อังคาร, 16 มกราคม 2018
Home คุยกับซินแส

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย







หลักสูตร D.I.Y. Workshop จัดฮวงจุ้ยด้วยตัวคุณเอง


ฮวงจุ้ย “เฮี่ยงคงปวยแช”
(ฮวงจุ้ยดาวเหิร)


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาวิชาฮวงจุ้ย
ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆ หรือ แม้แต่ภาษาจีน
สามารถนำเอาความรู้ไปใช้จัดฮวงจุ้ยด้วยตนเอง


***เรียน 1 วัน จบ!!!***


***รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน/รอบ***
จะเปิดสอนฟรี ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน


***ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***



***ข้อควรปฏิบัติ 10 ประการ***

 • เริ่มเรียน เวลา 09.00 น. ควรมาตั้งแต่เวลา 08.30 น.
 • เลิกเรียน 18.00 น. เนื่องจากเนื้อหาวิชาการมีมาก
 • นำอาหารมื้อกลางวันห่อมาด้วย เวลาพักเที่ยง คือ 12.30-13.00 น.
 • น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน จัดไว้ให้บริการตนเอง ฟรี!!
 • ใครไม่ชอบอากาศเย็น กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย
 • สมุดจดบันทึก ดินสอ ปากกา อุปกรณ์เครื่องเขียน เตรียมมาให้ครบ
 • ให้นำบัตรประชาชนติดตัว เพื่อการตรวจสอบ
 • เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อม
 • ใครมีเข็มทิศลูกเสือ หรือ เข็มทิศไม้บรรทัด ให้ถือติดตัวมาด้วย
 • ถ้าใครมีธุระจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ หรือ เจ็บไข้ได้ป่วย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย อย่าหายหน้าหายตาไปเลย มิฉะนั้น จะโดนตัดสิทธิ์การเรียนวิชานี้ไป 3 เดือน



ในปัจจุบัน มีการจัดฮวงจุ้ย บ้าน อาคาร สำนักงาน และ การรับดูฮวงจุ้ยของซินแส ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้วิชา “เฮี่ยงคงปวยแช” หรือ “ดาวเหิร” เนื่องจากเป็นวิชาฮวงจุ้ยที่มีรูปแบบการคำนวณที่ง่าย และ พอจะมีผลในการจัดอยู่บ้าง (หากครบองค์ประกอบ) เหตุผลที่ซินแสซื้อโฆษณาตามสื่อต่างๆ เพื่อรับจัดฮวงจุ้ยใช้แต่วิชาเฮี่ยงคงปวยแช ก็เพราะไม่ได้ศึกษาวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงมาอย่างแท้จริง จึงขาดความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการของวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง ทั้งการพิจารณาชัยภูมิ และ การคำนวณหากระแสพลังงาน



เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ของการก่อตั้ง Sages Academy (เสจ อะคาเดมี่) เราขอมอบของขวัญสุดพิเศษ ด้วยการเปิดหลักสูตรสอนวิชาฮวงจุ้ย “เฮี่ยงคงปวยแช” (ฮวงจุ้ยดาวเหิร) D.I.Y. Workshop ฟรี!! แก่บุคคลทั่วไป
※ เพื่อให้ผู้สนใจ...มีความรู้ความเข้าใจในระบบวิชาฮวงจุ้ย
※ เพื่อให้ผู้สนใจ...สามารถนำเอาความรู้ที่ศึกษาไปใช้จัดฮวงจุ้ยด้วยตนเอง
※ เพื่อให้ผู้สนใจ...ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้หลอกลวง และ แอบอ้าง
※ เพื่อให้ผู้สนใจ...ไม่ต้องเสียเงินค่าศึกษาวิชาฮวงจุ้ย “เฮี่ยงคงปวยแช” (ฮวงจุ้ยดาวเหิร) ซึ่งไม่ใช่วิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงอย่างแท้จริง
※ เพื่อให้ผู้สนใจ...ไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างซินแสที่ใช้วิชาเฮี่ยงคงปวยแช (ดาวเหิร) ในการจัดฮวงจุ้ย ซึ่งไม่ได้ผลดีทุกครั้ง ตามที่มีการโฆษณา


(...สำหรับหลักวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงที่ Sages ใช้งานคือ “หลักวิชาซำง้วน 64 ข่วย ทั้งระบบ ฟ้า ดิน คน” โปรดระวังผู้แอบอ้างว่า บรรลุวิชาหลักวิชาซำง้วน 64 ข่วย ทั้งระบบ ฟ้า ดิน คน ซึ่งมีอยู่มากมายหลายคน แต่เมื่อเวลาใช้งานจริงกลับใช้แค่วิชาเฮี่ยงคงปวยแชเพียงเท่านั้น ฉะนั้น เพื่อไม่ให้ผู้สนใจตกเป็นเหยื่อของผู้แอบอ้าง Sages จึงขอแนะนำวิธีสังเกต “ผู้บรรลุวิชาซำง้วน 64 ข่วย ทั้งระบบ ฟ้า ดิน คน” คือ

- ต้องสามารถทำนาย รูปร่างหน้าตา
- ต้องสามารถทำนาย นิสัย
- ต้องสามารถทำนาย สุขภาพ ความเจ็บป่วย
- ต้องสามารถทำนาย ผิวพรรณ
- ต้องสามารถทำนาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลได้


ของบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้าน/อาคารนั้นๆ แม้ไม่เคยรู้จัก แม้ไม่เคยเห็น แม้ไม่เคยเดินทางไปสถานที่นั้นมาก่อน และ ไม่ต้องตรวจดูดวงชะตาแต่อย่างใด เพียงแค่ยืนอยู่หน้าบ้าน/อาคาร ก็สามารถทำนายได้แล้ว ซึ่งจริงๆ แล้ว ผู้บรรลุวิชาซำง้วน 64 ข่วย ทั้งระบบ ฟ้า ดิน คน มีความสามารถในการทำนายได้มากกว่านั้น แต่ไม่สามารถนำมาแสดง ณ ที่นี้ ได้ทั้งหมด


ดังนั้น ก่อนจะเชื่อว่าบุคคลใดก็ตามบรรลุวิชาโหราศาสตร์จีน หรือ แอบอ้างตนเป็นซินแส ขอให้พิจารณาตามคุณสมบัติ 12 ประการ ที่ **ซินแส** พึงมี ตามลิงค์ >>> คลิ๊กที่นี่ ...)



หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา

 • Intro เฮี่ยงคงปวยแช
 • วงจร 5 ธาตุ และ ปฏิกริยา ก่อเกิด ทำลาย
 • โซยทีโป๊ยข่วย ก่อนฟ้าสร้าง
 • เอ่าทีโป๊ยข่วย หลังฟ้าสร้าง
 • ผังหลกจือ ผังดั่งเดิม
 • ความหมายของข่วยทั้ง 8
 • ทฤษฏีหนับกะ
 • 24 ทิศ 24 ขุนเขา
 • ผลกระทบต่อบุคคล และ อวัยวะ
 • ดาวทั้ง 9 ดวง
 • ความหมายของดาวทั้ง 9 ดวง
 • กาลเวลา และ ดาวประจำยุค
 • เจี่ยซิ้ง และ หลั่งซิ้ง
 • ประสิทธิภาพของเจี่ยซิ้ง และ หลั่งซิ้ง
 • การอ่านหล่อแก (เข็มทิศจีน)
 • วิธีการวัดองศาที่ถูกต้อง
 • การเดินดาวฐาน
 • การพิจารณาดาวจากขุนเขาทั้ง 24
 • ผลกระทบต่อบุคคล และ ทิศทางทั้ง 24 ทิศ
 • การเดินดาวน้ำ ดาวโชคลาภ ความรัก เงินทอง
 • การเดินดาวภูเขา ดาวบารมี สุขภาพ ยศศักดิ์ ตำแหน่ง
 • การใช้องศาตรงเอียง ตกร่อง
 • ผังดาวบ้าน ยุค 7 และ ยุค 8 (ทั้งดาวตรง และ ดาวเอียง)
 • ความหมายของดาวน้ำ และ ดาวภูเขาทั้ง 81 ชุด
 • ดาวจรปี จรเดือน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผังบ้าน
 • กฏของดาวน้ำ และ ดาวภูเขา เมื่อสนธิดาว
 • การอ่านผังดาวบ้าน
 • ไต่แขะเก็ก
 • ซังแชเกาซัว
 • ซังแชเกาเหี่ยง
 • อ๋วงซัวอ๋วงเหี่ยง
 • เสี่ยงซัวแอ๊จุ้ย
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สอดคล้องกับผังดาว
 • กฏหกงิ้ม หวงงิ้ม
 • กฏรุ่งเรือง
 • กฏเสื่อมถอย
 • กฏมังกรน้ำขึ้นเขา
 • กฏมังกรเขาลงน้ำ
 • กฏฮะตงเก็ง
 • กฏฮะจั๊บข่วย
 • กฏฮะแซเซ้ง
 • กฏจูป้อ
 • กฏแป่บ้อซาปอข่วย
 • กฏเสี้ยมึ้งก๊วก
 • กฏโหงวกุ่ยอุ่งไช้ 5 ผีนำโชค
 • กฏปักเต้าฉิกแชพะเกียบ 7 ดาวเหนือชิงพลัง
 • กฏการเปิดประตูบ้านเพื่อรับกระแสพลังงาน
 • กฏการพิจารณาเตา และ ห้องครัว
 • กฏการพิจารณาเตียง และ ห้องนอน
 • กฏการพิจารณาห้องรับแขก
 • กฏการพิจารณาห้องทำงาน และ โต๊ะทำงาน
 • กฏการพิจารณาตำแหน่งของโต๊ะเรียน เพื่อให้เด็กเรียนหนังสือเก่ง/สอบได้คะแนนดีๆ
 • กฏการพิจารณาตำแหน่งของบันได
 • กฏการพิจารณาตำแหน่งของโต๊ะเก็บเงิน และ ตู้เซฟ
 • กฏการเดินทางน้ำเข้า-ออก ตัวอาคาร เพื่อกระตุ้นโชคลาภ
 • กฎการพิจารณาทิศวิบากรอบๆ ตัวบ้าน
 • การพิจารณาตำแหน่งของตี่จู้เอี๊ยะ และ ตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน
 • กฏของชัยภูมิที่สอดคล้องตามหลักวิชาเฮี่ยงคงปวยแช
 • การจัดวางชัยภูมิทุกตำแหน่งภายในบ้าน
 • กฏการวางตำแหน่งทางน้ำมิเตอร์ และ แทงค์น้ำ
 • กฎ 30 ข้อ
 • การแก้ไขตำแหน่งร้าย ด้วยกฏของฮวงจุ้ยแท้จริง ไม่มีการนำเอา ดินสอ ปากกา แผ่นซีดี อ่างน้ำ เหรียญ ฮู้ น้ำเต้า รูปปั้น หิน หรือ สิ่งของที่แปลกประหลาดไปวางแก้ไข
 • การพิจารณารูปดวงบุคคลตามหลักวิชาเฮี่ยงคงปวยแช เพื่อหาทิศทางที่สอดคล้องกับรูปดวง (ใช้ทั้งปี เดือน วัน ยาม ไม่ใช้หลักใดหลักหนึ่ง หรือ รหัสบุคคล)
 • การอ่านความหมายของผังดาวบ้าน ที่สัมพันธ์กับบุคคล และ ทิศทาง
 • ไท่ส่วยซึ่งส่งผลต่อผังพลังงานบ้าน และ รูปดวงบุคคล
 • การพิจารณาทิศทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (เกี๊ยะอุ่งเฮี่ยงคงปวยแช) สำหรับทิศทางของบ้าน กับ รูปดวงบุคคล
 • กฏของไท่ส่วย
 • กฏของพักสือ ลักสือ เจ่าจื้อ โชยสิก
 • กฏโบ่วกี้โต่วเทียงสัวะ
 • กฏของโหงวอึ้ง
 • กฏของทิศอสูร
 • กฏของทิศส่วยผัวะ ทิศแตก
 • ถามตอบข้อสงสัยในวิชาฮวงจุ้ย
 • ฯลฯ


 

ระยะเวลาในการศึกษา: 1 วัน ศึกษาตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.


อัตราค่าศึกษา: ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง


ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.) กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน ในวันเรียนให้นำบัตรประจำประชาชนมาด้วย เพื่อการตรวจสอบ หากข้อมูลไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ Sages ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเข้าศึกษา



สิ่งที่ผู้เข้าศึกษาจะได้รับ:

- เอกสารประกอบการเรียน


สิ่งที่ผู้เข้าศึกษาต้องนำมา:

- สมุดจดบันทึก

- ดินสอ ปากกา อุปกรณ์เครื่องเขียน


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles



กรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7