เสาร์, 26 พฤษภาคม 2018
Home

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฤกษ์จัดงานมงคลสมรส ประจำเดือนพฤษภาคม 2561ฤกษ์มงคลที่แสดงในบทความนี้ ได้ผ่านการเลือกเฟ้น กลั่นกรอง และ ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับในการคำนวณหา “ฤกษ์ยามสำหรับการจัดงานมงคลสมรส” อย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับหลักวิชาโหราศาสตร์จีนชั้นสูงหลายระบบวิชา

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้นำเอาฤกษ์ดังกล่าวไปใช้ ผู้สนใจโปรดทราบว่า การนำเอาฤกษ์ยามมงคลนี้ไปใช้งานอย่างถูกต้อง และ ให้ได้ผลนั้น ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่าง เพื่อให้เกิดผลมงคล เกิดเรื่องราวดีๆ แก่คู่บ่าวสาว ทำให้ชีวิตสมรสมั่นคงราบรื่น ฯลฯ อันได้แก่

[1] รูปดวงชะตาบุคคล (ต้องนำมาพิจารณาร่วมกับรูปฤกษ์ให้เหมาะสม)


[2] ทิศทาง คือ ทิศหันหลัง ย่อมส่งผลแตกต่างกันไปเช่น อายุยืน, สุขสมหวัง, มีลูกหลานเต็มบ้าน, ได้โชคลาภ, ความสามัคคี, มีปากเสียง, เจ็บป่วย, อายุสั้น, แท้งบุตร, อุบัติเหตุ ฯลฯ


[3] ปี เดือน วัน เวลา มงคล


ซึ่งในทีนี้ จะกล่าวถึงเพียงข้อ 1 อย่างคร่าวๆ และ ข้อ 3 เท่านั้น (ในขั้นสูงนั้นจำเป็นต้องนำเอา รูปดวงชะตาของเจ้าบ่าว และ รูปดวงชะตาของบิดามารดาของคู่บ่าวสาว มาพิจารณาร่วมด้วย) ผู้สนใจโปรดนำไปใช้ด้วยความระมัดระวังปีเกิดฝ่ายเจ้าสาว
รายละเอียด
พ.ศ. 2516
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2516 - 5 ก.พ. 2517]
พ.ศ. 2517
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2517 - 3 ก.พ. 2518]
พ.ศ. 2518
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2518 - 4 ก.พ. 2519]
พ.ศ. 2519
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2519 - 3 ก.พ. 2520]
พ.ศ. 2520
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2520 - 3 ก.พ. 2521]
 ระบบวิชาไม่อนุญาตให้กระทำการ
พ.ศ. 2521
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2521 - 3 ก.พ. 2522]
 ระบบวิชาไม่อนุญาตให้กระทำการ
พ.ศ. 2522
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2522 - 4 ก.พ. 2523]
พ.ศ. 2523
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2523 - 3 ก.พ. 2524]
พ.ศ. 2524
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2524 - 3 ก.พ. 2525]
พ.ศ. 2525
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2525 - 3 ก.พ. 2526]
พ.ศ. 2526
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2526 - 4 ก.พ. 2527]
 ระบบวิชาไม่อนุญาตให้กระทำการ
พ.ศ. 2527
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2527 - 3 ก.พ. 2528]
 ระบบวิชาไม่อนุญาตให้กระทำการ
พ.ศ. 2528
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2528 - 3 ก.พ. 2529]
พ.ศ. 2529
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2529 - 3 ก.พ. 2530]
พ.ศ. 2530
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2530 - 4 ก.พ. 2531]
พ.ศ. 2531
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2531 - 3 ก.พ. 2532]
พ.ศ. 2532
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2532 - 3 ก.พ. 2533]
 ระบบวิชาไม่อนุญาตให้กระทำการ
พ.ศ. 2533
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2533 - 4 ก.พ. 2534]
 ระบบวิชาไม่อนุญาตให้กระทำการ
พ.ศ. 2534
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2534 - 4 ก.พ. 2535]
พ.ศ. 2535
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2535 - 3 ก.พ. 2536]
พ.ศ. 2536
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2536 - 3 ก.พ. 2537]
พ.ศ. 2537
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2537 - 4 ก.พ. 2538]
พ.ศ. 2538
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2538 - 4 ก.พ. 2539]
 ระบบวิชาไม่อนุญาตให้กระทำการ
พ.ศ. 2539
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2539 - 3 ก.พ. 2540]
 ระบบวิชาไม่อนุญาตให้กระทำการ
พ.ศ. 2540
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2540 - 3 ก.พ. 2541]
พ.ศ. 2541
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2541 - 4 ก.พ. 2542]
พ.ศ. 2542
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2542 - 4 ก.พ. 2543]
พ.ศ. 2543
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2543 - 3 ก.พ. 2544]
พ.ศ. 2544
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2544 - 3 ก.พ. 2545]
 ระบบวิชาไม่อนุญาตให้กระทำการ
พ.ศ. 2545
[ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2545 - 4 ก.พ. 2546]
 ระบบวิชาไม่อนุญาตให้กระทำการหมายเหตุ: ปีเกิดฝ่ายเจ้าสาวที่แสดงในตารางเป็นการอธิบายอย่างคร่าวๆ ไม่ได้ลงรายละเอียดไปถึงเวลาเกิด เนื่องจากเวลาตัดสารทของปฏฺิทินจีนหรือโปรแกรมที่วางขายทั่วไป ก็ไม่เหมือนกัน ยากที่จะระบุว่าอันไหนถูกต้องแม่นยำที่สุด ฉะนั้น ท่านที่เกิดช่วงรอยต่อของปี (ประมาณวันที่ 3-6 ก.พ. ของแต่ละปี) ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะเป็นการดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองคลิ๊กดูฤกษ์จัดงานมงคลสมรสทั้งหมด

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7