ศุกร์, 27 เมษายน 2018
Home

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฮวงจุ้ย เฮี่ยงคงปวยแช: วิธีหาดาวจรปีดาวจร คือ ดาวพลังงานที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงปี ช่วงเดือน ช่วงวัน ช่วงยาม เรียกว่า ดาวปี ดาวเดือน ดาววัน ดาวยาม ใน 1 ยุค 20 ปี ดาวประจำยุคจะบอกภาพรวมใหญ่ใน 20 ปี ว่าภาพรวมบ้านนั้นจะเป็นอย่างไร


ใน 1 ปี ดาวปีที่เปลี่ยนไปทุกปีจะมีผลต่อบ้านในช่วงปีนั้นๆ โดยพลังของดาวปีจะมีผลต่อ ดาวโชคลาภ และ ดาวบารมีประจำยุค ได้ทั้งในด้านบวก และ ด้านลบ เมื่อรวมเข้ากับดาวยุคจะบอกความเป็นไปของบ้านในช่วงปีนั้นๆ สำหรับผู้มีความเข้าใจ ก่อนถึงวันตรุษจีนจะตรวจสอบดาวประจำปีที่กำลังมาถึง ว่าจะส่งผลอย่างไร? เพื่อเป็นการแก้ไขล่วงหน้าสำหรับในปีนั้นทั้งปี โดยเฉพาะในตำแหน่งของดาว 5 และ ดาว 2 ดาว ซึ่งเป็นดาววิบัติ และ ดาวป่วย


ใน 1 เดือน ดาวเดือนที่เปลี่ยนไปจะมีผลต่อบ้านใน 1 เดือน สามารถบ่งบอกความดีร้ายในแต่ละเดือน สำหรับผู้ที่มีความรู้สามารถปรับแต่ง หรือ ป้องกันผลจากดาวร้ายมารวมตัวกัน โดยเฉพาะดาว 2 และ ดาว 5 ตามความเหมาะสม


ดาววัน และ ดาวยาม จะไม่นำมาปรับแต่งฮวงจุ้ยบ้าน เพราะระยะเวลาส่งผลสั้น ไม่มีใครมีเวลาพอที่จะมานั่งจัดฮวงจุ้ยทุกวัน แต่สามารถนำไปพิจารณาเหตุการณ์เฉพาะเรื่อง ซึ่งจะออกไปทางการทำนายเหตุการณ์ หรือ ใช้ฤกษ์ยาม มากกว่าการนำมาจัดฮวงจุ้ยบ้าน เช่น

  • บางท่านจะดูว่าวันนั้นดาวดีอยู่ทางทิศไหน จะเดินทางไปหาลูกค้าทางทิศนั้น
  • ฤกษ์ยาม เช่น ถ้าตำแหน่งใด มีดาว 8 โชคลาภอยู่ แล้วมีการซ้อนทับด้วยดาวปี 8 ดาวเดือน 8 ดาวยาม 8 สามารถใช้ไฟกระตุ้นดาว 8 ธาตุดิน ถือว่าเป็นมงคลซ้อนมงคลหลายชั้น บางคนจุดธูปไหว้เจ้าที่หน้าบ้านทุกวัน แล้วบังเอิญมีดาว 8 ซ้อนทับในจุดนั้นพอดีส่งผลให้ได้รับโชคโดยไม่คาดฝัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืม คือ ไฟสามารถกระตุ้นดาว 5 วิบัติ และ ดาวป่วย 2 ได้เช่นกัน ฉะนั้น ไหว้เจ้าที่แล้วอาจเกิดไฟไหม้ได้


ดาวจรปี

ระบบเฮี่ยงคงปวยแช มีระบบดาวหลัก 3 ดวง คือ ดาวยุคฐาน ดาวยุคโชค ดาวยุคบารมี ซึ่งจะส่งผล 20 ปี หรือ 1 ยุค นอกจากนี้ยังมีดาวจรปี ดาวจรเดือน ดาวจรวัน ดาวจรยาม ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา โดยเบื้องต้นควรจะทราบวิธีหาดาวจรปี ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกว่า ในแต่ละปีบ้านนั้นจะเป็นอย่างไร จะมีแนวโน้มอย่างไร


วิธีการหาดาวจรปี ที่เข้ามากระทบกับผังพลังงานบ้าน ซึ่งส่งผลต่อผังพลังงานบ้านในปีนั้นๆ ทำให้เกิดปฏิกริยาที่ต่างกันออกไป ในวิชาเฮี่ยงคงปวยแช ทิศที่ดาว 5 ไปปรากฏอยู่ คือ ดาว 5 เหลือง หรือ โหงวอึ้ง จะเป็นทิศต้องห้าม 


วิธีการหาดาวจรปี

รหัสดาวปีจร ใช้การคำนวณได้ง่ายๆ ด้วยสูตร ดาวปีจร = 14 - (พ.ศ. เลขโดด) มีหลักการดังนี้

1) ใช้หลักการเลขโดด หรือ การบวกเลขจนเหลือตัวเดียว เช่น พ.ศ. 2549 ก็คือ 2+5+4+9 = 20 และ 2+0= 2
2) จากนั้นจึงนำผลลัพธ์จากข้อ 1 มาลบ 14 จะได้ 14-2 = 12 และ 1+2 = 3
3) รหัสปีจรของ พ.ศ. 2549 ก็คือ 3


เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วก็นำดาวปีจรเข้าผังกลางบ้าน และ ต้องเดินหน้าเสมอ จะได้ดาวปีจรว่า ดาวในปีนั้นปรากฎอยู่ส่วนใดของบ้าน  • การวางตัวเลขของดาวปีจร จะไม่นำมาใส่มุมบนซ้าย หรือ มุมบนขวา แต่จะวางมุมล่างซ้าย
  • หากดาวปีจรที่ไม่ดีทับซ้อนดาวประจำยุคที่ไม่ดี มีแนวโน้มจะเกิดเรื่องไม่ดีในปีนั้น การพิจารณาการจัดฮวงจุ้ยประจำปี จะมีการนำดาวปีจรมาร่วมพิจารณาเพื่อป้องกันเรื่องไม่ดีในปีนั้นนั้น
  • ดาวยุค คือ ดาวฐาน ดาวบารมี ดาวโชคลาภ จะส่งผลฮวงจุ้ยในภาพรวม 20 ปี


พ.ศ.
ดาวปีจร
2549
3
2550
2
2551
1
2552
9
2553
8
2554
7
2555
6
2556
5
2557
4
2558
3
2559
2
2560
1
2561
9
2562
8
2563
7
2564
6
2565
5อ่านพื้นฐานวิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช (ดาวเหิร) ทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7