จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017
Home คุยกับซินแส

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฤกษ์ยามมงคลส่งเสริมดวงชะตาเฉพาะบุคคล


ของดให้บริการชั่วคราว!!!มนุษย์เกิดมาล้วนมีรูปดวงชะตาบุคคลที่แตกต่างกัน คือ ปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด และ เวลาเกิด รวมเป็น 8 อักขระ (รูปดวงชะตาโป๊ยยี่) ซึ่งสามารถบอก “ช่วงเวลาดี-ช่วงเวลาร้าย” ในชีวิตของมนุษย์แต่ละบุคคลได้ทั้งหมด ไม่มีข้อยกเว้น “ช่วงเวลาดี-ช่วงเวลาร้าย” จะอาศัยองค์ประกอบของรูปดวงชะตาบุคคลเป็นตัวตั้ง “ช่วงเวลาที่พาดผ่าน” คือ ปี เดือน วัน เวลา ที่จรเข้ามากระทบเป็นตัวเยือน ย่อมมีอิทธิพลให้เกิดเป็นเรื่อง สำเร็จ สมหวัง ผิดหวัง ล้มเหลว ทุกข์ สุข ดี ร้าย อุปสรรค ติดขัด ฯลฯ ผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้ล้วนเกิดจากผลกระทบของฟ้าทั้งสิ้น


แต่ก็ยังมีความเข้าใจอันผิดพลาดของ ผู้ศึกษามาน้อย หรือ ผู้ล่วงรู้วิชาโหราศาสตร์จีนอย่างไม่แจ่มแจ้ง ทำให้เกิด “ความเขลา” และ “ความหลง” ว่า ... ฮวงจุ้ย คือ ทุกสิ่งทุกอย่างของความสำเร็จมนุษย์ การจะแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากฟ้านั้น ต้องอาศัยวิชาฮวงจุ้ย คือ การไปปรับปรุง/แก้ไข/แต่งเติมที่อยู่อาศัย ... นั่นคือ ความคิดที่ผิดพลาด เพราะขาดผู้รู้จริงชี้แนะ จึงทำให้หลงทางไปกับคำว่า “ฮวงจุ้ยเปลี่ยนชีวิต” หรือ “ฮวงจุ้ยพลิกชะตาฟ้า” ถ้าการปรับปรุง/แก้ไข/แต่งเติมที่อยู่อาศัยตามหลักฮวงจุ้ยสามารถแก้ไขชะตาชีวิตของมนุษย์ได้ผลจริงทุกครั้ง แล้วทำไม!! มหาเศรษฐีระดับโลกจำนวนมาก ซึ่งไม่เคยจัดบ้าน ไม่เคยปรับปรุง/แก้ไข/แต่งเติมที่อยู่อาศัยตามหลักฮวงจุ้ย จึงประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ในทางกลับกัน คนที่พยายามปรับปรุง/แก้ไข/แต่งเติมที่อยู่อาศัย ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะประสบความสำเร็จ รุ่งเรือง เหมือนคนที่ไม่เคยได้จัดได้ทำเลย


การปรับปรุง/แก้ไข/แต่งเติมที่อยู่อาศัยตามหลักฮวงจุ้ย คือ “การลดเหตุ เพิ่มผล” ที่จะเกิดขึ้นกับรูปดวงชะตาบุคคลเท่านั้น คำว่า “ลดเหตุ” ไม่ได้หมายความว่า จะทำให้เหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดจากรูปดวง ซึ่งได้รับผลกระทบจากฟ้าหายไป เพียงแค่ผ่อนหนักให้เป็นเบา ส่วน “เพิ่มผล” ก็คือ เมื่อเวลาที่ดวงชะตาถูกฟ้าส่งเสริม ฮวงจุ้ยก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดดีมากขึ้น ในกรณีนี้จะต้องดำเนินการตามหลักฮวงจุ้ยอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพราะมี Factor ที่เกี่ยวข้องอยู่มากมาย หาใช่การวัดองศา ตีตาราง 9 ช่อง หาดาว 8 ตั้งน้ำพุ ตู้ปลา โคมไฟ เฉกเช่นเหล่าบรรดาซินแสตกสวรรค์ (กำมะลอ) ที่นิยมกระทำกันอย่างแพร่หลายตามสื่อต่างๆ จนจะเหยียบกันตายเหมือนเชื้อไวรัสที่ระบาดอย่างหนัก


ข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวที่คนทั่วไปไม่เคยทราบเลยก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น .. “ฟ้า” .. กำหนดบทบาท วิถี แนวทาง ทั้งเรื่องดี และ เรื่องร้าย ให้กับบุคคลทุกคน ฉะนั้น หากยึดเอารูปดวงชะตาบุคคลเป็นตัวตั้ง และ ช่วงเวลาที่พาดผ่านที่จรเข้ามากระทบเป็นช่วงเวลาที่ดี แม้บุคคลไม่รู้วิธีการปรับปรุง/แก้ไข/แต่งเติมฮวงจุ้ย ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ โดยไม่ต้องได้รับคำแนะนำจากซินแซใดๆ บนโลกใบนี้ ในทางตรงกันข้าม หากช่วงเวลาที่พาดผ่านรูปดวงชะตาบุคคลเป็นช่วงเวลาที่เลวร้าย ต่อให้ปรับปรุง/แก้ไข/แต่งเติมฮวงจุ้ยขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่ช่วยให้รอดพ้นเรื่องราวอันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นได้เลย มิหนำซ้ำ ถ้าการปรับปรุง/แก้ไข/แต่งเติมฮวงจุ้ยนั้น กระทำผิดจากแบบแผน ขาดองค์ประกอบจากหลักการที่ถูกต้อง กลับจะได้รับผลร้ายมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ


การแก้ไขรูปดวงชะตาบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากฟ้า เมื่อถึงคราวที่ตกต่ำ ล้มเหลว ผิดหวัง มีทุกข์ จากเรื่องร้าย ให้กลายเป็นเรื่องดี ให้เกิดเรื่องมงคล ให้เกิดเรื่องสมหวัง ให้อุปสรรค/เรื่องติดขัดทุเลาเบาบางลง หรือ ส่งเสริมความสำเร็จ ความสมหวัง ให้เกิดเป็นเรื่องมงคล มหามงคล ต้องอาศัย “ช่องว่างระหว่างเวลาของฟ้า” หรือเรียกแบบง่ายๆ ว่า “ฤกษ์ยาม”


“ฤกษ์ยาม” ที่ถูกต้องตามแบบปรมาจารย์ทั้งหลายได้เคยใช้กันมา จะประกอบด้วย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับต่างๆ มากมาย ไม่สามารถบิดเบือน หรือ ประยุกต์ขึ้นมาได้


“ฤกษ์ยาม” เป็นวิชาโหราศาสตร์เพียงแขนงเดียว ที่สามารถใช้แก้ไขรูปดวงชะตาบุคคล วิธีการอื่นๆ ก็เป็นแค่เพียงส่วนประกอบหนึ่งๆ หาได้มีสาระสำคัญไปกว่า “ฤกษ์ยาม”


“ฤกษ์ยาม” ต้องอาศัยรูปดวงชะตาบุคคลทั้งหมด คือ ปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด เวลาเกิด เป็นตัวตั้ง แล้วพิจารณาถึงความเหมาะสมว่า ฤกษ์ยามนั้นๆ จะทำปฏิกิริยาใดๆ กับรูปดวงนั้นๆ การใช้ “ปีเกิด” เพียงหลักเดียวมาพิจารณากับฤกษ์ยาม เห็นว่า เป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ ผิดจากกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง เป็นเรื่องเข้าใจผิด เป็นวิธีการของผู้ขาดการศึกษาวิชาโหราศาสตร์จีนมาอย่างถูกต้อง เหตุเพราะมนุษย์ทั้งหลายชาย-หญิงไม่ได้มีเฉพาะปีเกิดเพียงเท่านั้น แม้คนเกิดปีเดียวกัน เกิดต่างเดือน เกิดต่างวัน เกิดต่างเวลา ก็มีรูปแบบชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จะพบว่า แม้คนเกิด ปี-เดือน-วัน-เวลา เดียวกัน แต่เกิดต่างสถานที่ รูปแบบชีวิตก็จะมีความคล้ายคลึงกันเท่านั้น มิได้หมายความว่า จะสูง ต่ำ สำเร็จ ล้มเหลว ได้มี ได้เกิด เท่ากันเลย


รูปแบบของฤกษ์ยามที่ถูกต้องแท้จริง จึงควรมีลักษณะเป็น “ฤกษ์ยามมงคลส่งเสริมดวงชะตาเฉพาะบุคคล” เท่านั้น หมายความว่า รูปดวงชะตาบุคคลที่เปลี่ยนไป รูปฤกษ์ก็จะต้องเปลี่ยนไปตาม ฤกษ์ยามมีหลายประเภท แต่ละประเภทล้วนมีกฎข้อบังคับในการคำนวณแตกต่างกันไป


Sages Academy เปิดให้บริการคำนวณหา “ฤกษ์ยามมงคลส่งเสริมดวงชะตาเฉพาะบุคคลประจำเดือน” สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถนำไปใช้ไหว้เจ้า, ขอพรเพื่อรับพลัง, ติดต่อเจรจาค้าขาย, ขอความช่วยเหลือ, ช่วยแก้ไขอุปสรรค/เรื่องติดขัด ให้ทุเลาเบาบางลง และ ส่งเสริมความสำเร็จ ความสมหวัง เป็นมงคล มหามงคลแก่ผู้ใช้ฤกษ์ยาม


สิ่งที่ผู้ขอใช้บริการต้องส่งให้ Sages Academy ทาง E-mail ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )


  • ชื่อ-นามสกุล
  • วัน เดือน ปี เกิด เวลา ตกฟาก
  • ที่อยู่ปัจจุบันโดยละเอียด สำหรับจัดส่งเอกสาร


สิ่งที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับทางไปรษณีย์ EMS


  • เอกสารคำแนะนำ
  • เอกสารรูปดวงของผู้ขอรับบริการ
  • เอกสารรูปฤกษ์รับพลังส่งเสริมดวงชะตาเฉพาะบุคคลประจำเดือน


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7