ของห้องนอน
 • การปรับห้องนอนรับข่วยที่ดี เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ
 • การวางตำแหน่งเตา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในบ้าน ที่มีผลต่อสุขภาพร่างกาย และ ฐานะทางการเงิน
 • การหาทิศทางน้ำเข้า-น้ำออก ของตัวอาคารบ้านเรือน
 • ปฏิสัมพันธ์ของวิชาฮวงจุ้ย 64 ข่วย
 • เล้ง ซัว เหี่ยง จุ้ย นั่ง หัน พลัง น้ำ
 • หลักการหาความสัมพันธ์แบบ “ภาคี 5-ฮะโหงว”, “ภาคี 10-ฮะจั๊บ”, “ภาคี 15-ฮะจั๊บโหงว” และ “ภาคีก่อเกิด-ฮะแซเซ้ง”
 • ความหมายของเล้ง (พลัง)
 • ความหมายของซัว (จ๋อ/นั่ง)
 • ความหมายของเหี้ยง (หัน)
 • ความหมายของจุ้ย (น้ำ)
 • รูปแบบของ ภาคี 10
 • รูปแบบของ ภาคี 5
 • รูปแบบของ ภาคี 15
 • รูปแบบของ ภาคีสัมพันธ์ก่อเกิด
 • รูปแบบของ พลังปราณยุคบริสุทธิ์
 • รูปแบบของ ภาคียุคสัมพันธ์
 • สัมพันธ์ขโมยโชค
 • ความสัมพันธ์ของทิศทางที่เป็นข่วยพ่อ แม่ ลูก
 • การพิจารณารูปแบบของการภาคี และ ผลกระทบดี-ร้าย
 • การเลือกใช้รูปแบบของการภาคีให้เหมาะกับ บ้านหรืออาคาร และ บุคคล
 • พลังมังกร และ น้ำ กับการภาคีรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง และ ไม่สอดคล้อง
 • การวิเคราะห์ชัยภูมิ เหตุการณ์ และ ผลกระทบ
 • ประสิทธิภาพของข่วยพิเศษที่ดีข้ามยุคสมัย
 • ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 2,250 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท 
7. หลักสูตร “ฤกษ์ยาม เฮี่ยงคง 64 ข่วย”


หลักสูตรฤกษ์ยาม 64 ข่วย หลักวิชาฤกษ์ยามที่มีผู้สนใจเรียนมากที่สุด หลักการพิจารณาเส้นข่วยทั้ง 6 เส้น เพื่อคัดเลือกฤกษ์ยามที่เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักวิชา 64 ข่วย ที่มีการเปิดสอนกันทั่วโลก ฤกษ์ 64 ข่วย จะมีประสิทธิภาพสูงส่งจริง ดังที่มีผู้กล่าวหรือไม่? ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • เอ่าทีโป๊ยข่วย
 • ผังฮ้อโต้ว
 • ผังหลกจือ
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ
 • การแตกข่วยออกเป็น 64 ชุด
 • 64 ข่วย 64 ทิศทาง
 • 60 กะจื้อ แปลงเป็นข่วย
 • การต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วย
 • สุ่งจื้อเก็ก 48 เก็ก
 • เง็กจื้อเก็ก 48 เก็ก
 • การแปลง ปี เดือน วัน ยาม เป็นข่วย
 • การกำหนดยุคของข่วย
 • การกำหนดธาตุในวิชา 64 ข่วย
 • การพิจารณาฤกษ์ยาม 64 ข่วย
 • ความสัมพันธ์ของรูปฤกษ์ ในระบบวิชา 64 ข่วย
 • เจ๊กขี่สุ่งเช็ง พลังขี่ใสสะอาด
 • ฮะแซเซ้ง ภาคีเกิดสำเร็จ
 • ฮะจั๊บ ภาคี 10
 • ฮะโหงว ภาคี 5
 • ฮะจั๊บโหงว ภาคี 15
 • เจ็กข่วยสุ่งเช็ง พลังยุคใสสะอาด
 • อุ่งเชียงธง ภาคียุค
 • ยุคฮะจั๊บ ภาคี 10
 • ยุคฮะโหงว ภาคี 5
 • ยุคฮะจั๊บโหงว ภาคี 15
 • ฤกษ์ภาคีขโมยโชค
 • การคัดเลือกฤกษ์ยามที่ดี
 • การพิจารณาฤกษ์ยามให้เข้ากับทิศกระทำการ
 • การพิจารณาฤกษ์ยามให้เข้ากับตัวบุคคล
 • การพิจารณาฤกษ์ยามให้เข้ากับทิศกระทำการ และ ตัวบุคคล (สามประสาน)
 • ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 2,250 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท 
8. หลักสูตรการทำนาย “ดวงชะตาในระบบวิชาดาวทั้ง 9 ดวง” (ไม่เปิดรับสมัคร)


การทำนายดวงชะตาของบุคคลตามหลักวิชาโหราศาสตร์จีนนั้น สามารถแบ่งออกเป็นหลายแขนง เช่น ระบบทำนายดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง ประกอบด้วยราศีบนและราศีล่าง ระบบทำนายดวงด้วยข่วยทั้ง 64 ชุด แต่มีการทำนายรูปดวงชะตาอีกหนึ่งระบบที่ไม่ค่อยมีคนทราบมากนัก คือ การทำนายดวงชะตาบุคคล โดยใช้ระบบดาวทั้ง 9 ดวง คือ การคำนวณหาดาวจรยุคที่บุคคลนั้นๆ เกิด และ การคำนวณหาดาวจรปี ดาวจรเดือน ดาวจรวัน ดาวจรยาม เพื่อนำมาทำนายรูปดวงชะตาของบุคคล ซึ่งหลักการดังกล่าวก็มีความแม่นยำอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ อีกทั้งการศึกษา การทำนาย และ การใช้งานยังง่ายดายมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับหลักวิชาการทำนายดวงชะตาระบบอื่นๆ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์จีน และ หลักวิชาการทำนายดวงชะตาในระบบวิชาดาวทั้ง 9 ดวง ยังสามารถนำไปใช้ทำนาย ทะเบียนรถ เลขที่บ้าน เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro การทำนายดวงชะตาในระบบวิชาดาวทั้ง 9 ดวง
 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • เอ่าทีโป๊ยข่วย
 • ธาตุของทิศทั้ง 8
 • ข่วยทั้ง 8 เมื่อแทนความหมายธรรมชาติ บุคคล และ อวัยวะ
 • ภูมิของดาว
 • นับกะ
 • การต่งง้าว
 • หลกจือ
 • ดาว 9 ยุค ดาว 9 ดวง และ ธาตุ
 • วิธีการคำนวณหาดาวจรยุคเกิดของบุคคล
 • วิธีการคำนวณหาดาวจรปีเกิดของบุคคล
 • วิธีการคำนวณหาดาวจรเดือนเกิดของบุคคล
 • วิธีการคำนวณหาดาวจรวันเกิดของบุคคล
 • การตั้งรูปดวงชะตาบุคคล
 • กฏเจี่ยซิ้ง กฏหลั่งซิ้ง
 • 8 ประตู ไค แซ ฮิว เก้ง โต๋ว ซี่ เซีย เกีย และ ความสัมพันธ์ของรูปดวง และ ตัวที่จรเข้ามากระทบ
 • กิวเก็ง และ ผลกระทบ เมื่อรูปดวงถูกกระทบ
 • การทำนายเรื่องราวดี-ร้าย
 • หน้าที่การงาน
 • ความเจ็บป่วย
 • ทรัพย์สิน เงินทอง
 • การคำนวณหาเลขทะเบียนรถยนต์ที่เหมาะสมกับดวงชะตา
 • การคำนวณหาเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เหมาะสมกับดวงชะตา
 • ฯลฯ
9. หลักสูตร “การคำนวณหาฤกษ์ยามมงคลสมรส” (ไม่เปิดรับสมัคร)


การจัดงานพิธีมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวนั้น มีความเชื่อว่า เมื่อประกอบพิธีในฤกษ์ยามมงคลแล้ว จะทำให้คู่บ่าวสาวมีความรักใคร่สามัคคี ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ อยู่ครองคู่จนถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร ในชั้นสูงของการพิจารณาหาฤกษ์ยามมงคลสมรส ปรมาจารย์กล่าวไว้ว่า “หากหญิงสาวใดแต่งเข้าบ้านฝ่ายชายแล้ว ถ้าฤกษ์มงคลสมรสนั้นเป็นอัปมงคล ฝ่ายชายอาจได้รับผลกระทบในเรื่องหน้าที่การงานและสุขภาพ ทั้งนี้รวมไปถึงบิดามารดาของฝ่ายชายด้วย” ฉะนั้น การใช้ฤกษ์มงคลสมรสจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง


หลักสูตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะ: ผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรดวงจีนระบบ 5 ธาตุ (หลักสูตรที่ 2)


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro วิชาฤกษ์ยามมงคลสมรส
 • การใช้ปฏิทินจีน (ใช้ปฏิทินฉบับภาษาจีน)
 • 10 ราศีบน 12 ราศีล่าง
 • เทียงกังโหงวฮะ ตี่จีลักฮะ
 • เทียงคัก ตี่ชง
 • เฮ้ง ผัวะ ไห่
 • คงบ๊วง
 • การวิเคราะห์รูปดวงบุคคลคนเดียว เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปดวงหลายบุคคล เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • การเลือกช่วงเวลาดี-ร้าย จากทั้ง 12 ช่วงเวลา ใน 60 วัน
 • การตั้งรูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์อ่อน-แข็ง
 • กฏของรูปฤกษ์ที่มีการภาคีแปรเปลี่ยน
 • การใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงกัน
 • วิธีการใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงดวง
 • รู้จัก ชง เฮ้ง ซาสัวะ จี่หยิ่ม และ ฮ่วยเถ้ากงสัวะ ของรูปฤกษ์และรูปดวง
 • 24 สารท
 • การเสริมมงคลของรูปฤกษ์
 • ลก เบ๊ กุ้ยนั๊ง
 • เทียงเต็ก ง้วยเต็ก ส่วยเต็ก เทียงเต็กฮะ ง้วยเต็กฮะ ส่วยเต็กฮะ ซำคี้ ฯลฯ
 • การใช้รูปฤกษ์ตามระบบสุริยคติ และ จันทรคติ
 • การใช้งานระบบ 28 ดาวฤกษ์ (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบ 5 มงคล (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบตังกง (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบ 12 เกี๋ยง (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • กฏของแผ่โจ้ว
 • กฎข้อบังคับในการใช้รูปฤกษ์ ข้อห้ามของรูปดวงบุคคล
 • กฎข้อบังคับในการใช้รูปฤกษ์ การเสริมมงคลของรูปดวง
 • กฎและรูปแบบของรูปฤกษ์ที่อนุญาตให้ใช้กับรูปดวงและทิศทาง
 • กฏข้อบังคับของการหารูปฤกษ์มงคลสมรส
 • ปีห้ามแต่งชาย ปีห้ามแต่งหญิง ปะทะพ่อ ปะทะแม่
 • เดือนมหามงคล เดือนมงคล เดือนพ่อแม่ เดือนญาติ เดือนดีสามี เดือนดีตัวเอง
 • วันมงคลในแต่ละเดือน ของรูปดวงชะตาแต่ละรูปแบบ
 • เรือนเจ้าชะตา เรือนสามี เรือนภรรยา เรือนบุตรธิดา เรือนหญิงชาย เรือนตั้งครรภ์ ฯลฯ
 • เสือขาว สุนัขสวรรค์ ร้างเรือนหอ ชู้สาว ปิดประตูตาย ยันต์เป็นตาย ฯลฯ
 • ดาวคมดาบ ดาวภรรยา ดาวก่อเกิดภรรยา ดาวาสนาภรรยา ดาวรุ่งเรืองภรรยา ดาวตายภรรยา ดาวสุสานภรรยา ดาวสูญสิ้นภรรยา ดาวยศศักดิ์ ดาวก่อเกิดยศศักดิ์ ดาววาสนายศศักดิ์ ดาวรุ่งเรืองยศศักดิ์ ดาวตายยศศักดิ์ ดาวสุสานยศศักดิ์ ดาวสูญสิ้นยศศักดิ์ ดาวคมดาบ ดาวสามี ดาวก่อเกิดสามี ดาววาสนาสามี ดาวรุ่งเรืองสามี ดาวตายสามี ดาวสุสานสามี ดาวสูญสิ้นสามี ดาวบุตร ดาวก่อเกิดบุตร ดาววาสนาบุตร ดาวรุ่งเรืองบุตร ดาวตายบุตร ดาวสุสานบุตร ดาวสูญสิ้นบุตร
 • ห้องไร้ทายาท วิหกแดง ธรณีอาชา มังกรอสูร เสื่อม เทพมาร สิ้นบุตร ปะทะพ่อ ปะทะแม่
 • ดาวกระทบบิดาสามี ดาวกระทบมารดาสามี ดาวขุนพลสู้ไม่ถอย ดาววุ่นวาย
 • กำลังหญิง กำลังชาย
 • ห่งฮ้วง คี่ลิ้ง
 • เอ่งข่วย โท่ยข่วย
 • การคำนวณหาฤกษ์ยามในการไหว้ฟ้าดิน
 • ทิศทางมงคล และ ทิศต้องห้าม เพื่อประกอบพิธีไหว้ฟ้าดิน
 • การคำนวณหาทิศนั่งที่จะต้องใช้ในพิธียกน้ำชา/รดน้ำสังข์ ซึ่งส่งผลแตกต่างกันในแต่ละทิศทางอันได้แก่ ทิศอายุยืน ทิศไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร ทิศเจริญรุ่งเรืองประสบความสุข ทิศรับโชคลาภ ทิศปากเสียง ทิศเจ็บป่วย ทิศตายจาก
 • การหาฤกษ์ยามในการตั้งเตียง (ในเรือนหอ)
 • กฏและข้อบังคับให้การคำนวณหาฤกษ์ตั้งเตียง/ปูเตียง
 • ทิศทางมงคลในการตั้งเตียง
 • การอนุญาตให้ทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันตามปฏิทินจีน
 • การพิจารณาดาวมงคล และดาวอัปมงคล
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์ และ ผลกระทบที่จะเกิดหลังใช้รูปฤกษ์
 • ฯลฯ
10. หลักสูตร “การคำนวณหาฤกษ์ยามมงคลคลอดบุตร” (ไม่เปิดรับสมัคร)


ในสมัยโบราณ การหาฤกษ์ยามมงคลในการคลอดบุตรเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะผู้เป็นบิดามารดาล้วนคาดหวังให้บุตรเกิดมาได้รับการส่งเสริมจากฟ้า มีโชคชะตาวาสนาดี ประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน และครอบครัว อีกทั้งมุ่งหวังให้บุตรที่เกิดมาเป็นคนดี กตัญญูรู้คุณ สามารถดูแลบิดามารดาได้จนถึงที่สุดแห่งชีวิต หลักวิชาการคำนวณหาฤกษ์ยามมงคลในการคลอดบุตรมีความสลับซับซ้อนในการพิจารณา ผู้ที่จะให้ฤกษ์คลอดได้นั้น จะต้องเข้าใจทั้งหลักวิชาการทำนายดวงชะตา และเชี่ยวชาญระบบวิชาฤกษ์ยามอย่างแจ่มแจ้ง


หลักสูตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะ: ผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้งที่ Sages เป็นผู้สอนเท่านั้น เนื่องจากวิธีการวิเคราะห์และการทำนายดวงชะตาในระบบที่ Sages ใช้ จะแตกต่างจากที่อื่นเปิดสอน


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro วิชาฤกษ์ยามมงคลคลอดบุตร
 • การใช้ปฏิทินจีน (ใช้ปฏิทินฉบับภาษาจีน)
 • 10 ราศีบน 12 ราศีล่าง
 • เทียงกังโหงวฮะ ตี่จีลักฮะ
 • เทียงคัก ตี่ชง
 • เฮ้ง ผัวะ ไห่
 • คงบ๊วง
 • การวิเคราะห์รูปดวงบุคคลคนเดียว เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปดวงสามี-ภรรยา เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • การเลือกช่วงเวลาดี-ร้าย จากทั้ง 12 ช่วงเวลา ใน 60 วัน
 • การตั้งรูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์อ่อน-แข็ง
 • กฏของรูปฤกษ์ที่มีการภาคีแปรเปลี่ยน
 • การใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงกัน
 • วิธีการใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงดวง
 • รู้จัก ชง เฮ้ง ซาสัวะ จี่หยิ่ม และ ฮ่วยเถ้ากงสัวะ ของรูปฤกษ์และรูปดวง
 • 24 สารท
 • การเสริมมงคลของรูปฤกษ์
 • ลก เบ๊ กุ้ยนั๊ง
 • เทียงเต็ก ง้วยเต็ก ส่วยเต็ก เทียงเต็กฮะ ง้วยเต็กฮะ ส่วยเต็กฮะ ซำคี้ ฯลฯ
 • การใช้รูปฤกษ์ตามระบบสุริยคติ และ จันทรคติ
 • วิธีการวิเคราะห์ดวงชะตาของสามี-ภรรยา เพื่อทำนายการแท้งของครรภ์/หมัน/ไม่สามารถมีบุตรได้
 • วิธีการวิเคราะห์ดวงชะตาของสามี-ภรรยา เพื่อทำนายน้ำเชื้อ/มดลูก ที่ไม่แข็งแรง
 • วิธีการวิเคราะห์ดวงชะตาของสามี-ภรรยา เพื่อทำนายบุตรที่จะมาเกิดในปีใด
 • วิธีการวิเคราะห์ดวงชะตาของสามี-ภรรยา เพื่อทำนายเพศของบุตรที่จะมาเกิด
 • วิธีการวิเคราะห์ดวงชะตาของสามี-ภรรยา เพื่อทำนายนิสัยของบุตรที่จะมาเกิด
 • วิธีการวิเคราะห์ดวงชะตาของสามี-ภรรยา เพื่อทำนายความอ่อนแอ แข็งแรง พิการ ของบุตรที่จะมาเกิด
 • การตั้งรูปฤกษ์ และรูปดวงของเด็กที่จะมาเกิด
 • การตั้งวัยจร ของรูปดวงเด็กที่จะมาเกิด
 • การทำนายช่วงอายุของเด็กที่จะมาเกิด
 • การพิจารณารูปดวงชะตาของเด็ก ในลักษณะการกำหนด รูปดวงที่เกิดมาเรียนหนังสือเก่ง รูปดวงที่เกิดมาจะออกโรงเรียนกลางครัน/เรียนหนังสือไม่จบ รูปดวงที่เกิดมาประสบความสำเร็จในชีวิต รูปดวงที่เกิดมาเป็นลูกน้อง รูปดวงที่เกิดมาเป็นเจ้าของกิจการ รูปดวงที่จะเกิดมามีโรคประจำตัว รูปดวงที่เกิดมาล้มละลาย/ชีวิตล้มเหลว รูปดวงที่เกิดมาเกเร/ติดเพื่อนไม่ดี ฯลฯ
 • วิเคราะห์ลักษณะของรูปดวงในแต่ละแบบของดวงชะตาเด็กที่จะมาเกิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบิดา/มารดา
 • การตั้งชื่อบุคคล ในสอดคล้องกับดวงชะตา
 • ฯลฯ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


***กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางสัปดาห์ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น ติดธุระสำคัญ เจ็บป่วย ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นกับอาจารย์ผู้สอน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ Sages จะประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์***


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-22.00 น.)


ความรู้พื้นฐาน ที่ผู้เข้าศึกษาจำเป็นต้องทราบ

- 10 ราศีฟ้า คลิ๊กที่นี่
- 12 ราศีดิน คลิ๊กที่นี่
- ปฏิกิริยา 5 ธาตุ คลิ๊กที่นี่
- อักษรจีนพื้นฐานที่ใช้งาน [ดาวน์โหลดแบบฝึกเขียนอักษรจีน >>> คลิ๊กที่นี่]


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7