พฤหัสบดี, 20 กรกฏาคม 2017
Home

ฮวงจุ้ยที่ควรรู้: การเดินทางน้ำกระตุ้นโชคลาภ นำโชคลาภ ขจัดเรื่องเลวร้าย และ นำความสุขสมบูรณ์มาสู่อาคารบ้านเรือนอิทธิพลของ “น้ำ” ในวิชาฮวงจุ้ย สามารถนำเอาทั้ง “เรื่องดี” หรือ “เรื่องร้าย” รวมไปถึง “โชคลาภ” หรือ “ความอับโชค” เข้าสู่อาคารบ้านเรือนได้ ผู้สนใจควรพิจารณาตรวจตราดูว่า อาคารบ้านเรือนของตนนั้น มีการเดินทางน้ำเข้า-ออกถูกต้องหรือไม่? อีกทั้งตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำก็มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งอธิบายออกเป็นหัวข้อได้เป็น 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้


[1] การเดินทางน้ำดีเข้าตัวอาคารบ้านเรือนให้ถูกต้อง สามารถนำเงินทอง โชคลาภ เข้าสู่อาคารบ้านเรือนได้


[2] ตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำดี ในทางฮวงจุ้ยเปรียบเสมือน “คลังสมบัติ” ถ้าตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำดีอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาคารบ้านเรือนนั้นๆ ไม่สามารถเก็บสะสมเงินทองที่หามาได้


[3] การเดินทางน้ำเสียออกจากอาคารบ้านเรือน ในทางฮวงจุ้ยเปรียบเสมือนการนำเรื่องเลวร้าย เรื่องอัปมงคล โรคภัยไข้เจ็บ และ ความเจ็บป่วยต่างๆ ออกจากอาคารบ้านเรือน


ฉะนั้น เมื่อเดินทางน้ำดีเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนถูกต้องแล้ว ตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำดีก็ต้องถูกตำแหน่ง รวมไปถึง การเดินทางน้ำเสียออกจากอาคารบ้านเรือนก็ต้องถูกต้องด้วย จึงจะได้รับผลดีอย่างครบถ้วน กล่าวโดยสรุปคือ


***เมื่อนำโชคลาภเงินทองเข้าสู่อาคารบ้านเรือนแล้ว ก็ต้องมีที่เก็บที่สะสม แล้วก็นำเอาเรื่องเลวร้าย เรื่องอัปมงคล โรคภัยไข้เจ็บ และ ความเจ็บป่วยต่างๆ ออกจากอาคารบ้านเรือน เมื่อทำได้เช่นนั้นแล้ว ผู้อาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนนั้นๆ ย่อมได้รับความสุข เรื่องราวที่ติดขัดน้อยลง มีโชคลาภ ประสบแต่เรื่องดีๆ***


Sages Academy จะได้นำเสนอภาพแสดงการเดินทางน้ำดีเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือน (สามารถใช้ได้ทั้งอาคารบ้านเรือนที่จะสร้างใหม่ และ อาคารบ้านเรือนที่สร้างแล้ว) เพื่อไปเก็บยังตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำดี ก่อนแจกจ่ายไปยังจุดต่างๆ ในอาคารบ้านเรือน ให้ท่านผู้สนใจที่ไม่มีความรู้ทางฮวงจุ้ย หรือ มีความรู้ แต่รู้แบบผิดๆ นำเอาความรู้ดังกล่าวไปพิจารณากับอาคารบ้านเรือนของตน โดยตรวจดูว่า


  • ทางน้ำดีเดินถูกต้องหรือไม่?
  • ตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำวางถูกต้องหรือไม่?


หลังจากนั้น จึงค่อยพิจารณาปรับแก้ไขต่อไป


หมายเหตุ:


※ ตำแหน่งทางเดินน้ำเสียออกจากอาคารบ้านเรือน ไม่สามารถอธิบายเป็นรูปภาพได้ เนื่องจาก มีความสลับซับซ้อนกว่า นอกจากนี้ การปรับแต่งแก้ไขโดยการรื้อทางน้ำเสียเป็นเรื่องที่กระทำได้โดยยากมากๆ ไม่เหมือนกับการแก้ไขทางน้ำดี และ แท็งก์เก็บน้ำ


※ มิเตอร์น้ำสามารถเข้าตำแหน่งไหนก็ได้เป็นมงคลหมด (ตำแหน่งที่ 1-4) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละอาคารบ้านเรือน


※ แบบที่ลงในเว็บไซต์นี้ ให้นำไปทาบลงกับแบบแปลนบ้านจริง โดยใช้จุดศูนย์กลางของแบบที่ลงให้ตรงกับจุดศูนย์กลางของแบบแปลนบ้าน แล้วพิจารณาได้เลย ซึ่งวิธีการหาจุดศูนย์กลางบ้าน ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทความ “การแบ่งบ้าน และ การหาจุดศูนย์กลางบ้าน” >>>> คลิ๊กที่นี่


※ หาก “มิเตอร์น้ำ” และ “แท็งก์เก็บน้ำ” วางไม่ถูกตำแหน่งเมื่อเทียบกับแบบที่ลงในเว็บไซต์นี้ สำหรับผู้สนใจที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเช่า หรือ บ้านสำเร็จรูป คงต้องทำใจรับสภาพที่เกิดขึ้น เพราะปรับแก้ไขอะไรไม่ได้ เนื่องจาก ไม่ใช่บ้านของตน ส่วนผู้สนใจที่มีที่ดินแล้วสร้างบ้านพักอาศัยอยู่เอง ท่านสามารถดำเนินการปรับแต่งแก้ไขได้เลย แต่ทั้งนี้ ก่อนลงมือปรับแต่งแก้ไขใดๆ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ฤกษ์กระทำการที่มีความปลอดภัยจะเป็นการดีที่สุดการเดินทางน้ำดี และ ตำแหน่งแท็งก์เก็บน้ำ สำหรับอาคารบ้านเรือนทิศต่างๆ


ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 15 - 29.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 195 - 224.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 225 - 254.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 255 - 284.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 345 - 14.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 105 - 134.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 30 - 44.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 45 - 74.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 135 - 164.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 165 - 194.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 195 - 224.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 285 - 314.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 45 - 74.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 195 - 224.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 225 - 254.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 255 - 284.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 345 - 14.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 105 - 134.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 75 - 104.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 135 - 164.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 225 - 254.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 255 - 284.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 285 - 314.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 15 - 44.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 105 - 119.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 285 - 314.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 315 - 344.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 345 - 14.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 75 - 104.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 195 - 224.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 120 - 134.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 135 - 164.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 225 - 254.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 255 - 284.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 285 - 314.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 15 - 44.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 135 - 164.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 285 - 314.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 315 - 344.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 345 - 14.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 75 - 104.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 195 - 224.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 165 - 194.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 225 - 254.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 315 - 344.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 345 - 14.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 15 - 44.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 105 - 134.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 195 - 209.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 15 - 44.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 45 - 74.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 75 - 104.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 165 - 194.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 285 - 314.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 210 - 224.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 225 - 254.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 315 - 344.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 345 - 14.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 15 - 44.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 105 - 134.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 225 - 254.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 15 - 44.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 45 - 74.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 75 - 104.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 165 - 194.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 285 - 314.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 255 - 284.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 315 - 344.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 45 - 74.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 75 - 104.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 105 - 134.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 195 - 224.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 285 - 299.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 105 - 134.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 135 - 164.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 165 - 194.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 255 - 284.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 15 - 44.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 300 - 314.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 315 - 344.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 45 - 74.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 75 - 104.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 105 - 134.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 195 - 224.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 315 - 344.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 105 - 134.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 135 - 164.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 165 - 194.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 255 - 284.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 15 - 44.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา”ทิศนั่ง (ทิศหลังบ้าน) 345 - 14.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ/แท็งก์เก็บน้ำ

มิเตอร์น้ำ: 45 - 74.9 องศา (ตำแหน่งที่ 1)
มิเตอร์น้ำ: 135 - 164.9 องศา (ตำแหน่งที่ 2)
มิเตอร์น้ำ: 165 - 194.9 องศา (ตำแหน่งที่ 3)
มิเตอร์น้ำ: 195 - 224.9 องศา (ตำแหน่งที่ 4)
แท็งก์เก็บน้ำ: 285 - 314.9 องศา
ตำแหน่งมิเตอร์น้ำจะต้องมีทางเดินน้ำไปสู่ตำแหน่งแท็งก์น้ำในทิศทาง “ตามเข็มนาฬิกา”
 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7