เสาร์, 26 พฤษภาคม 2018
Home

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหลักสูตรดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว
(ทฤษฎีใหม่)


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาวิชาดวงจีน หรือ ผู้ต้องการศึกษาวิชาดวงจีนให้สูงๆ ขึ้นไป


***ไม่มีการสาบานตนใดๆ ทั้งสิ้น***
หลักวิชาดวงจีน (八字四柱) หรือ หลักวิชาดวงจีน 8 อักขระ 4 แถว ซึ่งนิยมใช้กันโดยทั่วไป คัดแยกออกมาจากคัมภีร์เจี่ยโหงวเฮ้ง (正五行) ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง (แมนจู) โดยคัมภีร์เจี่ยโหงวเฮ้ง ได้ถูกแตกออกเป็น 6 คัมภีร์ ดังนี้่
1. จื้อเพ้ง
2. เสี่ยงชิง
3. อู่ฮก
4. กวงเม้ง
5. เคี่ยงธงป๋อก่ำ
6. ทิเต่งช่วย


สำหรับในประเทศไทยนิยมแปลคัมภีร์จื้อเพ้ง เคี่ยงธงป๋อก่ำ ทิเต่งช่วย ในการนำมาทำนาย Sages Academy ขอเชิญท่านผู้สนใจศึกษาวิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว (ดวงจีน 8 อักขระ 4 แถว) เพื่อให้ทราบถึง ที่ไป ที่มา หลักการของวิชา เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในระดับต้น และ ระดับกลาง (ในระดับสูงนั้น วิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว ยังไม่มีความแม่นยำเทียบเท่า วิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง เนื่องจาก ขาดองค์ประกอบหลายอย่าง รวมไปถึง หลักการพิจารณารูปดวง และ วิธีการทำนายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง) หลักสูตรดังกล่าวนี้ เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาหาความรู้ และ ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนำวิชาดวงจีนไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องเสียเงินค่าอบรมในราคาสูง
รายละเอียดหลักสูตร

 • Intro ประวัติวิชาดวงจีน
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ ก่อเกิด พิฆาต (ทำลาย) และ บั่นทอน
 • ธาตุแทนโรคภัยไข้เจ็บ
 • อิม-เอี้ยง
 • 10 ราศีฟ้า
 • ลักษณะของ 10 ราศีฟ้า โดยละเอียด
 • 12 ราศีดิน
 • ลักษณะของ 12 ราศีดิน โดยละเอียด
 • ราศีแฝง
 • ราศีแฝงมาจากที่ใด
 • ราศีฟ้า แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
 • ราศีดิน แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
 • อาชีพที่ถูกโฉลกกับบุคคล
 • ความแข็งแรงของธาตุในแต่ละเดือน (ฤดูกาล)
 • ซิ้งสัวะ (ดาวเทพ และ อสูร) ในรูปดวง
 • จับยี่เฉี่ยงแซ ปฏิกิริยาของ 12 วงจร ในรูปดวง
 • โหงวฮะ ราศีฟ้าภาคี
 • กฏราศีฟ้าภาคีแปรธาตุ ได้หรือไม่ได้
 • ลักฮะ ราศีดินภาคี
 • กฏราศีดินภาคีแปรธาตุ ได้หรือไม่ได้
 • เทียงขัก 10 ปฏิกิริยาพิฆาตของราศีฟ้า
 • ลักชง ปฏิกิริยาทำปะทะของราศีดิน
 • ไตรภาคี ปฏิกิริยาสามประสาน
 • ปั๊วซาฮะ ปฏิกิริยาครึ่งภาคี
 • ซาหวย ปฏิกิริยาไตรทิศ
 • เฮ้ง และ ซำเฮ้ง ปฏิกิริยาก่อกวน ความวุ่นวาย
 • พั่ว ปฏิกิริยาแตกหัก
 • ไห่ ปฏิกิริยาให้ร้าย
 • จับไต่คงบ๊วง ในรูปดวงพิจารณาอย่างไร
 • ลักชิง ปฏิกิริยาครอบครัว
 • จับซิ้ง 10 ปฏิกิริยา และ ความหมาย (ตามหลักการโป๊ยยี่สี่เถียว)
 • ความหมายของหลักต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับรูปดวงบุคคล
 • ลักษณะบุคคลโดยกำหนดจากดิถีในเดือนต่างๆ
 • การทำนายบุคคลกับ 60 กะจื้อ
 • การตั้งดวงจีน
 • การเดินวัยจร
 • การพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง
 • การพิจารณาธาตุสำคัญอันดับหนึ่ง (เอ่งซิ้ง)
 • การพิจารณาธาตุสำคัญอันดับสอง (ฮี่ซิ้ง)
 • การพิจารณาธาตุให้โทษ (กี๋ซิ้ง)
 • กฏของการพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง
 • การอ่านดวงจากวัยจรใหญ่
 • การอ่านดวงจากวัยจรกลาง
 • การอ่านดวงจากวัยจรเล็ก
 • การอ่านดวงจากปีจร
 • ผลกระทบของวัยจร ใหญ่ กลาง เล็ก และ ปีจร ที่เข้ากระทบรูปดวง
 • การทำนายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
 • การทำนายเรื่องการเงิน
 • การทำนายเรื่องอุบัติเหตุ
 • การทำนายเรื่องหน้าที่การงาน
 • การทำนายเรื่องความรัก
 • การทำนายเรื่องครอบครัว
 • รูปดวงเช่นใด ฟ้าส่งมาเกิด ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ
 • รูปดวงเช่นใด เมื่อมีภัย และ เรื่องเดือดร้อน จะมีคนมาช่วย และ มาช่วยเมื่อใด
 • รูปดวงเช่นใด เหมาะเป็นนายคน ลูกน้อง
 • การพิจารณาหาหุ้นส่วน เพื่อร่วมทำธุรกิจ
 • การนำเอาหลักวิชาดวงจีนมาใช้งานทางฮวงจุ้ย
 • หลักการแก้ดวงชง
 • หลักการแก้ดวงที่เดินวัยจรไม่ดี ด้วยฮวงจุ้ย
 • วิธีการพิจารณาดวงหญิง-ชาย เพื่อนำไปใช้กับฤกษ์แต่งงาน
 • หลักการใช้ดวงจีนกับการตั้งตี่จู่เอี๊ยะ
 • การพิจารณาหาทิศทางที่ส่งเสริม และ เสริมดวงชะตาบุคคล
 • การพิจารณาหาทิศหัวนอนที่เหมาะสม
 • การพิจารณาหาทิศนั่งที่ส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงาน
 • การพิจารณาตำแหน่งวางเตาที่ช่วยส่งเสริมโชคลาภ สุขภาพ และ หน้าที่การงาน
 • วิธีการหาฤกษ์ยามที่ดีโดยใช้หลักการดวงจีน
 • ฯลฯ

   

หมายเหตุ ตัวอย่างการอ่านดวงทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา จะใช้รูปดวงของนักศึกษาที่เข้าศึกษา โดยให้ลุกขึ้นตอบว่า "จริง" หรือ "ไม่" เมื่ออาจารย์ผู้สอนทำนายดวงชะตาสด เพื่อให้นักศึกษาได้พิสูจน์หลักวิชาว่า ใช้งานได้จริง? มีความแม่นยำจริงหรือไม่? จะไม่มีการนำเอารูปดวงบุคคลที่รู้จักกันทั่วไปมาทำนาย เนื่องจาก สามารถหาหนังสือประวัติของบุคคลดังกล่าวมาอ่านได้อยู่แล้ว ซึ่งหากกระทำเยี่ยงนั้น จะแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนท่านนั้นไม่ได้เป็นวิชาดวงจีนเลย เป็นเพียงการเล่นละครตามบทเท่านั้น ฉะนั้น ทุกครั้งที่ท่านตัดสินใจลงเรียนวิชาดวงจีนกับสถาบันและชมรมใด ควรให้ผู้สอนทำนายดวงของนักศึกษาที่อยู่ในห้องเรียน เพื่อพิสูจน์หลักวิชาว่า ใช้ได้จริงหรือไม่?


ความรู้พื้นฐาน ที่ผู้ศึกษาจำเป็นต้องทราบ

- 10 ราศีฟ้า คลิ๊กที่นี่
- 12 ราศีดิน คลิ๊กที่นี่
- แบบฝึกเขียน 5 ธาตุ คลิ๊กที่นี่
- แบบฝึกเขียน 10 ราศีฟ้า คลิ๊กที่นี่
- แบบฝึกเขียน 12 ราศีดิน คลิ๊กที่นี่
- ปฏิกิริยา 5 ธาตุ คลิ๊กที่นี่
- ความหมายของธาตุทั้ง 5 คลิ๊กที่นี่ระเบียบการรับสมัคร: ผู้เข้าศึกษาจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนในการสมัครเรียน


ระยะเวลาในการศึกษา: 6 ครั้ง (หรือมากกว่า 6 ครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน) ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น.**มีโปรแกรมดวงจีน สำหรับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 2.2 ขึ้นไป เครื่องโทรศัพท์มือถือที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้ จะต้องรองรับการใส่ SIM โทรศัพท์ หรือ มีหมายเลข IMEI ทาง Sages Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการลงโปรแกรมดวงจีน เฉพาะนักศึกษาที่ลงเรียนหลักสูตรดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว (ทฤษฎีใหม่) เท่านั้น**
 


อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)


เงื่อนไขในการเปิดสอน หากผู้เข้ารับการศึกษามีจำนวนไม่ครบ 15 ท่าน ทาง SA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนตามกำหนดการที่แจ้งไว้ อาจปรับเลื่อนตารางเรียนออกไปตามความเหมาะสม สำหรับผู้ที่โอนเงินมาแล้วไม่สามารถรอเรียนได้ มีความประสงค์จะขอเงินคืน ให้โทรมาที่เบอร์ 081-639-8518 เพื่อแจ้งเลขบัญชีที่จะให้โอนเงินคืน


หมายเหตุ เนื่องจาก การเรียนการสอนทุกวิชาที่ Sages Academy นำออกมาสอน ไม่ปรากฏว่า มีสถาบันหรือชมรมใดทั่วโลกเปิดสอน ฉะนั้น ทาง Sages Academy ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาวิชาการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายที่บัญญัติไว้สูงสุดทั้งทางแพ่ง และ ทางอาญา

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7