เสาร์, 26 พฤษภาคม 2018
Home การให้คำปรึกษา

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหนังสือปฏิทินฤกษ์ยามมงคล (ไทย-จีน)
“ตั้งเต็กค้วงทงจือเปี่ยงก่ำ”
สำนักเทียงฮกตึ้ง ประจำปี 2557หนังสือปฏิทินฤกษ์ยามมงคล (ไทย-จีน) “ตั้งเต็กค้วงทงจือเปี่ยงก่ำ” สำนักเทียงฮกตึ้ง ประจำปีกะโง่ว (พ.ศ. 2557) ซึ่งรวบรวมกฏ และ เลือกเฟ้น คัดเลือก วัน เวลา ที่เหมาะสมตามระบบวิชาฤกษ์ยามชั้นสูงหลายระบบ เช่น ซำง้วน, คี้มึ้งตุ่งกะ, เฮี่ยงคงปวยแช, เอี้ยงคิ้ม, ชิกเจ็งสี่อื้อเทียงแช, กระต่ายดำ ฯลฯ ซึ่งรายละเอียดที่อยู่ในหนังสือปฏิทินจีน “ตั้งเต็กค้วงทงจือเปี่ยงก่ำ” ได้แก่


 • แสดงความรู้พื้นฐาน บทคัดย่อ คำจำกัดความ และ องค์ประกอบของวิชา ในแต่ละวิชา
 • แสดงแผนผังทิศทางดี-ร้าย ประจำปี และ เดือน ตามระบบวิชา 8 ทิศทาง, 24 ทิศทาง, 64 ทิศทาง
 • แสดงเก็กวิชาคี้มึ้งตุ่งกะประจำปี
 • แสดงเก็กวิชาคี้มึ้งตุ่งกะประจำเดือนในแต่ละเดือน
 • แสดงดาวเทพดี-ร้าย ที่สถิตย์ ณ ทิศต่างๆ ในแต่ละเดือน
 • แสดงดาวในระบบ 28 ดาวฤกษ์ ประจำปี
 • แสดงดาวในระบบ 28 ดาวฤกษ์ ประจำเดือนในแต่ละเดือน
 • แสดงเก็กวิชาเทียงแช ประจำปี
 • แสดงดาวจรในวิชาเฮี่ยงคงปวยแช ประจำปี
 • แสดงดาวจรในวิชาเฮี่ยงคงปวยแช ประจำเดือนในแต่ละเดือน
 • แสดงวันสิ้นสุดเดือนตามระบบจันทรคติ และ สุริยคติ
 • แสดงวันตามระบบวิชาซำง้วน 64 ข่วย
 • แสดงดาวจรวันตามระบบเฮี่ยงคงปวยแช
 • แสดงนับอิมของแต่ละวัน
 • แสดงดาวจรวันตามระบบวิชากระต่ายดำ
 • แสดงดาวฤกษ์ประจำวันตามระบบ 28 ดาวฤกษ์
 • แสดงวันเปลี่ยนขุนพลและยุคตามระบบวิชาเอี้ยงคิ้ม
 • แสดงดาวเทพตามระบบ 12 เกี๋ยง
 • แสดงวันมงคลตามระบบตังกง
 • แสดงวันมงคลตามระบบ 5 มงคล
 • แสดงเก็กตามระบบวิชาคี้มึ้งตุ่งกะ
 • แสดงข้อห้ามของแผ่โจ้ว
 • แสดงข้อห้ามของปรมาจารย์ตังกง
 • แสดงแม่ซื้ออยู่ประจำทิศ และ สถิตย์ ณ บริเวณต่างๆ
 • แสดงการปะทะ (ชง) บุคคลในแต่ละวัน
 • แสดงทิศอสูร (ซาสัวะ) ประจำปี เดือน วัน เวลา
 • แสดงทิศแตก (ส่วยผัวะ) ประจำปี เดือน วัน เวลา
 • แสดงทิศดาว 5 เหลือง (โหงวอึ้ง) ประจำปี เดือน วัน เวลา
 • ตารางแสดงเก็กช่วงเวลาดี-ร้าย ในแต่ละวัน ตามระบบวิชาฤกษ์ซำง้วน เทียงแช
 • แสดงทิศทางของ เทพเจ้าโชคลาภ, เทพเจ้าอุปถัมภ์, เทพเจ้าแห่งความยินดี, เทพเจ้าแห่งความโชคดี, วิหกเพลิง ประจำวัน
 • แสดงกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะกระทำการในแต่ละวัน สำหรับบ้านคน เช่น ไหว้เจ้า ขอพร เบิกเนตร กระทบดิน ก่อสร้าง พิธีหมั้น แต่งงาน รื้อถอน ซ่อมแซม ตั้งประตู เตา เตียง ฯลฯ
 • แสดงกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะกระทำการในแต่ละวัน สำหรับสุสาน เช่น กระทบดิน ซ่อมแซม ขุดหลุมฝังศพ บรรจุศพ เคลื่อนย้ายศพ ตั้งป้ายหิน ฝังศพ วันออกทุกข์ ฯลฯ
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการไหว้เจ้า ขอพร
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการตั้งเจ้าที่, ตี่จู๊เอี๊ย
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการย้ายเข้าบ้านใหม่
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการออกรถ
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการเปิดกิจการ, ร้านค้า
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการหมั้น, แต่งงาน
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการกระทบดิน
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการซ่อมแซม
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 壬 (หยิ่ม)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 子 (จื้อ)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 癸 (กุ่ย)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 丑 (ทิ่ว)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 艮 (กึ่ง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 寅 (อิ๊ง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 甲 (กะ)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 卯 (เบ้า)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 乙 (อิก)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 辰 (ซิ้ง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 巽 (สุ่ง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 巳 (จี๋)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 丙 (เปี้ย)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 午 (โง่ว)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 丁 (เต็ง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 未 (บี่)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 坤 (คุง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 申 (ซิม)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 庚 (แก)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 酉 (อิ้ว)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 辛 (ซิง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 戌 (สุก)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 乾 (เคี้ยง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 亥 (ไห)
 • แสดงรูปฤกษ์ที่เป็นมงคล พร้อมระบุทิศทางที่เหมาะแก่กระทำการของวิชาเอี้ยงคิ้ม (คัดเฉพาะรูปฤกษ์ที่มงคล)
 • แสดงรูปฤกษ์ที่เป็นมงคล พร้อมระบุทิศทางที่เหมาะแก่กระทำการของวิชาเทียงแช (คัดเฉพาะรูปฤกษ์ที่มงคล)
 • แสดงรูปฤกษ์ที่เป็นมงคล พร้อมระบุทิศทางที่เหมาะแก่กระทำการของวิชาซำง้วน 64 ข่วย (คัดเฉพาะรูปฤกษ์ที่มงคล)
 • แสดงรูปฤกษ์ที่เป็นมงคล พร้อมระบุทิศทางที่เหมาะแก่กระทำการของวิชากระต่ายดำ (คัดเฉพาะรูปฤกษ์ที่มงคล)
 • แสดงรูปฤกษ์ที่เป็นมงคล พร้อมระบุทิศทางที่เหมาะแก่กระทำการของวิชาไต่ลักหยิ่ม (คัดเฉพาะรูปฤกษ์ที่มงคล)
 • แสดงรูปฤกษ์ที่เป็นมงคลที่เป็นข้อยกเว้น ซึ่งปรมาจารย์เอี๊ยะกง ปรมาจารย์จางกง ปรมาจารย์เหลี่ยวกง ระบุให้สามารถกระทำการในทิศต้องห้ามได้ เช่น ทิศอสูร (ซาสัวะ), ทิศแตก (ส่วยผัวะ), ทิศ 5 เหลือง (โหงวอึ้ง), ทิศต้องห้ามต่างๆ
 • ภาคผนวก
 • ฯลฯ


ราคาเล่มละ: 360 บาท (พิมพ์จำนวนจำกัดสำหรับผู้สนใจ) 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7