เสาร์, 26 พฤษภาคม 2018
Home การให้คำปรึกษา

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหลักสูตร
“โหราศาสตร์จีน DIY (Do it yourself)”เนื่องในวาระครบรอบ 9 ปี ของการก่อตั้ง Sages Academy จึงเปิดสอนหลักสูตร “โหราศาสตร์จีน DIY (Do it yourself)” ด้วย 10 หลักสูตรที่ผู้สนใจไม่ควรพลาด อันได้แก่
1. หลักสูตรฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ 24 ทิศทาง (ระยะเวลาในการเรียน 6 วัน)

- วันที่ 1: ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 2: ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 3: ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 4: ศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 5: ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 6: ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้


วันที่ 1-2

 • Intro วิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ไขข้อข้องใจ การนำดวงจีนและรหัสบุคคลมาใช้กับฮวงจุ้ย ใช้ได้จริงหรือ?
 • เจี่ยจำ 24 ขุนเขา (สูตรการจำ 24 ขุนเขา)
 • ขุนเขา และ ธาตุ ในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ทฤษฎีนับกะ
 • การแบ่งอิม-เอี้ยง ในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ ก่อเกิด พิฆาต บั่นทอน
 • นับอิม
 • กระแส และ ทิศทาง ในแต่ละช่วง
 • เรียนรู้เข็มทิศ ทุกวงในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ตำแหน่ง และ องศาต้องห้าม (คงบ๊วง ฉุกข่วย ฉุกซัว) และ ผลกระทบในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ คำทำนาย ที่บอกปี เดือน ที่จะเกิดเหตุร้าย
 • เจี่ยจำ 24 ทิศทาง
 • 12 นักษัตร
 • เกี๊ยบสัวะ
 • โป๊ยเอี่ยวสัวะ (อสูรแปดทิศทางลดทอนพลังงาน)
 • อธิบาย 120 ฮุงกิม
 • อธิบาย 60 มังกร
 • อธิบาย 72 มังกร
 • การพิจารณานับอิม
 • ทฤษฎีการตั้งดวงบุคคล และครอบครัวนั้นๆ เพื่อพิจารณาทิศทางที่เหมาะสม
 • ทฤษฎีการคำนวณหาทิศทางที่เหมาะสมกับบุคคล และครอบครัวนั้นๆ
 • 24 ทิศทางที่ส่งผลกับรูปดวง 60 รูปแบบ เท่ากับ 1,440 ปฏิกิริยา
 • การคำนวณหาทิศนั่งทำงาน ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • การคำนวณหาทิศหัวนอน ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • ระบบทำนายผลกระทบบุคคลดี-ร้าย ในแต่ละทิศของเจี่ยจำ
 • ระบบ 28 ดาวฤกษ์
 • ธาตุของ 28 ดาวฤกษ์
 • ตำแหน่งจูป้อ และ เบญจธาตุ
 • ทิศไตรอสูร
 • ทิศแตก
 • ความสัมพันธ์ของปีทั้ง 60 ที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางทั้ง 24 ทิศ
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง


วันที่ 3-4

 • อิม-เอี้ยง ของพ้งจำ
 • ทางน้ำที่ถูกกำหนด
 • ทางน้ำอสูร
 • ซังซัว
 • 12 เฉี่ยงแซ
 • การเดิน 12 เฉี่ยงแซ
 • สุ่งเก็ก
 • เง็กเก็ก
 • ฮ้วยไช้เก็ก
 • เชี้ยวจุ้ยเก็ก
 • สุ่งจุ้ยเก็ก
 • ทางเดินน้ำดี และ น้ำทิ้ง
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่เจี่ย
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่เบ๊
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่โข่วราศีบน
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่โขว่ราศีล่าง
 • ตำแหน่งทางเดินน้ำเข้าบ้าน และ ตำแหน่งน้ำเสียออกบ้าน
 • ตำแหน่งการจัดวางที่เก็บน้ำ เพื่อสะสมโชคลาภ และ เงินทอง
 • การใช้ 120 ฮุงกิม พ้งจำ เสริมโชคลาภ
 • ระบบทำนายผลกระทบ น้ำดีเข้าตัวบ้าน
 • ระบบทำนายผลกระทบ น้ำเสียออกตัวบ้าน
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง


วันที่ 5-6

 • ธาตุแท้ของตงจำ
 • เสริมตำแหน่งบารมี โชคลาภ
 • ธาตุของสภาพแวดล้อม
 • ทิศโชคลาภ
 • ทิศส่งเสริม
 • ทิศบารมี
 • ทิศอุปสรรค
 • ทิศสูญเสีย
 • ปฏิกิริยาของตงจำ และ ผลกระทบดี-ร้าย ในแต่ละตำแหน่งของชัยภูมิภายนอก ที่ส่งผลต่อบ้านพักอาศัยนั้นๆ
 • การเปิดประตูในแต่ทิศทาง
 • การจัดชัยภูมิภายใน จัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องครัว
 • การพิจารณาตำแหน่งการจัดวางเตาไฟ
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องน้ำ
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องนอน
 • การพิจารณาตำแหน่งของเตียง
 • การพิจารณาตำแหน่งของโต๊ะทำงาน
 • ระบบทำนายผลกระทบบุคคลดี-ร้าย
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 2,250 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท 
2. หลักสูตรดวงจีนระบบ 5 ธาตุ (ระยะเวลาในการเรียน 6 วัน)

- วันที่ 1: ศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 2: ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 3: ศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 4: ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 5: ศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 6: ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro ประวัติวิชาดวงจีน ดวงจีนระบบ 5 ธาตุ
 • เราสามารถแก้ไขดวงชะตาได้จริงหรือไม่?
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ ก่อเกิด พิฆาต (ทำลาย) และ บั่นทอน
 • ธาตุแทนโรคภัยไข้เจ็บ
 • อิม-เอี้ยง
 • 10 ราศีฟ้า
 • ลักษณะของ 10 ราศีฟ้า โดยละเอียด
 • 12 ราศีดิน
 • ลักษณะของ 12 ราศีดิน โดยละเอียด
 • ราศีแฝง
 • ราศีแฝงมาจากที่ใด
 • ราศีฟ้า แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
 • ราศีดิน แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
 • ความแข็งแรงของธาตุในแต่ละเดือน (ฤดูกาล)
 • ซิ้งสัวะ (ดาวเทพ และ อสูร) ในรูปดวง
 • จับยี่เฉี่ยงแซ ปฏิกิริยาของ 12 วงจร ในรูปดวง
 • โหงวฮะ ราศีฟ้าภาคี
 • กฏราศีฟ้าภาคีแปรธาตุ ได้หรือไม่ได้
 • ลักฮะ ราศีดินภาคี
 • กฏราศีดินภาคีแปรธาตุ ได้หรือไม่ได้
 • เทียงขัก 10 ปฏิกิริยาพิฆาตของราศีฟ้า
 • ตี่ชง ปฏิกิริยาทำปะทะของราศีดิน
 • ไตรภาคี ปฏิกิริยาสามประสาน
 • ปั๊วซาฮะ ปฏิกิริยาครึ่งภาคี
 • ซาหวย ปฏิกิริยาไตรทิศ
 • เฮ้ง และ ซำเฮ้ง ปฏิกิริยาก่อกวน ความวุ่นวาย
 • พั่ว ปฏิกิริยาแตกหัก
 • ไห่ ปฏิกิริยาให้ร้าย
 • จับไต่คงบ๊วง ในรูปดวงพิจารณาอย่างไร
 • ลักชิง ปฏิกิริยาครอบครัว
 • จับซิ้ง 10 ปฏิกิริยา และ ความหมาย (ตามหลักการโป๊ยยี่สี่เถียว)
 • ความหมายของหลักต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับรูปดวงบุคคล
 • ลักษณะบุคคลโดยกำหนดจากดิถีในเดือนต่างๆ
 • การทำนายบุคคลกับ 60 กะจื้อ
 • การตั้งดวงจีน
 • การเดินวัยจร
 • การพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง
 • การพิจารณาธาตุสำคัญอันดับหนึ่ง (เอ่งซิ้ง)
 • การพิจารณาธาตุสำคัญอันดับสอง (ฮี่ซิ้ง)
 • การพิจารณาธาตุให้โทษ (กี๋ซิ้ง)
 • กฏของการพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง
 • การอ่านดวงจากวัยจรใหญ่
 • การอ่านดวงจากวัยจรกลาง
 • การอ่านดวงจากวัยจรเล็ก
 • การอ่านดวงจากปีจร
 • ผลกระทบของวัยจร ใหญ่ กลาง เล็ก และ ปีจร ที่เข้ากระทบรูปดวง
 • การทำนายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
 • การทำนายเรื่องการเงิน
 • การทำนายเรื่องอุบัติเหตุ
 • การทำนายเรื่องหน้าที่การงาน
 • การทำนายเรื่องความรัก
 • การทำนายเรื่องครอบครัว
 • รูปดวงเช่นใด ฟ้าส่งมาเกิด ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ
 • รูปดวงเช่นใด เมื่อมีภัย และ เรื่องเดือดร้อน จะมีคนมาช่วย และ มาช่วยเมื่อใด
 • รูปดวงเช่นใด เหมาะเป็นนายคน ลูกน้อง
 • การพิจารณาหาหุ้นส่วน เพื่อร่วมทำธุรกิจ
 • อาชีพใดเหมาะสมกับดวงชะตา
 • ในขณะศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะนำเอารูปดวงชะตาของผู้เข้าศึกษาทุกคน ยกขึ้นมาทำนายสด เพื่อพิสูจน์ให้ผู้เข้าศึกษาเห็นว่า หลักวิชาใช้งานได้จริง? มีความแม่นยำจริงหรือไม่? จะไม่มีการนำเอารูปดวงบุคคลที่รู้จักกันทั่วไปมาทำนาย เนื่องจาก สามารถหาหนังสือประวัติของบุคคลดังกล่าวมาอ่านได้อยู่แล้ว ซึ่งหากกระทำเยี่ยงนั้น จะแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนไม่ได้เป็นวิชาดวงจีนเลย เป็นเพียงการเล่นละครตามบทเท่านั้น
 • ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 2,250 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท 
3. หลักสูตรฤกษ์ยามและการใช้ปฏิทินจีนระบบ 5 ธาตุ (ระยะเวลาในการเรียน 6 วัน)

- วันที่ 1: ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 2: ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 3: ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 4: ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 5: ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 6: ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.


หลักสูตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะ: ผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ 24 ทิศทาง (หลักสูตรที่ 1) เนื่องจาก “ฮวงจุ้ย” กับ “ฤกษ์ยาม” มีความเกี่ยวเนื่องกันและต้องอาศัยซึ่งกันและกัน


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro วิชาฤกษ์ยามระบบ 5 ธาตุ
 • การใช้ปฏิทินจีน การอ่านปฏิทินจีน และความหมายของปฏิทินจีน (ใช้ปฏิทินฉบับภาษาจีน)
 • 10 ราศีบน 12 ราศีล่าง
 • เทียงกังโหงวฮะ ตี่จีลักฮะ
 • เทียงคัก ตี่ชง
 • เฮ้ง ผัวะ ไห่
 • คงบ๊วง
 • การวิเคราะห์รูปดวงบุคคลคนเดียว เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปดวงหลายบุคคล เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • 8 ทิศ 12 นักษัตร 24 ทิศทาง และ ธาตุของ 24 ทิศทาง
 • การคำนวณหาทิศซาสัวะ (ทิศไตรอสูร)
 • การคำนวณหาทิศส่วยผัวะ (ทิศแตก)
 • การคำนวณหาทิศโหงวอึ้ง (ทิศ 5 เหลือง)
 • การคำนวณหาทิศลักสือ พักสือ เจ่าจื้อ โชยสิก
 • การคำนวณหาทิศโบ่วกี้โต่วเทียง
 • การเลือกช่วงเวลาดี-ร้าย จากทั้ง 12 ช่วงเวลา ใน 60 วัน
 • การตั้งรูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์อ่อน-แข็ง
 • กฏของรูปฤกษ์ที่มีการภาคีแปรเปลี่ยน
 • การใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงกัน
 • วิธีการใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงดวง
 • รู้จัก ชง เฮ้ง ซาสัวะ จี่หยิ่ม และ ฮ่วยเถ้ากงสัวะ ของรูปฤกษ์และรูปดวง
 • 24 สารท
 • การเสริมมงคลของรูปฤกษ์
 • ลก เบ๊ กุ้ยนั๊ง
 • การใช้รูปฤกษ์ตามระบบสุริยคติ และ จันทรคติ
 • การใช้งานระบบ 28 ดาวฤกษ์ (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบ 5 มงคล (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบตังกง (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบ 12 เกี๋ยง (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • กฏของแผ่โจ้ว
 • กฎข้อบังคับในการใช้รูปฤกษ์ ข้อห้ามของรูปดวงบุคคล
 • กฎข้อบังคับในการใช้รูปฤกษ์ การเสริมมงคลของรูปดวง
 • กฎและรูปแบบของรูปฤกษ์ที่อนุญาตให้ใช้กับรูปดวงและทิศทาง
 • การคัดรูปฤกษ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น ไหว้เจ้า ขอพร การหมั้น แต่งงาน เดินทาง ออกรถ ขุดดินก่อสร้าง ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการร้านค้า ตั้งประตู ตั้งเตา ตั้งเตียง ฯลฯ
 • กฏข้อบังคับของการหารูปฤกษ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ
 • การอนุญาตให้ทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันตามปฏิทินจีน
 • การพิจารณาดาวมงคล และดาวอัปมงคล
 • รูปฤกษ์มงคล สำหรับซ่อม/สร้าง ทั้ง 24 ทิศทาง ประจำปี
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์ และ ผลกระทบที่จะเกิดหลังใช้รูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์ สำหรับการไหว้เจ้าและขอพร ซึ่งสัมพันธ์กับทิศทาง
 • ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 2,250 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท 
4. หลักสูตร “ฮวงจุ้ยเฮี่ยงคง 6 กฏ” (ไม่เปิดรับสมัคร)


เคล็ดวิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคง 6 กฏ เป็นเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยที่มีความจำเป็นต้องใช้ร่วมกับวิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคง 64 ข่วย และ วิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช (ดาว 9 ยุค) โดยจะกำหนดความเจริญรุ่งเรืองของพื้นที่โดยรอบที่เหมาะสม อธิบายลักษณะของกระแสที่เป็นมงคลและกระแสที่เป็นอัปมงคลในแต่ละช่วง


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • เอ่าที่โป๊ยข่วย
 • ข่วยแทนบุคคล และ อวัยวะ
 • ดาว 9 ดวง
 • ทิศทั้ง 24 ทิศ
 • 3 ยุค 9 ชะตา
 • 3 ยุค 2 พลัง
 • เจี่ยซิ้ง หลั่งซิ้ง
 • ซาปอข่วย
 • การใช้งานเจี่ยซิ้ง-หลั่งซิ้ง
 • กฏความลี้ลับและช่องว่างของช่วงเวลา คือ การกำหนดช่วงระยะเวลา
 • กฏการกำหนดการเดินพลัง หญิง ชาย
 • กฏมังกรทอง การกำหนดทิศทางที่เจริญรุ่งเรืองและเสื่อมโทรม
 • กฏลำดับดาว การเหิรดาว เดินหน้า และ ถอยหลัง
 • กฏประตูเมือง การเปิดประตูรับพลัง โดยพิจารณาช่องว่างของพลัง
 • กฎเทพประจำปี อันหมายถึงดาวจรปี
 • การเดินพลังของภูเขา
 • การเดินพลังของน้ำ
 • ง้าวบน
 • ง้าวกลาง
 • ง้าวล่าง
 • ข่วยพ่อแม่ และการแตกข่วยลูกทั้ง 24 ทิศ
 • การกำหนดตำแหน่งมงคล
 • อธิบายการนำมาใช้งานในขั้นสูง
 • ฯลฯ
5. หลักสูตรฮวงจุ้ย “ชัยภูมิเคี้ยงคุงก๊กป้อ” (ระยะเวลาในการเรียน 4 วัน + ภาคสนาม 1 วัน)

- วันที่ 1: ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 2: ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 3: ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 4: ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 5: จะนัดนอกตารางในภายหลัง ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งให้ทราบในห้องเรียน


เคล็ดวิชาการพิจารณาชัยภูมิ และ กระแส ทางน้ำ ระบบเคี้ยงคุงก๊กป้อ เป็นเคล็ดวิชาที่อธิบายลักษณะของถนนหนทาง แม่น้ำ ตำแหน่งน้ำ ที่เข้ามากระทบสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งดีร้าย ปัญหาสุขภาพ การงาน การเงิน แก่ผู้อยู่อาศัย รวมทั้งเจริญรุ่งเรือง และเสื่อมโทรมของกิจการ


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • เอ่าทีโป๊ยข่วย
 • 24 ขุนเขา
 • ชัยภูมิที่ใช้ร่วมกับเคี้ยงคุงก๊กป้อ
 • การเดินทางน้ำก่อนฟ้า
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำก่อนฟ้า
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำก่อนฟ้า
 • การเดินทางน้ำหลังฟ้า
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำหลังฟ้า
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำหลังฟ้า
 • การเดินทางน้ำตงที
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำตงที
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำตงที
 • การเดินทางน้ำอังเกียบ
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำอังเกียบ
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำอังเกียบ
 • การเดินทางน้ำตี่เฮ้ง
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำตี่เฮ้ง
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำตี่เฮ้ง
 • การเดินทางน้ำหูข่วย
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำหูข่วย
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำหูข่วย
 • การเดินทางน้ำเทียนเกียบ
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำเทียนเกียบ
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำเทียนเกียบ
 • การเดินทางน้ำกักอุ่ย
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำกักอุ่ย
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลายทางน้ำกักอุ่ย
 • การเดินทางน้ำเปียงอุย
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำเปียงอุย
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำเปียงอุย
 • การเดินทางน้ำโข่วตี่
 • ผลกระทบดี-ร้าย ของทางน้ำโข่วตี่
 • ลักษณะของชัยภูมิที่สนับสนุน และ ทำลาย ทางน้ำโข่วตี่
 • การเดินซาสัวะ ตี่ เจี่ย ที
 • ผลกระทบของซาสัวะ
 • ชัยภูมิถนน
 • ชัยภูมิแม่น้ำ
 • ชัยภูมิของสิ่งก่อสร้าง
 • ต้นไม้ อาคาร หิน
 • ลานรับพลัง
 • การแก้ไขตำแหน่งร้าย
 • การส่งเสริมตำแหน่งดี
 • การเลือกตำแหน่งที่ดีในหลักวิชา สำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้าง
 • ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 2,250 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท 
6. หลักสูตร “ฮวงจุ้ย เฮี่ยงคง 64 ข่วย” (ระยะเวลาในการเรียน 6 วัน)

- วันที่ 1: ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 2: ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 3: ศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 4: ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 5: ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 6: ศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.


หลักสูตรฮวงจุ้ย 64 ข่วย หลักวิชาฮวงจุ้ยที่มีผู้สนใจเรียนมากที่สุด หลักการพิจารณาเส้นข่วยทั้ง 6 เส้น เพื่อคัดเลือกทิศทางที่เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามหลักวิชาฮวงจุ้ย 64 ข่วย ที่มีการเปิดสอนกันทั่วโลก


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro ฮวงจุ้ย 64 ข่วย
 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • เอ่าทีโป๊ยข่วย
 • ความหมายของข่วย ที่สัมพันธ์กับบุคคล และ อวัยวะ
 • ตำแหน่งคงบ๊วง ในวิชาข่วย
 • ผังฮ้อโต้ว
 • ผังหลกจือ
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ
 • การแตกข่วยออกเป็น 64 ชุด
 • 64 ข่วย 64 ทิศทาง
 • 60 กะจื้อ แปลงเป็นข่วย
 • การต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วย
 • พลังอิม-เอี้ยง ในวิชา 64 ข่วย
 • สุ่งจื้อเก็ก 48 เก็ก
 • เง็กจื้อเก็ก 48 เก็ก
 • การกำหนดยุคของข่วย
 • การกำหนดธาตุในวิชา 64 ข่วย
 • ชื่อ และ ความหมาย คำทำนาย ในระบบวิชาฮวงจุ้ย 64 ข่วย
 • วงชั้นต่างๆ ของเข็มทิศ ในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 64 ทิศทาง
 • การวัดทิศทางของบ้านในระบบ 64 ข่วย
 • ทิศหัน และ ทิศนั่งที่ดี ในยุคต้น และ ยุคปลาย
 • ทิศที่ดีกับดวงของแต่ละบุคคลในบ้าน
 • วิธีการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นแบบ 7 รุ่น
 • วิธีการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นแบบ 6 เส้น
 • การพิจารณาง้าว 384 ง้าว
 • การพิจารณาง้าว เพื่อหาง้าวที่ดีที่สุด
 • การพิจารณาง้าวที่ดีในง้าวของยุค 6 (จุดไข่ปลาคาบเส้นง้าว)
 • คนไหนที่อยู่ในข่วย และ นอกข่วย (ได้รับผลจากองศาทิศทางของบ้าน)
 • ระบบการหาในข่วย และ นอกข่วย ของทิศดี-ทิศร้าย
 • การเปลี่ยนพลังร้ายให้กลายเป็นดี เพื่อเสริมบ้านที่อยู่อาศัย และ ธุรกิจ
 • ยุครุ่งเรืองและเสื่อมโทรมในระบบ 64 ข่วย
 • ยุครุ่งเรืองและยุคเสื่อมโทรมของที่อยู่อาศัย และ ธุรกิจ
 • การพิจารณา “เจี้ยซิ้ง” และ “หลั่งซิ้ง”
 • การดูห้องนอน และ สุขภาพ ในระบบ 64 ข่วย
 • การพิจารณาข่วยดี และ ข่วยร้าย ของห้องนอน
 • การปรับห้องนอนรับข่วยที่ดี เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ
 • การวางตำแหน่งเตา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในบ้าน ที่มีผลต่อสุขภาพร่างกาย และ ฐานะทางการเงิน
 • การหาทิศทางน้ำเข้า-น้ำออก ของตัวอาคารบ้านเรือน
 • ปฏิสัมพันธ์ของวิชาฮวงจุ้ย 64 ข่วย
 • เล้ง ซัว เหี่ยง จุ้ย นั่ง หัน พลัง น้ำ
 • หลักการหาความสัมพันธ์แบบ “ภาคี 5-ฮะโหงว”, “ภาคี 10-ฮะจั๊บ”, “ภาคี 15-ฮะจั๊บโหงว” และ “ภาคีก่อเกิด-ฮะแซเซ้ง”
 • ความหมายของเล้ง (พลัง)
 • ความหมายของซัว (จ๋อ/นั่ง)
 • ความหมายของเหี้ยง (หัน)
 • ความหมายของจุ้ย (น้ำ)
 • รูปแบบของ ภาคี 10
 • รูปแบบของ ภาคี 5
 • รูปแบบของ ภาคี 15
 • รูปแบบของ ภาคีสัมพันธ์ก่อเกิด
 • รูปแบบของ พลังปราณยุคบริสุทธิ์
 • รูปแบบของ ภาคียุคสัมพันธ์
 • สัมพันธ์ขโมยโชค
 • ความสัมพันธ์ของทิศทางที่เป็นข่วยพ่อ แม่ ลูก
 • การพิจารณารูปแบบของการภาคี และ ผลกระทบดี-ร้าย
 • การเลือกใช้รูปแบบของการภาคีให้เหมาะกับ บ้านหรืออาคาร และ บุคคล
 • พลังมังกร และ น้ำ กับการภาคีรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง และ ไม่สอดคล้อง
 • การวิเคราะห์ชัยภูมิ เหตุการณ์ และ ผลกระทบ
 • ประสิทธิภาพของข่วยพิเศษที่ดีข้ามยุคสมัย
 • ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 2,250 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท 
7. หลักสูตร “ฤกษ์ยาม เฮี่ยงคง 64 ข่วย” (ระยะเวลาในการเรียน 3 วัน)

- วันที่ 1: ศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 2: ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.

- วันที่ 3: ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00-23.00 น.


หลักสูตรฤกษ์ยาม 64 ข่วย หลักวิชาฤกษ์ยามที่มีผู้สนใจเรียนมากที่สุด หลักการพิจารณาเส้นข่วยทั้ง 6 เส้น เพื่อคัดเลือกฤกษ์ยามที่เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักวิชา 64 ข่วย ที่มีการเปิดสอนกันทั่วโลก ฤกษ์ 64 ข่วย จะมีประสิทธิภาพสูงส่งจริง ดังที่มีผู้กล่าวหรือไม่? ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • เอ่าทีโป๊ยข่วย
 • ผังฮ้อโต้ว
 • ผังหลกจือ
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ
 • การแตกข่วยออกเป็น 64 ชุด
 • 64 ข่วย 64 ทิศทาง
 • 60 กะจื้อ แปลงเป็นข่วย
 • การต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วย
 • สุ่งจื้อเก็ก 48 เก็ก
 • เง็กจื้อเก็ก 48 เก็ก
 • การแปลง ปี เดือน วัน ยาม เป็นข่วย
 • การกำหนดยุคของข่วย
 • การกำหนดธาตุในวิชา 64 ข่วย
 • การพิจารณาฤกษ์ยาม 64 ข่วย
 • ความสัมพันธ์ของรูปฤกษ์ ในระบบวิชา 64 ข่วย
 • เจ๊กขี่สุ่งเช็ง พลังขี่ใสสะอาด
 • ฮะแซเซ้ง ภาคีเกิดสำเร็จ
 • ฮะจั๊บ ภาคี 10
 • ฮะโหงว ภาคี 5
 • ฮะจั๊บโหงว ภาคี 15
 • เจ็กข่วยสุ่งเช็ง พลังยุคใสสะอาด
 • อุ่งเชียงธง ภาคียุค
 • ยุคฮะจั๊บ ภาคี 10
 • ยุคฮะโหงว ภาคี 5
 • ยุคฮะจั๊บโหงว ภาคี 15
 • ฤกษ์ภาคีขโมยโชค
 • การคัดเลือกฤกษ์ยามที่ดี
 • การพิจารณาฤกษ์ยามให้เข้ากับทิศกระทำการ
 • การพิจารณาฤกษ์ยามให้เข้ากับตัวบุคคล
 • การพิจารณาฤกษ์ยามให้เข้ากับทิศกระทำการ และ ตัวบุคคล (สามประสาน)
 • ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 2,250 บาท และ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท 
8. หลักสูตรการทำนาย “ดวงชะตาในระบบวิชาดาวทั้ง 9 ดวง” (ไม่เปิดรับสมัคร)


การทำนายดวงชะตาของบุคคลตามหลักวิชาโหราศาสตร์จีนนั้น สามารถแบ่งออกเป็นหลายแขนง เช่น ระบบทำนายดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง ประกอบด้วยราศีบนและราศีล่าง ระบบทำนายดวงด้วยข่วยทั้ง 64 ชุด แต่มีการทำนายรูปดวงชะตาอีกหนึ่งระบบที่ไม่ค่อยมีคนทราบมากนัก คือ การทำนายดวงชะตาบุคคล โดยใช้ระบบดาวทั้ง 9 ดวง คือ การคำนวณหาดาวจรยุคที่บุคคลนั้นๆ เกิด และ การคำนวณหาดาวจรปี ดาวจรเดือน ดาวจรวัน ดาวจรยาม เพื่อนำมาทำนายรูปดวงชะตาของบุคคล ซึ่งหลักการดังกล่าวก็มีความแม่นยำอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ อีกทั้งการศึกษา การทำนาย และ การใช้งานยังง่ายดายมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับหลักวิชาการทำนายดวงชะตาระบบอื่นๆ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์จีน และ หลักวิชาการทำนายดวงชะตาในระบบวิชาดาวทั้ง 9 ดวง ยังสามารถนำไปใช้ทำนาย ทะเบียนรถ เลขที่บ้าน เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro การทำนายดวงชะตาในระบบวิชาดาวทั้ง 9 ดวง
 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • เอ่าทีโป๊ยข่วย
 • ธาตุของทิศทั้ง 8
 • ข่วยทั้ง 8 เมื่อแทนความหมายธรรมชาติ บุคคล และ อวัยวะ
 • ภูมิของดาว
 • นับกะ
 • การต่งง้าว
 • หลกจือ
 • ดาว 9 ยุค ดาว 9 ดวง และ ธาตุ
 • วิธีการคำนวณหาดาวจรยุคเกิดของบุคคล
 • วิธีการคำนวณหาดาวจรปีเกิดของบุคคล
 • วิธีการคำนวณหาดาวจรเดือนเกิดของบุคคล
 • วิธีการคำนวณหาดาวจรวันเกิดของบุคคล
 • การตั้งรูปดวงชะตาบุคคล
 • กฏเจี่ยซิ้ง กฏหลั่งซิ้ง
 • 8 ประตู ไค แซ ฮิว เก้ง โต๋ว ซี่ เซีย เกีย และ ความสัมพันธ์ของรูปดวง และ ตัวที่จรเข้ามากระทบ
 • กิวเก็ง และ ผลกระทบ เมื่อรูปดวงถูกกระทบ
 • การทำนายเรื่องราวดี-ร้าย
 • หน้าที่การงาน
 • ความเจ็บป่วย
 • ทรัพย์สิน เงินทอง
 • การคำนวณหาเลขทะเบียนรถยนต์ที่เหมาะสมกับดวงชะตา
 • การคำนวณหาเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เหมาะสมกับดวงชะตา
 • ฯลฯ
9. หลักสูตร “การคำนวณหาฤกษ์ยามมงคลสมรส” (ไม่เปิดรับสมัคร)


การจัดงานพิธีมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวนั้น มีความเชื่อว่า เมื่อประกอบพิธีในฤกษ์ยามมงคลแล้ว จะทำให้คู่บ่าวสาวมีความรักใคร่สามัคคี ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ อยู่ครองคู่จนถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร ในชั้นสูงของการพิจารณาหาฤกษ์ยามมงคลสมรส ปรมาจารย์กล่าวไว้ว่า “หากหญิงสาวใดแต่งเข้าบ้านฝ่ายชายแล้ว ถ้าฤกษ์มงคลสมรสนั้นเป็นอัปมงคล ฝ่ายชายอาจได้รับผลกระทบในเรื่องหน้าที่การงานและสุขภาพ ทั้งนี้รวมไปถึงบิดามารดาของฝ่ายชายด้วย” ฉะนั้น การใช้ฤกษ์มงคลสมรสจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง


หลักสูตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะ: ผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรดวงจีนระบบ 5 ธาตุ (หลักสูตรที่ 2)


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro วิชาฤกษ์ยามมงคลสมรส
 • การใช้ปฏิทินจีน (ใช้ปฏิทินฉบับภาษาจีน)
 • 10 ราศีบน 12 ราศีล่าง
 • เทียงกังโหงวฮะ ตี่จีลักฮะ
 • เทียงคัก ตี่ชง
 • เฮ้ง ผัวะ ไห่
 • คงบ๊วง
 • การวิเคราะห์รูปดวงบุคคลคนเดียว เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปดวงหลายบุคคล เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • การเลือกช่วงเวลาดี-ร้าย จากทั้ง 12 ช่วงเวลา ใน 60 วัน
 • การตั้งรูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์อ่อน-แข็ง
 • กฏของรูปฤกษ์ที่มีการภาคีแปรเปลี่ยน
 • การใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงกัน
 • วิธีการใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงดวง
 • รู้จัก ชง เฮ้ง ซาสัวะ จี่หยิ่ม และ ฮ่วยเถ้ากงสัวะ ของรูปฤกษ์และรูปดวง
 • 24 สารท
 • การเสริมมงคลของรูปฤกษ์
 • ลก เบ๊ กุ้ยนั๊ง
 • เทียงเต็ก ง้วยเต็ก ส่วยเต็ก เทียงเต็กฮะ ง้วยเต็กฮะ ส่วยเต็กฮะ ซำคี้ ฯลฯ
 • การใช้รูปฤกษ์ตามระบบสุริยคติ และ จันทรคติ
 • การใช้งานระบบ 28 ดาวฤกษ์ (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบ 5 มงคล (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบตังกง (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • การใช้งานระบบ 12 เกี๋ยง (ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยศึกษามา)
 • กฏของแผ่โจ้ว
 • กฎข้อบังคับในการใช้รูปฤกษ์ ข้อห้ามของรูปดวงบุคคล
 • กฎข้อบังคับในการใช้รูปฤกษ์ การเสริมมงคลของรูปดวง
 • กฎและรูปแบบของรูปฤกษ์ที่อนุญาตให้ใช้กับรูปดวงและทิศทาง
 • กฏข้อบังคับของการหารูปฤกษ์มงคลสมรส
 • ปีห้ามแต่งชาย ปีห้ามแต่งหญิง ปะทะพ่อ ปะทะแม่
 • เดือนมหามงคล เดือนมงคล เดือนพ่อแม่ เดือนญาติ เดือนดีสามี เดือนดีตัวเอง
 • วันมงคลในแต่ละเดือน ของรูปดวงชะตาแต่ละรูปแบบ
 • เรือนเจ้าชะตา เรือนสามี เรือนภรรยา เรือนบุตรธิดา เรือนหญิงชาย เรือนตั้งครรภ์ ฯลฯ
 • เสือขาว สุนัขสวรรค์ ร้างเรือนหอ ชู้สาว ปิดประตูตาย ยันต์เป็นตาย ฯลฯ
 • ดาวคมดาบ ดาวภรรยา ดาวก่อเกิดภรรยา ดาวาสนาภรรยา ดาวรุ่งเรืองภรรยา ดาวตายภรรยา ดาวสุสานภรรยา ดาวสูญสิ้นภรรยา ดาวยศศักดิ์ ดาวก่อเกิดยศศักดิ์ ดาววาสนายศศักดิ์ ดาวรุ่งเรืองยศศักดิ์ ดาวตายยศศักดิ์ ดาวสุสานยศศักดิ์ ดาวสูญสิ้นยศศักดิ์ ดาวคมดาบ ดาวสามี ดาวก่อเกิดสามี ดาววาสนาสามี ดาวรุ่งเรืองสามี ดาวตายสามี ดาวสุสานสามี ดาวสูญสิ้นสามี ดาวบุตร ดาวก่อเกิดบุตร ดาววาสนาบุตร ดาวรุ่งเรืองบุตร ดาวตายบุตร ดาวสุสานบุตร ดาวสูญสิ้นบุตร
 • ห้องไร้ทายาท วิหกแดง ธรณีอาชา มังกรอสูร เสื่อม เทพมาร สิ้นบุตร ปะทะพ่อ ปะทะแม่
 • ดาวกระทบบิดาสามี ดาวกระทบมารดาสามี ดาวขุนพลสู้ไม่ถอย ดาววุ่นวาย
 • กำลังหญิง กำลังชาย
 • ห่งฮ้วง คี่ลิ้ง
 • เอ่งข่วย โท่ยข่วย
 • การคำนวณหาฤกษ์ยามในการไหว้ฟ้าดิน
 • ทิศทางมงคล และ ทิศต้องห้าม เพื่อประกอบพิธีไหว้ฟ้าดิน
 • การคำนวณหาทิศนั่งที่จะต้องใช้ในพิธียกน้ำชา/รดน้ำสังข์ ซึ่งส่งผลแตกต่างกันในแต่ละทิศทางอันได้แก่ ทิศอายุยืน ทิศไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร ทิศเจริญรุ่งเรืองประสบความสุข ทิศรับโชคลาภ ทิศปากเสียง ทิศเจ็บป่วย ทิศตายจาก
 • การหาฤกษ์ยามในการตั้งเตียง (ในเรือนหอ)
 • กฏและข้อบังคับให้การคำนวณหาฤกษ์ตั้งเตียง/ปูเตียง
 • ทิศทางมงคลในการตั้งเตียง
 • การอนุญาตให้ทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันตามปฏิทินจีน
 • การพิจารณาดาวมงคล และดาวอัปมงคล
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์ และ ผลกระทบที่จะเกิดหลังใช้รูปฤกษ์
 • ฯลฯ
10. หลักสูตร “การคำนวณหาฤกษ์ยามมงคลคลอดบุตร” (ไม่เปิดรับสมัคร)


ในสมัยโบราณ การหาฤกษ์ยามมงคลในการคลอดบุตรเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะผู้เป็นบิดามารดาล้วนคาดหวังให้บุตรเกิดมาได้รับการส่งเสริมจากฟ้า มีโชคชะตาวาสนาดี ประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน และครอบครัว อีกทั้งมุ่งหวังให้บุตรที่เกิดมาเป็นคนดี กตัญญูรู้คุณ สามารถดูแลบิดามารดาได้จนถึงที่สุดแห่งชีวิต หลักวิชาการคำนวณหาฤกษ์ยามมงคลในการคลอดบุตรมีความสลับซับซ้อนในการพิจารณา ผู้ที่จะให้ฤกษ์คลอดได้นั้น จะต้องเข้าใจทั้งหลักวิชาการทำนายดวงชะตา และเชี่ยวชาญระบบวิชาฤกษ์ยามอย่างแจ่มแจ้ง


หลักสูตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะ: ผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้งที่ Sages เป็นผู้สอนเท่านั้น เนื่องจากวิธีการวิเคราะห์และการทำนายดวงชะตาในระบบที่ Sages ใช้ จะแตกต่างจากที่อื่นเปิดสอน


รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

 • Intro วิชาฤกษ์ยามมงคลคลอดบุตร
 • การใช้ปฏิทินจีน (ใช้ปฏิทินฉบับภาษาจีน)
 • 10 ราศีบน 12 ราศีล่าง
 • เทียงกังโหงวฮะ ตี่จีลักฮะ
 • เทียงคัก ตี่ชง
 • เฮ้ง ผัวะ ไห่
 • คงบ๊วง
 • การวิเคราะห์รูปดวงบุคคลคนเดียว เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปดวงสามี-ภรรยา เพื่อหาธาตุที่เหมาะสมในการใช้รูปฤกษ์
 • การเลือกช่วงเวลาดี-ร้าย จากทั้ง 12 ช่วงเวลา ใน 60 วัน
 • การตั้งรูปฤกษ์
 • การวิเคราะห์รูปฤกษ์อ่อน-แข็ง
 • กฏของรูปฤกษ์ที่มีการภาคีแปรเปลี่ยน
 • การใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงกัน
 • วิธีการใช้รูปฤกษ์ที่มีการชงดวง
 • รู้จัก ชง เฮ้ง ซาสัวะ จี่หยิ่ม และ ฮ่วยเถ้ากงสัวะ ของรูปฤกษ์และรูปดวง
 • 24 สารท
 • การเสริมมงคลของรูปฤกษ์
 • ลก เบ๊ กุ้ยนั๊ง
 • เทียงเต็ก ง้วยเต็ก ส่วยเต็ก เทียงเต็กฮะ ง้วยเต็กฮะ ส่วยเต็กฮะ ซำคี้ ฯลฯ
 • การใช้รูปฤกษ์ตามระบบสุริยคติ และ จันทรคติ
 • วิธีการวิเคราะห์ดวงชะตาของสามี-ภรรยา เพื่อทำนายการแท้งของครรภ์/หมัน/ไม่สามารถมีบุตรได้
 • วิธีการวิเคราะห์ดวงชะตาของสามี-ภรรยา เพื่อทำนายน้ำเชื้อ/มดลูก ที่ไม่แข็งแรง
 • วิธีการวิเคราะห์ดวงชะตาของสามี-ภรรยา เพื่อทำนายบุตรที่จะมาเกิดในปีใด
 • วิธีการวิเคราะห์ดวงชะตาของสามี-ภรรยา เพื่อทำนายเพศของบุตรที่จะมาเกิด
 • วิธีการวิเคราะห์ดวงชะตาของสามี-ภรรยา เพื่อทำนายนิสัยของบุตรที่จะมาเกิด
 • วิธีการวิเคราะห์ดวงชะตาของสามี-ภรรยา เพื่อทำนายความอ่อนแอ แข็งแรง พิการ ของบุตรที่จะมาเกิด
 • การตั้งรูปฤกษ์ และรูปดวงของเด็กที่จะมาเกิด
 • การตั้งวัยจร ของรูปดวงเด็กที่จะมาเกิด
 • การทำนายช่วงอายุของเด็กที่จะมาเกิด
 • การพิจารณารูปดวงชะตาของเด็ก ในลักษณะการกำหนด รูปดวงที่เกิดมาเรียนหนังสือเก่ง รูปดวงที่เกิดมาจะออกโรงเรียนกลางครัน/เรียนหนังสือไม่จบ รูปดวงที่เกิดมาประสบความสำเร็จในชีวิต รูปดวงที่เกิดมาเป็นลูกน้อง รูปดวงที่เกิดมาเป็นเจ้าของกิจการ รูปดวงที่จะเกิดมามีโรคประจำตัว รูปดวงที่เกิดมาล้มละลาย/ชีวิตล้มเหลว รูปดวงที่เกิดมาเกเร/ติดเพื่อนไม่ดี ฯลฯ
 • วิเคราะห์ลักษณะของรูปดวงในแต่ละแบบของดวงชะตาเด็กที่จะมาเกิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบิดา/มารดา
 • การตั้งชื่อบุคคล ในสอดคล้องกับดวงชะตา
 • ฯลฯ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


***กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางสัปดาห์ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น ติดธุระสำคัญ เจ็บป่วย ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นกับอาจารย์ผู้สอน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ Sages จะประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์***


จองลงทะเบียน: โอนเงินค่าเรียนมาที่ บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 349-264-2458 หลังโอนเงินแล้ว กรุณาส่งข้อความ sms แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน พร้อมกับหลักสูตรที่สมัคร มาที่ 081-639-8518 ตัวอย่างเช่น นายกอปร รักดี 0891234567 (หลักสูตร 1-2-3) โอนวันที่ 4 ส.ค. 60 เวลา 12.59 น. สำหรับหลักฐานการโอนเงิน ได้แก่ สลิปโอนเงิน หรือ ใบนำฝาก เก็บไว้ให้ดี ให้ถือมาวันเรียน เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งนึง


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-22.00 น.)


ความรู้พื้นฐาน ที่ผู้เข้าศึกษาจำเป็นต้องทราบ

- 10 ราศีฟ้า คลิ๊กที่นี่
- 12 ราศีดิน คลิ๊กที่นี่
- ปฏิกิริยา 5 ธาตุ คลิ๊กที่นี่
- อักษรจีนพื้นฐานที่ใช้งาน [ดาวน์โหลดแบบฝึกเขียนอักษรจีน >>> คลิ๊กที่นี่]สถานศึกษา: อาคาร Sages Academy โครงการศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ ซอย 17


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7