พฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2018
Home คุยกับซินแส

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหลักสูตร D.I.Y. หาฤกษ์ยามมงคลด้วยตัวคุณเอง


***เรียน 1 วัน จบ!!!***


***รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน/รอบ***
จะเปิดสอนฟรี ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน


***ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ของการก่อตั้ง Sages Academy เราขอมอบของขวัญสุดพิเศษ ด้วยการเปิดสอนหลักสูตร “วิชาฤกษ์ยามมงคล” เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักวิชาโหราศาสตร์จีนให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ผู้เข้าศึกษาจะได้รับเอกสารประกอบการเรียนการสอน และ ปฏิทินฤกษ์ยามมงคลแบบละเอียด ฉบับภาษาไทย ท่านละ 1 เล่ม ฟรี!!! (ซึ่งเป็นปฏิทินฤกษ์ยามที่ละเอียดถูกต้อง และ ใช้งานง่ายที่สุด เมื่อเทียบกับปฏิทินที่มีอยู่ในปัจจุบัน)


※ ไม่จำเป็นต้องไปขอฤกษ์ยามจากใคร
※ ไม่จำเป็นต้องไปซื้อปฏิทินจากที่ไหนให้สิ้นเปลืองเงินทอง
※ ไม่จำเป็นต้องนั่งคัดรูปฤกษ์เพื่อหลีกเลี่ยงทิศร้าย


เพราะทุกอย่าง Sages Academy รวบรวมไว้ในปฏิทินทั้งหมดแล้ว ในปฏิทินเล่มนี้ยังแสดงรูปฤกษ์ยามมงคล มหามงคล และ กิจกรรมที่ถูกใช้บ่อยที่สุด ดังต่อไปนี้

- ฤกษ์มงคลขุดดินก่อสร้าง

- ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่

- ฤกษ์มงคลเปิดกิจการ

- ฤกษ์มงคลเปิดป้ายกิจการ

- ฤกษ์มงคลออกรถ

- ฤกษ์มงคลไหว้เจ้าขอพร

- ฤกษ์มงคลตั้งเตียง

- ฤกษ์มงคลตั้งเตา

- ฤกษ์มงคลติดต่อเจรจาธุรกิจ ขอโชคลาภ

- ฤกษ์มงคลทำสัญญา

- ฤกษ์มงคลจดทะเบียนสมรส

- ฤกษ์มงคลซ่อมแซม

- ฯลฯหัวข้อหลักๆ ในการศึกษา

 • Intro วิชาฤกษ์ยาม
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ (การก่อเกิด การทำลาย)
 • 10 ราศีฟ้า
 • 12 ราศีดิน
 • ราศีฟ้าภาคี
 • ราศีดินภาคี
 • ราศีฟ้าพิฆาต (คัก)
 • ราศีดินปะทะ (ชง)
 • ราศีดินจุดประกาย (เฮ้ง)
 • ราศีดินให้ร้าย (ไห่)
 • ราศีดินแตก (ผั่ว)
 • คงบ๊วงของรูปดวง (ว่างเปล่า)
 • จี่หยิ่มของรูปดวง
 • ซาสัวะของรูปดวง
 • ฮ่วยเถ่ากงสัวะของรูปดวง
 • ลกขื่อคงบ๊วงของรูปดวง
 • กัวฮู้ของรูปดวง
 • ลก (วาสนา)
 • กุ้ยนั๊ง (เทพอุปถัมภ์)
 • เบ๊ (ดาวอาชา)
 • 8 ทิศใหญ่ และ 24 ทิศ และ 64 ทิศย่อย
 • พักสือ ลักสือ เจ้าจื้อ โชยสิก
 • โหงวอึ้ง (5 เหลือง)
 • ซาสัวะ (ไตรอสูร)
 • ส่วยผัวะ (ทิศแตก)
 • โบ่วกี้โต่วเทียงสัวะ
 • เทียงเต็ก, ง้วยเต็ก
 • อิมกุ่ย เอี้ยงกุ่ย ส่วยลก ส่วยเต็ก ส่วยเต็กฮะ
 • ตั๋วง้วยเกี๋ยง, เสี่ยวง้วยเกี๋ยง
 • ทิศทางมงคลในแต่ละเดือน
 • ทิศทางอัปมงคลในแต่ละเดือน
 • รูปฤกษ์ส่งเสริมทิศทาง
 • ดาวมงคล
 • ทิศนั่ง และ ทิศกระทำการ
 • การพิจารณารูปฤกษ์ และ รูปดวง
 • การตั้งรูปดวงสำหรับบุคคลคนเดียว เพื่อพิจารณาฤกษ์ยามที่เหมาะสมกับดวงชะตา
 • การตั้งรูปดวงสำหรับหลายบุคคล เพื่อพิจารณาฤกษ์ยามที่เหมาะสมกับดวงชะตา
 • ตารางพิจารณาตัวต้องห้ามของรูปฤกษ์ สำหรับรูปดวง
 • ตารางพิจารณาตัวมงคลของรูปฤกษ์ สำหรับรูปดวง
 • ปฏิทินฤกษ์ยามแบบละเอียด ฉบับภาษาไทย แสดงรูปฤกษ์ปี เดือน วัน เวลา เป็นโป๊ยยี่ (ราศีบนล่าง) และ แสดงรูปฤกษ์ยาม 64 ข่วย ซึ่งคัดเฉพาะรูปฤกษ์ที่เป็นมงคล มหามงคล ตามกฎของปรมาจารย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้ในแต่ละเดือน ตลอดทั้งปี 2558 พร้อมระบุทิศทาง องศา ที่สามารถกระทำการได้ในแต่ละรูปฤกษ์ อีกทั้งระบุกิจกรรมที่จะกระทำการ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน และ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้นำไปใช้ละเมิดปีเดือนวันเวลาร้าย และ ละเมิดทิศทางร้าย (สำหรับปี เดือน วัน เวลา ที่ไม่สามารถกระทำการในกิจกรรมใดๆ ได้ หรือ ไม่เป็นมงคล จะไม่ถูกแสดงในปฏิทิน)
 • ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาสามารถตั้งดวงชะตาและรูปฤกษ์ได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 - ใช้โปรแกรมผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่ง Sages Academy เขียนขึ้น และ สามารถปริ้นออกมาได้ จะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟรี ประมาณปลายเดือนมกราคม 2558

วิธีที่ 2 - ใช้โปรแกรมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Android (ค่าลงทะเบียน 600 บาท เพื่อรับรหัสใช้งานโปรแกรม)


ความรู้พื้นฐาน ที่ผู้เข้าศึกษาต้องไปหัดคัด และ ฝึกท่องจำ

- 10 ราศีฟ้า คลิ๊กที่นี่
- 12 ราศีดิน คลิ๊กที่นี่
- แบบฝึกเขียน 10 ราศีฟ้า คลิ๊กที่นี่
- แบบฝึกเขียน 12 ราศีดิน คลิ๊กที่นี่
- ปฏิกิริยา 5 ธาตุ คลิ๊กที่นี่
- ราศีฟ้าภาคี คลิ๊กที่นี่
- ราศีดินภาคี คลิ๊กที่นี่
- ราศีฟ้าพิฆาต (คัก) คลิ๊กที่นี่
- ราศีดินปะทะ (ชง) คลิ๊กที่นี่***ข้อควรปฏิบัติ***

 • เริ่มเรียน เวลา 09.00 น. ควรมาตั้งแต่เวลา 08.30 น.
 • เลิกเรียน 18.00 น. เนื่องจากเนื้อหาวิชาการมีมาก
 • นำอาหารมื้อกลางวันห่อมาด้วย เวลาพักเที่ยง คือ 12.30-13.00 น.
 • น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน จัดไว้ให้บริการตนเอง ฟรี!!
 • ใครไม่ชอบอากาศเย็น กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย
 • สมุดจดบันทึก ดินสอ ปากกา อุปกรณ์เครื่องเขียน เตรียมมาให้ครบ
 • ให้นำบัตรประชาชนติดตัว เพื่อการตรวจสอบ
 • เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อม
 • ถ้าใครมีธุระจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ หรือ เจ็บไข้ได้ป่วย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย อย่าหายหน้าหายตาไปเลย มิฉะนั้น จะโดนตัดสิทธิ์การเรียนวิชานี้ไป 3 เดือนระยะเวลาในการศึกษา: 1 วัน ศึกษาตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.


อัตราค่าศึกษา: ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง


ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.) กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน ในวันเรียนให้นำบัตรประจำประชาชนมาด้วย เพื่อการตรวจสอบ หากข้อมูลไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ Sages ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเข้าศึกษาสิ่งที่ผู้เข้าศึกษาจะได้รับ:

- เอกสารประกอบการเรียน

- ปฏิทินฤกษ์ยามแบบละเอียด ฉบับภาษาไทย


สิ่งที่ผู้เข้าศึกษาต้องนำมา:

- สมุดจดบันทึก

- ดินสอ ปากกา อุปกรณ์เครื่องเขียน


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7