ศุกร์, 22 มิถุนายน 2018
Home ฤกษ์จัดงานมงคลสมรส


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


หนังสือปฏิทินฤกษ์ยามมงคล (ไทย-จีน)
“ตั้งเต็กค้วงทงจือเปี่ยงก่ำ”
สำนักเทียงฮกตึ้ง ประจำปี 2557หนังสือปฏิทินฤกษ์ยามมงคล (ไทย-จีน) “ตั้งเต็กค้วงทงจือเปี่ยงก่ำ” สำนักเทียงฮกตึ้ง ประจำปีกะโง่ว (พ.ศ. 2557) ซึ่งรวบรวมกฏ และ เลือกเฟ้น คัดเลือก วัน เวลา ที่เหมาะสมตามระบบวิชาฤกษ์ยามชั้นสูงหลายระบบ เช่น ซำง้วน, คี้มึ้งตุ่งกะ, เฮี่ยงคงปวยแช, เอี้ยงคิ้ม, ชิกเจ็งสี่อื้อเทียงแช, กระต่ายดำ ฯลฯ ซึ่งรายละเอียดที่อยู่ในหนังสือปฏิทินจีน “ตั้งเต็กค้วงทงจือเปี่ยงก่ำ” ได้แก่


 • แสดงความรู้พื้นฐาน บทคัดย่อ คำจำกัดความ และ องค์ประกอบของวิชา ในแต่ละวิชา
 • แสดงแผนผังทิศทางดี-ร้าย ประจำปี และ เดือน ตามระบบวิชา 8 ทิศทาง, 24 ทิศทาง, 64 ทิศทาง
 • แสดงเก็กวิชาคี้มึ้งตุ่งกะประจำปี
 • แสดงเก็กวิชาคี้มึ้งตุ่งกะประจำเดือนในแต่ละเดือน
 • แสดงดาวเทพดี-ร้าย ที่สถิตย์ ณ ทิศต่างๆ ในแต่ละเดือน
 • แสดงดาวในระบบ 28 ดาวฤกษ์ ประจำปี
 • แสดงดาวในระบบ 28 ดาวฤกษ์ ประจำเดือนในแต่ละเดือน
 • แสดงเก็กวิชาเทียงแช ประจำปี
 • แสดงดาวจรในวิชาเฮี่ยงคงปวยแช ประจำปี
 • แสดงดาวจรในวิชาเฮี่ยงคงปวยแช ประจำเดือนในแต่ละเดือน
 • แสดงวันสิ้นสุดเดือนตามระบบจันทรคติ และ สุริยคติ
 • แสดงวันตามระบบวิชาซำง้วน 64 ข่วย
 • แสดงดาวจรวันตามระบบเฮี่ยงคงปวยแช
 • แสดงนับอิมของแต่ละวัน
 • แสดงดาวจรวันตามระบบวิชากระต่ายดำ
 • แสดงดาวฤกษ์ประจำวันตามระบบ 28 ดาวฤกษ์
 • แสดงวันเปลี่ยนขุนพลและยุคตามระบบวิชาเอี้ยงคิ้ม
 • แสดงดาวเทพตามระบบ 12 เกี๋ยง
 • แสดงวันมงคลตามระบบตังกง
 • แสดงวันมงคลตามระบบ 5 มงคล
 • แสดงเก็กตามระบบวิชาคี้มึ้งตุ่งกะ
 • แสดงข้อห้ามของแผ่โจ้ว
 • แสดงข้อห้ามของปรมาจารย์ตังกง
 • แสดงแม่ซื้ออยู่ประจำทิศ และ สถิตย์ ณ บริเวณต่างๆ
 • แสดงการปะทะ (ชง) บุคคลในแต่ละวัน
 • แสดงทิศอสูร (ซาสัวะ) ประจำปี เดือน วัน เวลา
 • แสดงทิศแตก (ส่วยผัวะ) ประจำปี เดือน วัน เวลา
 • แสดงทิศดาว 5 เหลือง (โหงวอึ้ง) ประจำปี เดือน วัน เวลา
 • ตารางแสดงเก็กช่วงเวลาดี-ร้าย ในแต่ละวัน ตามระบบวิชาฤกษ์ซำง้วน เทียงแช
 • แสดงทิศทางของ เทพเจ้าโชคลาภ, เทพเจ้าอุปถัมภ์, เทพเจ้าแห่งความยินดี, เทพเจ้าแห่งความโชคดี, วิหกเพลิง ประจำวัน
 • แสดงกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะกระทำการในแต่ละวัน สำหรับบ้านคน เช่น ไหว้เจ้า ขอพร เบิกเนตร กระทบดิน ก่อสร้าง พิธีหมั้น แต่งงาน รื้อถอน ซ่อมแซม ตั้งประตู เตา เตียง ฯลฯ
 • แสดงกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะกระทำการในแต่ละวัน สำหรับสุสาน เช่น กระทบดิน ซ่อมแซม ขุดหลุมฝังศพ บรรจุศพ เคลื่อนย้ายศพ ตั้งป้ายหิน ฝังศพ วันออกทุกข์ ฯลฯ
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการไหว้เจ้า ขอพร
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการตั้งเจ้าที่, ตี่จู๊เอี๊ย
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการย้ายเข้าบ้านใหม่
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการออกรถ
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการเปิดกิจการ, ร้านค้า
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการหมั้น, แต่งงาน
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการกระทบดิน
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล สำหรับการซ่อมแซม
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 壬 (หยิ่ม)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 子 (จื้อ)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 癸 (กุ่ย)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 丑 (ทิ่ว)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 艮 (กึ่ง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 寅 (อิ๊ง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 甲 (กะ)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 卯 (เบ้า)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 乙 (อิก)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 辰 (ซิ้ง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 巽 (สุ่ง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 巳 (จี๋)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 丙 (เปี้ย)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 午 (โง่ว)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 丁 (เต็ง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 未 (บี่)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 坤 (คุง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 申 (ซิม)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 庚 (แก)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 酉 (อิ้ว)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 辛 (ซิง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 戌 (สุก)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 乾 (เคี้ยง)
 • แสดงตารางการคัดเลือก ปี เดือน วัน และ เวลามงคล ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อม สร้าง ประจำทิศ 亥 (ไห)
 • แสดงรูปฤกษ์ที่เป็นมงคล พร้อมระบุทิศทางที่เหมาะแก่กระทำการของวิชาเอี้ยงคิ้ม (คัดเฉพาะรูปฤกษ์ที่มงคล)
 • แสดงรูปฤกษ์ที่เป็นมงคล พร้อมระบุทิศทางที่เหมาะแก่กระทำการของวิชาเทียงแช (คัดเฉพาะรูปฤกษ์ที่มงคล)
 • แสดงรูปฤกษ์ที่เป็นมงคล พร้อมระบุทิศทางที่เหมาะแก่กระทำการของวิชาซำง้วน 64 ข่วย (คัดเฉพาะรูปฤกษ์ที่มงคล)
 • แสดงรูปฤกษ์ที่เป็นมงคล พร้อมระบุทิศทางที่เหมาะแก่กระทำการของวิชากระต่ายดำ (คัดเฉพาะรูปฤกษ์ที่มงคล)
 • แสดงรูปฤกษ์ที่เป็นมงคล พร้อมระบุทิศทางที่เหมาะแก่กระทำการของวิชาไต่ลักหยิ่ม (คัดเฉพาะรูปฤกษ์ที่มงคล)
 • แสดงรูปฤกษ์ที่เป็นมงคลที่เป็นข้อยกเว้น ซึ่งปรมาจารย์เอี๊ยะกง ปรมาจารย์จางกง ปรมาจารย์เหลี่ยวกง ระบุให้สามารถกระทำการในทิศต้องห้ามได้ เช่น ทิศอสูร (ซาสัวะ), ทิศแตก (ส่วยผัวะ), ทิศ 5 เหลือง (โหงวอึ้ง), ทิศต้องห้ามต่างๆ
 • ภาคผนวก
 • ฯลฯ


ราคาเล่มละ: 360 บาท (พิมพ์จำนวนจำกัดสำหรับผู้สนใจ) 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7