เสาร์, 26 พฤษภาคม 2018
Home ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

การให้คำปรึกษา


1. รับเป็นที่ปรึกษาการคัดเลือกพื้นที่ ทำเล และ การสำรวจชัยภูมิ รวมถึงการจัดการพื้นที่ให้ถูกต้องเหมาะสมให้อยู่ในชะตา เพื่อใช้สำหรับปลูกสร้างบ้านพักอาศัย กิจการ โรงงาน โครงการหมู่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม รีสอร์ท โรงแรม


2. รับเป็นที่ปรึกษาสำหรับการพิจารณา การกำหนดตำแหน่งอาคารประธานให้สอดคล้องกับชัยภูมิและกระแสในชะตา รวมถึงอาคารบริวารให้สอดคล้องกับชัยภูมิโดยรอบ กำหนดตำแหน่งเปิดประตูรับกระแส การจัดวางแปลนแผนผังของชัยภูมิภายนอก-ใน (ทำงานร่วมกับสถาปนิก และ วิศวกร) สำหรับก่อสร้างบ้านพักอาศัย กิจการ โรงงาน โครงการหมู่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม รีสอร์ท โรงแรม กำหนดตำแหน่งรับพลังมังกร


3. รับเป็นที่ปรึกษาสำหรับการปรับแต่ง-แก้ไขฮวงจุ้ยบ้านพักอาศัยอาคาร สำนักงาน กิจการ โรงงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท โครงการหมู่บ้าน โดยพิจารณาว่า สถานที่แห่งนั้นขาดชะตาแล้วหรือไม่? หากยังไม่ขาดชะตาก็สามารถปรับแต่ง-แก้ไขฮวงจุ้ยได้ผล แต่ถ้าหากขาดชะตาไปแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะปรับแต่ง-แก้ไขฮวงจุ้ยได้ผล ไม่ว่าจะใช้หลักวิชาอะไรก็ตาม จึงมีการแนะนำให้ย้ายออกไปเพื่อหาสถานที่ใหม่ แต่ถ้าหากไม่ทำการย้ายออก ก็ต้องยอมรับสภาพตามเหตุ และ ไม่ต้องไปแสวงหาผู้ใดมาจัดการปรับแต่ง-แก้ไขฮวงจุ้ยให้อีก การพิจารณาชะตาของสถานที่เป็นเคล็ดลับชั้นสูงของหลักวิชาซำง้วน 64 ข่วย ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาชัยภูมิร่วมกับกระแสที่มากระทบกับสถานที่นั้นๆ ในแต่ละยุค ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่?


4. รับเป็นที่ปรึกษาการคัดเลือกบ้านพักอาศัยใหม่ สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องย้ายบ้านพักอาศัยใหม่ เหตุเพราะบ้านพักอาศัยหลังเดิมอยู่ในชัยภูมิและกระแสที่ขาดชะตาไปแล้ว ทำให้กิจการหน้าที่การงานไม่เจริญรุ่งเรือง ชีวิตมีแต่ปัญหา เรื่องวุ่นวาย เดือดร้อน เจ็บไข้ได้ป่วยตลอด ฯลฯ


ให้คำปรึกษาโดย: ผู้ชำนาญ และ มีความเชี่ยวชาญ ในหลักวิชาซำง้วน 64 ข่วย จาก Sages Academy (ซึ่งปัจจุบันผู้บรรลุวิชาในประเทศไทยนี้ มีผู้บรรลุวิชาซำง้วน 64 ข่วย เหลือไม่เกิน 10 คน และ 8 ใน 10 เป็นนักศึกษาของ Sages Academy ซึ่งได้รับการคัดเลือกเพื่อถ่ายทอดหลักวิชานี้โดยมุขปาฐะจากอาจารย์)


ซึ่งหลักวิชาซำง้วน 64 ข่วย สามารถก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของสถานที่ และ เพื่อความมั่นคง ก้าวหน้า สำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน การประกอบธุรกิจ มีโชคมีลาภ มียศ เสริมส่งบารมี ขจัดปัดเป่าทุกข์โศกให้สูญสิ้น ส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้อยู่อาศัยในสถานที่นั้นๆ


(โปรดระวังผู้แอบอ้าง ว่าบรรลุวิชาซำง้วน 64 ข่วย และ สามารถพิจารณาชะตาบ้านได้) หลักการพิจารณาชะตาบ้าน ไม่ใช่การใช้วิชาเฮี่ยงคงปวยแช (ดาวเหิร) หาดาว 8 โชคลาภ และ ดาว 8 บารมี ซึ่งมี Case ของกิจการแห่งหนึ่ง โดยผังดาวของกิจการแห่งนี้ เป็นดาว 8 น้ำ และ ดาว 8 ภูเขารุ่งเรือง โดยก่อนหน้านั้นมีซินแสที่ใช้วิชาเฮี่ยงคงปวยแช เข้าไปจัดแล้วไม่ต่ำกว่า 8 คน ในที่สุดกิจการแห่งนี้ก็ถูกธนาคารยึด และ ขายทอดตลาด โดยผู้ซื้อรายใหม่ได้เชิญอาจารย์จาก Sages ไปทำการตรวจสอบ และ ทำการปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ย โดยใช้หลักวิชาซำง้วน 64 ข่วย ปัจจุบันกิจการแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และ กำลังขยายกิจการเพิ่มเติม ซึ่ง Case นี้ เป็นหนึ่งในหลายๆ Case ที่ได้ถูกยกเป็นกรณีศึกษาให้กับนักศึกษาของ Sages Academy เข้าใจเรื่อง ดาว 8 น้ำ และ ดาว 8 ภูเขา ของวิชาเฮี่ยงคงปวยแช ยังมีข้อบกพร่องหลายอย่าง ไม่ใช่ของวิเศษอย่างที่หลายๆ คนหลงใหล และ งมงาย


ด้วยเหตุนี้เอง Sages Academy จึงทำการเปิดสอนวิชาเฮี่ยงคงปวยแช / วิชาดาวเหิร / วิชาดาวบิน ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนของทุกเดือนแก่ผู้สนใจ เพื่อมิให้ผู้สนใจต้องเสียเงินจ้างซินแสที่ใช้วิชาเฮี่ยงคงปวยแช หรือ เสียเงินเรียนวิชาเฮี่ยงคงปวยแช)ติดต่อสอบถาม: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-22.00 น.)


ส่งข้อมูลมาที่ Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7