พุธ, 17 กรกฏาคม 2019
Home


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ฮวงจุ้ย ซำง้วน: การต่งง้าวข่วยขั้นพื้นฐาน (การต่งง้าว 3 ง้าว)


การต่งง้าว (เปลี่ยนเส้นข่วย) มีการนำมาใช้ในหลักวิชาซำง้วนเป็นอย่างมาก เพื่อเลือกตำแหน่งง้าวที่ดี สำหรับการต่งง้าวนั้น ประกอบไปด้วยหลักการการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วยจำนวน 3 ขั้นด้วยกัน คือ


 • การต่งง้าวขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มฝึกฝน จำนวน 3 ง้าว
 • การต่งง้าวขั้นกลาง สำหรับฝึกหัดก่อนการนำมาใช้งาน จำนวน 6 ง้าว
 • การต่งง้าวขั้นสูง สำหรับการใช้งานจริง จำนวน 11 ง้าว


สำหรับผู้สนใจศึกษาหลักวิชาซำง้วน พึงศึกษาหลักการดังกล่าวให้เกิดความชำนิชำนาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปประกอบความรู้ความเข้าใจ เมื่อศึกษาในขั้นสูงของหลักวิชาซำง้วน คือ หลักวิชาเชิงสัญลักษณ์ ก่อนจะศึกษาหลักการต่งง้าวข่วย ควรศึกษา จดจำ ลักษณะของข่วย และ ชื่อของข่วย ให้ดีก่อน จึงจะไม่เกิดความสับสน


  แม่
ง้าว 1
ง้าว 2
ง้าว 3

    

          

   

                
                
                
                 
                  
                
                


อธิบายเพิ่มเติมจากภาพ 4 ตัวอย่าง


ตัวอย่างที่ 1
จะพบ แม่ คือ ข่วยคุง เมื่อทำการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วยจากข่วยคุง  (โปรดสังเกตสีที่เปลี่ยนไป คือ การเปลี่ยนเส้น)

 • เป็นง้าวที่ 1 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยคุง เช่นเดิม เส้นที่ 1 (เส้นล่างสุด) ของข่วยคุง จะถูกเปลี่ยนจากเส้นขาดเป็นเส้นเต็ม ง้าวที่ 1 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยคุงจะกลายเป็นข่วยจิ้ง
 • เป็นง้าวที่ 2 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยคุง เช่นเดิม เส้นที่ 2 (เส้นกลาง) ของข่วยคุง จะถูกเปลี่ยนจากเส้นขาดเป็นเส้นเต็ม ง้าวที่ 2 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยคุงจะกลายเป็นข่วยคั่ม
 • เป็นง้าวที่ 3 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยคุง เช่นเดิม เส้นที่ 3 (เส้นบนสุด) ของข่วยคุง จะถูกเปลี่ยนจากเส้นขาดเป็นเส้นเต็ม ง้าวที่ 3 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยคุงจะกลายเป็นข่วยกึ่ง


ตัวอย่างที่ 2
จะพบ แม่ คือ ข่วยสุ่ง เมื่อทำการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วยจากข่วยสุ่ง (โปรดสังเกตสีที่เปลี่ยนไป คือ การเปลี่ยนเส้น)

 • เป็นง้าวที่ 1 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยสุ่ง เช่นเดิม เส้นที่ 1 (เส้นล่างสุด) ของข่วยสุ่ง จะถูกเปลี่ยนจากเส้นขาดเป็นเส้นเต็ม ง้าวที่ 1 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยสุ่งจะกลายเป็นข่วยเคี้ยง
 • เป็นง้าวที่ 2 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยสุ่ง เช่นเดิม เส้นที่ 2 (เส้นกลาง) ของข่วยสุ่ง จะถูกเปลี่ยนจากเส้นเต็มเป็นเส้นขาด ง้าวที่ 2 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยสุ่งจะกลายเป็นข่วยกึ่ง
 • เป็นง้าวที่ 3 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยสุ่ง เช่นเดิม เส้นที่ 3 (เส้นบนสุด) ของข่วยสุ่ง จะถูกเปลี่ยนจากเส้นเต็มเป็นเส้นขาด ง้าวที่ 3 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยสุ่งจะกลายเป็นข่วยคั่ม


ตัวอย่างที่ 3
จะพบ แม่ คือ ข่วยลี้ เมื่อทำการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วยจากข่วยลี้ (โปรดสังเกตสีที่เปลี่ยนไป คือ การเปลี่ยนเส้น)

 • เป็นง้าวที่ 1 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยลี้ เช่นเดิม เส้นที่ 1 (เส้นล่างสุด) ของข่วยลี้ จะถูกเปลี่ยนจากเส้นเต็มเป็นเส้นขาด ง้าวที่ 1 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยลี้จะกลายเป็นข่วยกึ่ง
 • เป็นง้าวที่ 2 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยลี้ เช่นเดิม เส้นที่ 2 (เส้นกลาง) ของข่วยลี้ จะถูกเปลี่ยนจากเส้นขาดเป็นเส้นเต็ม ง้าวที่ 2 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยลี้จะกลายเป็นข่วยเคี้ยง
 • เป็นง้าวที่ 3 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยลี้ เช่นเดิม เส้นที่ 3 (เส้นบนสุด) ของข่วยลี้ จะถูกเปลี่ยนจากเส้นเต็มเป็นเส้นขาด ง้าวที่ 3 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยลี้จะกลายเป็นข่วยจิ้ง


ตัวอย่างที่ 4
จะพบ แม่ คือ ข่วยต๋วย เมื่อทำการต่งง้าวเปลี่ยนเส้นข่วยจากข่วยต๋วย (โปรดสังเกตสีที่เปลี่ยนไป คือ การเปลี่ยนเส้น)

 • เป็นง้าวที่ 1 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยต๋วย เช่นเดิม เส้นที่ 1 (เส้นล่างสุด) ของข่วยต๋วย จะถูกเปลี่ยนจากเส้นเต็มเป็นเส้นขาด ง้าวที่ 1 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยต๋วยจะกลายเป็นข่วยคั่ม
 • เป็นง้าวที่ 2 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยต๋วย เช่นเดิม เส้นที่ 2 (เส้นกลาง) ของข่วยต๋วย จะถูกเปลี่ยนจากเส้นเต็มเป็นเส้นขาด ง้าวที่ 2 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยต๋วยจะกลายเป็นข่วยจิ้ง
 • เป็นง้าวที่ 3 ให้กลับมามองที่ข่วยแม่คือข่วยต๋วย เช่นเดิม เส้นที่ 3 (เส้นบนสุด) ของข่วยต๋วย จะถูกเปลี่ยนจากเส้นขาดเป็นเส้นเต็ม ง้าวที่ 3 ที่ถูกเปลี่ยนไปนี้ข่วยต๋วยจะกลายเป็นข่วยเคี้ยง


การยกตัวอย่างจะขออธิบายเพียงเท่านี้ สำหรับข่วยต่อๆ ไปคือ ข่วยกึ่ง ข่วยคั่ม ข่วยจิ้ง และ ข่วยเคี้ยง ตามลำดับ ก็ให้ใช้หลักการดังที่กล่าวมาแล้ว


 

อ่านพื้นฐานวิชาฮวงจุ้ยซำง้วนทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7