จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2018
Home

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฮวงจุ้ยที่ควรรู้: การเดินทางน้ำกระตุ้นโชคลาภ นำโชคลาภ ขจัดเรื่องเลวร้าย และ นำความสุขสมบูรณ์มาสู่อาคารบ้านเรือนอิทธิพลของ “น้ำ” ในวิชาฮวงจุ้ย สามารถนำเอาทั้ง “เรื่องดี” หรือ “เรื่องร้าย” รวมไปถึง “โชคลาภ” หรือ “ความอับโชค” เข้าสู่อาคารบ้านเรือนได้ ผู้สนใจควรพิจารณาตรวจตราดูว่า อาคารบ้านเรือนของตนนั้น มีการเดินทางน้ำเข้า-ออกถูกต้องหรือไม่? อีกทั้งตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำก็มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งอธิบายออกเป็นหัวข้อได้เป็น 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้


[1] การเดินทางน้ำดีเข้าตัวอาคารบ้านเรือนให้ถูกต้อง สามารถนำเงินทอง โชคลาภ เข้าสู่อาคารบ้านเรือนได้


[2] ตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำดี ในทางฮวงจุ้ยเปรียบเสมือน “คลังสมบัติ” ถ้าตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำดีอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาคารบ้านเรือนนั้นๆ ไม่สามารถเก็บสะสมเงินทองที่หามาได้


[3] การเดินทางน้ำเสียออกจากอาคารบ้านเรือน ในทางฮวงจุ้ยเปรียบเสมือนการนำเรื่องเลวร้าย เรื่องอัปมงคล โรคภัยไข้เจ็บ และ ความเจ็บป่วยต่างๆ ออกจากอาคารบ้านเรือน


ฉะนั้น เมื่อเดินทางน้ำดีเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนถูกต้องแล้ว ตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำดีก็ต้องถูกตำแหน่ง รวมไปถึง การเดินทางน้ำเสียออกจากอาคารบ้านเรือนก็ต้องถูกต้องด้วย จึงจะได้รับผลดีอย่างครบถ้วน กล่าวโดยสรุปคือ


***เมื่อนำโชคลาภเงินทองเข้าสู่อาคารบ้านเรือนแล้ว ก็ต้องมีที่เก็บที่สะสม แล้วก็นำเอาเรื่องเลวร้าย เรื่องอัปมงคล โรคภัยไข้เจ็บ และ ความเจ็บป่วยต่างๆ ออกจากอาคารบ้านเรือน เมื่อทำได้เช่นนั้นแล้ว ผู้อาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนนั้นๆ ย่อมได้รับความสุข เรื่องราวที่ติดขัดน้อยลง มีโชคลาภ ประสบแต่เรื่องดีๆ***


Sages Academy จะได้นำเสนอภาพแสดงการเดินทางน้ำดีเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือน (สามารถใช้ได้ทั้งอาคารบ้านเรือนที่จะสร้างใหม่ และ อาคารบ้านเรือนที่สร้างแล้ว) เพื่อไปเก็บยังตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำดี ก่อนแจกจ่ายไปยังจุดต่างๆ ในอาคารบ้านเรือน ให้ท่านผู้สนใจที่ไม่มีความรู้ทางฮวงจุ้ย หรือ มีความรู้ แต่รู้แบบผิดๆ นำเอาความรู้ดังกล่าวไปพิจารณากับอาคารบ้านเรือนของตน โดยตรวจดูว่า


  • ทางน้ำดีเดินถูกต้องหรือไม่?
  • ตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำวางถูกต้องหรือไม่?


หลังจากนั้น จึงค่อยพิจารณาปรับแก้ไขต่อไป


หมายเหตุ:


※ ตำแหน่งทางเดินน้ำเสียออกจากอาคารบ้านเรือน ไม่สามารถอธิบายเป็นรูปภาพได้ เนื่องจาก มีความสลับซับซ้อนกว่า นอกจากนี้ การปรับแต่งแก้ไขโดยการรื้อทางน้ำเสียเป็นเรื่องที่กระทำได้โดยยากมากๆ ไม่เหมือนกับการแก้ไขทางน้ำดี และ แท็งก์เก็บน้ำ


※ มิเตอร์น้ำสามารถเข้าตำแหน่งไหนก็ได้เป็นมงคลหมด (ตำแหน่งที่ 1-4) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละอาคารบ้านเรือน


※ แบบที่ลงในเว็บไซต์นี้ ให้นำไปทาบลงกับแบบแปลนบ้านจริง โดยใช้จุดศูนย์กลางของแบบที่ลงให้ตรงกับจุดศูนย์กลางของแบบแปลนบ้าน แล้วพิจารณาได้เลย ซึ่งวิธีการหาจุดศูนย์กลางบ้าน ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทความ “การแบ่งบ้าน และ การหาจุดศูนย์กลางบ้าน” >>>> คลิ๊กที่นี่


※ หาก “มิเตอร์น้ำ” และ “แท็งก์เก็บน้ำ” วางไม่ถูกตำแหน่งเมื่อเทียบกับแบบที่ลงในเว็บไซต์นี้ สำหรับผู้สนใจที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเช่า หรือ บ้านสำเร็จรูป คงต้องทำใจรับสภาพที่เกิดขึ้น เพราะปรับแก้ไขอะไรไม่ได้ เนื่องจาก ไม่ใช่บ้านของตน ส่วนผู้สนใจที่มีที่ดินแล้วสร้างบ้านพักอาศัยอยู่เอง ท่านสามารถดำเนินการปรับแต่งแก้ไขได้เลย แต่ทั้งนี้ ก่อนลงมือปรับแต่งแก้ไขใดๆ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ฤกษ์กระทำการที่มีความปลอดภัยจะเป็นการดีที่สุดการเดินทางน้ำดี และ ตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำ สำหรับอาคารบ้านเรือนทิศต่างๆ


ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 15 - 29.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 195 - 224.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 225 - 254.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 255 - 284.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 345 - 14.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 105 - 134.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 30 - 44.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 45 - 74.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 135 - 164.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 165 - 194.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 195 - 224.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 285 - 314.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 45 - 74.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 195 - 224.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 225 - 254.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 255 - 284.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 345 - 14.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 105 - 134.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 75 - 104.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 135 - 164.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 225 - 254.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 255 - 284.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 285 - 314.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 15 - 44.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 105 - 119.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 285 - 314.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 315 - 344.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 345 - 14.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 75 - 104.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 195 - 224.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 120 - 134.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 135 - 164.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 225 - 254.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 255 - 284.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 285 - 314.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 15 - 44.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 135 - 164.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 285 - 314.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 315 - 344.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 345 - 14.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 75 - 104.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 195 - 224.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 165 - 194.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 225 - 254.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 315 - 344.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 345 - 14.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 15 - 44.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 105 - 134.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 195 - 209.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 15 - 44.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 45 - 74.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 75 - 104.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 165 - 194.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 285 - 314.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 210 - 224.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 225 - 254.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 315 - 344.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 345 - 14.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 15 - 44.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 105 - 134.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 225 - 254.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 15 - 44.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 45 - 74.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 75 - 104.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 165 - 194.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 285 - 314.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 255 - 284.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 315 - 344.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 45 - 74.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 75 - 104.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 105 - 134.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 195 - 224.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 285 - 299.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 105 - 134.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 135 - 164.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 165 - 194.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 255 - 284.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 15 - 44.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 300 - 314.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 315 - 344.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 45 - 74.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 75 - 104.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 105 - 134.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 195 - 224.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 315 - 344.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 105 - 134.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 135 - 164.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 165 - 194.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 255 - 284.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 15 - 44.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 345 - 14.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 45 - 74.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 135 - 164.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 165 - 194.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 195 - 224.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 285 - 314.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”
 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7